ZUMBAWraz z końcem listopada kończą się również zajęcia zumby dla pań z Łabęd organizowane w roku 2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na prośbę uczestniczek tych zajęć, Rada Osiedla postanowiła zorganizować kontynuację tych zajęć.

Zajęcia odbywać się będą na salce gimnastycznej ZSO nr 2 w czwartki godz. 19:00 – 20:00. Planowane terminy w miesiącu grudniu to 6.12, 13.12 oraz 20.12.

Koszt udziału (opłata dla instruktora zajęć) wynosi: 5zł/osoby za zajęcia.

Zapisy na zajęcia przyjmowane są pod adresem mailowym: ro.labedy@wp.eu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


GAZETKATrwają prace redakcyjne nad kolejnym numerem gazetki osiedlowej „Nasze Łabędy”.

Będzie miała 12 stron.

Zaprezentujemy w niej informacje, mające charakter podsumowania kończącego się roku oraz zapowiedzi przedsięwzięć, które planowane są do realizacji w roku 2019.

Przedstawimy także sprawy, w których podjęcie będziemy się w najbliższych miesiącach angażować.

Jak zwykle, podamy kilka najważniejszych informacji, dotyczących pracy Rady i zaangażowania radnych w pracę na rzecz mieszkańców.

Poinformujemy, jakie sprawy kierują do nas mieszkańcy.

Zaprezentujemy wyniki październikowych wyborów samorządowych.

  1. numer „Naszych Łabęd” dotrze do Państwa za pośrednictwem członków Rady, a także dzięki pomocy wolontariuszy i podmiotów, działających na terenie Łabęd.

Sposobu na dobrą i skuteczną dystrybucję szukamy od początku wydawania biuletynu. Niestety, pomimo różnych prób, zmian i udoskonaleń, nie wypracowaliśmy takiego modelu działania, który zapewniłby nam gwarancję dotarcia z gazetką do wszystkich mieszkańców Łabęd.

Zdarza się, że tak nie jest.

Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie nam takich sytuacji.

Wszystkim, którzy wezmą udział w dystrybucji gazetki serdecznie dziękujemy.


GAZETKA


kanalizacjaPrzy ul. Staromiejskiej, w rejonie posesji ni 1, 3 i 5 prowadzone są ważne dla mieszkańców prace modernizacyjne.

Na zlecenie Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych wykonywany jest dodatkowy kolektor wody deszczowej.

Niezmiernie ważne jest to, że dzięki prowadzonym pracom powstanie 10 nowych wpustów, które będą zbierały wodę gromadzącą się w miejscu, które w stosunku do sąsiedniego terenu jest znacznie niżej położone.

To ważne przedsięwzięcie, ponieważ gospodarka wodna w rejonie ul. Staromiejskiej od bardzo dawna wymaga zmian. Są one stopniowo wprowadzane. Ta realizowana obecnie zapewne nie jest ostatnią.


DRZEWATrwa usuwanie części drzew, rosnących na ternie położonym pomiędzy ulicami Wolności, Waryńskiego i J. Popiełuszki / K. Marksa /. Zadanie wykonuje Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Do wycinki zostało zakwalifikowanych 34 szt. drzew. Powody były różne:

– 17 sztuk, ze względu na zachwianą statykę były zagrożeniem dla mieszkańców,

– 3 drzewa były martwe,

– 6 drzew było w fazie zamierania,

– 7 drzew posiadało ubytki pnia, mogące doprowadzić do złamania,

– 2 drzewa wchodziły w kolizję z infrastrukturą techniczną.

Często przyczyny te występowały łącznie.

Stan drzew został sprawdzony przez wykwalifikowany personel Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego i w dniu 26 czerwca 2018 r., została wydana decyzja nr 2050/OS/2018 zezwalająca na usunięcie drzew.

Za wycięte drzewa MZUK dokona nasadzeń zastępczych drzew gatunków takich jak: buk pospolity, migdałek trójklapowy i wiśnia piłkowana oraz krzewów różnych odmian. Wszystkie one znajdą się na powstającym skwerze.

Warto podkreślić, że zabiegi o uporządkowanie drzewostanu i nowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Wolności trwały wiele lat i miały wiele etapów i nie należały do łatwych.


ZygmuntowskaCzęść nawierzchni nowego chodnika i parkingu przy ul. Zygmuntowskiej jest już gotowa. Prace zaczęły się od strony ul. Ossolińskich i zmierzają w stronę ul. Poezji.

Zadanie jest wykonywane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Zostało wybrane w ramach procedury budżetu obywatelskiego. W przeprowadzonym w ubiegłym roku głosowaniu uzyskało poparcie 904 osób.

Wniosek o realizację zadania złożyła Rada Osiedla Łabędy.

W budżecie Miasta Gliwice na rok 2018 na jego wykonanie zabezpieczono kwotę 264.000 zł.


przewiertWykonawca nowej sieci ciepłowniczej podjął dziś drugą, tym razem udaną, próbę wykonania przewiertu pod ul. Wolności.

Najpierw przygotowano specjalne osłony, w których zostanie umieszczona rura ciepłownicza. Potem przewiert wykonała maszyna widoczna na zdjęciu.

W trakcie drążenia przewiertu, użyto wiertło, które przebiło się pod jezdnią i przygotowało miejsce dla rur osłonowych.

Praca rozpoczęła się rano, zakończyła po 16.00. To był bardzo ciekawy techniczne etap prac przy budowie nowej sieci ciepłowniczej.


policja24 lipca obchodzone jest Święto Policji.

Z tej okazji Rada Osiedla Łabędy skierowała do kierownictwa, funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu Policji IV w Łabędach okolicznościowe życzenia i podziękowania za dotychczasową współpracę.

Przekazaliśmy też gratulacje dla tych, którzy awansowali na wyższe stopnie służbowe i zostali nagrodzeni. Spośród 32 funkcjonariuszy awansowało aż 15.

1 z nich uzyskał stopień oficerski, 4 zostało aspirantami, 7 sierżantami, 2 starszymi posterunkowymi.

Dzielnicowy Grzegorz Tomanek otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice.

Warto podkreślić, że Rada Osiedla Łabędy prowadzi z łabędzkimi policjantami stałą i owocną współpracę.

W różnych sprawach, dotyczących mieszkańców, występujemy wspólnie, regularnie spotykamy się na posiedzeniach plenarnych rady, zasięgamy opinii w ważnych kwestiach.

Bardzo dziękujemy za codzienne wsparcie naszych działań.


BOISKOW roku 2019 przy ul. Klasztornej w Starych Łabędach powstanie nowy plac zabaw.

W tegorocznym głosowaniu na zadania budżetu obywatelskiego uzyskał najwięcej głosów – 446.

Przypominamy, że Łabędy miały w tym roku do dyspozycji 425.002 zł.

Ponieważ koszt budowy placu zabaw wyszacowano na 400.000 zł , z puli podstawowej pozostało tylko 25.002 zł. W związku z tym z listy głosowanych zadań, do realizacji wskazano to, które mieściło się w tej kwocie. Jest to – Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” za 16.000 zł.

Inne zadania, pomimo dobrego wyniku nie znalazły się wykazie zadań zakwalifikowanych do realizacji w roku 2019.

Z puli dla aktywnych Łabędy otrzymały zadanie – Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ –  koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami za 30 000 zł.

Największą liczbę głosów, poza zadaniem, które wygrało, zdobyły:

  1. Budowa siłowni na ul. Rzeczyckiej,
  2. Remont ul. Kosmonautów II etap,
  3. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów,
  4. Remont ul. Majakowskiego,
  5. Budowa chodnika przy ul. Poezji i Ossolińskich,
  6. Remont ul. Waryńskiego.

Powyższe zadania, ze względu na wysokość przyznanej kwoty i liczbę oddanych głosów nie zostaną wykonane jako zadania budżetu obywatelskiego.

O ich realizację będziemy zabiegać w innym trybie.