zapisyZwolniły się miejsca na zajęciach organizowanych dla łabędzianek.
Gimnastyka dla Pań w poniedziałki godz. 16:00 (mała salka gimnastyczna w ZSO nr 2 przy ul. Partyzantów).
Aqua Aerobic – piątki godz. 18:00 basen w Szkole Podstawowej nr 32 (ul. Wrzosowa).

Zapisy mailowo: ro.labedy@wp.pl


 

przedszkoleW piątek odbyła się uroczystość oddania do użytku nowego przedszkola, stanowiącego segment Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Brzezince.
Przygotowano w nim miejsca dla 100 dzieci. 
Ponieważ wielu kolejnych rodziców jest zainteresowanych skorzystaniem z usług Przedszkola Miejskiego nr 43, Prezydent Miasta podjął decyzję o uruchomieniu piątego oddziału.
Naszym sąsiadom gratulujemy nowego obiektu oświatowego.


altankaDziś rano Miejski Zarząd Usług Komunalnych poinformowała Radę Dzielnicy o dewastacji, do jakiej doszło w nocy na terenie skweru przy ul. Narutowicza.
Trudno to opisywać i komentować.
Zdjęcia pokazuję skutki niszczycielskiej „zabawy” – wyrwane – część podłogi altanki, z której i tak już wiele nie zostało / o jej niszczeniu pisaliśmy wcześniej /, płytki dachu, kostki chodnikowe, a nawet krawężnik.
To, co zostało wyrwane i to, co przywleczono z zewnątrz zostało porozrzucane po skwerze.
Straszne, smutne, przytłaczające. 
W sprawie altanki, jako społeczność lokalna, przegraliśmy z wandalami. 
MZUK musi ją czym prędzej rozebrać, bo grozi zawaleniem. 
A obok bawią się dzieci!
Z przykrością musimy stwierdzić, że nie tylko altanka jest zagrożona, pewne swego nie mogą być nawet alejki!!!
To kompletne zdziczenie.


 

trawyTrwa koszenie traw. 
Na nowym skwerze przy ul. Wolności czynność tę wykonano po raz pierwszy.
Trawa została posiana jesienią i dopiero teraz widać efekty prowadzonej w ubiegłym roku inwestycji. 
Na szczęście, udało się przetrwać okres jesieni i zimy, kiedy to rośliny były najbardziej narażone na zniszczenie.
Przypominamy, że za stan trawników i zieleni w tym miejscu, aż do października, odpowiada wykonawca – Eko Pol.
Prace pielęgnacyjne wykonuje także na swoich terenach Miejski Zarząd Usług Komunalnych – m.in. na skwerze przy ul. Narutowicza, przy ul. Strzelców Bytomskich i w rejonie wiaduktu kolejowego.
Zarząd Dróg Miejskich zlecił koszenie pasów drogowych. 
Zaczęło się też nasadzanie kwiatów sezonowych. Można je już podziwiać w kliku punktach Łabęd.


 

pojemnikWcześniej informowaliśmy Państwa o staraniach w sprawie utworzenia na terenie Łabęd kolejnego punktu, w którym można oddać przeterminowane leki.
Podejmował je Wydział Zdrowia i Rada Dzielnicy Łabędy.
Jednak najważniejsze było zaangażowanie się w sprawę właścicieli apteki, w której w ostatnich dniach został ustawiony specjalny pojemnik, zakupiony przez Wydział  Zdrowia.
Pojemnik stoi przy wejściu do apteki Zdrowit przy ul. J. Popiełuszki 6. Można wrzucić do niego te leki, których termin ważności minął, których nie wykorzystaliśmy do końca…

To ważne ułatwienie pozwoli mieszkańcom Łabęd na zgodne z prawem, wiedzą i zdrowym rozsądkiem pozbywanie się odpadów, których nie wolno wyrzucać do ogólnodostępnych pojemników na odpady!


Strzecha

     Zadanie pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po lokalu gastronomicznym przy ul. Partyzantów 30 na Dzienny Dom Senior+ wraz z zagospodarowaniem terenu” realizuje w imieniu Miasta Gliwice Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.
Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Został on rozstrzygnięty 9 kwietnia.

     Przetarg wygrała i przebudowę dawnej „Strzechy” wykona firma Rowibau z Gliwic.

     Wartość prac objętych umową to 873.956,44 zł. Termin zakończenia przebudowy to 15 października.

     Wykonawcy są już na terenie obiektu.


 

łabędźNasz kwietnik w kształcie łabędzia został już obsadzony kwiatami. 
Od kilku lat, kwiaty i rośliny ozdobne sadzone są też dokoła kwietnika, tak, aby budzić skojarzenie ze stawkiem.
Pracownicy Działu Zieleni Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w tym roku wymyślili i wykonali kolejną ciekawą i atrakcyjną koncepcję obsadzenia kwietnika. 
Gatunków roślin jest dużo i są urozmaicone.
Dziś są jeszcze małe, ale jak podrosną, zagwarantują, że łabędź będzie wyglądał pięknie.
Łabędź to jeden z pierwszych figuratywnych kwietników, które zostały ustawione na terenie miasta. Jest ich łącznie – 17, m.in. pszczoła, sowa, miś, harfa, biedronka, samolot, samochód, ślimak, lokomotywa, szyb kopalniany.
Przypominamy, że na terenie Łabęd jest jeszcze jeden figuratywny kwietnik – lew, ustawiony na placu Niepodległości.


 
posiedzenie
Rada Dzielnicy Łabędy kadencji 2019 – 2024 rozpoczęła swą działalność.
I posiedzenie plenarne zwołał na 15 maja 2019 r. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Gliwicach – Andrzej Karasiński / Sekretarz Miasta Gliwice / i prowadził je aż do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Łabędy.
Prezentujemy Państwu członków Rady, wybranych na poszczególne funkcje:
1. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Łabędy – Krystyna Sowa
2. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Łabędy – Bogusław Pietrzak
3. Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Łabędy – Sabina Gorczyca – Kamaj
4. Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Łabędy – Renata Jaros, Jerzy Paweł Tyrakowski
Wybory przeprowadzono w formie głosowania tajnego. Wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie,
Przypominamy też Państwu pełny skład Rady Dzielnicy Łabędy:
1.  Barcik Tadeusz
2. Fic Bernard 
3. Gorczyca-Kamaj Sabina
4. Grzechca Stefania
5. Grzybowska Joanna
6. Jaros Renata 
7. Kończak Barbara
8. Kosowicz Dariusz
9. Majer Piotr 
10. Maszniew Grażyna
11. Michalski Roman
12. Mizera Ewa 
13. Pietrzak Bogusław
14. Sowa Krystyna
15. Tyrakowski Jerzy Paweł

mieszkaniaOd 15 maja można składać wnioski o przydział jednego z 33 mieszkań, znajdujących się w budynku przy ul. A. Jagiellonki 1.
Wzór wniosku wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Przyjmowania wniosków zakończy się 30 czerwca.
W procesie wyłanianiu najemców zostanie zastosowana taka sama procedura, jak ta, której używa się przy ustalaniu listy osób uprawnionych do otrzymania mieszkania gminnego w danym roku.
Prawo najmu lokali mieszkalnych na nowych zasadach przysługuje tym, którzy:
– nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
– są członkami wspólnoty samorządowej Miasta Gliwice,
– uiszczają w Gliwicach podatek dochodowy od osób fizycznych.
Ważny jest też uzyskiwany dochód. 
Dochód na osobę, uprawniający do ubiegania się o najem mieszkań komunalnych oddawanych do użytkowania po 30 czerwca br.
►dla gospodarstwa jednoosobowego – od 250% do 350% najniższej emerytury, czyli od 2 750,01 zł do 3 850 zł

►dla gospodarstwa dwuosobowego – od 175% do 300% najniższej emerytury, czyli od 1 925,01 zł do 3 300 zł

►dla gospodarstwa trzyosobowego – od 150% do 250% najniższej emerytury, czyli od 1 650,01 zł do 2 750 zł

►dla gospodarstwa czteroosobowego i większego – od 125% do 200% najniższej emerytury, czyli od 1 375,01 zł do 2 200 zł

Najpierw sprawdzeniu podlegnie spełnienie wymogów formalnych.
Potem Zespół ds. Mieszkaniowych, w skład którego wchodzi 7 radnych Rady Miasta Gliwice, 1 pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej i 1 pracownik Centrum Pieczy zastępczej i Wspierania Rodziny ustali, jaką liczbę punktów otrzymają poszczególni wnioskodawcy.
Punkty uzyskuje się m.in. za : okres zamieszkiwania w Gliwicach, przegęszczenie w miejscu zamieszkania, liczbę dzieci do lat 18, niepełnosprawność wnioskodawcy i osób ujętych we wniosku.
W wyniku kilkuetapowego postępowania, 30 sierpnia opublikowana zostanie lista osób uprawnionych do otrzymania mieszkania w budynku przy ul. A. Jagiellonki 1. 
Co będzie dalej napiszemy w kolejnym materiale.


 

staromiejskaW materiale filmowym, wykonanym w związku z jubileuszem 15 lecia działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, kilkakrotnie pojawiły się Łabędy.
Pokazano efekty inwestycji, realizowanych na terenie naszej dzielnicy:

 
nowy budynek mieszkalny przy ul. Rzeczyckiej 2 – 3.125 tys. zł,
– zmodernizowany i przekształcony na mieszkania budynek przy ul. Staromiejskiej 16 – 2.738 tys. zł,
– powstający właśnie budynek przy ul. A. Jagiellonki – 6.568.692 zł,
– podłączenie do sieci ciepłowniczej mieszkań gminnych – 1.180 tys. zł,
– koszt planowanych prac, związanych z wymianą źródeł ciepła – 2.115 tys. zł.


ZGM to ważna dla rozwoju Łabęd jednostka miejska. Jesteśmy wdzięczni za zmiany, jakie dzięki niej zachodzą w naszej dzielnicy.