KSSETrwa wyjaśnianie przyczyn powstania w rejonie ul. Klasztornej dość dużego rozlewiska wody.

Przypominamy, że 31 października podjęliśmy interwencję w tej sprawie.

Zalany teren sprawdziła Państwowa Straż Pożarna, Wydział Środowiska, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, a także PWIK, które przez kilka godzin pompowało i wywoziło wodę do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Przedstawicielka Rady Osiedla Łabędy spotkała się 3 listopada z Prezesem Zarządu KSSE Podstrefy Gliwice. Natomiast 7 listopada wzięła udział w spotkaniu na terenie budowy, z prowadzeniem której wiążemy sprawę pojawienia nadmiernej ilości wody.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora – Johnson Matthey i KSSE.

Uzgodniono dalsze działania wyjaśniające.

Wody jest już mniej, ale nie oznacza to końca problemu.


Seniorzy w szkolePrzypominamy, że ponad 30 osobowa grupa łabędzkich Seniorów uczestniczy w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ASOS – Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.

Realizowany przez nich projekt nosi nazwę – Moje Gliwice – ocalić od zapomnienia.

W ramach zajęć zdobywają niezwykłe, jak na swój etap życia umiejętności.

Np. umieją wykonać analizę SWOT, przygotować prezentację w Power Poncie, wystąpić publicznie, zredagować autorski tekst do książki, która zostanie wydana w grudniu tego roku.

Dziś korzystali z pracowni komputerowej w ZSO 2 przy ul. Partyzantów. Dopracowywali szczegóły prezentacji pokazującej Ich udział w programie.

Pokażą ja i omówią podczas konferencji zamykającej projekt.


PECW sobotę 4 listopada przedstawiciele Rady Osiedla sprawdzili, jak wyglądają miejsca, w których prowadzone są prace, związane z budową sieci ciepłowniczej.

Był to kolejny z wykonanych wcześniej przeglądów. Po każdym z nich kierujemy do inwestora uwagi dotyczące koniecznych zmian, pytamy o terminy napraw, przekazujemy spostrzeżenia mieszkańców. Tak będzie i tym razem.

Wykonana została bogata dokumentacja fotograficzna.

W różnych punktach Łabęd zaawansowanie prac jest różne. Są miejsca uporządkowane, takie, które czekają na zakończenie prac, a są o takie, gdzie wykopy dopiero są prowadzone.


boisko31 października nastąpił odbiór końcowy obiektów sportowych przy ul. Wrzosowej. Będzie można je użytkować od 8 listopada.

Pytani przez mieszkańców o zasady korzystania z nowo powstałych boisk, dla pewności poprosiliśmy o informacje na ten temat Wydział Edukacji.

Odpowiedź jest następująca:

  1. zgodnie polityką Miasta Gliwice, szkolne obiekty sportowe, po zakończeniu zajęć dydaktycznych, powinny być ogólnodostępne,
  2. zasady korzystania z obiektów ustalane są indywidualnie, przez zarządcę nieruchomości, który w widocznym dla użytkowników miejscu, montuje tablicę informacyjną z Regulaminem wejścia na teren szkolny i korzystania z obiektów sportowych,
  3. modernizacja boisk otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki; przez okres 10 lat Miasto nie może odpłatnie wynajmować/ dzierżawić boisk szkolnych przy ul. Wrzosowej, ani organizować odpłatnych zajęć,
  4. w porozumieniu z zarządcą, na terenie obiektu mogą być organizowane zajęcia rekreacyjno – sportowe, prowadzone w konwencji non – profit.

ZawadzkiegoBudowa domu wielorodzinnego przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS wchodzi w ostatnią fazę przygotowań. Projekt jest gotowy. Trwa wybór wykonawcy.

Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia, ponieważ zaoferowana cena – 6.140.926,27 zł była wyższa od kwoty, którą inwestor, czyli Miasto Gliwice, zabezpieczyło na realizację zadania – 5.350 tys. zł netto.

Do drugiego przetargu, podobnie, jak do pierwszego, zgłosiła się jedna, w obu przypadkach ta sama firma – Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. w Katowicach, która wybudowała kilka lat temu nasze Centrum Sportowo – Kulturalne Łabędź.

Oferowana kwota znów była wyższa niż środki zaplanowane przez inwestora i wynosiła 5.913. 909,20.

Tym razem, decyzją Prezydenta Miasta środki przeznaczona na wykonanie inwestycji zostały zwiększone i postępowanie toczy się dalej. Jeśli procedura przetargowa przebiegnie bez zakłóceń to umowa na realizację budowy zostanie zawarta za około 2 tygodnie.


 

przedszkoleOd września działa w szkole przy ul. Partyzantów 25 oddział przedszkolny.

Powstawał z trudnościami, ale wszystko skończyło się bardzo dobrze.

Dziećmi opiekują się profesjonalni wychowawcy i pracownicy Przedszkola Miejskiego 38, zajęcia prowadzi także dyrektor Czesława Świentek.

„Krasnoludki” mają wygodne, przestronne i dobrze wyposażone pomieszczenia.

Posiłki są im przynoszone na miejsce. Spożywają je w doskonałych warunkach.

Dzieci są zadowolone. Ilekroć je odwiedzamy widzimy uśmiechnięte buzie.

To co jest teraz to nie koniec działań Miasta Gliwice na rzecz naszych najmłodszych.

Planowane jest przygotowanie całego kompleksu pomieszczeń dla przedszkola w innej części obiektu. 31 października spotkali się w tej sprawie : Naczelnik Wydziału Edukacji, dyrektor ZSO 2 Jolanta Stąpór i Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy i radna Rady Miasta Gliwice.

Planowane zmiany będą konsultowane z rodzicami i pracownikami PM 38. W prowadzonych pracach uczestniczy dyr. Czesława Świentek, gwarantująca pełne podporządkowanie opracowywanej koncepcji potrzebom dzieci.


 

STRAGANWieczorem 30 października Rada odebrała zgłoszenie uszkodzenia jezdni ul Klasztornej poprzez wbicie w nią metalowego pręta, podtrzymującego zadaszenie straganu.

Mieszkańcy przesłali zdjęcia pokazujące miejsce, w którym został on ustawiony i poprosili o interwencję.

Z samego rana nawiązaliśmy kontakt z Zarządem Dróg Miejskich. Pracownicy ZDM przyjechali  na miejsce.

Po stwierdzeniu, że stragan został ustawiony bez niezbędnego zezwolenia, w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Zacisze, a asfalt został uszkodzony, wezwali patrol interwencyjny Straży Miejskiej. Funkcjonariusze wraz z pracownikami ZDM ustalili sprawcę wykroczeń i podjęli stosowne działania.

W ich wyniku stragan został usunięty, a jego właściciel ukarany.

ZDM, za naszym pośrednictwem, bardzo dziękuje mieszkańcom za zgłoszenie nieprawidłowości, a przede wszystkim za aktywną postawę społeczną.

Po raz kolejny potwierdziliśmy, że współpraca mieszkańców z Radą i służbami miejskimi przynosi oczekiwane rezultaty.

Rada dziękuje pracownikom ZDM i funkcjonariuszkom Straży Miejskiej za szybkie rozwiązanie problemu, a mieszkańcom za zaufanie.


 

rozlewiskoInterwencja Rady Osiedla w sprawie rozlewiska, które powstało na obrzeżach ul. Klasztornej została podjęta na prośbę mieszkańca.

Pierwsze działania podjęliśmy już w dniu zgłoszenia.

Wystąpiliśmy do Wydziału Środowiska z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie zakłócenia stosunków wodnych w rejonie ul. Klasztornej.

Jednak po obejrzeniu przesłanych zdjęć uznaliśmy, że to za mało, że konieczne jest spowodowanie szybkich działań zabezpieczających interesy mieszkańców i prowadzących do likwidacji rozlewiska.

Następnego dnia rano skontaktowaliśmy się z dowódcą łabędzkiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, Naczelnikiem Wydziału Środowiska i Naczelnikiem Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i dokładnym sprawdzeniu stanu rozlewiska uzgodniono, że na obecnym etapie rozwiązaniem problemu zajmie się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Samochód firmy rozpoczął pracę przed godz.16., pompował i wywoził wodę do Centralnej Oczyszczalni Ścieków aż do godz. 20. Pomimo kilkugodzinnej pracy usunął tylko część rozlewiska. Po krótkiej przerwie do działań przystąpiła nocna zmiana.

Kolejne informacje na temat sposobu rozwiązania problemu będziemy Państwa informować na bieżąco.


 

sp3231 października odbył się odbiór końcowy prac, wykonanych przez firmę Skanska S.A. na rzecz Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej.

Obiekty obejrzeli i podpisali stosowne dokumenty – bez uwag – przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Remontów, Wykonawcy, Rady Osiedla i dyrektor szkoły.

Dyrektor przejęła dokumentację, instrukcję użytkowania… odpowiedzialność za stan nowo powstałych obiektów.

Będą one być użytkowane po 14 dniach od przekazania ich urzędowi, co nastąpiło 24 października, a więc od 8 listopada.

Inwestycja kosztowała 1.029. 955,44 zł brutto. Na powstałe obiekty Skanska udzieliła 5 lat gwarancji.

Przypominamy, że przy ul. Wrzosowej powstały:

  1. boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy, o wymiarach 46 m x 30 m,
  2. boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 18 m x 9 m,
  3. bieżnia prosta 4 torowa z nawierzchnią poliuretanową o długości 60 m,
  4. bieżnia do skoku w dal zakończoną zeskokiem wraz ze skrzynią.

Inwestycja trwała dłużej niż planowano, bo aż od maja 2016 r. Największym problemem okazały się drzewa.

Na szczęście, to, co trudne jest już za nami. Teraz pozostaje tylko cieszyć się z tego, że uczniowie i mieszkańcy Łabęd zyskują piękne, funkcjonalne i dobrze wykonane obiekty sportowe.


 

W dniu 14 października odbył się turniej o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice, w turniej brało udział ponad 50 dzieci głownie z Łabęd oraz Starych Gliwic, podzielonych dwie grupy, przedszkolną oraz starszą U8-u12. Cały turniej odbył się w ramach europejskiej akcji społecznej „Football People Action Weeks”, która promuje postawy społeczne, zasady fair play, pozytywne kibicowanie. Każdy uczestnik otrzymał naklejki akcji, butony, gadżety oraz pamiątkowy medal”

Współorganizatorem była Rada Osiedla Łabędy, partnerem CKS Łabędź. Organizatorami Stowarzyszenie GTW oraz Śląska Akademia Futbolu. Dziec i młodzież z Łabęd zapraszamy we wtorki, środy oraz soboty na treningi Akademii do hal przy ul. Partyzantów 25, szczegóły na www.saf.org.pl


bezNazwy3