MDK oferuje naszym dzieciom zajęcia, które odbędą się w czasie ferii zimowych w „Łabędziu”:

 1. Zajęcia muzyczne – śpiew przy akompaniamencie gitary /osoby grające na gitarze muszą mieć swój instrument / dla 12 osób, prowadzący – Henryk Pieluchowskiponiedziałek 01 3 h, 10:00-12:15, wtorek 30.01. 3h, 10:00 – 12:15, czwartek 01.02. 3h, 10:00 – 12:15, środa 07.02.2018, 10:00 – 12:15
 2. Zajęcia plastyczne. Rysunek i inne techniki, poniedziałek 02.2018 11:00 – 13:15 dla 10 osób, prowadząca – Małgorzata Nowotnik
 3. Rękodzieło artystyczne – środa 02.2018 10:00-12:15, dla 10 osób,  Jadwiga Zawada.
 4. Zajęcia muzyczne dla osób grających na keyboardzie również dla początkujących / uczestnicy muszą mieć swój instrument / – środa 01.2018 12:00-13:30, 13:40-15:10, prowadzący -Krzysztof Niewolik.
 5. Zajęcia muzyczno-taneczne – nauka śpiewu wybranych piosenek i nauka tańca, środa 02.2018, 09:30-12:00, 2 grupy po 12 osób, prowadzący – Danuta Waller, Eugeniusz Siwiec
 6. Zajęcia regionalne wtorek 01.2018, 10:00 – 11:30, dla 12 osób, prowadząca – Danuta Ejmocka.

Serdecznie dziękujemy kierownictwu i pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury za przygotowanie ciekawej oferty zajęć na okres ferii zimowych.

Zapisy telefoniczne MDK tel. 32 232-69-54 wew.27


26758284_2117954448437428_3003895310025280396_o

 

objazd SMDziś, wspólnie z dzielnicowymi Straży Miejskiej odwiedziliśmy miejsca, których stan szczególnie niepokoi mieszkańców naszej dzielnicy.

O planie objazdu zdecydowali ci, którzy w ostatnim czasie przekazali Radze Osiedla prośby o zajęcie się konkretnymi problemami.

Wybraliśmy te, które chcielibyśmy podjąć we współpracy ze Strażą.

Obejrzeliśmy:

 1. ulicę Pszenną, której nieutwardzona nawierzchnia jest stale naprawiana przez miasto i przez mieszkańców, ale efekt prowadzonych prac jest marny ze względu na stałe wypłukiwanie nasypanego materiału przez wodę spływającą z terenu znajdującego się w górnej części drogi,
 2. ulicę Radosną w rejonie niestrzeżonego przejazdu kolejowego, gdzie na poboczu zalega błoto o liście, gdzie w porze deszczu powstaje duże rozlewisko,
 3. Przyszowską, teren parkingu przy Biedronce i działkę sąsiednią, od strony przystanku autobusowego, gdzie zalega ją śmieci, a płot jest częściowo zniszczony,
 4. Portową w rejonie skrzyżowania z ul. Staromiejską, gdzie znajdują się elementy jakiegoś schronienia, utworzonego z odpadów i wymagającego usunięcia,
 5. p. Gojawiczyńskiej – opuszczony budynek i niezabezpieczony teren poradni Edenu i działki w rejonie dojazdu do ul. Metalowców, które ostatnio były bardzo zabrudzone,
 6. Zygmuntowską – zarośniętą działkę, na której miała powstać stacja benzynowa.

Omówiliśmy też z dzielnicowymi stan spraw podjętych wcześniej.


Już po raz szósty mieszkańcy Gliwic będą mogli zdecydować, co w roku 2019 będzie realizowane na ich osiedlach.

Zaczął się bardzo ważny okres przygotowywania i składania wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Przypominamy najważniejsze terminy, wyznaczające poszczególne etapy obowiązującej procedury:

 • 15 stycznia do 26 stycznia – nabór wniosków na realizację zadań jednorocznych;
 • 29 stycznia do 12 lutego – publikacja wniosków na stronie internetowej;
 • 29 stycznia do 20 kwietnia – weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków;
 • 20 kwietnia – ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania, publikacja na stronie internetowej wyników weryfikacji wraz
  z uzasadnieniem;
 • 20 kwietnia do 25 czerwca – kampania informacyjna dotycząca zasad
 • głosowania;

Procedura odwoławcza:

 • 20 kwietnia do 27 kwietnia – składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków,
 • 30 kwietnia do 21 maja – rozpatrywanie zażaleń;
 • do 28 maja – ogłoszenie wyników procedury odwoławczej;
 • 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;
 • 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głosowania;
 • 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania.

UBRANIANa wieszaku, który codziennie stoi przy wejściu do „Łabędzia”, na wszystkich chętnych czekają ciepłe ubrania.

Opiekę nad nim sprawują pracownicy Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Sportowo – kulturalnego „Łabędź”. Bardzo Im za to dziękujemy.

Wszystkich prosimy o rozpropagowanie informacji o tym, że każdy może przynieść to, co chce ofiarować innym i każdy może przyjść i wziąć sobie coś z tego, co dla nich zostawiono.

Tym, którzy zaangażowali się z akcję serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do korzystania.


 

inwestycja PECZakończyły się prace budowlane, związane z inwestycja ciepłowniczą, prowadzoną na terenie Łabęd przez PEC – Gliwice. Pozostały po niej dość uciążliwe jej skutki uboczne.

Wykonawca ma obowiązek przywrócenia każdego zniszczonego miejsca do stanu pierwotnego.

O jakość przeprowadzanych napraw MUSI ZADBAĆ właściciel lub zarządca terenu.

To od nich zależy, czy nasze chodniki, drogi dojazdowe, działki, na których składowa na była ziemia z wykopów, zieleńce, podwórka będą takie, jak wcześniej.

Członkowie wspólnot powinni liczyć na swoje Zarządy i zarządców.

Rada Osiedla będzie zabiegać o to, aby jednostki i spółki miejskie wymogły na wykonawcy odpowiednią jakość prac naprawczych. W tej sprawie podjęliśmy już pierwsze działania.

Do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego skierowaliśmy wniosek o przekazanie nam wykazu działek miejskich i jednostek miejskich, które za nie odpowiadają. Poinformowaliśmy,  że chcemy uczestniczyć  w odbiorach końcowych prac naprawczych.


spalanieNiestety, wciąż zdarza się potwierdzone przez strażników miejskich przypadki spalania w piecach płyt wiórowych, starych mebli i innych odpadów tego typu, traktowanych przez mieszkańców jak drewno.

W związku z tym warto przypomnieć, że robić tego nie wolno.

Art. 191. Ustawy o odpadach mówi, że:

„Kto, wbrew przepisowi art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”

Zaczął się czas trucia. W związku z tym prosimy wszystkich o reagowanie w sytuacjach, gdy wiecie Państwo, że gdzieś spalane są niedozwolone odpady. Można skorzysta c z bezpłatnego numeru 986.

Ktoś, kto je spala TRUJE SIEBIE I INNYCH. Oby był tego świadomy. Tylko, co nam z tego skoro jesteśmy ofiarami trucicieli ?


Staromiejska 42Kończą się dość długo trwające zabiegi o zbycie nieruchomości przy ul. Staromiejskiej 42, obejmującej dwie działki – zabudowaną – nr 273 i niezabudowaną – 274/2 obręb Stare Łabędy.

W najbliższych dniach dojdzie do notarialnego finału III przetargu nieograniczonego, który odbył się 19 grudnia 2017 r.

W jego wyniku ustalono cenę zbycia – 297.950 zł.

Dwa poprzednie przetargi były nieskuteczne. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości odbył się 28 marca 2017 r. Cena wywoławcza wynosiła wtedy brutto: 331. 000,00 zł.

Mamy nadzieję,  że nowi właściciele zmienią obecny, niezbyt ciekawy wygląd budynku i jego otoczenia.


alkomatNa łabędzkim komisariacie policji przy ul. Strzelców Bytomskich 22 zamontowany został alkomat. Znajduje się w pomieszczeniu dyżurki.

Zakupiono go ze środków budżetu Miasta Gliwice.

Mieszkańcy Łabęd będą mogli z niego skorzystać w sytuacji, gdy nie będą pewni, czy mogą wsiąść za kierownicę.

Obsługa alkomatu jest prosta. Wskazówki dotyczące sposobu jego użycia, zapisano na urządzeniu.


posiedzeniePrzewodnicząca Rady Osiedla Łabędy zwołała 37. posiedzenie plenarne na 11 stycznia godz. 18.00 w Łabędziu.

W porządku obrad zaproponowane zostały następujące punkty:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RO Łabędy z 7 grudnia 2017 r.
 3. Realizacja zadań miasta Gliwice na terenie Łabęd w roku 2017.
 4. Zadania inwestycyjne i remontowe planowane do realizacji w roku 2018.
 5. Zadania budżetu obywatelskiego.
 6. Budżet obywatelski 2018. Propozycje zadań.
 7. Podsumowanie pracy Rady Osiedla Łabędy w roku 2017.
 8. Projekt uchwały nr 24/2018 Rady Osiedla Łabędy z 11 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Osiedla Łabędy na rok 2018.
 9. Projekt uchwały nr 25/2018 Rady Osiedla Łabędy z 11 stycznia 2018 r. w sprawie dzierżawy działki nr 690 obręb Przyszówka.
 • Dystrybucja nr 31. „Naszych Łabęd” – uwagi i wnioski.
 • Bieżące informacje o bieżących działaniach Zarządu Osiedla Łabędy i przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przypominamy, że posiedzenia Rady są otwarte. Może w nich wziąć udział każdy mieszkaniec, który chce przysłuchiwać się obradom lub zabrać głos i punkcie – Sprawy różne i wolne wnioski.


roletyCentrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” zostało oddane do użytku w marcu 2014 r.

Trzyletni okres użytkowania pozwolił na zauważenie różnych mankamentów obiektu. Jednym z nich jest brak osłon na oknach hali sportowej. Jej nasłonecznienie jest tak duże, że w sposób istotny utrudnia przeprowadzanie zawodów.

Sportowcy korzystający z hali kilkakrotnie zwracali nam uwagę na konieczność rozwiązania problemu.

Ponieważ czujemy się mocno związani z obiektem, jako inicjatorzy jego budowy, nadal zabiegamy o jego udoskonalanie. Właśnie dlatego skierowaliśmy do jednego z zastępców prezydenta miasta wniosek o zakup i montaż rolet na oknach hali Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”.

Wcześniej  wystąpiliśmy o wykonanie prac, w wyniku których podniesiona zostanie wydolność wentylacji.