BOISKODobiegają końca parce rozbiórkowe na ul. Klasztornej. Na zlecenie miasta jako właściciela terenu, usunięto pozostałości po dawnym boisku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Staromiejskiej.

Jego stan był tak zły, że wymagał zamknięcia. Pomimo wywieszenia zakazów wejścia na teren obiektu, dla zapobieżenia nieprzewidzianym sytuacjom, zagrażającym bezpieczeństwu, szczególnie dzieci, zdecydowano o demontażu urządzeń i nawierzchni.

Miejmy nadzieję, że ten teren zostanie odpowiednio zagospodarowany. W ramach budżetu obywatelskiego złożyliśmy wniosek o wybudowanie w tym miejscu placu zabaw. Trwa weryfikacja wniosków. Lista zadań, na które będzie można zagłosować zostanie opublikowana 20 kwietnia.


SIŁOWNIAW poniedziałek rano zdemontowana została stara siłownia, znajdująca się na skwerze przy ul. Narutowicza.

O jej wymianę zabiegaliśmy od dwóch lat, ponieważ urządzenia były przestarzałe, a ich używanie sporadyczne.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zakupił nowy sprzęt w ubiegłym roku.

Wymiana urządzeń miała się zacząć i zakończyć 26 marca. Na razie wykonany został tylko demontaż.

Rada, na wniosek jednej z mieszkanek, której dziękujemy za zainteresowanie sprawą, podjęła próbę zmiany lokalizacji siłowni, pomimo tego, ze sprawa na pierwszy rzut oka wydawała się niezmiernie trudna, a może i niemożliwa do załatwienia.

Trwa podejmowanie decyzji, choć już dziś można mieć nadzieję, że MZUK skłoni się do naszej prośby o zamontowanie nowych urządzeń w innym miejscu.

Powiadomimy Państwa o podjętych decyzjach i ich skutkach.


SKWERZielona nawierzchnia skweru przy ul. Narutowicza naruszona została w ostatnim czasie nie tylko przez PEC – Gliwice.

Wcześniej powstał wykop, w którym ułożona została instalacja elektroenergetyczna, doprowadzająca prąd do nowo powstałych budynków mieszkalnych, usytuowanych pomiędzy ul. Narutowicza i Narcyzów.

Nawierzchnia drogi nie była rozkopywana, sieć przepuszczono przewiertem pod jezdnią.

Dziś zaczęło się zasypywanie wykopu.

Prace wykonywani na zlecenie Turonu, po uzyskaniu zgodny na wejście w teren, którą wydał Miejski Zarząd Usług Komunalnych.


PECDziś rozpoczęły się prace ziemne w ramach III etapu budowy nowej sieci ciepłowniczej w Łabędach.

Jeszcze wczoraj zobaczyć można było jedynie oznaczone miejsce przebiegu sieci, dziś widać już wykopy.

Etap ten jest podzielony na trzy części:

1.III A – od ul. Wolności do kościoła ewangelickiego,

2.III B – od kościoła do budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

3.III C – od Strzelców Bytomskich 11 do MZUK.

Aktualna budowa to etap III A.

Wykonawcę tego fragmentu inwestycji wyłoniło PEC w drodze przetargu.

Wygrała firma BTB – Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich za cenę 219.000 zł netto.

Termin realizacji zadania – 15 lipca 2018 r.

Teren prac obejmie 15 działek geodezyjnych. Wykop przejdzie wzdłuż ul. Wolności, w rejonie dawnej Biedronki, przez skwer na ul. Narutowicza do kościoła ewangelickiego.

Najważniejszą korzyścią inwestycji jest fakt, że uciepłownienie dzielnicy Łabędy pozwoli na likwidację licznych indywidualnych źródeł ciepła i stopniowe obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery!!!

Oby jak najwięcej naszych mieszkańców skorzystało z możliwości zmiany źródła ciepła na bezpieczne i wygodne.


SIŁOWNIADobiegają końca nasze starania o nową siłownię zewnętrzną na skwerze przy ul. Narutowicza.

Ta, która istnieje obecnie jest już na tyle stara, że od jakiegoś czasu, zabiegaliśmy najpierw o dostawienie kolejnych urządzeń, a potem o wymianę i rozbudowanie całej siłowni.

Oczekiwane przez nas decyzje zapadły w ubiegłym roku.

Informowaliśmy Państwa, że Miejski Zarząd Usług Komunalnych zakupił w roku 2017 i zmagazynował na terenie swojej bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 5 podwójnych, nowoczesnych i bardzo estetycznych urządzeń.

Dziś, przedstawiciele Rady Osiedla i MZUK uzgodnili lokalizację nowej siłowni. Wykonawca prac rozbiórkowych i montażowych rozpocznie realizację zadania 26 marca.


PlakatFirma VESPER Łukasz Gacek będzie realizować na terenie Łabęd jedno z zadań z zakresu budżetu obywatelskiego.
Zakończyły się przygotowania do rekrutacji osób, które będą mogły uczestniczyć w zajęciach zumby fitness.
Przekazujemy Państwu niezbędne dokumenty i informacje.

1. Uczestnikami zajęć mogą być kobiety powyżej 18 roku życia zamieszkujące na terenie Osiedla Łabędy w Gliwicach.

2. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnicy są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Osiedla Łabędy oraz wpisania się na listę obecności.

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

4. Zajęcia będą odbywać się w grupie 50 osobowej.

5. Zapisy na zajęcia będą w terminie od 23.03 od godziny 8:00 do 31.03 do godziny 22:00 2018 r.

6. Zapisów będzie można dokonać mailowo pod adresem
zumba.zapisyvesper@gmail.com

7. O zapisie na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

8.W przypadku, gdy liczba oferowanych miejsc zostanie wyczerpana osoby, które nie zdołały się dostać na listę właściwą zostaną wpisane na listę rezerwową.

9. W przypadku rezygnacji z zajęć oraz niezgłoszonej wcześniej mailowo nieobecności do uczestnictwa w kolejnych zajęciach kwalifikuje się osoba z listy rezerwowej.


Zobacz: ZUMBA


ŚLUZAPrace przy śluzie Łabędy na Kanale Gliwickim trwają od kilku lat. Mają różny charakter i prowadzone są na terenie całego obiektu.

O dotyczące ich szczegóły zapytaliśmy rzecznik prasową Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Cytujemy fragmenty odpowiedzi:

  1. „[…]na terenie obiektu kontynuowane są roboty budowlane w ramach projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Faza II.”
  2. „Zakres prowadzonych prac obejmuje m. in. zakończenie remontu komory południowej śluzy oraz kompleksowe prace w bliźniaczej komorze północnej. Całość prac jest prowadzona w ten sposób, by w najbliższym sezonie nawigacyjnym żegluga odbywała się zmodernizowaną komorą południową.”
  3. „Po wielu latach przestoju zostanie uruchomiony kanał śluzowania oszczędnościowego, pozwalający na zużycie mniejszej ilości wody […].”
  4. „W trakcie prac modernizowane są elementy konstrukcyjne śluzy m.in. ściany stalowe komór i awanportów, elementy betonowe głowy górnej i dolnej, dalby i kierownice na awanportach, regenerowane są wrota, zaś zużyte napędy i mechanizmy zastępują nowe, hydrauliczne.”
  5. „Budynki maszynowni i sterownia zyskują nowoczesne instalacje: elektryczne, teletechniczne, automatyczne, sanitarne, klimatyzację oraz monitoring.”
  6. „Na terenie śluzy powstaną nowe parkingi, chodniki, drogi holownicze i place manewrowe.”
  7. „Koszt zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” to niespełna 10,4 mln zł.”
  8. „Całość prac prowadzona jest w uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.”

„Ponadto Kanał Gliwicki podlega bieżącemu utrzymaniu […]. RZGW w Gliwicach rozpoczął wycinkę krzaków i ich utylizację […]. Prace są prowadzone na obu brzegach awanportu dolnego ślizy. Przy okazji z terenu zbierane są śmieci, głównie komunalne.”


gazetkaZespół Redakcyjny zakończył pracę nad 32. numerem gazetki osiedlowej „Nasze Łabędy”. Jest obszerna i zawiera wiele informacji na temat Łabęd.

Liczy 14 stron. Ukaże się w nakładzie 5.500 tys. egzemplarzy.

W kolejnym wydaniu „Naszych Łabęd” zamieściliśmy teksty poświęcone m.in. liczbie mieszkańców, zmianom, jakie zaszły w Łabędach w roku 2017, remontach i inwestycjach zaplanowanych na rok 2018, budżecie obywatelskim na rok 2108 i 2019, ciekawych inicjatywach, pracy Rady, działalności Klubu Seniora.

Większość tekstów ilustrowana jest zdjęciami, pochodzącymi z zasobów Rady.

Niestety, spraw, o których chcielibyśmy napisać jest tak dużo, ze gazetka powinna liczyć znacznie więcej stron. Ma 14, bo to sprawa kosztów wydawania biuletynu i poważnego nakładu pracy, jakiego wymaga przygotowanie każdego z numerów „Naszych Łabęd”.

Gazetka dotrze do mieszkańców przed Świętami Wielkanocnymi. Rozniosą ją członkowie Rady i wolontariusze, pomogą nam też sprawdzeni sojusznicy.

Państwa prosimy o życzliwość i wpuszczanie osób, które zechcą wrzucić gazetki do listowników na klatki schodowe. Mamy z tym czasem kłopot.


R.LuksembursZarząd Dróg Miejskich zakończył prace nad ustaleniem listy zadań remontowych na rok 2018. JEST NA NIEJ ULICA R. LUKSEMBURG!!!

Starania o jej remont trwały długo. Podejmowała je Rada Osiedla Łabędy i mieszkańcy, którzy stale przypominali nam, jak bardzo zły jest stan jezdni, stale naprawianej i chodników dla pieszych.

Podejmowane działania były różnorodne i długotrwałe. Składały się na nie pisemne wnioski, rozmowy z Zastępcą Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka, wizje w terenie, regularne wskazywanie ubytków do naprawy, wykonywanie dokumentacji fotograficznej…

Ostatnie pismo, w którym podkreślaliśmy, że w roku 2018 ul. R. Luksemburg powinna być potraktowana priorytetowo, skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich pod koniec ubiegłego roku, gdy uchwalony był już nowy budżet miasta, a wykaz ulic do remontu nie był jeszcze określony. Chcieliśmy w ten sposób raz jeszcze przypomnieć o naszych potrzebach.

To ważna dla mieszkańców informacja. Przeprowadzony Remont w sposób zdecydowany polepszy warunki  życia wielu łabedzian.

Do sprawy będziemy wielokrotnie wracać.

Dzięki ujęciu ul. R. Luksemburg w planie tegorocznych remontów, „kolejka” ulic wymagających zmian skraca się. Teraz na podobne decyzje czekają ul. Batorego, Tuwima, Gałczyńskiego i inne.

Do remontu dwóch „tańszych” ulic – Majakowskiego i Waryńskiego próbujemy doprowadzić w ramach budżetu obywatelskiego.