RO 14.02.2019Dziś odbyło się 54. plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy kadencji 2015 – 2019.

Wzięło w nim udział 12 spośród 15 członków Rady – T. Barcik, B. Fic, S. Gorczyca – Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, D. Kosowicz, G. Maszniew, R. Michalski, E. Mizera, K. Sowa, P. Tyrakowski.

Nieobecni to: P. Caban, B. Pietrzak, J. Szubert.

W posiedzeniu uczestniczyli goście: Andrzej Karasiński – Sekretarz Miasta Gliwice, ks. Bogdan Peć – Dyrektor Fundacji „Dom Nadziei”, nadkomisarz Adam Szczepanowski – dotychczasowy Komendant IV Komisariatu, podinspektor Adam Gondek – p.o. Komendanta IV Komisariatu.

Rada podziękowała Komendantowi A. Szczepanowskiemu za współpracę na rzecz mieszkańców Łabęd. Nowemu szefowi komisariatu życzono sukcesów na nowym stanowisku.

Rada zapoznała się z:
– planami inwestycyjnymi PLK S.A. w obrębie peronów w kierunku Opola i Kędzierzyna, przejazdu kolejowego i dwóch wiaduktów,
– stanem prac prowadzonych w dawnej szkole przy ul. Głównej 30,
– aktualnym etapem procedury wyborczej do rad osiedli.

Rada podjęła dwie uchwały :
– w sprawie organizacji imprez ponadosiedlowych,
– w sprawie zmian rejonów SP 32 i 38.


 

komendantSłużbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji IV w Gliwicach zakończył nadkomisarz Adam Szczepanowski.

Z tej okazji Rada Osiedla Łabędy zaprosiła Komendanta na swoje posiedzenie plenarne, podczas którego podziękowała Mu za wieloletnią współpracę.
W okolicznościowym liście napisaliśmy:

„W związku z zakończeniem służby na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji IV w Gliwicach Rada Osiedla Łabędy serdecznie dziękuje Panu za owocną współpracę na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy.
Jesteśmy wdzięczni za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska, aktywne włączanie się w działalność Rady, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.
Pana życzliwość i gotowość wspieranie nas w codziennej pracy sprawiały, że łatwiej było nam podejmować i rozwiązywać bieżące problemy.
Życzymy panu sukcesów na nowym stanowisku.”

Nowemu Komendantowi, podinspektorowi Adamowi Gondkowi, życzyliśmy zadowolenia z pełnionej w Łabędach służby.


 

bibliotekaFilia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Partyzantów 25 przygotowała na okres ferii zimowych ciekawą ofert zajęć.

Biblioteka zachęca: „Chcesz być jak Sherlock Holmes lub bohaterowie książek Martina Widmarka – Maia i Lasse? Odwiedź w trakcie ferii zimowych Filię nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach! Z nami rozwiniesz detektywistyczne umiejętności oraz rozwikłasz niejedną zagadkę. Gwarantujemy, że poczujesz się jak prawdziwy agent biura śledczego!”

Oto oferta:

 1. Wtorek, 12 lutego godz.10:00 PRZEBRANIE DETEKTYWA. Zajęcia plastyczne. Kapelusz Sherlocka Holmesa.
 2. Środa, 13 lutego godz.13.00 AS WYWIADU.Spotkanie z grami planszowymi rozwijającymi spostrzegawczość oraz zdolność logicznego myślenia.
 3. Czwartek, 14 lutego godz.10:00 HISTORYJKA KRYMINALNA. Tworzenie komiksu detektywistycznego w aplikacji ToonDoo.
 4. Wtorek, 19 lutego godz.10:00. TWÓRCZE DAKTYLOGRAMY Zajęcia plastyczne. Tworzenie obrazków z odbitek linii papilarnych.
 5. Środa, 20 lutego godz.13:00 BIBLIOTECZNE BIURO ŚLEDCZE. Spotkanie z planszowymi grami detektywistycznymi.
 6. Czwartek, 21 lutego godz.10:00. KRYPTONIM „ŁABĘDZI ŚPIEW”. Rozwiązywanie zagadek. Zabawa typu Escape Room.

Liczba miejsc ograniczona. Wymagane są zapisy w bibliotece oraz pod numerem telefonu (32) 557 70 15

Kierownictwu MBP dziękujemy za dotychczasową współpracę.


 

posiedzeniePrzewodnicząca Krystyna Sowa zwołała posiedzenie Rady Osiedla na dzień 14 lutego godz. 18.00 w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” z następującym porządkiem:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RO Łabędy z 10 stycznia 2019 r.
 3. Informacja na temat zmian w kierownictwie Komisariatu Policji IV w Gliwicach.
 4. Informacja na temat planów inwestycyjnych PLK S. A., dotyczących Łabęd.
 5. Projekt uchwały nr 39/2019 Rady Osiedla Łabędy z 14 lutego 2019 r. w sprawie udziału Rady Osiedla Łabędy w konkursie na organizację   imprez ponadosiedlowych.
 6. Projekt uchwały nr 40/2019 Rady Osiedla Łabędy z 14 lutego 2019 r. w sprawie opinii w sprawie proponowanych zmian rejonów gliwickich szkół podstawowych.
 7. Wybory do Rad Osiedli – aktualny stan realizacji Uchwały nr II/27/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia w sprawie wyznaczenia daty wyborów do Rad Osiedli.
 8. Informacja o bieżącej pracy Zarządu Osiedla Łabędy.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

obrazekKtoś wycina drzewa na skwerku przed tzw. Relaksem przy ul. Wolności.

Ostatnie z nich zostało podcięte, przewrócone i … pewnie czeka, aż wycinający je sprzątnie.

Taki proceder trwa od jakiegoś czasu, ale nikt nie zwrócił na niego uwagi, ani mieszkańcy, ani dzierżawcy sąsiednich lokali, ani Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który ma skwer pod opieką, ani Rada Osiedla.

Ścięte i leżące drzewa nikogo nie niepokoiły. Myśleliśmy, że to MZUK prowadzi prace porządkowe, choć fakt pozostawiania ściętych drzew nie był normalny – MZUK wycina i natychmiast usuwa ścięte drzewa.

Na terenie skweru widać pozostałości pni drzew usuniętych wcześniej widać też na śniegu ślady ciągniętych gałęzi.

MZUK 6 lutego zgłosił sprawę Policji.


 

WazówOd wielu lat, we współpracy z mieszkańcami, zabiegamy o nadanie ul. Wazów statusu drogi publicznej.

 Zarząd Dróg Miejskich poinformował nas, że zakończył się trwający kilka lat proces pozyskiwania do zasobów Miasta Gliwice terenów, na których położona jest ul. Wazów.

Był to warunek nadania jej statusu drogi publicznej.

Z radością informujemy, że stosowny projekt uchwały Rady Miasta Gliwice jest przygotowywany na sesję, zaplanowaną na kwiecień.


 

drzewostanZarząd Dróg Miejskich kontynuuje porządkowanie drzewostanu wzdłuż ul. J. Popiełuszki / K. Marksa /.

Wcześniej wycięto część chorych i suchych drzew, a także drzewo zasłaniające widoczność w obrębie skrzyżowania z ul. Wolności. Teraz wycięto kolejne, od strony ul. Narutowicza.

Zasadzono też nowe drzewa, ostatnie w listopadzie ubiegłego roku.


 

KłodnicaOtrzymaliśmy odpowiedź na naszą prośbę o uporządkowanie terenów położonych wzdłuż Kłodnicy.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych poinformował nas, że Miejski Zarząd Usług Komunalnych do końca kwietnia, przy istniejącej ścieżce, na szerokości 2 m usunięte zostaną połamane drzewa, wykoszona zostanie trawa, chwasty i samosiewy.

Prosiliśmy także o wykonanie w przyszłości wzdłuż Kłodnicy ścieżki rekreacyjnej. Ta sprawa okazała się bardziej skomplikowana.

Na jej temat wypowiedziały się dwa wydziały.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie wniósł zastrzeżeń do zlokalizowania ciągu komunikacyjnego na działce nr 337 obręb Stare Łabędy.

Nieco inaczej sprawę widzi Wydział Inwestycji i Remontów, który odniósł się do ewentualnej budowy ścieżki rowerowej. O tej sprawie napiszemy w oddzielnym materiale.

Reasumując, teraz odbędzie się sprzątanie, ale to tylko początek starań o utworzenie wzdłuż Kłodnicy traktu spacerowego.


 

śniegDwa łabędzkie skwery – przy ul. Narutowicza i przy ul. Wolności, 5 lutego rano były szczególnie piękne.

Promienie słońca eksponowały śnieżną pokrywę, zalegającej od wczoraj na drzewach, krzewach i urządzeniach.

Wiele osób spacerowało alejkami, podziwiając niepowtarzalne widoki.

Niepowtarzalne, bo już przed południem, pod wpływem słonecznego ciepła, śnieg z gałęzi zaczął spadać na ziemię. Uwieczniliśmy dla Państwa to, co piękne i przemijające. Cała serię zdjęć umieściliśmy na facebooku Rady Osiedla Łabędy.


 

plakatAkademia Tenisa Stołowego, współpracująca z Radą Osiedla Łabędy, od kilku lat przygotowuje na okres ferii zimowych ofertę bezpłatnych zajęć dla dzieci. Tak jest i w tym roku.

Zajęcia będą się odbywać od 18 do 22 lutego w godzinach od 10.00 do 12.00 w „Łabędziu”.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości uczestniczenia w treningach tenisa stołowego.

Za zaangażowanie w organizację zajęć dziękujemy kierownictwu Centrum Sportowo – Kulturalno Sportowego „Łabędź”.