chodnikW rejonie przejazdu kolejowego powstaje nowy fragment chodnika dla pieszych.

Stanowi on przedłużenie pasa wydzielonego linią ciągłą, a prowadzącego w kierunku przystanku autobusowego.

Prace realizowane są na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Zostały podjęte na skutek naszego wniosku o poprawę bezpieczeństwa pieszych w sąsiedztwie przejazdu kolejowego.

Mamy nadzieję, że to nie wszystko. Liczymy na więcej.


kioskRada Miasta Gliwice na sesji w dniu 14 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas nieokreślony z firmą Ruch S.A.  na dzierżawę terenu przy ul. J. Popiełuszki z przeznaczeniem go na tymczasowy obiekt handlowy.

Dzierżawca  wystąpił do właściciela tj. miasta Gliwice z prośbą o powiększenie terenu dzierżawy z 13 m2 na 40 m2 w celu poprawy estetyki oraz funkcjonalności obiektu, poprzez wymianę kiosku.

Miejmy nadzieję, że po podpisaniu umowy – zgodnie z deklaracją – przy ul. J. Popiełuszki stanie nowy kiosk.

Jego wizualizację Ruch S.A. dołączył do swojego wniosku w sprawie dzierżawy.


skwerPrace na skwerze przy ul. Wolności postępują bardzo szybko.

W części położonej od strony ul. J. Popiełuszki / K. Marksa/ układane są już krawężniki, wyznaczające przebieg ścieżek parkowych i lokalizację kwietników.

Projektant zaplanował także zieleń, dokładnie określił, jakie rośliny zostaną zasadzone na skwerze. Wiadomo również jakie znajdą się na nim urządzenia.

Co znajdzie się na skwerze? Cytujemy dokładny opis znajdujący się w projekcie technicznym modernizacji terenu przy ul. Wolności:

 1. kompozycja kwiatowa „fontanna” – dominanta w centralnej części,
 2. rabata goździkowa – wiele kolorów i gatunków goździka na pochyłości – goździk: brodaty + pierzasty + kropkowany,
 3. mieszanka łąkowa polska z kwiatami niskimi – niezapominajki, stokrotki, koniczyna (w małych ilościach),
 4. mieszanka łąka z przewagą „kwiatów polskich” – maki , habry,
 5. pas trawy ozdobnej – śmiałek darniowy Deschampsia ceaspitosa – z przerostami np czosnku ozdonego – różne gatunki,
 6. trawa ozdobna – piórkówka japońska ‚Hameln’ Pennisetum alopecuroides
 7. mieszanka macierzanki : macierzanka piaskowa ‚Coccineus’ Thymus serphyllum, macierzanka cytrynowa ‚Doone Valley’ Thymus x citriodorus, macierzanka zwyczajna ‚Foxley’ Thymus pulegioides,
 8. alejka funkie cieniolubne,
 9. przytulia wonna Asperula odorata + Liriope muscari ‚Monroe White’
 10. turzyca japońska Carex morrowii
 11. zachowana górka saneczkowa,
 12. nasadzenia: tawuła japońska Magic Carpet,
 13. ozdobne nasadzenia kompozycja z Tamaryszkiem francuskim i Bukiem pospolitym, Migdałek trójklapowy oraz pięciornik krzewiasty Abbotswood i Goldfinger,
 14. szpaler drzew: naprzemiennie wiśnia piłkowana Amanogawa (Prunus serrulata Amanogawa) + Buk pospolity Purple Fountain (Fagus sylvatica Purple Fontain),
 15. miejsce dla ustawienia choinki ozdoby bożonarodzeniowej,
 16. nasadzenia uzupełniające róż białych i czerwonych, oraz zabiegi pielęgnacyjne,
 17. projektowane punkty oświetlenia parkowego,
 18. projektowana trasa elektryczna oświetlenia,
 19. elementy małej architektury: kosze na śmieci, ławki, stoliki do gry w szachy, stoły do gry w ping – ponga.

Zapowiada się ciekawie.


ŁUKNa nasz wniosek Zarząd Dróg Miejskich po raz kolejny podjął problem zagrożeń dla pojazdów i pieszych, występujących na łuku ul. Zygmuntowskiej.

Przypominamy, że w ostatnim czasie wprowadzono w tym miejscu kilka rozwiązań, które jednak nie okazały się skuteczne.

W związku z utrzymującą się dużą liczba zdarzeń drogowych wystąpiliśmy z wnioskiem o powrócenie do sprawy.

Zarząd Dróg Miejskich poinformował nas, że zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej tego odcinka drogi.

Po jej opracowaniu zostaniemy niezwłocznie powiadomieni o jej wynikach.


kinoPokazy filmów w ramach tegorocznej edycji Kina Letniego odbędą się w sześciu miejscach: na Placu Grunwaldzkim – 4, pod Radiostacją – 1, przed Areną Gliwice – 1 i po jednym na osiedlach : Obrońców Pokoju, Sośnicy i w Łabędach.

Filmy na świeżym powietrzu będzie można obejrzeć 15 lipca na terenie Piaskowej Doliny.

W tym roku zmienia się miejsce łabędzkich projekcji. Nie można już było skorzystać z terenu przy ul. Zygmuntowskiej, bo został on w maju 2017 r. sprzedany i obecnie jest placem budowy. Ze względu na warunki techniczne i możliwości terenu, w porozumieniu z Radą Osiedla, wybrano Paskową Dolinę.

Kino Letnie organizuje Wdział Kultury i Promocji Miasta, realizuje gliwicka firma – Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Zdanie finansowane jest z budżetu Miasta Gliwice.

Repertuar dla Łabęd:

Godz. 18.00 – projekcja dla dzieci – Rock dog. Pies ma głos!

Godz. 20.00 – projekcja dla dorosłych – Boska Florence.


fontanncaDziś rozpoczęły się prace, w wyniku których zmodernizowany zostanie skwer położony wzdłuż ul. Wolności.

Teren został ogrodzony, wjechał ciężki sprzęt. Zaczęło się usuwanie zbędnych elementów. Rozpoczęto od strony ul. J. Popiełuszki / K. Marksa /.

Ławki pojechały do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Zniknął mocno zniszczony chodnik, krawężniki wyznaczające dawne alejki i … betonowe pozostałości po dawnej fontannie. Pamiętają ją, jako działającą, jedynie najstarsi łabędzianie. Dla młodszych był to tylko jakiś bliżej nieokreślony betonowy element.

Obejrzeliśmy go bardzo dokładnie w trakcie opracowywania koncepcji zagospodarowania skweru. Niestety, nie było nic do ratowania. Wspólnie z MZUK i przedstawicielami wspólnot sąsiadujących z modernizowanym terenem, zdecydowaliśmy, że w tym miejscu zostanie ustawiony kwietnik, a wokół niego, tak, jak to było do dziś, ławki parkowe.

Rada dysponuje licznymi zdjęciami dawnej fontanny. Zostały one wykonane w roku 2008, 2013, 2015, 2018.


Moja RodzinaW poniedziałek 11 czerwca w Przedszkolu Miejskim nr 38 w ZSO nr 2 odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom Osiedlowego Konkursu Plastycznego „Moja Rodzina”, którego współorganizatorem była Rada Osiedla Łabędy.

W konkursie wzięło udział 18 przedszkolaków: 4 z PM nr 34, 5 z PM nr 37 i 9 z PM nr 38.

I miejsce w konkursie zajął Adaś z PM nr 34, II Maja z PM 38, a III Nina z PM 37.

Dodatkowo wyróżniono prace: Marty, Leny i Milenki.

Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.


 

Bez nazwyRada Osiedla Łabędy, Szkoła Podstawowa nr 29 oraz  Akademia Tenisa Stołowego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w „Dzielnicowym Turnieju Tenisa Stołowego”.

Impreza organizowana jest dla uczniów łabędzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: ro.labedy@wp.pl  do dnia 13 czerwca 2018r.       

Turniej odbędzie się dnia 15 czerwca 2018r. na hali w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

Nagrody w konkursie oraz poczęstunek dla uczestników ufundowała Rada Osiedla Łabędy.


Dzielnicowy Turniej Tenisa Stołowego – plakat

Turniej Tenisa Stołowego – regulamin

karta zgłoszeniowa


zalewanie2 czerwca, nie po raz pierwszy, doszło do bardzo poważnych zalań i podtopień terenów położonych w rejonie ulic : Klasztornej, Staromiejskiej, Pokoju, Wspólnej, Zamkowej, Rzeczyckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Gliwice.

Rozmiar zjawiska w sposób drastyczny przekraczał skutki ulewy, jakie mogłyby wystąpić w sytuacji, gdyby nie spływanie wód z terenów zabudowanych przez firmy, znajdujące się w KSSE.

Ogrom żywiołu oraz jego siłę niszczącą obrazuje dokumentacja przesłana przez mieszkańców.

Woda płynęła całą szerokością ulic i dróg dojazdowych, zalała pola uprawne, dostała się na teren posesji i do ich wnętrza, zalała podwórza i piwnice, zniszczyła uprawy na terenie ogrodów przydomowych. Płynąc rowem, biegnącym wzdłuż ul. Klasztornej, zalała niżej położone domy, zlokalizowane przy ul. Staromiejskiej.

W związku z treścią wcześniejszego pisma skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka wniosek o :

 1. maksymalne przyspieszenie terminu wykonania zapowiedzianej w piśmie szczegółowej analizy hydrologicznej przedmiotowego terenu wraz z koncepcją i założeniami działań naprawczych w za-kresie gospodarki wodnej dla obszaru KSSE oraz istniejącej zabudowy,
 2. wykonanie koniecznych prac z podziałem na dwa etapy:

pierwszy – obejmujący działania doraźne, natychmiastowe,

drugi – obejmujący realizację rozwiązań docelowych.

Złożenie pisma poprzedzone zostało rozmową z Naczelnikiem Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Wraz z pismem przekazaliśmy zdjęcia obrazujące problem, którego rozwiązanie uważamy za konieczne i bardzo pilne.


 

koszePrzypominamy, że na wszystkich właścicielach psów spoczywa obowiązek sprzątania jego odchodów.

Można je wyrzucać do każdego kosza i pojemnika na odpady komunalne. Nie jest wymagane ustawiane specjalnych koszy.

Pomimo tego, aby propagować właściwe zachowania, w niektórych miejscach montowane są pojemniki z odpowiednim opisem. Na skwerach pojawiają się też pojemniki z workami plastikowymi. Niestety, na razie jest z nimi kłopot, bo worki znikają w błyskawicznym tempie.

Przy okazji informujemy, że zakupu pojemników na psie odchody dokonuje Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych raz w roku.

Na początku maja, na nasz wniosek, z tegorocznej puli, na terenie Łabęd ustawiono trzy kolejne kosze. Jeden z nich zamontowano na ul. Zygmuntowskiej.

Dodatkowo, na prośbę mieszkanki, która w sprawie sprzątania po psach utrzymuje z Radą stały kontakt, Wydział ustawi dodatkowy kosz /zwykły/ po przeciwnej stronie tej ulicy.