wykopyUlica Portowa jest dość często przedmiotem naszych działań.

Wszystkie dotychczas zgłaszane problemy zebraliśmy w jednym piśmie i zapytaliśmy o dotyczące ich szczegóły.

Pytanie dotyczyły: nowo wybudowanej wysepki, oświetlenia, ścieżki rowerowej, remontu, rozlewisk, oznakowania dotyczącego wysokości wiaduktu.

Zarząd Dróg Miejskich odpowiedział:

  1. „Wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakimi są wyspy wyniesione, usytuowane przy przejściu dla pieszych, ma na celu poprawę ich bezpieczeństwa, ponieważ w ciągu ul Portowej stanowiącej niejako przedłużenie Drogowej Trasy Średnicowej, występuje wysokie natężenie ruchu drogowego.”
  2. „Z uzyskanych informacji z Wydziału przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych wynika, ze projekt i budowa oświetlenia przy ul. Portowej został umieszczony na liście zadań oczekujących na realizację w latach przyszłych”.
  3. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej planowana jest do realizacji w roku ”
  4. „Nawierzchnia ul. Portowej będzie remontowana sukcesywnie , w miarę posiadanych środków […]”
  5. „Rozlewiska wód opadowych […] będą eliminowane w kolejnych etapach remontów nawierzchni jezdni ul. Portowej , w latach następnych.”
  6. „[…] Nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowego rozwiązania.”

Treść odpowiedzi oznacza, że konieczne będzie dalsze, systematycznie powracanie do powyższych spraw.


przejścieNa wniosek mieszkańców wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o wykonanie oznakowania poziomego, wyznaczającego przejście dla pieszych na ul. Tuwima od strony ul. K. Marksa.

Prośbę uzasadniliśmy względami bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci.

Otrzymaliśmy odpowiedź, w której napisano m.in.:

„ulica Tuwima względem ulicy K. Marksa jest ulicą podporządkowaną o niższym natężeniu ruchu drogowego, które nie powoduje uciążliwości dla pieszych chcących przekroczyć jezdnię ul. Tuwima.

Zgodnie z artykułem 26 Ustawy o ruchu drogowym Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Mając na uwadze powyższe argumenty, obecnie nie przewiduje się wprowadzenia wnioskowanego przejścia dla pieszych[…].

Ponadto, zgodnie z art. 46 ww. Ustawy Zabrania się zatrzymywania pojazdu na […] skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od […] skrzyżowania.

Wobec powyższego, tutejsza jednostka wyśle pismo do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z prośbą o przeprowadzenie kontroli postoju pojazdów przy skrzyżowaniu ulicy Marksa z ulicą Tuwima w Gliwicach.”

Rada, nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem, wystąpiła do ZDM z kolejnym pismem w sprawie wykonania przejścia.


sp29Dagmara Wójcik, kierownik Willi Caro, kustosz Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum w Gliwicach, mieszkanka Łabęd, za pośrednictwem Rady Osiedla serdecznie zaprasza na cykl wykładów, które dotyczyć będą bliskiej naszemu sercu dzielnicy.

Pani Dagmara Wójcik, podczas ostatnich Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, oprowadzała uczestników tego ważnego przedsięwzięcia po łabędzkich kościołach.

Ku naszej radości, doszła do wniosku, że zebrane informacje winny być nadal upowszechniane.

W imieniu Muzeum w Gliwicach zapraszamy łabędzian na wykład o Kronice Gründela, która jest małym skarbem SP nr 29, a z której pracownica Działu Historii wyciągnęła prawdziwe „smaczki”. Tytuł wykładu,  z cyklu ARTEfakty,  to „Wielka historia w małej dzielnicy. Łabędy oczami „Kroniki Gründela”. Wybrane zagadnienia”.

Prowadzić go będzie Anna Kulczyk, historyk z Muzeum w Gliwicach, 28 października o godz. 16:00 w Willi Caro.

WARTO SKORZYSTAĆ Z OFERTY MUZEUM. GORĄCO WSZYSTKICH ZACHĘCAMY.

 


MBPW tym samym czasie, gdy 25 października przedszkolaki na hali „Łabędzia” walczyły w zawodach międzyosiedlowych o puchary i medale, inna grupa dzieci uczestniczyła w zajęciach plastycznych, przygotowanych przez Panią Anię z Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Grupa dzieci z PM 34 przy ul. Chatka Puchatka bawiły się wyklejając tygryski.

Pracowały z przejęciem i starały się, aby efekt ich wysiłków był jak najlepszy.

Przypominamy, że filia MBP działa w „Łabędziu” od momentu jego otwarcia, czyli od marca 2014 r. Pełni niezmiernie ważną rolę w naszej dzielnicy. Popularyzuje czytelnictwo, organizuje ciekawe imprezy.

Co biblioteka oferuje dzieciom?

MBP napisała nam o sobie: „Filia nr 30 w  przy ul. Partyzantów 25 zaprasza dzieci już od najmłodszych lat. Maluchy, przychodząc do biblioteki, poznają zalety czytania i uczą się korzystania ze swej osiedlowej wypożyczalni. Bardzo częstymi gośćmi są liczne grupy z przedszkoli. Dla nich przygotowywane są tematyczne zajęcia, zarówno  literackie, jak i edukacyjne, by w atrakcyjnej formie zachęcać maluchy do obcowania z kolorowymi książkami na co dzień.

Na stałe z Filią nr 30 współpracują: Przedszkole Miejskie nr 34 Chatka Puchatka, Przedszkole Miejskie nr 37, Przedszkole Miejskie nr 38, Przedszkole Miasteczko Dzieci. Odbyło się tym roku już 37 zajęć z udziałem 1006 przedszkolaków.

Najczęściej to dzieci odwiedzają bibliotekę,  ale również bibliotekarze chętnie idą do przedszkola, by dzieciom poczytać, przybliżyć literackich bohaterów i opowiedzieć o swej pracy.

Oferta edukacyjna dla dzieci młodszych jest bardzo różnorodna i bogata, a tematyka zajęć dostosowana do pór roku, okolicznych świąt i codziennego życia.

W ten dziecięcy świat najlepiej wprowadzają literaccy bohaterowie, postaci znane z bajek i baśni. Przykłady zajęć: Bajki i baśnie wszyscy kochają i chętnie głośno czytają, Basia i Biblioteka, Przyszła bajka do przedszkola  na os. Literatów,  Witaj Wiosno, Głośno czytać każdy może – wizyta w przedszkolu, Witaj bajeczko, baj, baj…, Księga przyrody, Woda nasz skarb, Dinozaury w bibliotece, Duże i małe podróże dinozaura, Wiosenna wyprawa Gwizdka, Wielkanocne opowieści spotkanie w przedszkolu, Śnieżne opowieści, Bajeczki dla maluszków, Czytaj słuchaj na zielonej trawce, Jesienne spotkania z bajką, Zimowe bajanie. Wiele spotkania nawiązuje także do cyklicznych wydarzeń, jak: Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Uśmiechu, Urodziny Kubusia Puchatka.

Biblioteka jest dla dzieci bardzo atrakcyjnym miejscem spotkania z książką i rozmów o własnych ukochanych bohaterach. Ale to również przestrzeń, w której mogą wraz z rodzicami podziwiać swe pierwsze prace przedszkolne i te powstające podczas zajęć plastycznych w bibliotece. W Filii nr 30 często prezentowane są wystawy z miejskich przedszkoli, prace z konkursów współorganizowanych z Radą Osiedla Łabędy, np. Konkurs na wielkanocną ozdobę.

Tegorocznymi ważnymi wydarzeniami w życiu biblioteki i jej młodszych czytelników były: projekt edukacyjny Gmina Gliwice czyta Małemu Misiowi, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka przygotowany wspólnie z  Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr  9.

Od września 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, zaprasza do udziału w nowym projekcie, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest on skierowany do wszystkich placówek przedszkolnych. Pod hasłem LITERACKA MIARKA WZROSTU, dzieci, a także ich rodzice mogą dowiedzieć się jakie pozycje książkowe idealnie pasują do danego wzrostu i wieku. To atrakcyjny sposób na odkrywanie książek z bibliotecznych półek i znalezienie tych, najciekawszych dla siebie. Pierwsze grupy przedszkolne już wzięły udział w zajęciach w Filii nr 30, ale zachęcamy nauczycieli przedszkolnych, by korzystali z tegorocznej literackiej zabawy.

Bardzo dziękujemy pracownikom Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz kierownictwu jednostki za wspaniałą pracę na rzecz Łabęd.  Jesteśmy za nią bardzo wdzięczni.


przedszkolaJuż po raz ósmy Rada Osiedla Łabędy zorganizowała Międzyosiedlowy Turniej Przedszkoli.

111 pięciolatków z pięciu gliwickich przedszkoli na hali „Łabędzia” zmierzyło się z sobą uczestnicząc w sześciu konkurencjach sprawnościowych.

W VIII Międzyosiedlowym Turnieju Przedszkoli wzięli udział wychowankowie placówek z 3 osiedli – Wojska Polskiego – PM 5, Kopernika – PM 17 i Łabęd – PM 34,37,38. Niestety, w tym roku z turnieju nie wzięły udziału przedszkola ze Starych Gliwic i Brzezinki.

Rada Osiedla Łabędy pozyskała środki na przygotowanie imprezy w ramach konkursu dla rad osiedli na organizację imprez ponadosiedlowych. W tym roku była to kwota 2.751,38 zł.

W przeprowadzeniu turnieju nieocenionej pomocy udzieliły nam Panie Beata i Grażyna  nauczycielki ZSO 2, które przygotowały poszczególne konkurencje i przeprowadziły zawody. Nad sprawnym przebiegiem konkurencji czuwali niezmiernie opiekuńczy i troskliwi wolontariusze, było ich aż 29 – 16 uczniów Gimnazjum nr 8 i 13 uczniów SP 38.

VIII Międzyosiedlowy Turniej Przedszkoli wygrali wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 17 z osiedla Kopernika. II miejsce zajęło PM nr 38 z Łabęd, a III PM nr 5 z osiedla Wojska Polskiego.

Zabawa była wspaniała. Emocje udzieliły się wszystkim, dzieciom, opiekunom, obecnym na turnieju dyrektorom, no i kibicom – zawodników z PM 34 dopingowały dzieci z tego samego przedszkola, które wcześniej uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez pracownice biblioteki miejskiej.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym tegoroczny turniej mógł się odbyć, był przeprowadzony sprawnie i bezpiecznie, a jego uczestnikom dostarczył wiele radości.


Trwają prace ziemne, prowadzone w ramach inwestycji PEC – Gliwice. Od dziś rozkopywany jest chodnik wzdłuż ul. Wolności, w kierunku budynku przy ul. K. Marksa 2 – 6.

Koparka wykonywała wykop pod nowa sieć. W rejonie numerów 44 i 46 pracownicy montowali nową sieć.

Ten odcinek zostanie wykonany do 20 listopada.

W innych miejscach trwały prace końcowe, np. na końcu ul. Wolności przygotowywane były materiały do zasypywania wykopów. Powodowało to zanieczyszczenie jezdni, na co zwróciliśmy uwagę inspektorowi nadzoru.

W rejonie przystanku autobusowego naprawiany był chodnik dla pieszych.

Dziś mieszkańcy skierowali do nas kolejne pytania i wnioski, dotyczące napraw.

Przekazaliśmy je do PEC.


DOŚWIETLENIEDoświetlenie przejść dla pieszych to temat podjęty przez Radę z związku z sugestią mieszkańca, który zwrócił się do nas z wnioskiem o zajęcie się sprawą.

Ponieważ zgłoszenie było w pełni zasadne, o wykonanie niezbędnych prac w roku 2018 poprosiliśmy Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Wydział poinformował nas,  że „w najbliższym czasie zostanie wykonany przegląd oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych na terenie Łabęd. O wynikach i wszelkich ustaleniach poinformujemy odrębną korespondencją.”

Mieszkańcowi, który zgłosił nam swoje uwagi serdecznie dziękujemy.

Problem małej widoczności osób przechodzących przez jezdnię jest szczególnie mocno odczuwalny w okresie jesiennym, gdy dość wcześnie zapada zmrok, a piesi często mają na sobie ciemne okrycia.


 

herbRegularnie informujemy Państwa o liczbie mieszkańców Łabęd. Dane pozyskujemy w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Według stanu z 30 września 2017 r. w Łabędach zameldowane na pobyt stały  były 14.973 osób – 7.788  kobiet i 7.185 mężczyzn.

Dla porównania przypominamy dane z 31 marca 2017 r. Wtedy w Łabędach było zameldowanych na pobyt stały 15.079 osób – 7.236 kobiet i 7.843 mężczyzn.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ubyło 106 osób. W tej liczbie zdecydowaną większość stanowią mężczyźni.

Jest i pozytywna informacja – od 30 marca do 30 września urodziło się 125 dzieci – 65 chłopców i 60 dziewczynek. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. przyszło na świat 38 dzieci.

Dla porównania, podajemy też liczby mieszkańców Łabęd według stanu z:

  • 30 listopada 2016 r. -15.184 osoby,
  • 31 marca 2016 r. – 15.309 osób,
  • 31 grudnia 2015 – 15.390 osób,
  • 30 września 2015 r. – 15.442.