kanalizacjaPrzy ul. Staromiejskiej, w rejonie posesji ni 1, 3 i 5 prowadzone są ważne dla mieszkańców prace modernizacyjne.

Na zlecenie Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych wykonywany jest dodatkowy kolektor wody deszczowej.

Niezmiernie ważne jest to, że dzięki prowadzonym pracom powstanie 10 nowych wpustów, które będą zbierały wodę gromadzącą się w miejscu, które w stosunku do sąsiedniego terenu jest znacznie niżej położone.

To ważne przedsięwzięcie, ponieważ gospodarka wodna w rejonie ul. Staromiejskiej od bardzo dawna wymaga zmian. Są one stopniowo wprowadzane. Ta realizowana obecnie zapewne nie jest ostatnią.


DRZEWATrwa usuwanie części drzew, rosnących na ternie położonym pomiędzy ulicami Wolności, Waryńskiego i J. Popiełuszki / K. Marksa /. Zadanie wykonuje Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Do wycinki zostało zakwalifikowanych 34 szt. drzew. Powody były różne:

– 17 sztuk, ze względu na zachwianą statykę były zagrożeniem dla mieszkańców,

– 3 drzewa były martwe,

– 6 drzew było w fazie zamierania,

– 7 drzew posiadało ubytki pnia, mogące doprowadzić do złamania,

– 2 drzewa wchodziły w kolizję z infrastrukturą techniczną.

Często przyczyny te występowały łącznie.

Stan drzew został sprawdzony przez wykwalifikowany personel Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego i w dniu 26 czerwca 2018 r., została wydana decyzja nr 2050/OS/2018 zezwalająca na usunięcie drzew.

Za wycięte drzewa MZUK dokona nasadzeń zastępczych drzew gatunków takich jak: buk pospolity, migdałek trójklapowy i wiśnia piłkowana oraz krzewów różnych odmian. Wszystkie one znajdą się na powstającym skwerze.

Warto podkreślić, że zabiegi o uporządkowanie drzewostanu i nowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Wolności trwały wiele lat i miały wiele etapów i nie należały do łatwych.


ZygmuntowskaCzęść nawierzchni nowego chodnika i parkingu przy ul. Zygmuntowskiej jest już gotowa. Prace zaczęły się od strony ul. Ossolińskich i zmierzają w stronę ul. Poezji.

Zadanie jest wykonywane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Zostało wybrane w ramach procedury budżetu obywatelskiego. W przeprowadzonym w ubiegłym roku głosowaniu uzyskało poparcie 904 osób.

Wniosek o realizację zadania złożyła Rada Osiedla Łabędy.

W budżecie Miasta Gliwice na rok 2018 na jego wykonanie zabezpieczono kwotę 264.000 zł.


przewiertWykonawca nowej sieci ciepłowniczej podjął dziś drugą, tym razem udaną, próbę wykonania przewiertu pod ul. Wolności.

Najpierw przygotowano specjalne osłony, w których zostanie umieszczona rura ciepłownicza. Potem przewiert wykonała maszyna widoczna na zdjęciu.

W trakcie drążenia przewiertu, użyto wiertło, które przebiło się pod jezdnią i przygotowało miejsce dla rur osłonowych.

Praca rozpoczęła się rano, zakończyła po 16.00. To był bardzo ciekawy techniczne etap prac przy budowie nowej sieci ciepłowniczej.


policja24 lipca obchodzone jest Święto Policji.

Z tej okazji Rada Osiedla Łabędy skierowała do kierownictwa, funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu Policji IV w Łabędach okolicznościowe życzenia i podziękowania za dotychczasową współpracę.

Przekazaliśmy też gratulacje dla tych, którzy awansowali na wyższe stopnie służbowe i zostali nagrodzeni. Spośród 32 funkcjonariuszy awansowało aż 15.

1 z nich uzyskał stopień oficerski, 4 zostało aspirantami, 7 sierżantami, 2 starszymi posterunkowymi.

Dzielnicowy Grzegorz Tomanek otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice.

Warto podkreślić, że Rada Osiedla Łabędy prowadzi z łabędzkimi policjantami stałą i owocną współpracę.

W różnych sprawach, dotyczących mieszkańców, występujemy wspólnie, regularnie spotykamy się na posiedzeniach plenarnych rady, zasięgamy opinii w ważnych kwestiach.

Bardzo dziękujemy za codzienne wsparcie naszych działań.


zabrudzeniaOd kilku lat zabiegamy o rozwiązanie problemu zanieczyszczania jezdni mi chodników ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego.

Wyjeżdżające z bocznej drogi samochody transportujące wyładowywanie z barki materiały sypkie brudzą i niszczą. Niedawno została dosłownie rozjechana studzienka telekomunikacyjna.

Ponieważ uciążliwość jest spora, regularnie występujemy do różnych podmiotów z wnioskami o wprowadzenie takich zmian, które położą kres obecnym kłopotom.

Piszemy do Straży Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich, a nawet do Śląskiej Sieci Metropolitalnej z prośbą o montaż mobilnego monitoringu.

Za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka zabiegaliśmy o to, aby zarządca drogi utwardził wyjazd. Ułożono kilka płyt, ale to nie rozwiązało problemu.

ŚSM założyła monitoring. O wykorzystanie nagrań i ukaranie kierowców za brudzenie jezdni wystąpiliśmy już po raz drugi do Straży Miejskiej.


chodnikZnów, nie wiadomo który już raz, Rada Osiedla musiała wrócić do sprawy chodnika przy ul. Kosmonautów, który zarastają krzaki, znajdujące się na zaniedbanej działce nr 155.

Jak zapewne Państwo pamiętają, właściciele działki, mieszkający poza Polską, od lat nie wywiązują się z ciążącego na nich obowiązku utrzymania terenu w odpowiednim stanie.

Od trzech lat Rada Osiedla porządkuje działkę w ramach akcji Sprzątania Świata. Tak było i w tym roku. Są to jednak działania doraźne i nie dają trwałego efektu.

Miasto nie może finansować prac prowadzonych na działce prywatnej. Krzaki zarastające miejski chodnik zostaną usunięte w najbliższych dniach na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.


chodnikW rejonie przejazdu kolejowego powstaje nowy fragment chodnika dla pieszych.

Stanowi on przedłużenie pasa wydzielonego linią ciągłą, a prowadzącego w kierunku przystanku autobusowego.

Prace realizowane są na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Zostały podjęte na skutek naszego wniosku o poprawę bezpieczeństwa pieszych w sąsiedztwie przejazdu kolejowego.

Mamy nadzieję, że to nie wszystko. Liczymy na więcej.


kioskRada Miasta Gliwice na sesji w dniu 14 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas nieokreślony z firmą Ruch S.A.  na dzierżawę terenu przy ul. J. Popiełuszki z przeznaczeniem go na tymczasowy obiekt handlowy.

Dzierżawca  wystąpił do właściciela tj. miasta Gliwice z prośbą o powiększenie terenu dzierżawy z 13 m2 na 40 m2 w celu poprawy estetyki oraz funkcjonalności obiektu, poprzez wymianę kiosku.

Miejmy nadzieję, że po podpisaniu umowy – zgodnie z deklaracją – przy ul. J. Popiełuszki stanie nowy kiosk.

Jego wizualizację Ruch S.A. dołączył do swojego wniosku w sprawie dzierżawy.


skwerPrace na skwerze przy ul. Wolności postępują bardzo szybko.

W części położonej od strony ul. J. Popiełuszki / K. Marksa/ układane są już krawężniki, wyznaczające przebieg ścieżek parkowych i lokalizację kwietników.

Projektant zaplanował także zieleń, dokładnie określił, jakie rośliny zostaną zasadzone na skwerze. Wiadomo również jakie znajdą się na nim urządzenia.

Co znajdzie się na skwerze? Cytujemy dokładny opis znajdujący się w projekcie technicznym modernizacji terenu przy ul. Wolności:

 1. kompozycja kwiatowa „fontanna” – dominanta w centralnej części,
 2. rabata goździkowa – wiele kolorów i gatunków goździka na pochyłości – goździk: brodaty + pierzasty + kropkowany,
 3. mieszanka łąkowa polska z kwiatami niskimi – niezapominajki, stokrotki, koniczyna (w małych ilościach),
 4. mieszanka łąka z przewagą „kwiatów polskich” – maki , habry,
 5. pas trawy ozdobnej – śmiałek darniowy Deschampsia ceaspitosa – z przerostami np czosnku ozdonego – różne gatunki,
 6. trawa ozdobna – piórkówka japońska ‚Hameln’ Pennisetum alopecuroides
 7. mieszanka macierzanki : macierzanka piaskowa ‚Coccineus’ Thymus serphyllum, macierzanka cytrynowa ‚Doone Valley’ Thymus x citriodorus, macierzanka zwyczajna ‚Foxley’ Thymus pulegioides,
 8. alejka funkie cieniolubne,
 9. przytulia wonna Asperula odorata + Liriope muscari ‚Monroe White’
 10. turzyca japońska Carex morrowii
 11. zachowana górka saneczkowa,
 12. nasadzenia: tawuła japońska Magic Carpet,
 13. ozdobne nasadzenia kompozycja z Tamaryszkiem francuskim i Bukiem pospolitym, Migdałek trójklapowy oraz pięciornik krzewiasty Abbotswood i Goldfinger,
 14. szpaler drzew: naprzemiennie wiśnia piłkowana Amanogawa (Prunus serrulata Amanogawa) + Buk pospolity Purple Fountain (Fagus sylvatica Purple Fontain),
 15. miejsce dla ustawienia choinki ozdoby bożonarodzeniowej,
 16. nasadzenia uzupełniające róż białych i czerwonych, oraz zabiegi pielęgnacyjne,
 17. projektowane punkty oświetlenia parkowego,
 18. projektowana trasa elektryczna oświetlenia,
 19. elementy małej architektury: kosze na śmieci, ławki, stoliki do gry w szachy, stoły do gry w ping – ponga.

Zapowiada się ciekawie.