KosmonautółwZakończył się remont części ul. Kosmonautów. Został wykonany na zlecenie i pod nadzorem Zarządu Dróg Miejskich.

Powstały nowe chodniki, miejsca do parkowania, łączniki, dojazdy do garaży i nawierzchnia jezdni.

Koszt przeprowadzonych prac określony został w ramach procedury budżetu obywatelskiego, było to 300 tys. zł.

Teraz warto zaangażować się w głosowanie na zadanie zgłoszone w tym roku przez Radę Osiedla Łabędy – „Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A.”

Koszt tego zadania został wyszacowany na 370. 000 zł. GŁOSOWANIE OD 4 DO 25 CZERWCA !!! To od naszej aktywności zależy, czy druga część ul. Kosmonautów zostanie wyremontowana.


sp32Dziś w szkole przy ul. Wrzosowej było wyjątkowo uroczyście i atrakcyjnie.

Rodzice i nauczyciele przygotowali uczniom wiele niespodzianek.

Były zabawy, gry, zawody, pokazowy mecz hokeja na trawie, upominki i słodkości, ufundowane przez Radę Rodziców i zaprzyjaźnione łabędzkie firmy – Cukiernię Kobzik i Lodziarnię Klapec.

Radna Rady Miasta Gliwice Krystyna Sowa, w imieniu gliwickiego samorządu, dokonała oficjalnego otwarcia kompleksu sportowego, którego budowa została sfinansowana z budżetu Miasta Gliwice.

Koszt realizacji zadania to ponad 1 mln zł.

Warto przypomnieć, że inwestycja była wynikiem wspólnych zabiegów rodziców, kierownictwa szkoły i Rady Osiedla Łabędy.

Przypominamy, że w kompleksie sportowym znajdują się : boisko do hokeja na trawie ze sztuczna nawierzchnią, boisko do siatkówki i do koszykówki, bieżnia i skocznia. Całość uzupełniają lampy, ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci.

Zainteresowanie kompleksem boisk ze strony uczniów i mieszkańców Łabęd w różnym wieku jest ogromne.

Długo czekaliśmy na ten obiekt. Teraz pozostaje już tylko z niego odpowiednio korzystać, żeby służyło wszystkim jak najdłużej.


 

rada z przedszkolemRada Osiedla wspomogła organizację Dnia Dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 34 przy ul. Chatka Puchatka.
We wtorkowe popołudnie, pomimo chwilowego deszczu, na terenie położonym za budynkiem, było gwarno i radośnie.
Rodzice i nauczyciele przygotowali dla dzieci wiele atrakcji – dmuchańce, zabawy, pokazy. Rada przekazała na Festyn słodycze oraz drobne upominki dla dzieci, a także wypożyczyła namioty miejskie. 
Rada Osiedla Łabędy otrzymała podziękowanie za współpracę.
Warto podkreślić, że współpraca ta trwa od wielu lat i jest przez obie strony bardzo ceniona.
Gratulujemy udanej imprezy.


 

Bez tytułu29 maja odbyło się 45. posiedzenie Rady Osiedla Łabędy.

Uczestniczyło w nim 9 z 15 jej członków: S. Grzechca, S. Gorczyca-Kamaj, R. Jaros, B. Kończak, R. Michalski, E. Mizera, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski.

W posiedzeniu nie uczestniczyli: T. Barcik /urlop/, P. Caban, B. Fic, D. Kosowicz, G. Maszniew /wyjazd służbowy/, B. Pietrzak /koncert PSM/.

Rada pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał Rady Miasta Gliwice w sprawie:

  1. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice,
  2. ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice.

Uchwały te podtrzymują aktualną liczbę zezwoleń.

Rada, przed przyjęciem opinii, wysłuchała wyczerpujących informacji na temat stanu ładu i porządku publicznego w Łabędach, przekazanych przez Zastępcę Komendanta IV Komisariatu Policji oraz przeprowadziła dyskusję na temat liczby obecnie funkcjonujących na terenie Łabęd punktów sprzedaży alkoholu i godzin ich pracy. W posiedzeniu wzięli też udział dzielnicowi z IV Komisariatu.

Projekty uchwał oraz informacje uzupełniające na ich temat przedstawimy w odrębnym materiale.


zalewanieNa nasz wniosek z dnia 15 maja w sprawie podjęcia pilnych działań zapobiegających zalewaniu terenów położonych w sąsiedztwie KSSE otrzymaliśmy odpowiedź 23 maja :

„Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że problem zalewania i podtapiania terenów zabudowy jednorodzinnej w obszarze ul. Klasztornej i Staromiejskiej będzie przedmiotem zlecenia szczegółowej analizy hydrologicznej przedmiotowego ternu wraz z koncepcją i założeniami działań naprawczych w zakresie gospodarki wodnej dla obszaru KSSE oraz istniejącej zabudowy.

Celem wykonywanej dokumentacji będzie poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację istniejącego systemu odwodnienia KSSE, ewentualną rozbudowę infrastruktury terenu zabudowy mieszkaniowej oraz dostosowanie systemu do przejmowania zwiększonej ilości wód opadowych i roztopowych z całej zlewni. Termin zakończenia zlecenia planowany jest w listopadzie 2018 r.

Odpowiadając na wniosek o udziale wszystkich podmiotów mających wpływ na stosunki wodne w rejonie KSSE informujemy, że analiza ma także wykazać wpływ nowego zagospodarowania terenów oraz istniejącego, co będzie jednoznaczne z zaangażowaniem zainteresowanych podmiotów.”


 

PECMiejsce, w którym obecnie układana jest nowa sieć ciepłownicza, już niedługo stanie się terenem inwestycji, prowadzonej na zlecenie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Będzie to, zapowiadana już wielokrotnie i długo przygotowywana, modernizacja terenów zielonych, położonych pomiędzy ul. Wolności, Waryńskiego i J. Popiełuszki.

Terminy zostały tak zaplanowane, aby obydwa zadania inwestycyjne nie kolidowały ze sobą.

Z informacji przekazanych nam przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego wynika, że prace prowadzone wzdłuż ul. Wolności zostaną wykonane do końca czerwca.

W rejonie budynku przy ul. Wolności 1 trwa zasypywanie wykopów.

Niedługo zacznie się budowa nowego skweru.


sp32Zwyczajowo, co jakiś czas spotykamy się z łabędzkimi dzielnicowymi Straży Miejskiej, aby wymienić informacje o podejmowanych działaniach i przekazać sprawy, którymi Straż winna się zająć.

Podczas spotkania, które miało miejsce 29 maja, rozmawialiśmy o parkowaniu na pasach zieleni, lokalnych śmietniskach, monitoringu w wybranych punktach Łabęd, miejscach sprzedaży alkoholu, dewastacji w obrębie skweru przy ul. A. Jagiellonki i sprzątaniu po psach.

Uzgodniliśmy kolejne spotkanie w terenie – w przyszłym tygodniu.

Przypominamy, że jeśli chcecie Państwo zgasił jakieś problemy, którymi mogłaby zająć się Straż Miejska to prosimy o kontakt z Radą.


 

IV GŚRIV Gliwickie Święto Rodziny odbyło się w Parki Chopina 27 maja. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Przygotowały ją: Rada Osiedla Łabędy we współpracy z RO Bojków i Wojska Polskiego, Młodzieżowym Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, SP nr 6, PM 40, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, Fundacją Różyczka, GTW.

Z przygotowanej oferty skorzystało wielu gliwiczan w różnym wieku.

W programie artystycznym wystąpiło ponad 500 osób.

IV GŚR miało wiele łabędzkich akcentów:

  1. koordynatorem zadania była Rada Osiedla Łabędy,
  2. imprezę prowadziła łabędzianka – Danusia Ejmocja,
  3. w programie artystycznym wystąpili wychowankowie łabędzkich Przedszkoli nr 34,37, 38, tancerze Szkoły Tańca Dance Look i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza, działających na terenie naszej dzielnicy,
  4. gwiazdą wieczoru był zespół Time, związany z Łabędami,
  5. nawet lody były łabędzkie – z lodziarni Klapec.

W imieniu Rady Osiedla Łabędy dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli na siebie trudne zadania współorganizatorów imprezy.


 

tenis26 maja odbyły się trzecie i ostatnie zawody w ramach IV Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym. Wzięło w nich udział prawie 100 zawodników, którzy walczyli o medale i puchary w 7 kategoriach.

Zawody odbywały się w hali „Łabędzia” przy ul. Partyzantów.

Zorganizowała je Akademia Tenisa Stołowego. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Gliwice.

Przedstawicielka Rady uczestniczyła w uroczystości dekoracji zwycięzców.

Przy okazji warto podkreślić, ze w naszym centrum odbywa się wiele imprez o dużym zasięgu i znaczącej randze.


 

ferrostalZ rozmachem i na wesoło obchodził Dzień Hutnika Ferrostal Łabędy, Oddział Cognor Spółki Akcyjnej.

Kierownictwo firmy, pracownicy i zaproszeni goście uczestniczyli w atrakcyjnym wydarzeniu o bogatym programie.

Były życzenia, wyróżnienia dla pracowników, pasowanie na hutników, zabawy, wspólny śpiew, występ gwiazdy wieczoru – zespołu Big – Cyc.

Wszystkim pracownikom Ferrostalu życzymy sukcesów w pracy i bezpiecznego wykonywania trudnych obowiązków zawodowych.