ŚLUZAPrace przy śluzie Łabędy na Kanale Gliwickim trwają od kilku lat. Mają różny charakter i prowadzone są na terenie całego obiektu.

O dotyczące ich szczegóły zapytaliśmy rzecznik prasową Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Cytujemy fragmenty odpowiedzi:

  1. „[…]na terenie obiektu kontynuowane są roboty budowlane w ramach projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Faza II.”
  2. „Zakres prowadzonych prac obejmuje m. in. zakończenie remontu komory południowej śluzy oraz kompleksowe prace w bliźniaczej komorze północnej. Całość prac jest prowadzona w ten sposób, by w najbliższym sezonie nawigacyjnym żegluga odbywała się zmodernizowaną komorą południową.”
  3. „Po wielu latach przestoju zostanie uruchomiony kanał śluzowania oszczędnościowego, pozwalający na zużycie mniejszej ilości wody […].”
  4. „W trakcie prac modernizowane są elementy konstrukcyjne śluzy m.in. ściany stalowe komór i awanportów, elementy betonowe głowy górnej i dolnej, dalby i kierownice na awanportach, regenerowane są wrota, zaś zużyte napędy i mechanizmy zastępują nowe, hydrauliczne.”
  5. „Budynki maszynowni i sterownia zyskują nowoczesne instalacje: elektryczne, teletechniczne, automatyczne, sanitarne, klimatyzację oraz monitoring.”
  6. „Na terenie śluzy powstaną nowe parkingi, chodniki, drogi holownicze i place manewrowe.”
  7. „Koszt zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” to niespełna 10,4 mln zł.”
  8. „Całość prac prowadzona jest w uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.”

„Ponadto Kanał Gliwicki podlega bieżącemu utrzymaniu […]. RZGW w Gliwicach rozpoczął wycinkę krzaków i ich utylizację […]. Prace są prowadzone na obu brzegach awanportu dolnego ślizy. Przy okazji z terenu zbierane są śmieci, głównie komunalne.”


ZumbaW ramach budżetu obywatelskiego zyskaliśmy dla Łabęd zadanie „ Zajęcia zumba fitness dla 50 kobiet”.

Zapisy rozpoczną się w najbliższym czasie. Od kiedy się zaczną, jak będzie można się wpisać na listę uczestniczek, przekażemy za pośrednictwem facebooka Rady przed rozpoczęciem rekrutacji.

W ogłoszeniu o naborze, poza terminem jego rozpoczęcia i sposobem rekrutacji, znajdzie się także regulamin zajęć.

Planuje się, że spotkania z zumbą będą się odbywać w czwartki od godz. 19.00 do 20.00 na sali gimnastycznej ZSO nr 2 przy ul. Partyzantów 25.

Rada współpracuje z firmą, która podpisała z Urzędem umowę na realizację zadania, aby jak najlepiej przygotować rekrutację i przeprowadzenie zajęć, a także zapewnić pełne wykorzystanie 50 miejsc i udział w zajęciach wyłącznie mieszkanek Łabęd.


gazetkaZespół Redakcyjny zakończył pracę nad 32. numerem gazetki osiedlowej „Nasze Łabędy”. Jest obszerna i zawiera wiele informacji na temat Łabęd.

Liczy 14 stron. Ukaże się w nakładzie 5.500 tys. egzemplarzy.

W kolejnym wydaniu „Naszych Łabęd” zamieściliśmy teksty poświęcone m.in. liczbie mieszkańców, zmianom, jakie zaszły w Łabędach w roku 2017, remontach i inwestycjach zaplanowanych na rok 2018, budżecie obywatelskim na rok 2108 i 2019, ciekawych inicjatywach, pracy Rady, działalności Klubu Seniora.

Większość tekstów ilustrowana jest zdjęciami, pochodzącymi z zasobów Rady.

Niestety, spraw, o których chcielibyśmy napisać jest tak dużo, ze gazetka powinna liczyć znacznie więcej stron. Ma 14, bo to sprawa kosztów wydawania biuletynu i poważnego nakładu pracy, jakiego wymaga przygotowanie każdego z numerów „Naszych Łabęd”.

Gazetka dotrze do mieszkańców przed Świętami Wielkanocnymi. Rozniosą ją członkowie Rady i wolontariusze, pomogą nam też sprawdzeni sojusznicy.

Państwa prosimy o życzliwość i wpuszczanie osób, które zechcą wrzucić gazetki do listowników na klatki schodowe. Mamy z tym czasem kłopot.


słupyW ostatnich dniach, wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich prowadzona jest wymiana starych słupów energetycznych na nowe.

To kolejne miejsce w Łabędach, w którym traka wymiana jest realizowana.

Wcześniej nowe słupy zamontowano m.in. na Staromiejskiej i w rejonie przejazdu kolejowego.

Inwestorem jest Tauron S.A.

Przypominamy, że sprawa wymiany słupów ma długą historię.

Stare słupy zostały obkopane jeszcze jesienią. Po naszej interwencji, miejsce usuniętego asfaltu zasypano piaskiem.

Słupy, przygotowane do montaży złożone były od kilku miesięcy na terenie przy skrzyżowaniu u. Strzelców Bytomskich i Radosnej.

Dobrze, ze stare i dość mocno zniszczone słupy znikają.


naprawyNa początku marca odbyły się odbiory końcowe prac odtworzeniowych, związanych w inwestycja PEC – Gliwice.

Zarząd Dróg Miejskich, który udostępnił wykonawcy sieci tereny miejskie sprawdzał, czy zostały one przywrócone do stanu pierwotnego.

Ponieważ wykonane prace wymagały korekty, wskazane przez ZDM miejsca są poprawiane.

Takich miejsc jest sporo. Znajdują się one na ul. Wolności, Tuwima, Batorego, Wieniawskiego, 22 Lipca, Rodzinnej.


R.LuksembursZarząd Dróg Miejskich zakończył prace nad ustaleniem listy zadań remontowych na rok 2018. JEST NA NIEJ ULICA R. LUKSEMBURG!!!

Starania o jej remont trwały długo. Podejmowała je Rada Osiedla Łabędy i mieszkańcy, którzy stale przypominali nam, jak bardzo zły jest stan jezdni, stale naprawianej i chodników dla pieszych.

Podejmowane działania były różnorodne i długotrwałe. Składały się na nie pisemne wnioski, rozmowy z Zastępcą Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka, wizje w terenie, regularne wskazywanie ubytków do naprawy, wykonywanie dokumentacji fotograficznej…

Ostatnie pismo, w którym podkreślaliśmy, że w roku 2018 ul. R. Luksemburg powinna być potraktowana priorytetowo, skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich pod koniec ubiegłego roku, gdy uchwalony był już nowy budżet miasta, a wykaz ulic do remontu nie był jeszcze określony. Chcieliśmy w ten sposób raz jeszcze przypomnieć o naszych potrzebach.

To ważna dla mieszkańców informacja. Przeprowadzony Remont w sposób zdecydowany polepszy warunki  życia wielu łabedzian.

Do sprawy będziemy wielokrotnie wracać.

Dzięki ujęciu ul. R. Luksemburg w planie tegorocznych remontów, „kolejka” ulic wymagających zmian skraca się. Teraz na podobne decyzje czekają ul. Batorego, Tuwima, Gałczyńskiego i inne.

Do remontu dwóch „tańszych” ulic – Majakowskiego i Waryńskiego próbujemy doprowadzić w ramach budżetu obywatelskiego.


studzienkiZnajdujące się w wielu punktach naszych ulic wloty kanalizacji deszczowej wymagają okresowego czyszczenia.

Prace te wykonywane są przez właściciela sieci, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Dziś specjalistyczny samochód wykorzystywany był przez pracowników PWiK na ul. Przyszowskiej.

Wydział zapytany przez nas o czyszczenie deszczówki odpisał, że usługa będzie wykonywana od początku kwietnia.

Zostaliśmy też poinformowani, że w roku 2018 w ul. Kosmonautów oraz R. Luksemburg wyczyszczone zostały kanały deszczowe, które następnie zostały poddane teleinspekcji.


DPDInformowaliśmy już Państwa o naszych działaniach na rzecz utworzenia w Łabędach, w budynku przy ul. Partyzantów 30, domu pobytu dziennego.

Zajmujemy się tą sprawą już od kilku miesięcy.

W tym czasie władze miasta zaakceptowały pomysł utworzenia nowej placówki opieki społecznej w naszej dzielnicy, a następnie złożyły w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 300 tys. zł. na realizację zadania p.n. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+.

Zostaliśmy poinformowani, że dotacja została przyznana, a miasto potwierdziło jej przyjęcie.

Na realizację zadania przewidziano łącznie kwotę 948.855,65 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 648.855.65 zł.

Przewidywany termin uruchomienia placówki to koniec 2018 r.

Kierowanie oraz ustalanie odpłatności za korzystanie z jej usług będzie się odbywało za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

ZawadzkiegoNa ul. Zawadzkiego trwa budowa domu mieszkalnego. Inwestorem jest Miasto Gliwice.

Interesujemy się tą inwestycją, bo uważamy ją z bardzo ważną dla naszej dzielnicy.

5 stycznia zapytaliśmy o aktualny stan budowy. Ponieważ otrzymaliśmy bardzo ogólną odpowiedź, dopytaliśmy o szczegóły i okazało się, że zamiast dwóch planowanych budynków powstaje tylko jeden.

Wyjaśnienie zmian, przekazane nam przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, jest  następujące :

„[…] W roku 2016 zdecydowano, ze budynek przy ul. Zawadzkiego 1 […] nie zostanie wyburzony. Powodem były poniesione nakłady przez użytkownika lokalu usytuowanego na parterze budynku […]. W związku z powyższym zdecydowano o wyburzeniu budynku 1b oraz budowie budynku z 33 mieszkaniami wraz zagospodarowaniem terenu […].”

Nie ma wyburzenia – nie ma drugiego budynku z 18 mieszkaniami.

Sprawa wymaga dalszych wyjaśnień. Będziemy je Państwu prezentować.

Temat jest szerzej opisany w 32. numerze gazetki „Nasze Łabędy”.


chodnikOstatniego lata, na wniosek mieszkańców, wykonany został w ramach budżetu obywatelskiego chodnik dla pieszych, który połączył ul. Wieniawskiego z ul. Batorego. Dzięki temu nowemu fragmentowi można wygodnie dojść aż do ul. Przyszowskiej.

Niestety, nie wszyscy rozumieją dla kogo zbudowano chodnik, że nie powstał on samochodów.

Problemy istnieją od początku istnienia nowego przejścia.

Już kilka miesięcy temu otrzymywaliśmy zgłoszenia od mieszkańców, informujących, że po chodniku poruszają się samochody. Zgłoszenia takie miały miejsce także ostatnio.

Przy okazji odbiorów końcowych prac odtworzeniowych na terenach, gdzie prowadzona była inwestycja PEC, zwróciliśmy uwagę na wyraźne ślady opon, potwierdzające wcześniejsze zgłoszenia.

Widać, że nie jest to nieznaczne, zewnętrzne przejechanie chodnika, ale pełne przekraczanie go w poprzek.

Wiemy jedno, nie po to był budowany chodnik, żeby jeździły po nim samochody.

Chyba jest potrzebny, skoro wniosek w sprawie jego budowy złożyła w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego i Rada Osiedla Łabędy, i oddzielnie jeden z mieszkańców z poparciem co najmniej 15 osób.

W głosowaniu poparło go 367 osób!!!