boW ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego pozyskaliśmy środki na realizację pięciu zadań miękkich. Trzy z nich są już wykonywane:

Zumba fitness dla 55 pań odbywa się w każdy czwartek od godz. 19. 00 do 20.00 na szkolnej sali gimnastycznej przy ul. Partyzantów / wejście od strony szkoły/, zajęcia organizuje firma Vesper.

Aqua fitness odbywa się w każdy piątek, na basenie szkoły przy ul. Wrzosowej, z przerwą w dniu 13 kwietnia i ze zmianą godzin zajęć, najbliższe ćwiczenia odbędą się 20 kwietnia, I grupa 15 osobowa o godz. 17.30, II grupa również 15 osobowa o godz. 18 30., zajęcia prowadzi Women’s Club.

Stowarzyszenie Melina prowadzi warsztaty artystyczne dla dorosłych, najbliższe spotkanie odbędzie się 23 kwietnia o godz. 18.30 w Łabędziu.

Powyższe trzy zadania nadzoruje Wydział Kultury i Promocji Miasta.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych będzie realizowało dwa zadania adresowane dla Seniorów: udziału w pięciu spektaklach teatralnych i w pięciu wyjazdów integracyjnych. Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy.

UCZESTNIKAMI ZAJĘĆ MOGĄ BYĆ WYŁACZNIE MIESZKAŃCY ŁABĘD!

Zachęcamy do interesowania się wolnymi miejscami. Są listy rezerwowe. Warto sprawdzać, czy cos się nie zmienia.

Rada, w tych przypadkach, gdy organizator zajęć nie będzie miał nic przeciw, będzie się angażowała w realizację zajęć pod kątem pełnego wykorzystania możliwości, jakie dał nam budżet obywatelski.


zumba5 kwietnia o godz. 19.00 rozpoczęły się zajęcia zumby – fitness.

Wzięło w nich udział 48 Pań. Kompletna grupa powinna liczyć 50 osób.

Znając zainteresowanie zajęciami poprosiliśmy firmę realizującą zadanie o możliwość powiększenia zespołu o 5 dodatkowych osób z listy rezerwowej.

Z ćwiczącymi przywitała się Rada Osiedla Łabędy, która dziś odbywała w Łabędziu swoje posiedzenie.

Zobaczyliśmy radosną, dobrze bawiącą się grupę Pań. Życzyliśmy Im wielu pożytków z udziału z zajęciach.

Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zachęcamy do utrzymywania emailowego kontaktu z firmą Vesper.


PlakatFirma VESPER Łukasz Gacek będzie realizować na terenie Łabęd jedno z zadań z zakresu budżetu obywatelskiego.
Zakończyły się przygotowania do rekrutacji osób, które będą mogły uczestniczyć w zajęciach zumby fitness.
Przekazujemy Państwu niezbędne dokumenty i informacje.

1. Uczestnikami zajęć mogą być kobiety powyżej 18 roku życia zamieszkujące na terenie Osiedla Łabędy w Gliwicach.

2. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnicy są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Osiedla Łabędy oraz wpisania się na listę obecności.

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

4. Zajęcia będą odbywać się w grupie 50 osobowej.

5. Zapisy na zajęcia będą w terminie od 23.03 od godziny 8:00 do 31.03 do godziny 22:00 2018 r.

6. Zapisów będzie można dokonać mailowo pod adresem
zumba.zapisyvesper@gmail.com

7. O zapisie na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

8.W przypadku, gdy liczba oferowanych miejsc zostanie wyczerpana osoby, które nie zdołały się dostać na listę właściwą zostaną wpisane na listę rezerwową.

9. W przypadku rezygnacji z zajęć oraz niezgłoszonej wcześniej mailowo nieobecności do uczestnictwa w kolejnych zajęciach kwalifikuje się osoba z listy rezerwowej.


Zobacz: ZUMBA


mELINAOd 5 marca odbywają się Warsztaty artystyczne dla dorosłych, organizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Zadanie zostało w ubiegłym roku zgłoszone przez Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy i poddane pod głosowanie.

Za wykonanie zadania odpowiada Wydział Kultury i Promocji Miasta, który wyłonił prowadzącego warsztaty i podpisał z nim umowę.

Warsztaty realizuje Stowarzyszenie Melina. Dotychczas odbyły się dwa spotkania – 5 i 19 marca.

O kolejnych terminach Melina będzie informować z tygodniowym wyprzedzeniem.

Informacji można szukać na naszym facebooku i na stronie stowarzyszenia – stowarzyszenie-melina.pl Rezerwacji miejsc można dokonywać z użyciem adresu: stowarzyszeniemelina@gmail.com

Każde zajęcie ma inną tematykę. Grupy zajęciowe, ze względu na swój charakter, są nieliczne.


ZumbaW ramach budżetu obywatelskiego zyskaliśmy dla Łabęd zadanie „ Zajęcia zumba fitness dla 50 kobiet”.

Zapisy rozpoczną się w najbliższym czasie. Od kiedy się zaczną, jak będzie można się wpisać na listę uczestniczek, przekażemy za pośrednictwem facebooka Rady przed rozpoczęciem rekrutacji.

W ogłoszeniu o naborze, poza terminem jego rozpoczęcia i sposobem rekrutacji, znajdzie się także regulamin zajęć.

Planuje się, że spotkania z zumbą będą się odbywać w czwartki od godz. 19.00 do 20.00 na sali gimnastycznej ZSO nr 2 przy ul. Partyzantów 25.

Rada współpracuje z firmą, która podpisała z Urzędem umowę na realizację zadania, aby jak najlepiej przygotować rekrutację i przeprowadzenie zajęć, a także zapewnić pełne wykorzystanie 50 miejsc i udział w zajęciach wyłącznie mieszkanek Łabęd.


aqua aerobicRaz jeszcze informujemy, że urząd miasta wyłonił firmy, które realizuję wybrane w głosowaniu zadania budżetu obywatelskiego dla Łabęd.
Zaczęła się rekrutacja na zajęcia aqua aerobiku. Jest 30 miejsc w dwóch 15 osobowych grupach. Zadanie w całości finansowane jest przez Miasto Gliwice.
Prowadzić je będzie na basenie przy ul. Wrzosowej firma Women’s Club.

TERMIN:
od 1 kwietnia – 30 czerwca
od 1 września – 31 października
każdy piątek g.18.00 i g.19.00

ZAPISY:
t.693 697 893

Ogłoszenie zostało opublikowane na facebooku firmy 2 godz. temu


https://www.facebook.com/DaySpa.WomensClub/photos/a.232786930130841.54873.228053290604205/1680872661988920/?type=3&theater


wnioskiPrzypominamy, że Rada Osiedla i jej członkowie są autorami 31 wniosków o realizację różnorakich zadań na terenie Łabęd.

Ponieważ każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski, a nasze potrzeby są spore, Rada najpierw przyjęła wykaz zadań, o których wykonanie chce się ubiegać, potem opracowane zostały projekty poszczególnych wniosków, a na końcu, podczas posiedzenia, które odbyło się 25 stycznia, nastąpiło ich podpisanie.

Teraz dokonywana jest rejestracja wniosków. Zakończy się 12 lutego.

Następnie wnioski podlegną weryfikacji. Potrwa to do 20 kwietnia. Wnioski przeanalizują wydziały i jednostki miasta zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Zapewne nie wszystkie propozycje zadań zostaną zakwalifikowane do głosowania. Zdecydują o tym względy opisane w zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 5537/17.

Jeden z najważniejszych warunków dopuszczenia zadania do głosowania jest koszt jego realizacji. Nie może on przekroczyć kwoty przyznanej poszczególnym osiedlom. Łabędy mają do dyspozycji 425.002 zł.


BOOd 26 stycznia trwa rejestracja i weryfikacja wniosków do budżetu obywatelskiego, złożonych przez radnych Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, Rady Osiedli i jej członków i organizacje pozarządowe.

Ponieważ pełny wykaz wniosków zostanie opublikowany do 12 lutego.

8 lutego wykaz zarejestrowanych wniosków kończy się na pozycji 393. Wśród nich 30 z 31 złożonych, autorstwa Rady Osiedla Łabędy, 2 wnioski radnego Rady Miasta i 7 wniosków mieszkańców, spośród których, nie wszyscy ujawnili swe imię i nazwisko. Uważamy to za rzecz negatywną.

Ciekawostką jest wniosek nr 387, złożony przez Grażynę Dąbrowską – członkinię Rady Osiedla Zatorze, pod nazwą „ Korki we wtorki”. Wniosek przewiduje organizację korepetycji dla naszych łabędzkich uczniów.

Przygotowane przez Radę i jej członków wnioski to:

9 – projekty miękkie,

3 – budowa siłowni i street workoutów,

3 – remont ulic,

2 – budowa placów zabaw,

5 – wykonanie chodników, miejsc parkingowych,

2 – monitoring palców zabaw,

1 – budowa oświetlenia wzdłuż chodnika,

1 – budowa tężni solankowej

1 – utwardzenie terenu,

1 – wykonanie wybiegu dla psów,

1 – opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu

1 – montaż sygnalizacji ostrzegawczej na 3 przejściach dla pieszych,

1 – montaż 4 tablic informacyjnych.

 

Konkretniejsze informacje na temat naszych wniosków zaprezentujemy po 12 lutego.


wnioskiDziś Rada Osiedla Łabędy, w ramach tegorocznej procedury budżetu obywatelskiego, złożyła 31 wniosków.

Ten ważny moment poprzedziła ogromna praca wielu osób.

Najpierw, 11 stycznia, Rada przyjęła wstępną listę zadań, których zgłoszenie uznała za właściwe.

Potem, przez 2 tygodnie, trwało analizowanie poszczególnych przedsięwzięć, prowadzenie wewnętrznych konsultacji, wizje w terenie, spotkania i rozmowy z przedstawicielami jednostek i spółek miejskich, pozyskiwanie niezbędnych informacji, a w końcu reagowanie wniosków.

Finał prac nastąpił na posiedzeniu Rady Osiedla Łabędy w dniu 25 stycznia.

Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie wniosków do budżetu obywatelskiego na 2019 r. i podpisali wymagane dokumenty.

Przypominamy, że Rada Osiedla i członkowie Rady nie mają obowiązku zyskiwania pisemnego poparcia co najmniej 15 osób, mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski.

31 wniosków podpisali – przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy, dwoje radnych Rady Miasta, wchodzących w skład Rady i 10 członków RO.

Opracowane wnioski zostały złożone w burze podawczym Urzędu Miejskiego 26 stycznia.

Rada serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu wniosków pracownikom Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Wydziału Organizacyjnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także osobiście Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL.

Dziękujemy też tym mieszkańcom Łabęd, którzy swoimi uwagami zainspirowali nas do sformułowania wniosków o realizację konkretnych zadań.

Zgłoszone zadania zaprezentujemy w odrębnym wpisie.