199475424_3126385744260955_5171514909381329041_nW ramach tegorocznego GBO wpłynęło 325 wniosków.
Najwięcej projektów dzielnicowych wpłynęło z Sośnicy – 34 wnioski, następnie z dzielnic: Sikornik – 25 wniosków, Wójtowa Wieś – 23 wnioski, Łabędy – 22 wnioski, Śródmieście – 21 wniosków).
Wśród wszystkich złożonych wniosków zdecydowana większość propozycji dotyczyła projektów inwestycyjnych – 257 wniosków, natomiast projektów miękkich – 68 wniosków.
Zakończyła się weryfikacja złożonych wniosków.
Pozytywnie oceniono 174 projekty, które zostaną skierowane do głosowania – 164 wnioski dzielnicowe oraz 10 ogólnomiejskich.
Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zaplanowano 7.874.000 zł, w tym na projekty dzielnicowe 6.974 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 900 000 zł.
Co przed nami?
1. Odwołania od negatywnych opinii. Można j składać od 15 do 21 czerwca 2021 r.
2. Ogłoszenie ostatecznej listy zadań do głosowania – do 30 lipca 2021 r.
3. Głosowanie od 25 sierpnia do 15 września.


187941710_3108455852720611_6856865160405465577_nOd dłuższego czasu chodnik przy ul. Partyzantów, sąsiadujący z działkami, jest zalewany wypływającą z ich terenu wodą.
Zimą był z tym poważny problem, bo powstawały oblodzenia, niebezpieczne dla pieszych i pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich, odpowiadający za drogę publiczną, zorganizował spotkanie w terenie, aby porozmawiać o problemie i sposobie jego rozwiązania.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ROD „Nasza Przyszłość” oraz Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Wydziału Gospodarowania Wodami, Rady Dzielnicy Łabędy.
Uczestnicy spotkania uzgodnili, jakie działania podejmą w najbliższym czasie, aby ustalić i usunąć przyczyny wycieku wody na ul. Partyzantów.


189495025_3108395502726646_7480437265276734796_nRada Dzielnicy Łabędy, podczas wczorajszego XXXI plenarnego posiedzenia, podjęła uchwałę nr 39 z 20 maja, która zawiera opinię w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury.
Zamiar ten jest związany z planem powołania Centrum Kultury „Victoria”, które ma przejąć zadania realizowane przez MDK.
Uchwałę w tej sprawie podejmie Rada Miasta Gliwice na sesji 27 maja.
Rada Dzielnicy przyjęła stanowisko, w którym podkreśliła, że dotychczasowe zajęcia, organizowane przez MDK w „Łabędziu” powinny być kontynuowane w latach następnych.
W uchwale napisaliśmy, że:
Rada Dzielnicy Łabędy:
1. pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach,
2. pozytywnie opiniuje zamiar powołania do życia Centrum Kultury,
3. oczekuje pełnej realizacji deklaracji składanej przez władze miasta, ze dotychczasowa działalność Młodzieżowego Domu Kultury będzie kontynuowana bez uszczerbku dla dotychczasowych działań na rzecz edukacji przez kulturę dzieci i młodzieży, z możliwością poszerzenia przedsięwzięć w zakresie kultury, na rzecz pozostałych mieszkańców naszego miasta,
4. za niezbędne uważa kontynuację zajęć, prowadzonych w ostatnich latach w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz ich poszerzenie o nowy zakres i nowych adresatów,
5. za wskazane uznaje przygotowanie oferty do mieszkańców w wieku 18 – 40 lat, dla których dotychczas takiej oferty nie było,
6. podkreśla, że część przedsięwzięć, realizowanych w przyszłości przez Centrum Kultury „Victoria” powinna odbywać na terenie naszej dzielnicy.
Więcej szczegółów na temat kontynuacji działalności MDK przekażemy w odrębnym materiale.


189211463_3107789352787261_3179925015507774587_nPrzy ul. Poezji powstaje blok mieszkalny, w którym znajdą się 24 mieszkania różnej wielkości. Właściciele mieszkań będą mogli cieszyć się prywatnymi ogrodami, dużymi tarasami i podziemnym parkingiem na 21 miejsc. Obok budynku znajdzie się parking z 4 stanowiskami.
Teren budowy obserwujemy od etapu prac ziemnych.
Teraz budynek pnie się w górę.
Trwa sprzedaż mieszkań. Ich zasiedlenie planowane jest na II kwartał roku 2022.


187673324_3107399712826225_6410285743863726618_nDomy wielorodzinne powstające przy ul. Poezji rosną i zmieniają się oczach.
Pierwszy z trzech bloków Parku Poezji jest już prawie gotowy.
Wszystkie mieszkania zostały sprzedane.
Inwestor pisze na swoim facebooku: „Zamieszkaj w spokojnej dzielnicy i ciesz się przestronnym mieszkaniem z ogrodem.”
A także: „Park Poezji to ponadczasowa architektura budynków, nowoczesna i wielofunkcyjna przestrzeń w najlepszej lokalizacji w Gliwicach!”
Miło to czytać.
W trzykondygnacyjnym obiekcie znajdą się 34 mieszkania różnej wielkości z dużymi tarasami i ogródkami.
Właściciele mieszkań mają do dyspozycji windę i podziemny parking.
Łącznie, w kompleksie pod nazwą „Park Poezji” powstanie 114 mieszkań.


187515685_3107366129496250_4298923217887139292_nNiedawno pisaliśmy o „siłaczu”, któremu przeszkadzało ogrodzenie placu zabaw na skwerze przy ul A. Jagiellonki i postarał się je wyrwanie jednego z przęseł.
Dziś, oglądając miejsce w obrębie Piaskowej Doliny, gdzie ma powstać siłownia i street workout, zauważyliśmy, że i ogrodzenie tego obiektu komuś przeszkadzało.
Fragment siatki został oderwany od słupka i odgięty na zewnątrz.
Komentarza brak. No bo i jaki miały być.

Uszkodzenie płotu zgłosiliśmy Zarządowi Usług Komunalnych, który naprawi zniszczenie… za nasze pieniądze.


187409486_3107351906164339_1046320161370402906_nSprawa zakupu terenu, na którym położona jest część „Szuwarka” nadal nie może doczekać się finału.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. nie przekazała protokołu uzgodnień swojej Radzie Nadzorczej, bo wprowadziła w nim zmiany.
Dokumenty krążą, miasto „od ręki” wprowadza oczekiwane korekty i niezwłocznie je odsyła.
Tym razem SRK zmieniła podstawę prawną, dotycząca nienaliczania podatku VAT od transakcji zbycia nieruchomości.
Zmieniony protokół uzgodnień zostanie odesłany do SRK.
Miejmy nadzieję, że Rada Nadzorcza Spółki zbierze się w najbliższym czasie i zatwierdzi transakcję.


187470627_3106616899571173_8221609321023488848_nZarząd Dróg Miejskich, w trakcie wizji w terenie, ustalił miejsce, w którym zostanie wykonane wyniesienie, spowalniające ruch drogowy na ul. Tuwima.
Lokalizację i szerokość wyniesienia wskazują dwie pomarańczowe kropki, wykonane na krawężniku.
Zainteresowani mogą sprawdzić miejsce, gdzie trzeba będzie przyhamować.
Wyniesienie będzie wykonane z czerwonej kostki brukowej, po obu jego stronach pozostawiony zostanie 40 centymetrowy przepływ dla wód deszczowych.


187446127_3105731162993080_5954047978150790167_nDyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice, a jednocześnie Koordynator zespołu zadaniowego ds. miejskiego monitoringu wizyjnego poinformował nas, że:
„Prezydent Miasta Gliwice zarządzeniem nr 3051/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. powołał zespół zadaniowy do spraw miejskiego monitoringu wizyjnego.
Jednym z obecnie realizowanych przez zespół zadań jest opracowanie strategii rozwoju monitoringu w Gliwicach.
Przedmiotowy dokument ma na celu optymalizację procesu rozbudowy sieci kamer w newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa częściach miasta.
W związku z tym Dyrektor CRG zwrócił się do Rady z prośbą o wskazanie wraz z uzasadnieniem obszarów, lokalizacji, które naszym zdaniem powinny zostać objęte monitoringiem miejskim.
Napisał też: „Państwa propozycje zostaną przeanalizowane przez zespół zadaniowy pod kątem zasadności /miejsca niebezpieczne, newralgiczne/ oraz warunków technicznych umożliwiających montaż kamer w wytypowanych miejscach.
W przypadku pozytywnej weryfikacji wskazane lokalizacje będą stanowić podstawę przyszłych działań inwestycyjnych.
Odpowiedź mamy przekazać do 31 maja 2021 r.
Prosimy o podpowiedzi.