prace koło działekPo wczesnowiosennej wizycie dzików, które zryły cały teren zielony, położony pomiędzy ul. Partyzantów i Kosmonautów, Miejski Zarząd Usług Komunalnych przeprowadził szereg prac, dzięki którym wygląd tego popularnego traktu pieszego znacząco się poprawił.

Wyrównano grunt, zasiano trawę, zasadzono nowe drzewa, odsłonięto krawężniki chodnika.

Teraz przyszła kolej na następne prace.

Pismem z 23 września br. zwróciliśmy się do MZUK z wnioskiem o : dosadzenie dodatkowych drzew od strony ul. Partyzantów, wymianę drzew, które uschły, wykonanie nowego chodnika o szerokości pozwalającej na wyznaczenie pasów dla pieszych i dla rowerów, wykonanie miejsc pod montaż ławek, ustawienie ławek parkowych i koszy na śmieci, wykonanie oświetlenia.

Przypominamy, że zadanie pod nazwą „Remont nawierzchni ciągu pieszego oraz uzupełnienie oświetlenia pomiędzy ul. Partyzantów i ul. Kosmonautów” został w roku 2014 poddany sondażowi społecznemu i uzyskał 111 głosów, a warto podkreślić, że rok temu nie prowadziliśmy w Łabędach żadnej akcji zachęcającej mieszkańców do głosowania, gdybyśmy to zrobili, głosów na pewno byłoby znacznie więcej.


koncert26 września RO Łabędy zorganizowała dla Seniorów pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert dla Seniorów. W sali widowiskowej SCK „Łabędź” wystąpił Kwartet Smyczkowy Aurum.

W skład kwartetu wchodzą:

 • I skrzypce  Alicja Pacześnak-Słota
 • II skrzypce  Jadwiga Dyla
 • altówka Jolanta Brandys
 • wiolonczela Joanna Majcherczyk

Artyści przygotowali  koncert specjalnie dla łabędzkich Seniorów – usłyszeliśmy następujące utwory:

1. Ludwig van Beethoven – Kwartet Smyczkowy  B-dur  Op .18 Nr 6 (część 1 Allegro con brio)
2.Wolfgang Amadeus Mozart – Kwartet Smyczkowy d-moll Nr 15  KV 421 (część 3  Menuetto)
3.Felix Mendelssohn-Bartoldy – Kwartet Smyczkowy  a -moll  Op.13 Nr 2 (cześć 3 Intermezzo)
4. Alexander Borodin – Kwartet Smyczkowy Nr 2 (część 1 Allegro moderato)
5. Peteris Vasks – Kwartet Smyczkowy Nr 4 (część 2 Toccata)

Wspaniały godzinny koncert zakończony został brawami. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy wraz z Przewodniczącym Klubu Seniora (Stefanem Kurczabem) podziękowali serdecznie za występ – występujący obdarowani zostali kwiatami. Jeszcze raz dziękujemy artystom za wspaniały koncert, a Seniorom za obecność.


parkingJuż kilkakrotnie informowaliśmy o wnioskach kierowanych do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna w sprawie pozyskania terenu położonego pomiędzy ogrodzeniem cmentarza komunalnego i Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej, na którym mógłby zostać wykonany parking dla samochodów osobowych.

Ostatnie wystąpienie w tej sprawie zostało przekazane 11 września br. W odpowiedzi przygotowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami znalazła się dobra wiadomość, na którą czekaliśmy od dawna:

„Z ostatnich informacji uzyskanych z nadleśnictwa Brynek wynika, że realny termin przeznaczenia działki nr 11/7 do zbycia przewidziany jest na listopad, grudzień br. lub początek roku 2016.”

Przy okazji przypominamy, że pozyskiwanie terenów od podmiotów zewnętrznych jest trudne i wymaga długiego czasu. Procedury prawne są niezmiernie czasochłonne. Trzeba dokonywać podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości, prowadzić procedurę sprzedaży i zmian w księgach wieczystych.

Na szczęście długi proces pozyskiwania terenu pod parking w sąsiedztwie cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej powoli zbliża się do szczęśliwego finału.

Jednak do powstania parkingu pozostało jeszcze trochę czasu. O jego budowę będziemy mogli zabiegać dopiero wtedy, gdy działka nr 11/7 będzie własnością Miasta Gliwice.


nieruchomościNa stronie internetowej Urzędu Miejskiego pojawiła się nowa zakładka pod nazwą „Oferta nieruchomości”. Po jej otworzeniu można na mapie miasta znaleźć lokale użytkowe i mieszkalne, a także nieruchomości zabudowane i niezabudowane, które miasto Gliwice wystawiło na sprzedaż, przygotowuje do zbycia lub po raz kolejny będzie próbowało znaleźć nabywcę.

Poniżej prezentujemy Państwu wybrane informacje na temat przetargów, które dotyczą nieruchomości położonych na terenie Łabęd.

Przetargi ogłoszone:

 1. lokal użytkowy przy Strzelców Bytomskich 19/I, pow. lokalu: 12.65 m2, działka nr 278, obręb Łabędy, pow. działki: 278 m2, data przetargu: 8 października 2015 r.,
 2. lokal użytkowy przy Metalowców 6/II, pow. lokalu : 131.64 m2, działka nr 68, obręb Łabędy, pow. działki: 1250 m2, data przetargu: 15 października 2015 r.,
 3. lokal mieszkalny przy ul. Wolności 17/1, pow. lokalu: 40 m2, działki nr 19,25, obręb Przyszówka, data przetargu: 15 października 2015 r.

Przetargi, które zostaną ogłoszone wkrótce:

 1. lokal mieszkalny przy ul. Zofii Nałkowskiej 1/6, pow. lokalu: 85.41 m2, działka nr działki: 272/2, 273, obręb Łabędy.

Oferty do wznowienia

 1. nieruchomość niezabudowana przy ul. Oświęcimskiej nr działki: 143/2 obręb Łabędy, powierzchnia działki : 872m2, przeznaczenie: mieszkaniowo – usługowe.
 2. nieruchomość zabudowana przy ul. Żeleńskiego – Boya, działka nr 461, obręb Przyszówka. pow. działki : 2447m2, powierzchnia użytkowa budynku: 865,92 m2, przeznaczenie: usługowe.
 3. lokal użytkowy przy ul. Metalowców 4, pow. lokalu: 61.14 m2.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami 32 338 39 53, 32 338 39 69 oraz na stronie urzędu, w specjalnej zakładce „Oferta nieruchomości”.


 http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4073&skin=gliwice_new_inwestor


chodnikFragmenty chodnika, znajdującego się na początku mostu na Kanale Gliwickim, po obu jego stronach, uległy w ostatnim czasie znacznemu zniekształceniu.

Kostka chodnikowa zapadła się i piesi zmuszeni byli poruszać się po nierównej powierzchni.

Skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich prośbę o wykonanie niezbędnych napraw.


naprawa ulicRada Osiedla dokonała kolejnego zgłoszenia miejsc, w których powinny zostać wykonane prace naprawcze.

Zarząd Dróg Miejskich, zgodnie z przyjętymi ustaleniami, rozpoczął usuwanie ubytków w jezdniach. Prace będą wykonywane na ulicach: Waryńskiego, K. Marksa, Zygmuntowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Wazów / zapadnięta jezdnia /, Pszennej i Wspólnej, naprawiona zostanie też zatoczka autobusowa przystanku przy ul. Przyszowskiej.

Prosiliśmy też o naprawę chodnika przy ul. 15 grudnia, przy wjeździe na parking przed ciągiem sklepów, przy ul. Przyszowskiej 44. Konieczne jest sprawdzenie, do kogo należy teren, na którym znajduje się chodnik.

W najbliższym czasie zgłosimy kolejne miejsca do napra-wy.

Bieżące naprawy jezdni są finansowane z budżetu Zarządu Dróg Miejskich.


przejścieW związku z licznymi interwencjami mieszkańców skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich wniosek o zweryfikowanie funkcjonalności przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wolności i K. Marksa.

Zdaniem zgłaszających problem, warunki, w jakich piesi przekraczają dość ruchliwą drogę, stanowią zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Osoba idąca od strony ul. K. Marksa, chcąca przejść na przeciwległy chodnik, nie widzi, czy od strony ul. Partyzantów coś nadjeżdża. Widoczność zasłaniają samochody, którym miejsce do parkowania wyznaczono bardzo blisko skrzyżowania i przejścia dla pieszych.

W związku z zasadnymi – naszym zdaniem – obawami o bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci idących do szkoły i osób starszych, poprosiliśmy ZDM o wprowadzenie zmian, dzięki którym obecny stan ulegnie poprawie.


osłonaNa podstawie zgłoszeń mieszkańców wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wymianę osłon, zamontowanych wzdłuż chodnika dla pieszych przy ul. Przyszowskiej, przy wyjeździe z ul. Rodzinnej.

Wymiana miałaby polegać na demontażu całości lub części istniejących płyt
i zamienieniu ich na bezbarwne.

Podstawowym celem wnioskowanej zmiany jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, szczególnie tych, którzy wyjeżdżają z ul. Rodzinnej.

Istniejące osłony miały ochraniać budynek przed wilgocią, tymczasem stały się przeszkodą, w poważny sposób ograniczająca widoczność. Montaż lustra nie poprawił sytuacji.


drzewaPowracamy do wcześniej podejmowanej sprawy wycinki topól, rosnących pomiędzy dawnym domem kultury a ul. K. Marksa, ponieważ zbliża się do pozytywnego finału.

W styczniu 2015 r. skierowaliśmy do zarządcy terenu, należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej Wolności 1A, prośbę o uzyskanie zezwolenia, które pozwoliłoby na usunięcie topól.

PRIED na początku roku 2015 złożył w Wydziale Środowiska wniosek o wydanie zgody na wycięcie 33 drzew. Na mocy decyzji administracyjnej z 28 maja 2015 r. zarządca uzyskał prawo do wycięcia konkretnych 9 sztuk w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Uważny obserwator spostrzeże, iż oznaczono już drzewa, które zostaną usunięte. Z pozyskanych informacji wynika, że wycinka nastąpi w połowie października.

W imieniu wnioskodawców serdecznie dziękujemy PRIED Sp. z o.o. za podjęcie problemu. Jesteśmy świadomi, że każda wycinka oznacza konieczność wydatkowania niemałych środków.


BANKRada Osiedla Łabędy zaprasza Seniorów na kolejne spotkanie z cyklu „Środowe spotkanie Seniorów ze specjalistą”. Tym razem Seniorzy zapoznają się z zagadnieniami bankowości polecanej przez ZUS.

Spotkanie odbędzie się w środę 30 września 2015 roku.

Start: godz. 10:00.

Miejsce: sala widowiskowa CSiK „Łabędź” (ul. Partyzantów 25).

 

Wszystkich Seniorów serdecznie zapraszamy do udziału.

Po spotkaniu dla Seniorów przygotowane będzie obfite śniadanie 🙂

 Serdecznie zapraszamy.