zygmuntowskaDo 12 czerwca trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Każdy, kto chce zagłosować na zadanie łabędzkie ma do wyboru 18 możliwości.

Głos może oddać tylko na jedno zadanie.

Rada Osiedla zachęca do oddania głosu na zadanie nr 5 – Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i miejscach postojowych przy ul. Zygmuntowskiej od ul. Poezji do ul. Ossolińskich – strona nieparzysta – wartość zadania – 264.000 zł

Wsparcie zadania nr 5 pozwoli na poprawę obecnego, bardzo złego, stanu chodnika i parkingu. Korzysta z nich bardzo dużo osób. To przede wszystkim od nich zależy powodzenie głosowania.

Rada zgłosiła zadanie i pracuje na jego rzecz. Jednak ostateczny efekt zależy od liczby oddanych głosów.

Realizacja zadania nr 5, ze względu na skomplikowana sytuacją w zakresie własności terenu może w przyszłości być bardzo utrudniona bądź niemożliwa.

Jeśli nie wiesz na co zagłosować wybierz zadanie nr 5.


 

WodeckiDziś zmarł Zbigniew Wodecki.

Dla części z nas to nie tylko artysta znany z telewizji, ale wspaniały muzyk, którego mieliśmy okazję oglądać w Łabędach.

W roku 2009 Jego wspaniały występ uświetnił obchody jubileuszu 70 – lecia Parafii św. Jerzego.

„Miałam okazję osobiście znać Zbigniewa Wodeckiego. Trzykrotnie zapraszałam Go do Gliwic. W ostatnich latach artysta odwiedził Łabędy, Bojków i Stare Gliwice.

To był ciepły, bezpośredni, zwyczajny człowiek, skromny i otwarty. Rozmawiając z Nim wiedziało się, że to wielki artysta, ale nie czuło się choćby najmniejszego skrępowania.

Jest smutno, ale można się cieszyć z tego, że Zbigniew Wodecki był w Łabędach i mieliśmy okazję Go podziwiać.”

Krystyna Sowa


 

GSRRada Osiedla Łabędy, Rada Osiedla Bojków, Rada Osiedla Czechowice i Rada Osiedla Wojska Polskiego wraz z :

  • Młodzieżowym Domem Kultury,
  • Miejską Biblioteką Publiczną,
  • Młodzieżową Radą Miasta Gliwice,
  • Gimnazjum nr 3,
  • Przedszkolem Miejskim nr 40,
  • Miejskim Zarządem Usług Komunalnych,
  • Fundacją „Różyczka”,
  • Warsztatami Terapii Zajęciowej „Tęcza”,
  • Stowarzyszeniem GTW,
  • Edumedem

przygotowała dwudniowe III Gliwickie Święto Rodziny.

W parku Chopina będzie można skorzystać z wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w koncertach, zabawach, konkursach, pokazach i innych atrakcjach. Warto wziąć udział w imprezie ponadosiedlowej, na której realizację cztery rady osiedli pozyskały z budżetu miasta kwotę ponad 12 tys. zł.


18403753_1983191001913774_8698794554473336221_n


 

PortowaOd kilku dni, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, przycinane są gałęzie drzew rosnących wzdłuż ul. Portowej. Robi jaśniej i przestrzennej.

To nie koniec zaplanowanych prac. W najbliższych miesiącach wykonane zostaną korekty zieleni przydrogowej, związane z planowaną budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Staromiejskiej do magazynów Silsa, zlokalizowanych przy ul. Portowej 74.

O budowę tej ścieżki zabiegamy od kilku lat.

Także w tym roku, w ramach budżetu obywatelskiego, złożyliśmy wniosek w tej sprawie. W ostatnim czasie nasililiśmy nasze starania o budowę ścieżki ze względu na występujące na tym fragmencie drogi zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Wykonanie inwestycji – jak informuje ZDM – planowane jest w roku 2018. W bieżącym roku zostanie wykonana inwentaryzacja zieleni i złożony wniosek o wycinkę drzew pod budowę ciągu pieszo – rowerowego.


 

działki15 maja odbył się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – działki nr 178/2 i 179/2, obręb Przyszówka przy ul. Zygmuntowskiej. Teren położony jest pomiędzy kościołem św. Anny a blokami przy ul. Planetarnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 593.600,00 zł.

W przetargu wzięło udział trzech oferentów. Przetarg został rozstrzygnięty.

Wyniki zostaną ogłoszone po 7 dniach od dnia przetargu, czyli na początku następnego tygodnia.

Wtedy napiszemy kto i za ile kupił działki, na których  będzie można postawić budynki wielorodzinne. Takie ich przeznaczenie wpisano w planie zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd.


 

murekW sąsiedztwie Kanału Gliwickiego położony jest park im. Powstańców Śląskich. Ponieważ renowacja całego terenu nie zostanie wykonana w najbliższym czasie, podjęliśmy starania o naprawienie murka granicznego, znajdującego się na obrzeżach parku od strony ul. Staromiejskiej.

O poprawę jego obecnego stanu zabiegaliśmy od jakiegoś czasu ze względu na znajdujące się na nim dwa herby Łabęd.

W najbliższych dniach rozpoczną się prace, w wyniku których murek zostanie naprawiony, a herby zyskają nowy wygląd.

Bardzo nas to cieszy, bo nasz herb uważamy za szczególną wartość. Oprócz nas żadne z gliwickich osiedli nie ma herbu. A my mamy.


 

osłonyUbiegłego lata wykonano prace porządkowe wzdłuż ul. Wolności, powstały nowe miejsca parkingowe, nasadzono ozdobne krzewy.

Niestety, zdarzały się zniszczenia. Niektóre samochody wjeżdżające na chodnik nie zważały na nowo utworzone wysepki. Skróty wydeptywali piesi.

Potem zdarzyło się usuwanie awarii wodociągowej i zakres szkód poszerzył się.

Od zakończenia prac, czyli od jesieni ubiegłego roku, zabiegaliśmy o takie zabezpieczenie terenów zielonych, które zapewniłoby ograniczenie lub eliminację zniszczeń.

Zarząd Dróg Miejskich poszukiwał rozwiązania i znalazł. Zakupił specjalne osłony, które w ostatnim czasie zostały zamontowane wzdłuż ul. Wolności. Dzięki nim posadzone rośliny będą mogły bezpiecznie wzrastać. Jak już osłony będą niepotrzebne zostaną zdemontowane i wykorzystane w innym miejscu.

Dziękujemy za pomoc.


 

alejkaOkoło roku temu, na prośbę użytkowników alejki, łączącej ul. Partyzantów z ul. Kosmonautów, podjęliśmy starania o zakazanie po niej ruchu samochodów.

Problem był dość uciążliwy, ponieważ kierowcy, wjeżdżający na alejkę  niszczyli tereny zielone, ale przede wszystkim, stanowili zagrożenie dla pieszych.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych nie zgodził się na montaż słupków, blokujących wjazd na alejkę, ale ustawił znak zakazu ruchu wraz z uzupełniającą go tabliczką.

Komuś obydwa znaki bardzo przeszkadzają. Co jakiś czas ktoś próbuje je niszczyć, wykręca, wygina … . Ostatnio tabliczka informująca o tym, kto może wjechać na alejkę została odwrócona tak, aby nie była widoczna od strony ul. Partyzantów.

Nic to nie da. Po raz kolejny zostanie poprawiona. Poprosiliśmy o to MZUK.

Przypominamy, że alejka wzdłuż działek to droga dla pieszych i rowerów, a nie dla samochodów.