GłównaW obecności ks. Bogdana Pecia, dyrektora Fundacji „Dom Nadziei”, prowadzącej adaptację obiektów dawnej szkoły przy ul. Głównej, obejrzeliśmy dziś, jak obecnie wygląda wnętrze budynku głównego.

Zmiany następują w tempie błyskawicznym. Ktoś, kto zna obiekt, chodząc po terenie budowy, musi dobrze zastanowić się, w którym jest miejscu.

Wszystko wygląda inaczej. Zniknęły dawne korytarze, sale lekcyjne, sanitariaty. Pojawiły się nowe pomieszczenia o nowej funkcji.

Aktualnie prowadzone są prace budowlane. Do finału zmierza wykonanie nowych stropów, podłóg, ścianek działowych, schodów. Kładzione są tynki mechaniczne.

Ekipa budowlana to zespół fachowców, którym „robota pali się w rękach”. Są wśród nich łabędzianie.

W kwietniu ks. B. Peć planuje zorganizowanie dnia otwartego, aby wszystkim zainteresowanym umożliwić obejrzenie dawnej szkoły na obecnym stanie przebudowy.

Zdjęcia wykonane podczas dzisiejszej wizyty na Głównej 30 prezentujemy na FB Rady. Pozwolą one Państwu wyobrazić sobie to, co się tam teraz dzieje.


 

wyboryZakończyło się zgłaszanie kandydatów do 22 gliwickich Rad Osiedli.

Podczas sesji Rady Miasta Gliwice, która odbyła w dniu 7 lutego, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzej Karasiński poinformował, że:

 1. chęć kandydowania poprzez złożenie odpowiedniego zgłoszenia, popartego przez co najmniej 25 mieszkańców danego osiedla, złożyło 379 osób,
 2. w 7 osiedlach zgłosiło się po15 osób; jeśli po weryfikacji zgłoszeń pozostanie taka sama liczba kandydatów to wybory nie będę musiały być przeprowadzane, jeśli będzie mniej niż 15 osób, bo któryś z kandydatów nie spełni wymogów formalnych, to osiedle, w którym wystąpi taka sytuacja nie będzie miało rady,
 3. nie zgłoszono kandydatur do Rady Osiedla Politechnika Śląska,
 4. weryfikacja zgłoszeń potrwa do końca lutego, po jej zakończeniu ogłoszona zostanie lista kandydatów do poszczególnych rad.

parkingPrzypominamy, że tereny stanowiące własność Miasta Gliwice są ogólnodostępne.

To ważne, bo w ostatnim czasie właściciele samochodów, parkujących wzdłuż budynku stającego przy ul. Poezji 2 – 8 znajdują na szybach swoich pojazdów kartki o treści:

„Proszę auto stawiać przy swoim bloku. Parking należy do mieszkańców bloku Poezji 2 – 8.”

Informujemy, że działki nr 1243, 1244, 1246 … obręb Przyszówka to teren gminny !!!

Gdzie przebiega granica działki nr 1294, na której stoi budynek mieszkalny przy ul. Poezji 2 – 8 można bez trudu sprawdzić w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Powinien to zrobić autor kartek wzywających do zmiany miejsca parkowania samochodów.

Mamy nadzieję, że sprawa w najbliższym czasie się wyjaśni. O zajęcie się problemem poprosimy odpowiednie podmioty.


 

bibliotekaFilia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Partyzantów 25 przygotowała na okres ferii zimowych ciekawą ofert zajęć.

Biblioteka zachęca: „Chcesz być jak Sherlock Holmes lub bohaterowie książek Martina Widmarka – Maia i Lasse? Odwiedź w trakcie ferii zimowych Filię nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach! Z nami rozwiniesz detektywistyczne umiejętności oraz rozwikłasz niejedną zagadkę. Gwarantujemy, że poczujesz się jak prawdziwy agent biura śledczego!”

Oto oferta:

 1. Wtorek, 12 lutego godz.10:00 PRZEBRANIE DETEKTYWA. Zajęcia plastyczne. Kapelusz Sherlocka Holmesa.
 2. Środa, 13 lutego godz.13.00 AS WYWIADU.Spotkanie z grami planszowymi rozwijającymi spostrzegawczość oraz zdolność logicznego myślenia.
 3. Czwartek, 14 lutego godz.10:00 HISTORYJKA KRYMINALNA. Tworzenie komiksu detektywistycznego w aplikacji ToonDoo.
 4. Wtorek, 19 lutego godz.10:00. TWÓRCZE DAKTYLOGRAMY Zajęcia plastyczne. Tworzenie obrazków z odbitek linii papilarnych.
 5. Środa, 20 lutego godz.13:00 BIBLIOTECZNE BIURO ŚLEDCZE. Spotkanie z planszowymi grami detektywistycznymi.
 6. Czwartek, 21 lutego godz.10:00. KRYPTONIM „ŁABĘDZI ŚPIEW”. Rozwiązywanie zagadek. Zabawa typu Escape Room.

Liczba miejsc ograniczona. Wymagane są zapisy w bibliotece oraz pod numerem telefonu (32) 557 70 15

Kierownictwu MBP dziękujemy za dotychczasową współpracę.


 

posiedzeniePrzewodnicząca Krystyna Sowa zwołała posiedzenie Rady Osiedla na dzień 14 lutego godz. 18.00 w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” z następującym porządkiem:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RO Łabędy z 10 stycznia 2019 r.
 3. Informacja na temat zmian w kierownictwie Komisariatu Policji IV w Gliwicach.
 4. Informacja na temat planów inwestycyjnych PLK S. A., dotyczących Łabęd.
 5. Projekt uchwały nr 39/2019 Rady Osiedla Łabędy z 14 lutego 2019 r. w sprawie udziału Rady Osiedla Łabędy w konkursie na organizację   imprez ponadosiedlowych.
 6. Projekt uchwały nr 40/2019 Rady Osiedla Łabędy z 14 lutego 2019 r. w sprawie opinii w sprawie proponowanych zmian rejonów gliwickich szkół podstawowych.
 7. Wybory do Rad Osiedli – aktualny stan realizacji Uchwały nr II/27/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia w sprawie wyznaczenia daty wyborów do Rad Osiedli.
 8. Informacja o bieżącej pracy Zarządu Osiedla Łabędy.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

obrazekKtoś wycina drzewa na skwerku przed tzw. Relaksem przy ul. Wolności.

Ostatnie z nich zostało podcięte, przewrócone i … pewnie czeka, aż wycinający je sprzątnie.

Taki proceder trwa od jakiegoś czasu, ale nikt nie zwrócił na niego uwagi, ani mieszkańcy, ani dzierżawcy sąsiednich lokali, ani Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który ma skwer pod opieką, ani Rada Osiedla.

Ścięte i leżące drzewa nikogo nie niepokoiły. Myśleliśmy, że to MZUK prowadzi prace porządkowe, choć fakt pozostawiania ściętych drzew nie był normalny – MZUK wycina i natychmiast usuwa ścięte drzewa.

Na terenie skweru widać pozostałości pni drzew usuniętych wcześniej widać też na śniegu ślady ciągniętych gałęzi.

MZUK 6 lutego zgłosił sprawę Policji.


 

WazówOd wielu lat, we współpracy z mieszkańcami, zabiegamy o nadanie ul. Wazów statusu drogi publicznej.

 Zarząd Dróg Miejskich poinformował nas, że zakończył się trwający kilka lat proces pozyskiwania do zasobów Miasta Gliwice terenów, na których położona jest ul. Wazów.

Był to warunek nadania jej statusu drogi publicznej.

Z radością informujemy, że stosowny projekt uchwały Rady Miasta Gliwice jest przygotowywany na sesję, zaplanowaną na kwiecień.


 

drzewostanZarząd Dróg Miejskich kontynuuje porządkowanie drzewostanu wzdłuż ul. J. Popiełuszki / K. Marksa /.

Wcześniej wycięto część chorych i suchych drzew, a także drzewo zasłaniające widoczność w obrębie skrzyżowania z ul. Wolności. Teraz wycięto kolejne, od strony ul. Narutowicza.

Zasadzono też nowe drzewa, ostatnie w listopadzie ubiegłego roku.


 

KłodnicaOtrzymaliśmy odpowiedź na naszą prośbę o uporządkowanie terenów położonych wzdłuż Kłodnicy.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych poinformował nas, że Miejski Zarząd Usług Komunalnych do końca kwietnia, przy istniejącej ścieżce, na szerokości 2 m usunięte zostaną połamane drzewa, wykoszona zostanie trawa, chwasty i samosiewy.

Prosiliśmy także o wykonanie w przyszłości wzdłuż Kłodnicy ścieżki rekreacyjnej. Ta sprawa okazała się bardziej skomplikowana.

Na jej temat wypowiedziały się dwa wydziały.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie wniósł zastrzeżeń do zlokalizowania ciągu komunikacyjnego na działce nr 337 obręb Stare Łabędy.

Nieco inaczej sprawę widzi Wydział Inwestycji i Remontów, który odniósł się do ewentualnej budowy ścieżki rowerowej. O tej sprawie napiszemy w oddzielnym materiale.

Reasumując, teraz odbędzie się sprzątanie, ale to tylko początek starań o utworzenie wzdłuż Kłodnicy traktu spacerowego.


 

śniegDwa łabędzkie skwery – przy ul. Narutowicza i przy ul. Wolności, 5 lutego rano były szczególnie piękne.

Promienie słońca eksponowały śnieżną pokrywę, zalegającej od wczoraj na drzewach, krzewach i urządzeniach.

Wiele osób spacerowało alejkami, podziwiając niepowtarzalne widoki.

Niepowtarzalne, bo już przed południem, pod wpływem słonecznego ciepła, śnieg z gałęzi zaczął spadać na ziemię. Uwieczniliśmy dla Państwa to, co piękne i przemijające. Cała serię zdjęć umieściliśmy na facebooku Rady Osiedla Łabędy.