137252917_3010808952485302_5633088304387543144_nKilka osób pytało nas o możliwość ustawienia na terenie Łabęd serduszka, do którego można by wrzucać plastikowe zakrętki.
Wysłano nam zdjęcia, np. z Pyskowic i Sośnicowic.
Rozeznaliśmy sprawę.
W Pyskowicach pojemnik ustawiła i zakrętki zbiera organizacja pozarządowa. Ufundował je sponsor.
I tak jest najczęściej.
Rozmawialiśmy z Sośnicowicami. Oni sami kupili serce ze środków na promocję gminy i ustawili je na swoim terenie, ale wcześniej poszukali odbiorcy zakrętek i podpisali z nim umowę, bo gmina ich sprzedażą zajmować się nie może.
W Gierałtowicach serce stoi przed urzędem. Ufundowali je lokalni przedsiębiorcy, a opróżnia konkretna fundacja.
Jak widać, rozwiązania są różne.
W sprawie ewentualnego ustawienia serca w Łabędach przeprowadziliśmy wstępne rozeznanie.
Szukamy organizacji, która byłaby zainteresowana odbiorem zakrętek.
Rozmawiamy o ewentualnej lokalizacji serca.
Będziemy nadal zajmować się sprawą.
Dziękujemy wszystkim kontaktującym się z nami za zaangażowanie.


137215212_3010794805820050_4343035920204002476_oPrzygotowania do otwarcia sklepu Dino na placu Niepodległości idą pełną parą.
Prace trwają na zewnątrz i wewnątrz obiektu.
Stoją już regały, lady i kasy.
Porządkowane jest otoczenie sklepu.
Otwarcie sklepu już niebawem.

138791219_3015081745391356_672817122339025707_oO Radzie i jej pracy informujemy bardzo często. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy Łabęd znali wszelkie uwarunkowania naszej pracy, jej podstawy prawne, posiadane kompetencje, podejmowane aktywności.
W każdym z numerów gazetki „Nasze Łabędy” piszemy o tym dość obszernie.
Pomimo tego, wciąż zdarzają się komentarze, budowane na podstawie własnych wyobrażeń o pracy Rady, a nawet kompletnie oderwane od rzeczywistości.
Ostatnio, jeden z Panów zarzucił nam, że nie wymieniamy w jego mieszkaniu zaworu.
Dlatego po raz kolejny przypominamy kilka podstawowych informacji:
1. Rada Dzielnicy Łabędy jest JEDNOSTKĄ POMOCNICZĄ miasta, stanowiącą pomost pomiędzy mieszkańcami a władzami Gliwic, jest organem SPOŁECZNYM.
2. Liczy 15 członków, wybranych w wyborach tajnych, powszechnych i bezpośrednich.
3. Wybory odbyły się 7 kwietnia 2019. Kadencja trwa 5 lat, od 2019 do 2024 roku.
4. Rada działa na podstawie Statutu Dzielnicy Łabędy, uchwalonego przez Radę Miasta Gliwice.
5. Organami statutowymi Rady jest Zarząd Dzielnicy i Przewodniczący Rady.
6. Organy te są wybierane przez członków Rady w głosowaniu tajnym.
7. Rada opiniuje projekty uchwał Rady Miasta dotyczące danego osiedla, wypowiada się na temat planów zagospodarowania przestrzennego czy też planowanych inwestycji i remontów, bierze udział w organizowanych przez prezydenta konsultacjach, informuje mieszkańców o istotnych sprawach dziejących się w Łabędach i w mieście.
8. Rada corocznie otrzymuje z budżetu miasta określoną specjalnym algorytmem kwotę na swoją DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ. Każdy wydatek akceptuje urząd. Nie mogą to być wydatki dowolne.
9. Dzielnica nie ma OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.
10. Rada nie podejmuje decyzji wykonawczych, które są wyłączną kompetencją organów, jednostek, spółek miasta, odpowiedzialnych za różne dziedziny życia miasta.
11. Rada nie zleca prac, nie nadzoruje ich wykonania, nie dokonuje odbioru, ani płatności, ale aktywnie towarzyszy tym pracom, interesuje się ich planowaniem, przebiegiem, utrzymuje stały kontakt z tymi, którzy za nie odpowiadają.
12. Rada systematycznie składa wnioski dotyczące konkretnych prac, których wykonania oczekują mieszkańcy.
13. 12 na 15 członków Rady jest aktywna zawodowo.
14. Członkowie Rady pracują SPOŁECZNIE.


136349077_3009412862624911_3256445850449700274_oOpublikowana jest już ogólnopolska mapa punktów szczepień przeciwko COVID-19.
Na terenie Gliwic są 23 takie punkty/
3 z nich mieszczą się w łabędzkich poradniach, są to:
1. USŁUGI MEDYCZNE PRO-MED Sp z o.o., ul. P. Gojawiczyńskiej 9A
2. CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA CENPIL Sp. z o.o., ul. Mechaników 9
3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „VITAMED”Sp. z o.o., ul. Różana 7
Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 r.


 
 
 
136421770_3009412425958288_6783619602396221669_o (1)
Już nieraz zwracaliśmy uwagę na niszczenie młodych drzew, rosnących na terenie Łabęd.
Łamiąc je łatwo pokazać, jak się jest silnym.
Małe to i bronić się nie może, więc co sobie żałować.
Tym razem kogoś zdenerwowało starsze drzewo.
Na tyle duże, że trudno je było załatwić gołymi rękami i na tyle młode, żeby mogło liczyć na litość.
Ofiarą silnego, odważnego człowieka padła lipka, rosnąca obok placu zabaw na skwerze przy ul. Narutowicza.


136194078_3008621559370708_6056350515991895588_nBardzo nas cieszy rosnące zainteresowanie toczącą się procedurą zmiany obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd.
Dziękujemy za wszystkie kierowane do nas pytania.
Jedno z nich dotyczyło czasu trwania całego toczącego się już procesu.
Ogólną wiedzę na ten temat posiadamy, ale chcemy przekazać Państwu informacje pochodzące nie od nas a z Wydziału Planowania Przestrzennego.
Dlatego napisaliśmy do Naczelnika Wydziału:
„W związku z rozpoczętą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd i kierowanymi do Rady Dzielnicy Łabędy […] pytaniami, dotyczącymi czasu niezbędnego do przygotowania i uchwalenia nowych planów, uprzejmie prosimy o wskazanie wszystkich, wymaganych przez prawo etapów toczącego się procesu oraz określenie czasu ich trwania.
Prosimy też o podanie przypuszczalnego terminu skierowania stosownych projektów uchwał do Rady Miasta Gliwice.
Pozyskane informacje zostaną przekazane mieszkańcom Łabęd.”


136080441_3008620562704141_4215020221445788534_nSiłownia zewnętrzna znajduje się na skwerze przy ul. Narutowicza od początku jego istnienia, czyli od roku 2010.
Po pierwszej nie ma już śladu.
Stare urządzenia zostały na wniosek Rady wymienione, ponieważ po prostu się zestarzały.
Zamontowano je w nowym, bardziej przyjaznym miejscu, sąsiadującym z placem zabaw.
Nowa siłownia działa od sierpnia 2018 r.
W poprzednim roku poprosiliśmy Miejski Zarząd Usług Komunalnych o dodanie do istniejącego zestawu pięciu podwójnych urządzeń dużego koła tai chi.
To ważny element siłowni, bo może służyć i osobom zdrowym, i osobom w fazie rehabilitacji.
Koła tai chi :
– pomagają w usprawnianiu stawów w nadgarstkach, łokciach oraz ramionach,
– poprawiają funkcjonowanie układu krwionośnego,
– wzmacniają kręgosłup, ogólną kondycję organizmu, mobilność stawów barkowych oraz koordynację wzrokowo-ruchową,
– mogą być wykorzystywane w rehabilitacji, ponieważ pozytywnie wpływają na ruchliwość kończyn.


135950027_3007611939471670_3718291326207666558_oOd ponad dwóch lat informujemy o kolejnych etapach przygotowań do prac nad nowym MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla Łabęd. Podkreślaliśmy wagę tego procesu i zachęcaliśmy do aktywności.
Lektura komentarzy zamieszczonych pod postem na temat wniosków ogólnych do powstających planów wskazały na konieczność przypomnienia kilku podstawowych informacji.
Materia jest trudna, przedstawialiśmy ją „w odcinkach”, a teraz postaramy się ująć ja w kilku punktach.
1. Obecny plan obowiązuje od roku 2008.
2. W okresie obowiązywania planu można w każdym czasie zgłaszać do Wydziału Planowania Przestrzennego wnioski o zmiany w planie.
3. W latach 2008 – 2020 złożono 67 takich wniosków.
4. W roku 2018 Wydział Planowania Przestrzennego dokonał analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia nowego planu dla Łabęd i poinformował o tym Radę Miasta Gliwice.
5. Procedura zmiany planu rozpoczęła się w roku 2020 od podjęcia przez Radę Miasta 4 uchwał.
6. Na ich mocy powstaną cztery odrębne plany.
7. Procedura uchwalania nowego MPZP obejmuje:
– podjęcie uchwał,
– zgłaszanie uwag,
– opracowanie projektu planu,
– wyłożenie publiczne projektu planu i zgłaszanie do niego uwag,
– rozpatrzenie uwag przez prezydenta miasta,
– uwzględnienie w projekcie uwag rozpatrzonych pozytywnie,
– przedłożenie projektu Radzie Miasta,
– podjęcie uchwały i jej opublikowanie.
8. Nowy plan nie działa wstecz. Dotyczy sposoby wykorzystywanie terenów po jego wejściu w życie.
9. O wszystkich etapach procedury informowani są mieszkańcy.


136047641_3007611566138374_7882222483233342028_oPraca Rady Dzielnicy Łabędy w roku 2020 zamknięta w liczbach przedstawia się następująco:
– 10 posiedzeń plenarnych, w tym 6 w trybie zdalnym,
– 7 gości, zaproszonych na posiedzenia, m.in. – Prezydent Miasta Adam Neumann, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Komendant IV Komisariatu, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej,
– 12 uchwał,
– 3 numery „Naszych Łabęd”, łącznie 38 stron,
– 16 wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego,
– 18 wniosków do 4 planów zagospodarowania przestrzennego,
– 760 postów przygotowanych i opublikowanych na profilu FB,
– 156 pism skierowanych do różnych podmiotów Miasta Gliwice,
– trudna do zliczenia liczba emaili do różnych podmiotów.
Oczywiście, nie wszystko da się zamknąć w liczbach, np. współpracy z…, szkoleń Rady…, konsultacji, kontaktów z mieszkańcami, „doglądania” remontów, udziału w odbiorach końcowych…
A było tego sporo. O wszystkich naszych działaniach informowaliśmy na bieżąco, m.in w setkach materiałów publikowanych na FB.