ŁUKNa nasz wniosek Zarząd Dróg Miejskich po raz kolejny podjął problem zagrożeń dla pojazdów i pieszych, występujących na łuku ul. Zygmuntowskiej.

Przypominamy, że w ostatnim czasie wprowadzono w tym miejscu kilka rozwiązań, które jednak nie okazały się skuteczne.

W związku z utrzymującą się dużą liczba zdarzeń drogowych wystąpiliśmy z wnioskiem o powrócenie do sprawy.

Zarząd Dróg Miejskich poinformował nas, że zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej tego odcinka drogi.

Po jej opracowaniu zostaniemy niezwłocznie powiadomieni o jej wynikach.


kinoPokazy filmów w ramach tegorocznej edycji Kina Letniego odbędą się w sześciu miejscach: na Placu Grunwaldzkim – 4, pod Radiostacją – 1, przed Areną Gliwice – 1 i po jednym na osiedlach : Obrońców Pokoju, Sośnicy i w Łabędach.

Filmy na świeżym powietrzu będzie można obejrzeć 15 lipca na terenie Piaskowej Doliny.

W tym roku zmienia się miejsce łabędzkich projekcji. Nie można już było skorzystać z terenu przy ul. Zygmuntowskiej, bo został on w maju 2017 r. sprzedany i obecnie jest placem budowy. Ze względu na warunki techniczne i możliwości terenu, w porozumieniu z Radą Osiedla, wybrano Paskową Dolinę.

Kino Letnie organizuje Wdział Kultury i Promocji Miasta, realizuje gliwicka firma – Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Zdanie finansowane jest z budżetu Miasta Gliwice.

Repertuar dla Łabęd:

Godz. 18.00 – projekcja dla dzieci – Rock dog. Pies ma głos!

Godz. 20.00 – projekcja dla dorosłych – Boska Florence.


fontanncaDziś rozpoczęły się prace, w wyniku których zmodernizowany zostanie skwer położony wzdłuż ul. Wolności.

Teren został ogrodzony, wjechał ciężki sprzęt. Zaczęło się usuwanie zbędnych elementów. Rozpoczęto od strony ul. J. Popiełuszki / K. Marksa /.

Ławki pojechały do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Zniknął mocno zniszczony chodnik, krawężniki wyznaczające dawne alejki i … betonowe pozostałości po dawnej fontannie. Pamiętają ją, jako działającą, jedynie najstarsi łabędzianie. Dla młodszych był to tylko jakiś bliżej nieokreślony betonowy element.

Obejrzeliśmy go bardzo dokładnie w trakcie opracowywania koncepcji zagospodarowania skweru. Niestety, nie było nic do ratowania. Wspólnie z MZUK i przedstawicielami wspólnot sąsiadujących z modernizowanym terenem, zdecydowaliśmy, że w tym miejscu zostanie ustawiony kwietnik, a wokół niego, tak, jak to było do dziś, ławki parkowe.

Rada dysponuje licznymi zdjęciami dawnej fontanny. Zostały one wykonane w roku 2008, 2013, 2015, 2018.


Moja RodzinaW poniedziałek 11 czerwca w Przedszkolu Miejskim nr 38 w ZSO nr 2 odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom Osiedlowego Konkursu Plastycznego „Moja Rodzina”, którego współorganizatorem była Rada Osiedla Łabędy.

W konkursie wzięło udział 18 przedszkolaków: 4 z PM nr 34, 5 z PM nr 37 i 9 z PM nr 38.

I miejsce w konkursie zajął Adaś z PM nr 34, II Maja z PM 38, a III Nina z PM 37.

Dodatkowo wyróżniono prace: Marty, Leny i Milenki.

Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.


 

Bez nazwyRada Osiedla Łabędy, Szkoła Podstawowa nr 29 oraz  Akademia Tenisa Stołowego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w „Dzielnicowym Turnieju Tenisa Stołowego”.

Impreza organizowana jest dla uczniów łabędzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: ro.labedy@wp.pl  do dnia 13 czerwca 2018r.       

Turniej odbędzie się dnia 15 czerwca 2018r. na hali w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

Nagrody w konkursie oraz poczęstunek dla uczestników ufundowała Rada Osiedla Łabędy.


Dzielnicowy Turniej Tenisa Stołowego – plakat

Turniej Tenisa Stołowego – regulamin

karta zgłoszeniowa


zalewanie2 czerwca, nie po raz pierwszy, doszło do bardzo poważnych zalań i podtopień terenów położonych w rejonie ulic : Klasztornej, Staromiejskiej, Pokoju, Wspólnej, Zamkowej, Rzeczyckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Gliwice.

Rozmiar zjawiska w sposób drastyczny przekraczał skutki ulewy, jakie mogłyby wystąpić w sytuacji, gdyby nie spływanie wód z terenów zabudowanych przez firmy, znajdujące się w KSSE.

Ogrom żywiołu oraz jego siłę niszczącą obrazuje dokumentacja przesłana przez mieszkańców.

Woda płynęła całą szerokością ulic i dróg dojazdowych, zalała pola uprawne, dostała się na teren posesji i do ich wnętrza, zalała podwórza i piwnice, zniszczyła uprawy na terenie ogrodów przydomowych. Płynąc rowem, biegnącym wzdłuż ul. Klasztornej, zalała niżej położone domy, zlokalizowane przy ul. Staromiejskiej.

W związku z treścią wcześniejszego pisma skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka wniosek o :

  1. maksymalne przyspieszenie terminu wykonania zapowiedzianej w piśmie szczegółowej analizy hydrologicznej przedmiotowego terenu wraz z koncepcją i założeniami działań naprawczych w za-kresie gospodarki wodnej dla obszaru KSSE oraz istniejącej zabudowy,
  2. wykonanie koniecznych prac z podziałem na dwa etapy:

pierwszy – obejmujący działania doraźne, natychmiastowe,

drugi – obejmujący realizację rozwiązań docelowych.

Złożenie pisma poprzedzone zostało rozmową z Naczelnikiem Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Wraz z pismem przekazaliśmy zdjęcia obrazujące problem, którego rozwiązanie uważamy za konieczne i bardzo pilne.


 

koszePrzypominamy, że na wszystkich właścicielach psów spoczywa obowiązek sprzątania jego odchodów.

Można je wyrzucać do każdego kosza i pojemnika na odpady komunalne. Nie jest wymagane ustawiane specjalnych koszy.

Pomimo tego, aby propagować właściwe zachowania, w niektórych miejscach montowane są pojemniki z odpowiednim opisem. Na skwerach pojawiają się też pojemniki z workami plastikowymi. Niestety, na razie jest z nimi kłopot, bo worki znikają w błyskawicznym tempie.

Przy okazji informujemy, że zakupu pojemników na psie odchody dokonuje Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych raz w roku.

Na początku maja, na nasz wniosek, z tegorocznej puli, na terenie Łabęd ustawiono trzy kolejne kosze. Jeden z nich zamontowano na ul. Zygmuntowskiej.

Dodatkowo, na prośbę mieszkanki, która w sprawie sprzątania po psach utrzymuje z Radą stały kontakt, Wydział ustawi dodatkowy kosz /zwykły/ po przeciwnej stronie tej ulicy.


ZALEWANIESkutkiem dzisiejszego deszczu, podobnie, jak wcześniejszych ulew, było zalanie terenów położonych pomiędzy granicami KSSE a pierwszymi zabudowaniami.

Woda płynęła też całą szerokością ul. Klasztornej i przedostała się na teren posesji. Analogiczna sytuacja powstała w rejonie ul. Rzeczyckiej. Problemy dotknęły też domów stających przy ul. Staromiejskiej. Konieczne było wypompowywanie wody z piwnic.

Sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca.

Po raz pierwszy interweniowaliśmy w tej sprawie na przełomie października i listopada 2017 r. Po raz drugi podjęliśmy temat po ulewnym deszcz, który spadł 3 maja. Spotkaliśmy się wtedy na miejscu z Prezesem Zarządu KSSE i napisaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka stosowne pismo.

Pisaliśmy o tym we wcześniejszych materiałach.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych poinformował nas, że podjęte zostaną odpowiednie działania.

Po dzisiejszych zdarzeniach będziemy stanowczo upominać się przyspieszenia prac.

Zdjęcia i filmy przesłali nam mieszkańcy .Dziękujemy Im za to.


wyścigi rzędówRada Osiedla Łabędy oraz ZSO nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 38) serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Turnieju Gier i Zabaw ,,Wyścigi Rzędów”.

Turniej organizowany jest z okazji Dnia Dziecka i przeznaczony jest dla uczniów łabędzkich szkół podstawowych (klas IV-VI).

Szkołę reprezentuje 15 uczniów, po 5 zawodników z klasy IV, V i VI (w każdej klasie minimum dwie dziewczynki).

Turniej odbędzie się dnia 6 czerwca 2017r. na hali w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” start godz. 10:00. Prosimy o przybycie do „Łabędzia” o godz. 9:30.

Poczęstunek dla uczestników oraz nagrody w konkursie ufundowała Rada Osiedla Łabędy.


Wyścigi Rzędów 06.06.2018 – plakat

Wyścigi rzędów 06.06.2018 – regulamin


rada z przedszkolemRada Osiedla wspomogła organizację Dnia Dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 34 przy ul. Chatka Puchatka.
We wtorkowe popołudnie, pomimo chwilowego deszczu, na terenie położonym za budynkiem, było gwarno i radośnie.
Rodzice i nauczyciele przygotowali dla dzieci wiele atrakcji – dmuchańce, zabawy, pokazy. Rada przekazała na Festyn słodycze oraz drobne upominki dla dzieci, a także wypożyczyła namioty miejskie. 
Rada Osiedla Łabędy otrzymała podziękowanie za współpracę.
Warto podkreślić, że współpraca ta trwa od wielu lat i jest przez obie strony bardzo ceniona.
Gratulujemy udanej imprezy.