samoobronaW  ramach bezpłatnego kursu samoobrony dla 150 kobiet, odbywającego się w hali „Łabędzia” odbyły się dziś zajęcia z ratownikami medycznymi i strażnikami Straży Miejskiej.

Panie poznawały w praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy. Dzięki ćwiczeniom, w ramach których Panie używały fantomów i korzystały z fachowej pomocy ratowników, znacząca liczba osób zyskała nowe, cenne umiejętności.

Po raz kolejny potwierdziła się zasadność ubiegania się o zorganizowanie kursu samoobrony na terenie Łabęd.


mzukMiejski Zarząd Usług Komunalnych to ważna z punktu widzenia interesów mieszkańców naszej dzielnicy jednostka miejska. Dba o stan obiektów sportowych, parków i zieleńców, kwietników, placów zabaw, cmentarza komunalnego.

Siedziba MZUK mieści się w Łabędach przy ul. Strzelców Bytomskich.

Rada Osiedla współpracuje z MZUK na co dzień.  Możemy się z tej współpracy cieszyć, bo jest nastawiona na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów.

Kilka spraw interesuje nas szczególnie. To o stan ich realizacji ostatnio zapytaliśmy.

Poprosiliśmy o podanie planowanych terminów wykonania następujących zadań:

 1. budowa boiska w obrębie stadionu sportowego przy ul. Fiołkowej 26,
 2. wymiana nawierzchni boisk na terenie Piaskowej Doliny,
 3. zagospodarowanie działki nr 26 i 28 obręb Łabędy,
 4. wycinka drzew rosnących na terenie działki nr 26 i 28 obręb Łabędy, zakwalifikowanych do usunięcia,
 5. remont chodnika dla pieszych na terenie działki nr 436/3 obręb Łabędy,
  przy ul. Wolności / koło tzw. Relaksu”/,
 6. wymiana i uzupełnienie urządzeń na terenie skweru przy ul. Narutowicza,
 7. wymiana i naprawa urządzeń na terenie łabędzkich placów zabaw,
 8. uzupełnienie nasadzeń w sąsiedztwie pomnika przy ul. Wolności.

TęczaDługie starania o znalezienie nowej siedziby dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” zakończyły się sukcesem.

Fundacja „Różyczka” pracująca na rzecz osób niepełnosprawnych najpierw podpisała z Miastem Gliwice umowę dzierżawy obiektu przy ul. Fiołkowej 24 na okres 10 lat, a potem zabrała się za remont i dostosowanie dawnej szkoły do potrzeb swoich podopiecznych.

Koszty remontu były znaczne, dofinansowanie miasta wyniosło 80 tys. zł.

Najważniejsze prace zakończyły się miesiąc temu, choć do ich końca jeszcze daleka droga. Najpoważniejszym problemem jest dach budynku.

W obiekcie przy ul. Fiołkowej 24 odbywają się już zajęcia. Korzystają z nich 42 osoby niepełnosprawne. Pod opieką terapeutów i psychologów uczestniczą w różnorodnych zajęciach.

Ośrodek dysponuje m.in. 9 pracowniami, pomieszczeniami magazynowymi, socjalnymi, salą gimnastyczną, toaletami, stołówką, pomieszczeniami biurowymi, obiektami sportowymi.  

Witamy w Łabędach. Cieszymy się, że to u nas swą działalność prowadzi ceniona w gliwickim środowisku Fundacja „Różyczka”, mogąca pochwalić się wieloma sukcesami w pracy z osobami niepełnosprawnymi.


 

Zdjęcie-0018Młodzieżowy Dom Kultury, podobnie, jak w latach poprzednich, prowadzi w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” zajęcia artystyczne dla dzieci.
Dla najmłodszych mieszkańców Łabęd MDK przygotował bogatą i atrakcyjną ofertę.
Są jeszcze możliwości, aby z niej skorzystać.
Z informacji uzyskanych w MDK wynika, że dzieci można zapisać na następujące zajęcia:
1.Henryk Pieluchowski – nauka gry na gitarze, wtorek, 16:00 – 20:45, CSK Łabędź sala widowiskowa – 4 miejsca dla osób uzdolnionych muzycznie,
2.Janusz Borowicz – szachy, środa15:00 – 16:30, CSK Łabędź sala konferencyjna – 8 miejsc dla zainteresowanych grą w szachy,
3.Krzysztof Niewolik  – nauka gry na keyboardzie, poniedziałek 15:05 – 21:20, czwartek 13:55 – 17:00 piątek 13:30 – 15:00, CSK Łabędź sala 0.32 – 4 miejsca dla osób uzdolnionych muzycznie,
4.Małgorzata Nowotni – studio Kredka, poniedziałek 13:45-18:25, ZSP nr 9
sala 21, 14 dzieci o zainteresowaniach plastycznych,
5.Danuta Waller, Eugeniusz Siwiec Zespół GWAR, środa16:00-16:45
16:50-17:45, ZSO nr 2 (SP nr 38) taniec sala 01, śpiew sala 10, MDK przyjmie dużo chętnych, zainteresowanych śpiewem i tańcem dzieci.
Zachęcamy do skorzystania z istniejących możliwości.
Chcieliśmy mieć w Łabędach ośrodek kultury i mamy. Teraz warto aktywnie uczestniczyć w tym, co się w nim dzieje.


Jesienny Zwierzak - plakatRada Osiedla Łabędy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 Szkoła Podstawowa nr 32 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym ,,Jesienny Zwierzak”.
 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych oraz grup przedszkolnych dzielnicy Łabędy.
 
Prace należy składać w sekretariacie ZSP nr 9 do 20 października 2017r.
 
Rozdanie nagród nastąpi w ZSP, dnia 27 października 2017r, o godz.10.30.

Nagrody w konkursie ufundowała Rada Osiedla Łabędy.


Zobacz: Jesienny Zwierzak – plakat

Jesienny Zwierzak – regulamin


 

TuwimaMieszkańcy ul. Tuwima kilka lat temu podjęli starania o zagospodarowanie działki położonej pomiędzy placem zabaw a budynkiem mieszkalnym.

Była zaniedbana i zarośnięta.

Ponieważ teren należy do Miasta Gliwice udało nam się doprowadzić do podjęcia prac, w wyniku których pod koniec roku 2015 powstał mały, ale bardzo ładny skwerek z dwoma ławeczkami. Na środku posadzony został iglak, który w przyszłości mógł stanowić ozdobę świąteczną.

Odwiedzając plac zabaw, na którym wykonywane są prace naprawcze i wymiany zużytych elementów, zauważyliśmy, że ktoś urwał wierzchołek drzewka.

To bardzo smutne. Było ładnie, jest … jak, każdy widzi.

W tym miejscu  – jak informują mieszkańcy – często spotykają się osoby zakłócające spokój. Wiele razy prosiliśmy o pomoc policję i Straż Miejską.

W tym roku złożyliśmy wniosek do budżetu obywatelskiego :wykonanie monitoringu placu zabaw przy ul. Tuwima”. Został on negatywnie zaopiniowany, bo – jak napisano w uzasadnieniu – „z analizy przeprowadzonej przez Policję i Straż Miejską wynika, że wskazana lokalizacja nie wyróżnia się na mapie Gliwic pod względem liczby wykroczeń i przestępstw”.

Niestety, taka opinia wynika także z małej liczby zgłoszeń. Mieszkańcy zbyt rzadko reagują na łamanie przepisów w miejscach publicznych.


22289806_2064443260455214_6332472941784410614_oPrzypominamy, że 10 października o godz. 17.00 w Łabędziu odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie budżetu obywatelskiego. Organizuje je i prowadzi Dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Śpiewok.

Wszystkich zainteresowanych tą formą aktywności mieszkańców zachęcamy do udziału i zgłoszeniu swoich uwag i propozycji.

Rada Osiedla Łabędy podjęła uchwałę nr 22/2017 z 28 września 2017 r. w sprawie uwag do procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.


 

PortowaUlica Portowa wymaga różnych zmian. Część z nich udało się już wprowadzić. Część wciąż czeka na realizację.

W ostatnich latach zabiegaliśmy m.in. o : budowę ścieżki rowerowej – I etap, remont nawierzchni, rozbudowę skrzyżowania z ul. Staromiejską, budowę zatoki autobusowej, odczyszczenie jezdni i odsłonięcie krawężników, wymalowanie linii ciągłych na odcinku od Silsa do Łabęd, wyznaczenie przejść dla pieszych, montaż barier, montaż belki, budowę II części ścieżki rowerowej, budowę oświetlenia…

Było tego bardzo dużo.

O różnych działaniach podejmowanych wcześniej informowaliśmy Państwa za pośrednictwem strony Rady, facebooka i gazetki.

Dziś skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich prośbę o:

 1. podanie powodów wykonania wysepki, rozdzielającej dwie części jezdni ul. Portowej na skrzyżowaniu z ul. Staromiejską oraz jej kosztów,
 2. określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac nad wykonaniem oświetlenia tej części ul. Portowej, na której takiego oświetlenia nie ma,
 3. określenie terminu rozpoczęcia budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Portowej,
 4. określenie terminu i zakresu wykonania niezbędnych prac remontowych, poprawiających stan nawierzchni drogi, stanowiących kontynuację prac wykonanych w roku bieżącym,
 5. wykonanie prac zapobiegających powstawaniu dużych i niebezpiecznych rozlewisk wody, zbierającej się przy krawężniku podczas większych opadów deszczu,

ponowne rozważenie możliwości ustawienia w odpowiedniej odległości
przed skrzyżowaniem ul. Portowej z ul. Staromiejska tablic informujących
o wysokości wiaduktu kolejowego.


ŁabędźNasz kwietnik w kształcie łabędzia jest w tym roku wyjątkowo ładny. Zyskał na wyglądzie dzięki nowemu otoczeniu.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych zasadzili rośliny, które imitują staw. Właśnie teraz są one najbardziej okazałe.

Pięknym kwietnikiem będziemy mogli się jeszcze trochę cieszyć. Aż do pierwszych przymrozków, a tych – na szczęście – prognozy pogody na razie nie przewidują.

Równie ładny jest lew, znajdujący się na Placu Niepodległości. Od wiosny wyraźnie podrósł.

Wygląd naszych łabędzkich kwietników to efekt codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, wykonywanych przez pracowników MZUK. Bardzo Im za wykonywaną od maja pracę serdecznie dziękujemy.


dzień uśmiechuDziś najmłodsi uczestniczyli w Gliwickim Dzień Uśmiechu.

Urząd Miejski odwiedziły dzieci z przedszkola przy ul Sienkiewicza, a dzieci z PM 38 starały się dotrzeć do jak największej liczby łabędzian.

Przedszkolaki z najstarszych grup rano obdarowały „uśmiechniętymi buźkami” cały personel przedszkola, życząc Paniom i Panom dnia pełnego uśmiechu.

Przed południem starszaki wyruszyły na spacer po osiedlu.

Dzieci obdarowywały uśmiechami przechodniów, odwiedziły także szewca, kwiaciarnię i miejscowy stragan z owocami i warzywami.

Dzieci z grupy działającej w szkole przy ul. Partyzantów zachęcały do uśmiechu pracowników „Łabędzia”, filii biblioteki miejskiej, ZSO 2.

Były bardzo przekonujące.