20190709_0905489 lipca zakończone zostały prace remontowe na ul. Majakowskiego.
Pracownicy Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów położyli ostatnią warstwę asfaltu.
Wcześniej uporządkowano tereny przyległe i zasiano trawę. 
Teraz pozostał tylko odbiór końcowy, którego dokona Zarząd Dróg Miejskich, zlecający wykonanie prac i nadzorujący ich przebieg.
Jak nowa droga będzie używana, jak długo jezdnia i chodniki bedą w dobrym stanie, zależy od mieszkańców. 

Muszą o nią dbać, jak o coś swojego. 


66427687_2532229787009890_7928555683350315008_n
Z żalem informujemy, że wczoraj w wypadku motocyklowym zginął nadkomisarz Krzysztof Skowron, znany części łabędzian, były komendant naszego komisariatu.
Służył w łabędzkiej jednostce od 1 listopada 2010 r. do 1 grudnia 2013 r.
Gdy kończył pracę w Łabędach napisaliśmy o Nim w 19. numerze „Naszych Łabęd:
Sposób, w jaki komisarz Krzysztof Skowron wypełniał obowiązki szefa komisariatu sprzyjały pozytywnym zmianom i dobrym relacjom ze środowiskiem lokalnym. 
Jego działania cechowały: otwartość na problemy i gotowość do ich rozwiązywania, umiejętność współdziałanie z wszystkimi, którzy mogli wspomóc działania policji, ogromna życzliwość i wysoka kultura osobista. 
Naszego komendanta można było zobaczyć na posiedzeniach Rady Osiedlowej, w placówkach oświatowych, na spotkaniach Klubu Seniora, festynach dzielnicowych. Był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla Łabęd. 
Pracował ramię w ramię ze swoimi podwładnymi, patrolując ulice, pełniąc służby popołudniowe i nocne, aby lepiej poznać problemy dzielnicy. 
Dzięki wysiłkom komisarza K. Skowrona w ostatnich latach znaczącej poprawie uległ poziom bezpieczeństwa w Łabędach – zarówno ten, który pokazują statystyki, jak i ten odczuwany przez mieszkańców.
[…] 
za trzyletnią owocną i bogatą w pozytywne zmiany pracę na rzecz Łabęd należą się komisarzowi Krzysztofowi Skowronowi serdeczne podziękowania.”


Zdjęcie ze strony: http://slaska.policja.gov.pl


 

66580015_2531473967085472_2325183281307320320_oW związku z panującą suszą, coraz częściej dyskutuje się na temat koszenia traw.
Sporo osób i organizacji zachęca do pozostawienia traw bez ingerencji. 
Ta sprawa zapewne będzie musiała być przez zarządców terenów zielonych jakoś rozstrzygnięta.
Póki co, w Łabędach koszenie jest wykonywane.
Często prace te są wykonywane po interwencjach mieszkańców.
Tak było m.in. w przypadku skweru przy ul. Wolności.
Trawniki zostały wykoszone.
Czy to dobrze? Nie wiemy.
Koszenie prowadzone jest też na terenach Skarbu Państwa – wycięto trawę wzdłuż alejki przy działkach w rejonie ul. Kosmonautów.
Lada moment wykoszony zostanie teren przy chodniku łączącym ul. Batorego z ul. Przyszowską.
Miejmy nadzieję, że spadnie deszcz i poprawi stan naszych terenów zielonych.


 

66267757_2530862943813241_2102421130303242240_nSobota była dla wykonawców remontu ul. Majakowskiego bardzo pracowitym dniem.
Na placu budowy znalazło się sporo sprzętu, niezbędnego do wykonania podkładu pod przyszłą jezdnię.
Wcześniej powstała podbudowa z odpowiedniego kruszywa.
Warstwę podkładu z asfaltobetonu układała rozkładarka masy bitumicznej.
Masę wsypywano do rozkładarki z 6 wanien, z których każda mieściła 25 ton.
Prace wykonali pracownicy Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach.
Najprawdopodobniej w poniedziałek ułożona zostanie warstwa ścieralna.
I to będzie koniec remontu.


 

66203803_2531472440418958_7453807775320113152_oNiestety, pod niedawno wykonaną nową nawierzchnią jezdni ul. Wieniawskiego, doszło do awarii sieci kanalizacyjnej.
Uszkodzenie spowodowało wypłukanie podbudowy. 
W miejscu zagrodzonym barierką widać dziurę.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uzgadnia z Zarządem Dróg Miejskich warunki wykonania niezbędnej wycinki, a następnie jej odtworzenia.
Szkoda nam nowej drogi, o której remont zabiegaliśmy wiele lat.
W trakcie prac, prowadzonych w roku 2015 wszystko było w porządku. Niestety, teraz mamy awarię i trzeba ją usunąć. 
Bez ruszenia jezdni nie da się tego zrobić.
Będziemy pilnować jakości prac odtworzeniowych. Zapowiedzieliśmy to PWiK.


 

66487040_2531470227085846_7321759774603739136_oTrwa kilkuletnia batalia o pozyskanie części terenu tzw. „Szuwarka”, który jest własnością pokopalnianą.
Zarządza nim Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, wcześniej była to Kompania Węglowa.
Miasto Gliwice stara się o potrzebny grunt od roku 2013. 
Najpierw, wobec braku zgody na przekazanie terenu miastu bezpłatnie, podjęto próbę jego kupna, a gdy i to się nie powiodło, Wydział Gospodarki Nieruchomościami rozpoczął proces zamiany działek – miasto przejęłoby część „Szuwarka” a w zamian dałoby SRK swoje grunty.
Niestety, uzgodnienia trwają bardzo długo. Propozycje miasta nie zyskują akceptacji.
Ostatnią ofertę skierowano do SRK 11 czerwca 2019 r.
Wydział oczekuje na odpowiedź.
Warto podkreślić, że takich ofert było już kilka. 
A tymczasem, „Szuwarek” zarasta.


 

66272898_2531468413752694_5505056477468950528_oZakończył się pierwszy tydzień prac na terenie szkoły przy ul. Partyzantów, gdzie powstają nowe obiekty sportowe.
Wykonawca zerwał nawierzchnię starego boiska i rozpoczął przygotowania do wykonania drenażu.
Prace przebiegają bez zakłóceń.
Co piątek odbywa się spotkanie z udziałem wykonawcy, pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów, dyrektora ZSO 2 i przedstawicieli Rady Dzielnicy Łabędy, podczas którego omawiane są wszystkie szczegóły realizacji inwestycji.


 

66581746_2531467393752796_1086258745974980608_oW regularnych odstępach czasu spotykamy się z naszymi dzielnicowymi Straży Miejskiej, aby omówić z nimi sprawy, które wymagają ich interwencji.
Zwyczajowo omawiamy te, o których rozmawialiśmy podczas poprzedniego spotkania i podejmujemy nowe.
5 lipca sporo czasu spędziliśmy na ul. Kosmonautów. Prosiliśmy strażników o pomoc w sprawie usunięcia porzuconych gałęzi, krzewów, gruzu przez firmę, która wykonała parking w rejonie budynków nr 54 i 56, utrzymania czystości wokół kontenerów na śmieci, ulokowania pojemników na śmieci przy chodniku w rejonie skrzyżowania z ul. R. Luksemburg.
Obejrzeliśmy też wyjątkowo nieestetyczny śmietnik przy ul. Partyzantów.
Zwróciliśmy uwagę strażników na poważne zabrudzenie chodnika na łuku ul. R. Luksemburg.
Sprawdziliśmy, czy uprzątnięto śmieci, zalegające wzdłuż ul. Zamkowej.
Przekazaliśmy do prowadzenia sprawę uzupełnienia dwóch przęseł barier wzdłuż chodnika przy ul. Pszyszowskiej.
Wszystkie sprawy, którymi się zajmowaliśmy dotyczyły utrzymania porządku.
Takich spraw jest niestety bardzo dużo.
W niedługim czasie spotkamy się po raz kolejny.
Prosimy o zgłaszanie spraw do podjęcia.


 

66131471_2529171217315747_6067668099136487424_oW ramach remontu fragmentu ul. Kosmonautów, udało nam się doprowadzić do wykonania parkingu w rejonie budynku 50A.
Nie mieliśmy wątpliwości, że nieużytkowany, zarośnięty teren, powinien służyć mieszkańcom.
Parking powstał na gruncie należącym do miasta, a koszty jego wykonania, jak i remontowanej drogi zostały pokryte z budżetu Miasta Gliwice. 
Oznacza to, że parking jest ogólnodostępny, nie jest przypisany do sąsiadującego z nim budynku, może na nim zaparkować każdy mieszkaniec.
Wydawało nam się to oczywiste.
Niestety.
Okazało się, że na nowo ułożonych kostkach ktoś wymalował linie, wyznaczając miejsca dla samochodów.
Oczywiście, nie zrobił tego ZDM, bo gdyby linie były potrzebne to wykonałby je wykonawca w ramach prowadzonych prac.
Nie zrobił tego też – jak nas poinformowano – zarządca wspólnoty.
Mało tego. 
Na jednym z pól można zobaczyć numer. Czego? Wolimy się nie domyślać!
Przypominamy raz jeszcze to, co jest oczywiste : 
– parking jest ogólnodostępny,
– nie jest przypisany do sąsiadującego z nim budynku, 
– może na nim zaparkować każdy mieszkaniec,
– jego właścicielem jest właściciel gruntu, czyli miasto,
– wszelkie zmiany na nowo wykonanym parkingu mogą być wykonywane wyłącznie za wiedzą i akceptacją właściciela.


 

65779042_2529168660649336_5830311554771320832_oZamiatanie ulic to usługa, której wykonanie ma wpływ na wygląd łabędzkich dróg. 
Kilka lat zabiegaliśmy o to, żeby teren objęty czyszczeniem mechanicznym był jak największy.
Aktualnie jest on optymalny. 
Firma, czyszcząca ulice na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, dba o prawie wszystkie nasze ulice / nie zamiata się mechanicznie ulic, których powierzchnia jest nieutwardzona /.
Częstotliwość czyszczenia jezdni jest zależna od kategorii drogi. 
Jest różna – dwa razy w tygodniu, jeden raz w tygodniu, jeden raz w miesiącu.
Największy problem jest z ulicami zamiatanymi co miesiąc – zamiatarka nie może oczyścić części ulic z powodu zaparkowanych na nich samochodów. Manewruje, przeciska się między pojazdami, objeżdża… 
Efekt jest taki, że części dróg nie da się posprzątać. 
Tracimy podwójnie – mamy tylko częściowo wyczyszczone ulice, a koszty ponosimy za całość zleconej usługi.
O zmianie tej sytuacji i znalezieniu rozwiązania problemu rozmawiamy z ZDM od dawna. 
Mamy nadzieję, że uda się kiedyś osiągnąć taką organizację zamiatania, żeby ulice mogły być czyszczone bez przeszkód.