SeniorzyRada Osiedla prowadzi Klub Seniora od lipca 2012 r.

Pracując na rzecz starszej części naszego lokalnego społeczeństwa, stale poszykujemy ciekawych i oczekiwanych przez adresatów form aktywności.

Jest ich dużo, są to m.in. spotkania okolicznościowe, pilniki, koncerty, wycieczki, wczasy, zabawy taneczne…

W ubiegłym roku skorzystaliśmy z możliwości, jakie daje budżet obywatelski. Złożyliśmy wniosek na organizację bezpłatnego aqua aerobiku dla 30 pań 60 +. Udało się. Zajęcia prowadzone są na basenie przy ul. Wrzosowej.

5 września rozpocznie się kurs samoobrony, w którym mogą wziąć udział Seniorki, nie ma ograniczenia wiekowego.

W tym roku złożyliśmy w ramach budżetu obywatelskiego więcej wniosków na zadania adresowane do łabędzkich Seniorów niż poprzednio. Spośród trzech wniosków skierowano do realizacji dwa, obydwa wartościowe i atrakcyjne.

Seniorzy będą mogli wziąć udział w 5 spektaklach teatralnych, po 50 osób w wieku 65 + w każdym z nich.

Będą też mieli możliwość uczestniczenia w pięciu wyjazdach integracyjnych – do radiostacji Gliwickiej, Pałacu w Pławniowicach, Zamku w Toszku, Kopalni Guido, a także wypłynąć w rejs po Kanale Gliwickim. W każdej z tych imprez zapewnionych zostanie 50 miejsc dla osób w wieku 60+.

Obie oferty są bezpłatne. Ich łączne koszty to – wyjazdy do teatru – 10.500 zł, wyjazdy integracyjne – 7.600 zł. Łącznie – 18.100 zł.

Są też inne zajęcia, adresowane do mieszkańców, dla których nie określono wieku uczestników. Tam też mogą pojawić się Seniorzy. Są to np. warsztaty rękodzieła dla 50 dorosłych mieszkańców osiedla.

Już dziś zachęcamy do zainteresowania się ofertą „wygraną” w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.


sygnalizacjaJednym z zadań wybranych w ubiegłym roku przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 było: „Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej”.

W jego ramach nastąpi zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.

Za realizację zadania odpowiada Zarząd Dróg Miejskich. Jego wykonanie zlecił gliwickiemu Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów.

Nowa sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu przy ul. Staromiejskiej pojawi się w okresie wakacyjnym.

Przypominamy, że wniosek o wykonanie tego zadania złożyliśmy w roku 2016 z powodu zdarzających się w tym miejscu potrąceń pieszych.


murek11 lipca Miejski Zarząd Usług Komunalnych dokonał końcowego odbioru modernizacji wejścia do parku przy ul. Staromiejskiej.

Zadanie obejmowało : demontaż i odtworzenie dwóch herbów Łabęd, zdjęcie górnej pokrywy muru, uzupełnianie i czyszczenie kamieni piaskowca, z których wykonane jest ogrodzenie parku, ułożenie nowego zwieńczenia muru, wykonanie nowych schodów, montaż nowych herbów.

Zadanie wykonała firma Mes Group s.c. z Tarnowskich Gór. To ta sama firma, która w roku 2010 wykonała przeniesienie kapliczki ze skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej i Przyszowskiej na teren kościoła św. Anny.

Koszt modernizacji to 46.548,42 zł.

W odbiorze uczestniczył przedstawiciel Rady Osiedla Łabędy.

Trwają też prace nad nowym chodnikiem. Raz jeszcze dziękujemy za zlecenie remontu chodnika Zarządowi Dróg Miejskich.


chodnikZakończył się remont murka z herbami Łabęd, znajdującego się przy ul. Staromiejskiej, pomiędzy Kanałem Gliwickim i Kłodnicą.

Jak informowaliśmy wcześniej, dzięki życzliwości Zarządu Dróg Miejskich, nasza prośba o uzupełnienie prac zleconych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych o wykonanie nowej nawierzchni chodnika dla pieszych, który biegnie wzdłuż murka, została uznana za zasadną.

Właśnie teraz ta prośba jest realizowana.

Ułożone zostały krawężniki i przygotowane podłoże. Już niebawem będziemy mogli cieszyć się nowym, wygodnym, ładnym chodnikiem.

Kolejny fragment Łabęd poprawi swój wygląd.

Przypominamy, że w tym rejonie znajduje się kwietnik, który w tym roku zyskał nowe, dodatkowe rośliny, okalające łabędzia.


PRZEDSZKOLAZakończyła się rekrutacja podstawowa do gliwickich przedszkoli. 

W Łabędach na rok szkolny 2017/2018 przygotowano 462 miejsca. Kontynuację potwierdziło 338 dzieci.

W wyniku rekrutacji podstawowej przyjętych zostało 124 dzieci na 179 wnioskujących.

Miejsc zabrakło dla 55 dzieci:

– w PM 38 dla 31 dzieci,

– w PM 34 dla 15 dzieci,

– w PM 37 dla 9 dzieci.

Będziemy pytać o sposób rozwiązania powstałego problemu i będziemy Państwa informować o decyzjach władz oświatowych i dyrektorów zespołów, w skład których wchodzą przedszkola.

Przypominamy, że Przedszkole Miejskie nr 34 wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 przy ul. Wrzosowej, a Przedszkole Miejskie nr 37 i 38 zostaną od 1 września 2017 r. włączone do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25.


zamiatanieWiększość łabędzkich ulic jest zamiatana jeden raz w miesiącu. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem jest to pierwszy czwartek miesiąca.

Usługa wykonywana jest na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich przez Zakład Usług Drogowych i Komunalnych Marian Kaliściak, 44-145 Stanica ul. Gliwicka 25.

Samochody czyszczące pojawią się zawsze w pierwszy czwartek miesiąca na następujących ulicach: Batorego, Chatka Puchatka, Chrobrego, Fabrycznej, Fiołkowej, Gałczyńskiego, Gojawiczyńskiej, 15 Grudnia, Jaracza, Kanałowej, Klasztornej, Kosmonautów, Kownackiej, Krasińskiego, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kwiatowej, 22 Lipca, Literatów, Majakowskiego, Makuszyńskiego, Mechaników, Metalowców, Murarskiej, Nad Kanałem, Nałkowskiej, Narcyzów, Niemcewicza, Niepaszyckiej, Olimpijskiej, Ossolińskich, Piaskowej, Pięknej, Podmokłej, Poezji, Pokoju, Pszennej, Pułaskiego, Radosnej, Rejtana, Rodzinnej, Różanej, R. Luksemburg, Rzeczyckiej, Sojki, Spokojnej, Szenwalda, Tuwima, Waryńskiego, Wazów, Wieniawskiego, Wiosennej, Wrzosowej, Wspólnej, Zakątek Leśny, Zamkowej, Zapolskiej, Zielińskiego, Żeleńskiego – Boya.

Przypominamy, że jeden raz w tygodniu, w czwartek, zamiatane są ul. : Główna, Plac Niepodległości, Staromiejska, Starogliwicka, Wyczółkowskiego, Zawadzkiego, Zygmuntowska i w poniedziałek Portowa.

Są też ulice, które zamiatane są w trzy razy w miesiącu – we wtorki, czwartki i soboty. Są to ul. Przyszowska i Strzelców Bytomskich.

Tak więc, pierwszy czwartek miesiąca to dzień generalnego sprzątania ulic.

Do wyjaśnienia pozostaje sprawa ujęcia w wykazie ulic, których zamiatanie, ze względu na ich nawierzchnię jest mocno utrudnione.

Będziemy sprawdzać, czy usługa jest prawidłowo wykonywana.

Na łabędzkich ulicach odbywa się też okresowo ręczne zamiatanie pobocza, chodników i parkingów.


MechanikówNa ul. Mechaników od początku maja  trwają prace remontowe. Cześć drogi, od strony ul. Oświęcimskiej, ma już gotową nawierzchnię. Pozostało jeszcze trochę uzupełnień.

Drugi etap prac obejmuje odcinek położony od strony ul. Zawadzkiego. Położono już dwie warstwy podbudowy z asfaltobetonu. Niebawem pojawi się trzecia warstwa, ścieralna, po której będzie już można jeździć.

Ostatni odcinek nowej drogi, który zostanie wykonany w najbliższym czasie, znajduje się w rejonie wjazdu do Ferrostalu.

Przypominamy, że zadanie realizuje gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Remont drogi jest finansowany ze środków budżetu Miasta Gliwice.

Koszt prac podamy Państwu po ich zakończeniu.


posiedzenie29 czerwca Rada Osiedla Łabędy odbyła swe kolejne w kadencji 2015 – 2019 posiedzenie plenarne. Wzięło w nim udział 10 z 15 członków Rady – T. Barcik, Sabina Gorczyca – Kamaj, B. Kończak, R. Michalski, E. Mizera, B. Pietrzak, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski.

Rada podjęła dwie uchwały:

  1. Uchwałę nr 20/ 2017 Rady Osiedla Łabędy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy obejmującej część działki nr 690, obręb Przyszówka / staw Szuwarek/.
  2. Uchwałę nr 21/ 2017 Rady Osiedla Łabędy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii w sprawie zagospodarowania terenów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25.

Rada zapoznała się także z aktualnym stanem realizacji II etapu inwestycji PEC – Gliwice. Szczegółowo przedstawiono sytuacją Wspólnoty Mieszkaniowej K. Marksa 8 – 12 i Wolności 1B – 25. P. Tyrakowski i K. Sowa przedstawili działania podejmowane w imieniu Rady, których celem jest doprowadzenie do pozytywnego zakończenia sprawy przyłączenia się wspólnoty do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zaplanowała także dalsze działania, mające na celu wspieranie mieszkańców, których mieszkania będą mogły być objęte III etapem budowy. Spotkanie informacyjne Rada zorganizuje we wrześniu. Już dziś zachęcamy do udziału.

Członkowie Rady omówili także wyniki działań w ramach budżetu obywatelskiego. Dokonali wstępnej analiza wyników.


chodnikW ubiegłorocznym głosowaniu na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego udało się nam pozyskać środki na wykonanie chodnika dla pieszych, który połączy ul. Wieniawskiego i Batorego.

Dzięki znacznemu zaangażowaniu mieszkańców i Rady Osiedla Łabędy, która złożyła wniosek w sprawie realizacji tego zadania, udało się pozyskać na nie 367 głosów.

Chodnik ma mieć około 90 m długości i 2 m szerokości. Koszt budowy oszacowano na 40 tys. zł.

Ponieważ minęło już sześć miesięcy bieżącego roku zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o termin wykonania chodnika.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że roboty związane z realizacją zadania rozpoczną się w sierpniu 2017 r., po wykonaniu przez PEC – Gliwice nowej sieci ciepłowniczej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika.


19397082_2007394032826804_8690318971826496520_nRozpoczynają się wakacje.
Na czas wypoczynku i relaksu życzymy uczniom i nauczycielom dużo pogody, radości, wiele pięknych chwil wartych przeżycia i zapamiętania, a także zdrowia i życzliwości innych.
Wszystkim, którzy są twórcami sukcesów odniesionych przez dzieci w roku szkolnym 2016/2017 gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych.