SIŁOWNIAJak wcześniej informowaliśmy, na terenie skweru przy ul. Narutowicza zamontowana zostanie nowa siłownia.

O zamianę starych urządzeń na nowe staraliśmy się od dwóch lat. Miejski Zarząd Usług Komunalnych zakupił 5 podwójnych elementów siłowni pod koniec roku 2017. Ich montaż zaplanowano na wiosnę roku bieżącego.

Prace zaczęły się 26 marca. Siłownia miała stanąć tam, gdzie była stara.

Wtedy, dosłownie w ostatniej chwili, pojawiła się propozycja zmiany jej lokalizacji.

Kierownictwo MZUK podeszło do tego życzliwie i znalazło dla siłowni nowe miejsce.

Siłownia zostanie zamontowana w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci, po drugiej stronie chodnika oddzielającego plac od trawnika.

Urządzenia staną na specjalnym podłożu. Obok znajdą się ławki parkowe.

Prace rozpoczną się natychmiast po oddaniu terenu przez PEC, które układało na terenie skweru sieć ciepłowniczą. Poinformujemy, kiedy to się stanie.


belka19 lutego doszło do zniszczenia konstrukcji masztowej, stającej u wylotu ul. Portowej, na której zawieszone są dwie belki, które zawieszone są na takiej wysokości, jak prześwit wiaduktu.

Często zdarza się, że kierowcy z premedytacją uderzają w belki. Taka sytuacja miała też miejsce w lutym. Jednak wtedy siła uderzenia była tak duża, że samochód zniszczył całą konstrukcję.

Ma szczęście, jeden z mieszkańców Łabęd, nie tylko zapisał markę i numer samochodu, ale przekazał nam tę informację i zgodził się na jej stosowne użycie.

Bardzo za to dziękujemy. To niezmiernie cenna postawa. Liczymy na to, że dzięki niej możliwe będzie wyegzekwowanie od właściciela pojazdu kosztów naprawy.

A koszt naprawy konstrukcji jest spory – wyniósł 48 tys. zł.


boOstatni warsztat rękodzieła odbył się 23 kwietnia. Wzięło w nich udział 7 osób na 10 zapisanych. Wykonywane zostały prace w technice quilling. Kolejne odbędą się na początku maja, termin i temat będzie podany na początku tygodnia.

W zajęciach zumby – 26 kwietnia – uczestniczyło 37 pań zamiast 55!

Na 15 osób należących do I grupy ćwiczącej aqua fitness obecnych było 12 pań, w grupie II ćwiczyło 14 pań. W obu grupach brakowało łącznie 5 osób!

PROSIMY O UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH. Korzystanie z oferty bezpłatnej zobowiązuje.

W przypadku zumby i aqua fitness wszystkich chętnych zachęcamy do wpisywanie się u prowadzących na listy rezerwowe. Osoby nieuczestniczące w zajęciach są wykreślane, a na ich miejsce przyjmowane kolejne.


zumbaW każdy czwartek od godz. 19.00 do 20.00 odbywają się bezpłatne zajęcia zumby, organizowane dla mieszkanek Łabęd w ramach budżetu obywatelskiego.

Ponieważ udział ten musi podlegać określonym rygorom, zapisanym w regulaminie i zaakceptowanym przez uczestniczki przypominamy je, aby uniknąć nieporozumień.

  1. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje wykreśleniem z listy.
  2. O niemożności wzięcia udziału w zajęciach należy powiadomić prowadzącą najpóźniej do godz. 18.00 w dniu zajęć.
  3. Na wolne miejsca wchodzą osoby z listy rezerwowej.

W ostatnich zajęciach, które odbyły się 19 kwietnia wzięły udział 43 osoby, a może ich być 55.

Ten stan musi ulec zmianie. Zależy nam, aby wykorzystywane były wszystkie miejsca. Na liście rezerwowej jest aktualnie 46 osób. Numer na liście zależy od godziny przyjęcia emaila zgłoszeniowego.

Od początku zajęć z listy rezerwowej przeniesiono do grupy ćwiczącej 11 osób.

Jako wnioskodawcy zadania zachęcamy do korzystania z przygotowanej oferty bezpłatnych ćwiczeń i prosimy o stosowanie się do przyjętych zasad.


posiedzenie26 kwietnia o godzinie 18.00 w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25 odbędzie się 43. plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 41 z posiedzenia RO Łabędy z 5 kwietnia 2018 r. i protokołu nr 42 z 19 kwietnia 2018 r.
  3. Projekt uchwały nr 30/2018 Rady Osiedla Łabędy z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poparcia zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków, złożonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego.
  4. Bieżące informacje o działaniach Zarządu Osiedla Łabędy i przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy.
  5. Sprawy różne.

Na najbliższe posiedzenie Rada nie zaprosiła gości. Przypominamy, że posiedzenia Rady są otwarte.


 

OTWARCIE SEZONY24 kwietnia w naszej gliwickiej marinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie sezonu żeglarskiego na Kanale Gliwickim.

Wzięli w nim udział : Wicemarszałek Województwa Śląskiego, członek Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Przewodniczący Rady Miasta Gliwice, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, radni miejscy, członkowie Rady Osiedla Łabędy, przedstawiciele mediów i oczywiście właściciele mariny – Ewa i Czesław Sternalowie.

Uczestnicy uroczystości przepłynęli z mariny do śluzy w Dzierżnie.

Płynęli na pokładzie statku wycieczkowego „Foxtrot” lub luksusowego jachtu, będącego własnością stoczni Delfia.

Dla naszych przedstawicieli, którzy przyjęli zaproszenie na rejs, było to ważne wydarzenie. Działalność mariny uważamy za niezmiernie cenną, bo dzięki niej spełnia się nasze marzenie o lepszym niż dotychczas wykorzystywaniu jednego z istotnych atutów Łabęd, jakim jest Kanał Gliwicki i śluza w Łabędach.


PECTrwają prace w ramach III etapu budowy sieci ciepłowniczej w Łabędach.

Ta ważna dla naszej wygody, bezpieczeństwa i ekologii inwestycja zmierza ku budynkom położonym przy ul. Strzelców Bytomskich i Z. Nałkowskiej.

III etap będzie obejmował podłączenie budynku przy ul. Wolności 1, Strzelców Bytomskich 5 – 23, Z. Nałkowskiej 1 i 3 oraz Strzelców Bytomskich 22 / komisariat /.

Etap trzeci podzielony jest na trzy podetapy. Terminy ich zakończenia planowane są :

– etap IIIA – w rejonie kościoła ewangelickiego – do końca lipca 2018 r.,

– etap IIIB – do ul. Strzelców Bytomskich 11 – do końca roku 2018,

– etap IIIC – do ul. Z. Nałkowskiej – w roku 2019.

Postępem prac interesujemy się na bieżąco. Będziemy Państwa o tym informować.


festiwal nauki23 kwietnia w Zespole Szkół ogólnokształcących nr 8 na osiedlu Kopernika zorganizowano Festiwal Nauki.

Ponieważ Rada Osiedla Łabędy współpracuje z ZSO 8 nasz przedstawiciel uczestniczył w tym ważnym dla uczniów i nauczycieli wydarzeniu.

Przygotowano wiele atrakcji – pokazy, eksperymenty, doświadczenia, występy, zabawy ruchowe.

Organizatorzy szacują, że w festiwalu wzięło udział około tysiąca osób w różnym wieku.

Festiwal Nauki w ZSO 8 to był – naszym zdaniem – duży sukces, zasługujący na gratulacje i podziw.


siło0wnia zso2Wcześniej informowaliśmy o naszych dość długich staraniach o przeniesienie siłowni, znajdującej się obecnie na tarasie „Łabędzia” w inne miejsce.

Kolejne nasze wystąpienie w tej sprawie zostało przyjęte pozytywnie.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Krystian Tomala oczekuje od nas konkretnej propozycji nowej lokalizacji.

Stanowisko w tej sprawie zajęła Rada Osiedla w czasie swego posiedzenia, które odbyło się 19 kwietnia. Uznała, że siłownia powinna zostać zamontowana na terenie należącym do ZSO 2 przy ul. Partyzantów – od strony bocznego wjazdu, na łuku, po przeciwległej stronie budynku.

Obecnie trwa projektowanie nowego zagospodarowania całego terenu szkolnego. Siłownia doskonale wpisuje się w dotychczas zaplanowane rozwiązania.

Naszą propozycję akceptuje dyrektor szkoły. Zostanie ona uwzględniona w ramach wykonywanego projektu technicznego.


rada19 kwietnia odbyło się 42. plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy.

Wzięło w nim udział 10 z 15 jej członków.

Obecni: T. Barcik, S. Gorczyca – Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, D. Kosowicz, G. Maszniew, E. Mizera, K. Sowa, J. Szubert.

Nieobecni: P. Caban, B. Fic, R. Michalski, B. Pietrzak, P. Tyrakowski.

W posiedzeniu uczestniczyli goście : Stefan Kurczab – przewodniczący Kluby Seniora, Jolanta Stąpór – dyrektor ZSO 2, Kamil Suś – kierownik Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”, Łukasz Gacek – właściciel firmy Vesper, dzielnicowi Straży Miejskiej – Agata Turlej i Dariusz Gutowski.

Członkowie Rady zapoznali się z wykorzystaniem „Łabędzia”. Dyrektor ZSO 2 zaprezentowała szczegółowe informacje, dotyczące podmiotów korzystających z pomieszczeń centrum, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Osiedla Łabędy i współpracującymi z nią organizacjami pozarządowymi.

Rada podkreśliła, że sposób funkcjonowania „Łabędzia” jest w pełni zgodny z założonymi przed jego powstaniem celami społecznymi. Podziękowała zarządcy za aktywność na rzecz środowiska lokalnego.

Inne tematy, które bliżej zaprezentujemy w odrębnych materiałach to: adaptacja pomieszczeń szkoły na cele przedszkolne, zagospodarowanie terenów przyszkolnych, budowa boisk.