66203803_2531472440418958_7453807775320113152_oNiestety, pod niedawno wykonaną nową nawierzchnią jezdni ul. Wieniawskiego, doszło do awarii sieci kanalizacyjnej.
Uszkodzenie spowodowało wypłukanie podbudowy. 
W miejscu zagrodzonym barierką widać dziurę.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uzgadnia z Zarządem Dróg Miejskich warunki wykonania niezbędnej wycinki, a następnie jej odtworzenia.
Szkoda nam nowej drogi, o której remont zabiegaliśmy wiele lat.
W trakcie prac, prowadzonych w roku 2015 wszystko było w porządku. Niestety, teraz mamy awarię i trzeba ją usunąć. 
Bez ruszenia jezdni nie da się tego zrobić.
Będziemy pilnować jakości prac odtworzeniowych. Zapowiedzieliśmy to PWiK.


 

66272898_2531468413752694_5505056477468950528_oZakończył się pierwszy tydzień prac na terenie szkoły przy ul. Partyzantów, gdzie powstają nowe obiekty sportowe.
Wykonawca zerwał nawierzchnię starego boiska i rozpoczął przygotowania do wykonania drenażu.
Prace przebiegają bez zakłóceń.
Co piątek odbywa się spotkanie z udziałem wykonawcy, pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów, dyrektora ZSO 2 i przedstawicieli Rady Dzielnicy Łabędy, podczas którego omawiane są wszystkie szczegóły realizacji inwestycji.


 

66581746_2531467393752796_1086258745974980608_oW regularnych odstępach czasu spotykamy się z naszymi dzielnicowymi Straży Miejskiej, aby omówić z nimi sprawy, które wymagają ich interwencji.
Zwyczajowo omawiamy te, o których rozmawialiśmy podczas poprzedniego spotkania i podejmujemy nowe.
5 lipca sporo czasu spędziliśmy na ul. Kosmonautów. Prosiliśmy strażników o pomoc w sprawie usunięcia porzuconych gałęzi, krzewów, gruzu przez firmę, która wykonała parking w rejonie budynków nr 54 i 56, utrzymania czystości wokół kontenerów na śmieci, ulokowania pojemników na śmieci przy chodniku w rejonie skrzyżowania z ul. R. Luksemburg.
Obejrzeliśmy też wyjątkowo nieestetyczny śmietnik przy ul. Partyzantów.
Zwróciliśmy uwagę strażników na poważne zabrudzenie chodnika na łuku ul. R. Luksemburg.
Sprawdziliśmy, czy uprzątnięto śmieci, zalegające wzdłuż ul. Zamkowej.
Przekazaliśmy do prowadzenia sprawę uzupełnienia dwóch przęseł barier wzdłuż chodnika przy ul. Pszyszowskiej.
Wszystkie sprawy, którymi się zajmowaliśmy dotyczyły utrzymania porządku.
Takich spraw jest niestety bardzo dużo.
W niedługim czasie spotkamy się po raz kolejny.
Prosimy o zgłaszanie spraw do podjęcia.


 

66131471_2529171217315747_6067668099136487424_oW ramach remontu fragmentu ul. Kosmonautów, udało nam się doprowadzić do wykonania parkingu w rejonie budynku 50A.
Nie mieliśmy wątpliwości, że nieużytkowany, zarośnięty teren, powinien służyć mieszkańcom.
Parking powstał na gruncie należącym do miasta, a koszty jego wykonania, jak i remontowanej drogi zostały pokryte z budżetu Miasta Gliwice. 
Oznacza to, że parking jest ogólnodostępny, nie jest przypisany do sąsiadującego z nim budynku, może na nim zaparkować każdy mieszkaniec.
Wydawało nam się to oczywiste.
Niestety.
Okazało się, że na nowo ułożonych kostkach ktoś wymalował linie, wyznaczając miejsca dla samochodów.
Oczywiście, nie zrobił tego ZDM, bo gdyby linie były potrzebne to wykonałby je wykonawca w ramach prowadzonych prac.
Nie zrobił tego też – jak nas poinformowano – zarządca wspólnoty.
Mało tego. 
Na jednym z pól można zobaczyć numer. Czego? Wolimy się nie domyślać!
Przypominamy raz jeszcze to, co jest oczywiste : 
– parking jest ogólnodostępny,
– nie jest przypisany do sąsiadującego z nim budynku, 
– może na nim zaparkować każdy mieszkaniec,
– jego właścicielem jest właściciel gruntu, czyli miasto,
– wszelkie zmiany na nowo wykonanym parkingu mogą być wykonywane wyłącznie za wiedzą i akceptacją właściciela.


 

65779042_2529168660649336_5830311554771320832_oZamiatanie ulic to usługa, której wykonanie ma wpływ na wygląd łabędzkich dróg. 
Kilka lat zabiegaliśmy o to, żeby teren objęty czyszczeniem mechanicznym był jak największy.
Aktualnie jest on optymalny. 
Firma, czyszcząca ulice na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, dba o prawie wszystkie nasze ulice / nie zamiata się mechanicznie ulic, których powierzchnia jest nieutwardzona /.
Częstotliwość czyszczenia jezdni jest zależna od kategorii drogi. 
Jest różna – dwa razy w tygodniu, jeden raz w tygodniu, jeden raz w miesiącu.
Największy problem jest z ulicami zamiatanymi co miesiąc – zamiatarka nie może oczyścić części ulic z powodu zaparkowanych na nich samochodów. Manewruje, przeciska się między pojazdami, objeżdża… 
Efekt jest taki, że części dróg nie da się posprzątać. 
Tracimy podwójnie – mamy tylko częściowo wyczyszczone ulice, a koszty ponosimy za całość zleconej usługi.
O zmianie tej sytuacji i znalezieniu rozwiązania problemu rozmawiamy z ZDM od dawna. 
Mamy nadzieję, że uda się kiedyś osiągnąć taką organizację zamiatania, żeby ulice mogły być czyszczone bez przeszkód.


 

66066154_2529171623982373_6272877586385207296_n5 lipca o godz. 12.00 przedstawicielka Rady Dzielnicy Łabędy spotyka się z dzielnicowymi Straży Miejskiej.
Omówi bieżące problemy dzielnicy i odwiedzi miejsca, które chcemy strażnikom pokazać.
Jeśli ktoś z Państwa ma propozycje spraw dla Straży to prosimy o ich wskazanie.
Przypominamy, że dzielnicowymi rejonu, do którego należą Łabędy są:
– młodszy inspektor Agata Łabuszewska-Turlej /numer służbowy 017/
– inspektor Dariusz Gutowski /numer służbowy 012/ 
Tel. służbowy strażników – 793-112-279
Bezpłatny tel. do Straży Miejskiej – 986


 

65891554_2529172240648978_3793610192965337088_oKontynuowana jest modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wolności i J. Popiełuszki / K. Marksa/.
Prace rozpoczęto w ubiegłym roku.
Stosowana technologia jest wyjątkowo wygodna dla mieszkańców, bo nie wymaga rozkopywania gruntu.
Jest też ciekawa. dzięki nowoczesnym rozwiązaniom,możliwe jest wykonywanie nowego rurociągu w sposób niewidoczny dla obserwatora z zewnątrz.
Dziś modernizowana była kanalizacja deszczowa na ul. J. Popiełuszki od strony ul. Wolności w kierunku ul. Majakowskiego.
Zadanie realizowane jest ze środków z budżetu Miasta Gliwice.


 

65955038_2528430284056507_802997724294152192_oZa remonty dróg odpowiada Zarząd Dróg Miejskich.
O tym, które z nich będą w danym roku przeprowadzone decyduje stan dróg i wysokość środków, zapewnionych na ten cel w budżecie Miasta Gliwice.
Rada Dzielnicy Łabędy regularnie zajmuje się tą sprawą.
Pilnuje, aby co roku w planie remontów ujmowane były łabędzkie ulice i aby ZDM miał świadomość naszych oczekiwań i potrzeb – stale przypominamy, które ulice powinny być wyremontowane w kolejnym roku.
W tym roku prace modernizacyjne wykonane zostały na ul. Kosmonautów, na odcinku od nr. 54 do nr. 50A.
Wykonano nowe chodniki, miejsca parkingowe i jezdnia.
Koszt prac wyniósł 590 tys.zł.
Kończy się remont ul. Majakowskiego. 
Do końca tygodnia droga będzie gotowa.
Będziemy uczestniczyć w jej odbiorze.


 

65990756_2528431240723078_3505724462169325568_o30 czerwca minął termin składania wniosków przez mieszkańców Gliwic, zainteresowanych możliwością otrzymania mieszkania w nowo wybudowanym budynku przy ul. A. Jagiellonki.
Zainteresowanie było spore. 
Wnioski są aktualnie weryfikowane pod względem formalnym.
Kolejne etapy postępowania będą prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z udziałem Zespołu ds. Mieszkaniowych.


 

66068391_2528434214056114_7857060231811956736_nWniosek złożony przez jednego z członków Rady Dzielnicy Łabędy w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Rodzinne warsztaty artystyczne” otrzymał negatywną opinię. 
Jej uzasadnienie brzmi:
„Podobne zadanie zostało zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r., uzyskując 9 głosów poparcia, co wskazuje na brak potrzeb społecznych w tym zakresie. Mieszkańcy dzielnicy mogą korzystać z oferty edukacyjno-kulturalnej przygotowanej dla mieszkańców naszego miasta przez instytucje, tj. Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Podmioty te organizują spotkania, warsztaty oraz inne wydarzenia dedykowane zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym (w tym także seniorom). Odbywają się one m.in. w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach oraz w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie osiedla Łabędy.”
Nie zgadzamy się z treścią tej opinii.
W odwołaniu napisaliśmy, że liczba głosów, oddanych na podobne zadanie w poprzednim roku nie może dyskwalifikować wniosku złożonego w roku bieżącym.