Już po raz szósty mieszkańcy Gliwic będą mogli zdecydować, co w roku 2019 będzie realizowane na ich osiedlach.

Zaczął się bardzo ważny okres przygotowywania i składania wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Przypominamy najważniejsze terminy, wyznaczające poszczególne etapy obowiązującej procedury:

 • 15 stycznia do 26 stycznia – nabór wniosków na realizację zadań jednorocznych;
 • 29 stycznia do 12 lutego – publikacja wniosków na stronie internetowej;
 • 29 stycznia do 20 kwietnia – weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków;
 • 20 kwietnia – ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania, publikacja na stronie internetowej wyników weryfikacji wraz
  z uzasadnieniem;
 • 20 kwietnia do 25 czerwca – kampania informacyjna dotycząca zasad
 • głosowania;

Procedura odwoławcza:

 • 20 kwietnia do 27 kwietnia – składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków,
 • 30 kwietnia do 21 maja – rozpatrywanie zażaleń;
 • do 28 maja – ogłoszenie wyników procedury odwoławczej;
 • 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;
 • 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głosowania;
 • 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania.

BOTO WAŻNE!!! DLA MIESZKAŃCÓW ŁABĘD.

Do 28 listopada trwają konsultacje dotyczące zmian, jakie miałyby zostać w prowadzone w przyszłorocznej procedurze budżetu obywatelskiego.

Każdy może zgłosić swoje uwagi.

To ważne, bo od obowiązujących reguł będzie zależało, jakie zadania będą w Łabędach realizowane w roku 2019.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, aby zainteresowali się proponowanymi zmianami i przesłali na ich temat opinie.

Zachęcamy do skorzystania z poczty elektronicznej – bo@um.gliwice.pl bo czasu pozostało niewiele i tylko do 28 listopada do godz. 24.00.

Przede wszystkim zależy nam, żeby NIE WPROWADZONO PRZEPISU MÓWIĄCEGO, ŻE DO REALIZACJI ZOSTANIE SKIEROWANE TYLKO ZADANIE, NA KTÓRE ZAGŁOSOWAŁO CO NAJMNIEJ 100 OSÓB.

To bardzo niekorzystne rozwiązanie. 100 głosów to dużo. Taki próg skazuje na wykluczenie tzw. „projekty miękkie” typu aqua aerobik, fitness…

Gdyby taki próg obowiązywał w tym roku to kilka naszych zadań nie weszłoby do realizacji.

Jeśli nawet proponowano by jakąś progową liczbę głosów, to dlaczego 100?

PROSIMY O WYSŁANIE TAKIEJ UWAGI!!! –

NIE WPROWADZAĆ OBOWIĄZKOWEJ LICZBY GŁOSÓW, WARUNKUJĄCEJ REALIZACJĘ WNIOSKOWANEGO ZADANIA.

 

Inne też mile widziane, ale ta jest strategiczna.


StrzelcówZgodnie z sugestią grupy mieszkańców ul. Strzelców Bytomskich, z którymi Rada Osiedla Łabędy kontaktowała się od początku października w sprawie realizacji zadania – Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych, podjęliśmy decyzję, że ważne dla sprawy uzgodnienia przekażemy zainteresowanym w formie komunikatu, a nie spotkania.

Uznaliśmy, że komunikat będzie skuteczniejszą forma dotarcia do zainteresowanych.

Przedstawimy w nim działania podjęte przez Radę i decyzje Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna, dotyczące wysokości środków i terminu wykonania remontu.

Przedstawiciele mieszkańców otrzymywali sukcesywnie kolejne pisma, w których zawarte są najważniejsze informacje. Pierwsze z nich pochodzi z 5 stycznia, ostatnie z 13 listopada 2017 r.

Komunikat zostanie umieszczony na tablicach ogłoszeniowych. Wraz z komunikatem podamy Państwu dane kontaktowe do osób, które będą mogły udzielić zainteresowanym odpowiedzi na ewentualne pytania.


aqua24 listopada zakończyły się zajęcia aqua aerobiku, w których wzięło udział 30 łabędzkich  Seniorek.

Ćwiczenia były prowadzone od 7 kwietnia na basenie Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej.

W ramach jednych z ostatnich zajęć, uczestniczki przeszły kurs pierwszej pomocy.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Miasta Gliwice. Wykonał je Active Aqua z Gliwic w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Wniosek o realizację zadania złożyła Rada Osiedla Łabędy. Dzięki działaniom Rady, podobne zajęcia odbędą się także w roku 2018.

Rada Osiedla Łabędy wręczyła Pani Magdzie, która co piątek spotykała się z Paniami uczestniczącymi w zajęciach, podziękowania za wysoką jakość zrealizowanych ćwiczeń, wspaniałą atmosferę i życzliwość.

Paniom, korzystającym z oferty bezpłatnych zajęć, dziękujemy za samodyscypliną, wysoką frekwencję i niezmiernie rzetelne wykonywanie niełatwych ćwiczeń.


samoobronaKurs samoobrony, który od 5 września odbywał się w hali „Łabędzia”, dobiegł końca. Niestety, zapewne pomyślały sobie jego uczestniczki, ale i organizatorzy.

Panie cieszyły się ze zdobytych umiejętności, ale przede wszystkim żałowały, że dzisiejsze zajęcia były ostatnie.

Podziękowań było wiele.

Przedstawicielki Centrum Ratownictwa Gliwice i Straży Miejskiej dziękowały uczestniczkom za duże zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia i pogratulowały uzyskanych efektów.

Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy dziękowała CRG, Straży Miejskiej, a przede wszystkim instruktorom i uczestniczkom za stworzenie wspaniałej atmosfery i doskonałe zorganizowanie i przeprowadzenie kursu.

Kursantki podziękowały za możliwość udziału w wartościowych zajęciach. Instruktorzy otrzymali prezent – widoczne na jednym ze zdjęć drzewo, na listkach którego Panie zamieściły swe autografy.

Co dalej? Panie oczekują kontynuacji kursu. Podejmiemy starania o organizację kolejnej jego edycji w roku 2018.Miejmy nadzieję, że zakończą się one sukcesem.


 

samoobronaW  ramach bezpłatnego kursu samoobrony dla 150 kobiet, odbywającego się w hali „Łabędzia” odbyły się dziś zajęcia z ratownikami medycznymi i strażnikami Straży Miejskiej.

Panie poznawały w praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy. Dzięki ćwiczeniom, w ramach których Panie używały fantomów i korzystały z fachowej pomocy ratowników, znacząca liczba osób zyskała nowe, cenne umiejętności.

Po raz kolejny potwierdziła się zasadność ubiegania się o zorganizowanie kursu samoobrony na terenie Łabęd.


AQUA AEROBICDzisiejszym zajęciom aqua aerobiku przyglądała się przedstawicielka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Sprawdzała, czy finansowane z budżetu miasta Gliwice zadanie, adresowane do łabędzianek w wieku 65+ realizowane jest prawidłowo.

Co dziś na basenie można było zobaczyć ? – stuprocentową obecność, zadowolenie ćwiczących, solidne i profesjonalne prowadzenie zajęć.

Jesteśmy przekonani, że ocena realizacji naszego zadania z zakresu budżetu obywatelskiego będzie wysoka.

Przypominamy,  ze zajęcia aqua aerobiku trwają od 7 kwietnia. Zakończą się w listopadzie. Uczestniczy w nich 30 pań w wieku 65+.


spotkanie10 października odbyło się w Łabędziu spotkanie konsultacyjne w sprawie budżetu obywatelskiego. Jego gospodarzem była Dyrektor Urzędu Katarzyna Śpiewok.

O zmianach w obecnej procedurze dyskutowało liczne grono osób – mieszkańcy, troje radnych Rady Miasta Gliwice, członkowie Rady Osiedla Czechowice, Kopernika i Łabędy, członkowie Łabędzkiego Klubu Seniora, dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 29, Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, zarządcy nieruchomości, prezesi spółdzielń mieszkaniowych, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Byli to nasi partnerzy w codziennej pracy na rzecz Łabęd. Ich szczególna rola ujawnia się w okresie formułowania wniosków do budżetu obywatelskiego.

Dzięki wspólnemu działaniu udało nam się zainicjować wiele bardzo pożytecznych i ważnych dla mieszkańców zmian, a także zgłosić i „wygrać” wiele zadań, które są realizowane na terenie dzielnicy.

Jakie zmiany poddaliśmy pod dyskusję? Takie które będą mogły doprecyzować obecnie obowiązującą procedurę zgłaszania i weryfikacji wniosków oraz głosowania. Proponowane zmiany dotyczyły kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Najważniejsze postulaty zawarliśmy w uchwale nr 22/2017 z 28 września 2017 r. Rady Osiedla Łabędy, o której informowaliśmy we wcześniejszych materiałach.

Spotkanie trwało 2,5 godz. Było bardzo cenne.

Wszystkim jego uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

Raz jeszcze udowodniliśmy, że zależy nam na dobrej współpracy z tymi, którzy chcą pozytywnie i aktywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie.


StrzelcówRealizacją zadania „Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych” Rada interesuje się od momentu zgłoszenia wniosku przez mieszkańców.

Pomagaliśmy już na etapie głosowania, choć mieliśmy problem z kontaktem z wnioskodawcą i osobami, które poparły wniosek. Zachęcaliśmy do poparcia wniosku, rozwiesiliśmy na klatkach apel do mieszkańców, informowaliśmy o zadaniu na stronie Rady i na facebooku.

Od początku roku regularnie pytaliśmy o stan realizacji remontu drogi i budowy oświetlenia. Ostatnie pismo w tej sprawie otrzymaliśmy 27 września.

9 października, po interwencji jednej z mieszkanek ul. Strzelców Bytomskich, podjętej w związku z notatką służbową ze spotkania z 5 października, przekazanej mieszkańcom poprzez tablice ogłoszeń, okazało się, że ZBM II TBS, prosi wnioskodawców o decyzje w sprawie zakresu prac. Podjęliśmy próbę pozyskania niezbędnych informacji, których nie mieliśmy.

Wiemy, że realizujący zadanie na bieżąco kontaktował się z przedstawicielami mieszkańców. W porozumieniu z nimi ZBM II TBS wykonał oświetlenie. Pozostał remont nawierzchni.

Rada Osiedla Łabędy – pomimo wyraźnych deklaracji gotowości zaangażowania się w sprawę nie była w nią włączona na żadnym etapie. Ani przez wnioskodawców, ani przez ZBM II TBS.

Teraz „gonimy czas” i nadrabiamy straty, wynikające z faktu, że dotychczas nie uczestniczyliśmy w przyjmowanych uzgodnieniach.

Sześć razy pytaliśmy w tym roku o stan realizacji zadania. Udzielane nam odpowiedzi były ogólne i żadna z nich nie informowała nas o szczegółach prowadzonych działań. Każdą pozyskaną informację przekazywaliśmy Państwu bezzwłocznie. Wystarczy sprawdzić wpisy na facebooku Rady i na stronie naszelabedy.pl

Oczywiście, natychmiast po otrzymaniu niepokojącego sygnału od jednej z mieszkanek podjęliśmy stosowne działania. Są one ograniczone, ponieważ partnerem dla realizatorów zadania jest jego wnioskodawczyni.


22289806_2064443260455214_6332472941784410614_oPrzypominamy, że 10 października o godz. 17.00 w Łabędziu odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie budżetu obywatelskiego. Organizuje je i prowadzi Dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Śpiewok.

Wszystkich zainteresowanych tą formą aktywności mieszkańców zachęcamy do udziału i zgłoszeniu swoich uwag i propozycji.

Rada Osiedla Łabędy podjęła uchwałę nr 22/2017 z 28 września 2017 r. w sprawie uwag do procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.