aqua aerobicRaz jeszcze informujemy, że urząd miasta wyłonił firmy, które realizuję wybrane w głosowaniu zadania budżetu obywatelskiego dla Łabęd.
Zaczęła się rekrutacja na zajęcia aqua aerobiku. Jest 30 miejsc w dwóch 15 osobowych grupach. Zadanie w całości finansowane jest przez Miasto Gliwice.
Prowadzić je będzie na basenie przy ul. Wrzosowej firma Women’s Club.

TERMIN:
od 1 kwietnia – 30 czerwca
od 1 września – 31 października
każdy piątek g.18.00 i g.19.00

ZAPISY:
t.693 697 893

Ogłoszenie zostało opublikowane na facebooku firmy 2 godz. temu


https://www.facebook.com/DaySpa.WomensClub/photos/a.232786930130841.54873.228053290604205/1680872661988920/?type=3&theater


wnioskiPrzypominamy, że Rada Osiedla i jej członkowie są autorami 31 wniosków o realizację różnorakich zadań na terenie Łabęd.

Ponieważ każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski, a nasze potrzeby są spore, Rada najpierw przyjęła wykaz zadań, o których wykonanie chce się ubiegać, potem opracowane zostały projekty poszczególnych wniosków, a na końcu, podczas posiedzenia, które odbyło się 25 stycznia, nastąpiło ich podpisanie.

Teraz dokonywana jest rejestracja wniosków. Zakończy się 12 lutego.

Następnie wnioski podlegną weryfikacji. Potrwa to do 20 kwietnia. Wnioski przeanalizują wydziały i jednostki miasta zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Zapewne nie wszystkie propozycje zadań zostaną zakwalifikowane do głosowania. Zdecydują o tym względy opisane w zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 5537/17.

Jeden z najważniejszych warunków dopuszczenia zadania do głosowania jest koszt jego realizacji. Nie może on przekroczyć kwoty przyznanej poszczególnym osiedlom. Łabędy mają do dyspozycji 425.002 zł.


BOOd 26 stycznia trwa rejestracja i weryfikacja wniosków do budżetu obywatelskiego, złożonych przez radnych Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, Rady Osiedli i jej członków i organizacje pozarządowe.

Ponieważ pełny wykaz wniosków zostanie opublikowany do 12 lutego.

8 lutego wykaz zarejestrowanych wniosków kończy się na pozycji 393. Wśród nich 30 z 31 złożonych, autorstwa Rady Osiedla Łabędy, 2 wnioski radnego Rady Miasta i 7 wniosków mieszkańców, spośród których, nie wszyscy ujawnili swe imię i nazwisko. Uważamy to za rzecz negatywną.

Ciekawostką jest wniosek nr 387, złożony przez Grażynę Dąbrowską – członkinię Rady Osiedla Zatorze, pod nazwą „ Korki we wtorki”. Wniosek przewiduje organizację korepetycji dla naszych łabędzkich uczniów.

Przygotowane przez Radę i jej członków wnioski to:

9 – projekty miękkie,

3 – budowa siłowni i street workoutów,

3 – remont ulic,

2 – budowa placów zabaw,

5 – wykonanie chodników, miejsc parkingowych,

2 – monitoring palców zabaw,

1 – budowa oświetlenia wzdłuż chodnika,

1 – budowa tężni solankowej

1 – utwardzenie terenu,

1 – wykonanie wybiegu dla psów,

1 – opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu

1 – montaż sygnalizacji ostrzegawczej na 3 przejściach dla pieszych,

1 – montaż 4 tablic informacyjnych.

 

Konkretniejsze informacje na temat naszych wniosków zaprezentujemy po 12 lutego.


wnioskiDziś Rada Osiedla Łabędy, w ramach tegorocznej procedury budżetu obywatelskiego, złożyła 31 wniosków.

Ten ważny moment poprzedziła ogromna praca wielu osób.

Najpierw, 11 stycznia, Rada przyjęła wstępną listę zadań, których zgłoszenie uznała za właściwe.

Potem, przez 2 tygodnie, trwało analizowanie poszczególnych przedsięwzięć, prowadzenie wewnętrznych konsultacji, wizje w terenie, spotkania i rozmowy z przedstawicielami jednostek i spółek miejskich, pozyskiwanie niezbędnych informacji, a w końcu reagowanie wniosków.

Finał prac nastąpił na posiedzeniu Rady Osiedla Łabędy w dniu 25 stycznia.

Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie wniosków do budżetu obywatelskiego na 2019 r. i podpisali wymagane dokumenty.

Przypominamy, że Rada Osiedla i członkowie Rady nie mają obowiązku zyskiwania pisemnego poparcia co najmniej 15 osób, mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski.

31 wniosków podpisali – przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy, dwoje radnych Rady Miasta, wchodzących w skład Rady i 10 członków RO.

Opracowane wnioski zostały złożone w burze podawczym Urzędu Miejskiego 26 stycznia.

Rada serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu wniosków pracownikom Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Wydziału Organizacyjnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także osobiście Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL.

Dziękujemy też tym mieszkańcom Łabęd, którzy swoimi uwagami zainspirowali nas do sformułowania wniosków o realizację konkretnych zadań.

Zgłoszone zadania zaprezentujemy w odrębnym wpisie.


Już po raz szósty mieszkańcy Gliwic będą mogli zdecydować, co w roku 2019 będzie realizowane na ich osiedlach.

Zaczął się bardzo ważny okres przygotowywania i składania wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Przypominamy najważniejsze terminy, wyznaczające poszczególne etapy obowiązującej procedury:

 • 15 stycznia do 26 stycznia – nabór wniosków na realizację zadań jednorocznych;
 • 29 stycznia do 12 lutego – publikacja wniosków na stronie internetowej;
 • 29 stycznia do 20 kwietnia – weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków;
 • 20 kwietnia – ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania, publikacja na stronie internetowej wyników weryfikacji wraz
  z uzasadnieniem;
 • 20 kwietnia do 25 czerwca – kampania informacyjna dotycząca zasad
 • głosowania;

Procedura odwoławcza:

 • 20 kwietnia do 27 kwietnia – składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków,
 • 30 kwietnia do 21 maja – rozpatrywanie zażaleń;
 • do 28 maja – ogłoszenie wyników procedury odwoławczej;
 • 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;
 • 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głosowania;
 • 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania.

BOTO WAŻNE!!! DLA MIESZKAŃCÓW ŁABĘD.

Do 28 listopada trwają konsultacje dotyczące zmian, jakie miałyby zostać w prowadzone w przyszłorocznej procedurze budżetu obywatelskiego.

Każdy może zgłosić swoje uwagi.

To ważne, bo od obowiązujących reguł będzie zależało, jakie zadania będą w Łabędach realizowane w roku 2019.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, aby zainteresowali się proponowanymi zmianami i przesłali na ich temat opinie.

Zachęcamy do skorzystania z poczty elektronicznej – bo@um.gliwice.pl bo czasu pozostało niewiele i tylko do 28 listopada do godz. 24.00.

Przede wszystkim zależy nam, żeby NIE WPROWADZONO PRZEPISU MÓWIĄCEGO, ŻE DO REALIZACJI ZOSTANIE SKIEROWANE TYLKO ZADANIE, NA KTÓRE ZAGŁOSOWAŁO CO NAJMNIEJ 100 OSÓB.

To bardzo niekorzystne rozwiązanie. 100 głosów to dużo. Taki próg skazuje na wykluczenie tzw. „projekty miękkie” typu aqua aerobik, fitness…

Gdyby taki próg obowiązywał w tym roku to kilka naszych zadań nie weszłoby do realizacji.

Jeśli nawet proponowano by jakąś progową liczbę głosów, to dlaczego 100?

PROSIMY O WYSŁANIE TAKIEJ UWAGI!!! –

NIE WPROWADZAĆ OBOWIĄZKOWEJ LICZBY GŁOSÓW, WARUNKUJĄCEJ REALIZACJĘ WNIOSKOWANEGO ZADANIA.

 

Inne też mile widziane, ale ta jest strategiczna.


StrzelcówZgodnie z sugestią grupy mieszkańców ul. Strzelców Bytomskich, z którymi Rada Osiedla Łabędy kontaktowała się od początku października w sprawie realizacji zadania – Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych, podjęliśmy decyzję, że ważne dla sprawy uzgodnienia przekażemy zainteresowanym w formie komunikatu, a nie spotkania.

Uznaliśmy, że komunikat będzie skuteczniejszą forma dotarcia do zainteresowanych.

Przedstawimy w nim działania podjęte przez Radę i decyzje Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna, dotyczące wysokości środków i terminu wykonania remontu.

Przedstawiciele mieszkańców otrzymywali sukcesywnie kolejne pisma, w których zawarte są najważniejsze informacje. Pierwsze z nich pochodzi z 5 stycznia, ostatnie z 13 listopada 2017 r.

Komunikat zostanie umieszczony na tablicach ogłoszeniowych. Wraz z komunikatem podamy Państwu dane kontaktowe do osób, które będą mogły udzielić zainteresowanym odpowiedzi na ewentualne pytania.


aqua24 listopada zakończyły się zajęcia aqua aerobiku, w których wzięło udział 30 łabędzkich  Seniorek.

Ćwiczenia były prowadzone od 7 kwietnia na basenie Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej.

W ramach jednych z ostatnich zajęć, uczestniczki przeszły kurs pierwszej pomocy.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Miasta Gliwice. Wykonał je Active Aqua z Gliwic w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Wniosek o realizację zadania złożyła Rada Osiedla Łabędy. Dzięki działaniom Rady, podobne zajęcia odbędą się także w roku 2018.

Rada Osiedla Łabędy wręczyła Pani Magdzie, która co piątek spotykała się z Paniami uczestniczącymi w zajęciach, podziękowania za wysoką jakość zrealizowanych ćwiczeń, wspaniałą atmosferę i życzliwość.

Paniom, korzystającym z oferty bezpłatnych zajęć, dziękujemy za samodyscypliną, wysoką frekwencję i niezmiernie rzetelne wykonywanie niełatwych ćwiczeń.


samoobronaKurs samoobrony, który od 5 września odbywał się w hali „Łabędzia”, dobiegł końca. Niestety, zapewne pomyślały sobie jego uczestniczki, ale i organizatorzy.

Panie cieszyły się ze zdobytych umiejętności, ale przede wszystkim żałowały, że dzisiejsze zajęcia były ostatnie.

Podziękowań było wiele.

Przedstawicielki Centrum Ratownictwa Gliwice i Straży Miejskiej dziękowały uczestniczkom za duże zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia i pogratulowały uzyskanych efektów.

Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy dziękowała CRG, Straży Miejskiej, a przede wszystkim instruktorom i uczestniczkom za stworzenie wspaniałej atmosfery i doskonałe zorganizowanie i przeprowadzenie kursu.

Kursantki podziękowały za możliwość udziału w wartościowych zajęciach. Instruktorzy otrzymali prezent – widoczne na jednym ze zdjęć drzewo, na listkach którego Panie zamieściły swe autografy.

Co dalej? Panie oczekują kontynuacji kursu. Podejmiemy starania o organizację kolejnej jego edycji w roku 2018.Miejmy nadzieję, że zakończą się one sukcesem.


 

samoobronaW  ramach bezpłatnego kursu samoobrony dla 150 kobiet, odbywającego się w hali „Łabędzia” odbyły się dziś zajęcia z ratownikami medycznymi i strażnikami Straży Miejskiej.

Panie poznawały w praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy. Dzięki ćwiczeniom, w ramach których Panie używały fantomów i korzystały z fachowej pomocy ratowników, znacząca liczba osób zyskała nowe, cenne umiejętności.

Po raz kolejny potwierdziła się zasadność ubiegania się o zorganizowanie kursu samoobrony na terenie Łabęd.