roW ramach XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Osiedla Łabędy, które odbyło się 11 maja, rozmawiano o budżecie obywatelskim.

Członkowie rady dyskutowali o strategii postępowania. Podobnie, jak w latach poprzednich, poszukiwali rozwiązań organizacyjnych, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie najbardziej korzystnego wyniku.

4 maja została ogłoszona lista zadań, na które będzie można oddać swój głos.

Teraz, najważniejsze jest pozyskanie do udziału w głosowaniu jak największej liczby mieszkańców, którzy zechcą wziąć udział w głosowaniu.

Przypominamy, że:

 1. głosowanie potrwa od 15 maja do 12 czerwca,
 2. zagłosować można będzie wypełniając specjalną kartę do głosowania i wrzucając ją do urny, która będzie stała w filii biblioteki w Łabędziu, wysyłając ją pocztą lub za pośrednictwem Internetu,
 3. każdy, kto mieszka w Gliwicach może oddać głos na jedno dowolne zadanie,
 4. do podziału mamy w Łabędach 322. 849 zł.
 5. jeśli będziemy aktywni i w głosowaniu weźmie udział co najmniej 1.058 osób to uzyskamy dodatkowe środki finansowe.

Po raz kolejny Rada Osiedla Łabędy spotyka się 15 maja, w pierwszym dniu głosowania, aby podjąć kolejne decyzje organizacyjne.

JUŻ DZIŚ ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU!


 

Wolności1Od trzech kadencji Rada Osiedla Łabędy angażuje się w powstanie sieci ciepłowniczej na terenie naszej dzielnicy.

Znaczną część działań mamy już za sobą.

Najpierw zbieraliśmy wstępne deklaracje od tych, którzy mogli być zainteresowani korzystaniem z ciepła miejskiego. Potem zabiegaliśmy, żeby PEC uznało, że warto w Łabędach planować inwestycję.

Gdy decyzja w tej sprawie zapadła i zaczęło się projektowanie, uczestniczyliśmy we wszystkich spotkaniach PEC z mieszkańcami, aby zachęcać ich do podjęcia decyzji o przyłączaniu się do planowanej sieci.

Aktywnie włączaliśmy się w przygotowania do I etapu. Od niego zależało powodzenie całego przedsięwzięcia.

Po zakończeniu prac obejmujących ul. R. Luksemburg, Gałczyńskiego i Partyzantów, zaangażowaliśmy w przygotowania do II etapu.

Właśnie kończą się te przygotowania. Możemy poinformować, że odegraliśmy w nich znaczącą rolę.

Co robiła Rada Osiedla, żeby wesprzeć inwestycję PEC i pozytywne zmiany w Łabędach?

Rada uczestniczyła w spotkaniach informacyjnych przygotowywanych przez PEC, sama również byłą organizatorem wielu spotkań z mieszkańcami, organizowała posiedzenia plenarne poświęcone łabędzkiej sieci ciepłowniczej, dbała o promocję przedsięwzięcia w lokalnej prasie, rozprowadzała materiały informacyjne opracowywane przez PEC, zamieszczała materiały o inwestycji w gazetce „Nasze Łabędy”, na stronie rady i facebooku.


 

FiołkowaTrwa remont budynku dawnej szkoły przy ul. Fiołkowej, dzierżawionej od Miasta Gliwice przez Fundację „Różyczka”. Mają w niej być prowadzone Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza”, opiekujące się osobami niepełnosprawnymi.

Prowadzone prace mają na celu przystosowanie pomieszczeń do potrzeb przyszłych użytkowników.

Remont jest finansowany ze środków Miasta Gliwice. Przeznaczono na jego przeprowadzenie 80 tys. zł.

Zakres prac jest dość poważny, obejmuje prace budowlane, wymianę podłóg, stolarki drzwiowej, odnowienie pomieszczeń, drobne naprawy dachu.

Po ich zakończeniu do budynku wprowadzi się 30 osobowa grupa podopiecznych fundacji.

Rada Osiedla Łabędy uczestniczyła w procesie pozyskiwania nieruchomości przez obecnych dzierżawców na wszystkich jego etapach, od pomysłu do dziś.

Współpraca będzie kontynuowana także po rozpoczęciu działalności. Spraw do podjęcia nie zabraknie, a pomoc miasta będzie nadal potrzebna.


 

parking9 maja rozpoczęła się realizacja zadania, które mieszkańcy wybrali głosując w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego.

Wzdłuż ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej powstaje parking dla samochodów.

Nieuporządkowany dotychczas teren, w większości porośnięty trawą, zostanie wyłożony kostka chodnikową. Będzie wygodniej i czyściej.

Prace wykonywane są na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Będziemy Państwa informować o postępach w realizacji zadania.


 

Wolności1

9 maja 2017 roku o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie wspólnoty mieszkaniowej ulic K. Marksa 8 – 14 i Wolności 1B – 25.

W spotkaniu wziął udział Pan Andrzej Żmudziński Kierownik Działu Wspólnot Mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, reprezentujący ok. 24 % udziałów miasta w tej wspólnocie, tj. 26 lokali komunalnych.

Przedstawiciel ZGM, w swojej wypowiedzi, podkreślił po raz kolejny że gmina Gliwice jest za przyłączaniem mieszkań komunalnych do ciepła systemowego i finansuje koszty tego przyłączenia wraz z instalacjami w mieszkaniach komunalnych.

W spotkaniu, na zaproszenie części właścicieli mieszkań, uczestniczyli także przedstawiciele Rady Osiedla Łabędy oraz Prezes PEC Rudolf Widziszowski.

Po krótkiej dyskusji wspólnota podjęła uchwałę za przyłączeniem się do ciepła systemowego. Tak więc, powiększyło się w Łabędach grono osób, którym zależy na likwidacji smogu, czyściejszym powietrzu w naszej dzielnicy i lepszej przyszłości.

Zarządca wspólnoty oraz jej zarząd wykazał się odpowiedzialną postawą, kierując się w swoim działaniu potrzebami dużej części  jej współwłaścicieli oraz deklarując współpracę w tym zakresie z PEC.

Obecność przedstawicieli Rady Osiedla Łabędy na tym spotkaniu to także wprost realizacja zapisów paragrafu 5.1. jej statutu który mówi, że „Głównym zadaniem osiedla jest współpraca z organami Miasta w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Osiedla”.

Rada w ten sposób wykonywała swoje statutowe kompetencje i zadania w zakresie „opiniowania planów inwestycji i remontów na terenie Osiedla i formułowania wniosków w sprawach ważnych dla mieszkańców Osiedla”.

Przedstawiciel rady na tym spotkaniu zadeklarował, że rada i je zarząd będą dbały przede wszystkim o dobro jej mieszkańców i o sprawy dla nich istotne.

Należy założyć, że to dobry przykład, dla tych nielicznych, którzy nie zdecydowali się jeszcze na decyzję o przyłączeniu się do centralnego ogrzewania, wykazując tym samym troskę o dobro wspólne.


 

plac zabawRada Osiedla Łabędy, w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, złożyła dwa wnioski o wykonanie monitoringu – placu zabaw przy ul. Tuwima i placu zabaw przy ul. Zawadzkiego.

Niestety, nie uzyskały one pozytywnej opinii i nie będą poddane głosowaniu.

Poprosiliśmy o szczegółowe uzasadnienie takiej decyzji.

Zgłosiliśmy powyższe wnioski, ponieważ mieszkańcy bardzo często informują Radę, że w okolicy placów zabaw zbierają się osoby, które spożywają alkohol, brudzą, rzucają butelki  i puszki na teren, gdzie w ciągu dnia bawią się dzieci, zakłócają porządek.

Rada regularnie, ustnie i pisemnie – ostatni raz 11 kwietnia – prosi policję o zwiększenie nadzoru nad tymi miejscami. I tak się dzieje. Jednak sam przejazd radiowozu patrolującego teren nie jest interwencją.

Interwencja następuje wtedy, gdy ktoś wzywa policję w związku z konkretną sytuacją. Liczba interwencji jest argumentem za wprowadzeniem monitoringu. W przypadku obu placów zabaw takich interwencji było mało.

Ponieważ często słyszymy, że mieszkańcy nie chcą telefonować na policję, bo boją się odwetu ze strony przeszkadzających, przypominamy, że zgłaszając zakłócanie porządku publicznego nie musimy się przedstawiać. Możemy to zrobić anonimowo.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Kodeksu Wykroczeń:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 • 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

origamiRada Osiedla Łabędy oraz Szkoła Podstawowa nr 29  serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XVIII Dzielnicowym Konkursie Origami ,,Kwiaty dla MAMY”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów łabędzkich szkół podstawowych i przedszkoli.

Prace należy składać w Sekretariacie SP nr 29 l do dnia 26 maja 2017r.       

Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród, warsztaty oraz wystawa prac odbędzie się dnia 31 maja 2017r. w SP nr 29.

Nagrody w konkursie ufundowała Rada Osiedla Łabędy oraz SP nr 29.

 


Konkurs origami – plakat

regulamin konkursu Origami


 

BOW tegorocznym zestawie 35 wniosków do budżetu obywatelskiego znalazły się takie, które zostaną poddane pod głosowanie 18 zadań, takie, które muszą jeszcze poczekać na realizację i takie, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane, bo już zaplanowano ich realizację.

Tak więc niektóre nasze wnioski będą ujęte w budżecie Miasta Gliwice na rok 2018.

Są to:
budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej – w roku 2017 rozpoczną się prace przygotowawcze – inwentaryzacja zieleni, wycinki i inne, a realizacja nastąpi w roku 2018,
modernizacja siłowni na skwerze przy ul. Narutowicza,
wymiana nawierzchni boiska do koszykówki na terenie Piaskowej Doliny – zostanie wykonana w ramach bieżącego utrzymania w roku 2017 lub 2018.


BOSpośród 35 wniosków zgłoszonych przez mieszkańców i członków Rady Osiedla w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, w wykazie zadań, które będą poddane pod głosowanie, nie znalazło się 17 z nich.

Są to wnioski zgłoszone przez Radę Osiedla i jej członków:

 1. Wykonanie chodnika dla pieszych łączącego ul. Wolności z ul. Tuwima.
 2. Budowa chodnika dla pieszych, łączącego ul. Kosmonautów i 22 Lipca.
 3. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Portowej.
 4. Budowa ogrodzenia budynku komisariatu od strony ul. Strzelców Bytomskich.
 5. Wykonanie monitoringu na terenie skweru przy ul. Zawadzkiego.
 6. Wykonanie monitoringu na terenie skweru przy ul. Tuwima.
 7. Budowa mini tężni solankowej na terenie skweru przy ul. Narutowicza.
 8. Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.
 9. Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie skweru przy ul. Narutowicza.
 10. Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Rzeczyckiej.
 11. Budowa street workout parku na terenie skweru przy ul. Narutowicza.
 12. Budowa street workout parku na terenie Piaskowej Doliny.
 13. Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki na terenie Piaskowej Doliny.

Są to również wnioski zgłoszone przez mieszkańców:

 1. Budowa drogi dla rowerów przy ul. Zygmuntowskiej od granicy z osiedlem Kopernika do ul. Ossolińskich.
 2. Rozbudowa istniejącej ścieżki rowerowej oraz chodnika na ul. Portowej lub wyznaczenie pobocza dla komunikacji pieszej.
 3. Remont drogi wraz z wykonaniem oświetlenia w rejonie budynków oraz garaży przy ul. Strzelców Bytomskich.
 4. Zdrowa pasja – zdrowa młodzież.

 

BOWykaz zadań, na które bę-dzie można głosować w ra-mach budżetu obywatel-skiego jest już znany.

Z 35 zgłoszonych wnios-ków pozytywnie zweryfiko-wano 18.

Ich łączna wartość to 1. 793.600 zł. Przypominamy, że Łabędy mają do dyspozycji 322. 849 zł.

2 wnioski zgłosili mieszkańcy, 16 radni miejscy i osiedlowi. 10 z nich to projekty twarde o łącznej wartości 1.675 zł, a 8 to projekty miękkie o łącznej wartości 118.600 zł.

PROJEKTY TWARDE:

 1. Remont jezdni, chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów od numeru 58 a do 54 – wartość zadania – 300.000 zł,
 2. Budowa 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i 10 wzdłuż ul. Kosmonautów – wartość zadania – 60.000 zł,
 3. Remont chodnika i jezdni ul. Kosmonautów od numeru 54 do 50 a – wartość zadania – 300.000 zł,
 4. Budowa chodnika przy ul. Przyszowskiej od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego – wartość zadania – 200.000 zł,
 5. Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i miejscach postojowych przy ul. Zygmuntowskiej od ul. Poezji do ul. Ossolińskich – strona nieparzysta – wartość zadania – 264.000 zł,
 6. Budowa miejsc postojowych przy ul. Pszennej w rejonie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – wartość zadania – 120.000 zł,
 7. Położenie nawierzchni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku ul. Miłej – wartość zadania – 140.000 zł,
 8. Remont chodnika przy ul. Partyzantów od numeru 30 do ul. Fiołkowej – wartość zadania – 91.000 zł,
 9. Remont chodnika przy ul. Nałkowskiej – wartość zadania – 90.000 zł,
 10. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny – wartość zadania – 110.000 zł

PROJEKTY MIĘKKIE, adresowane do mieszkańców Łabęd:

 1. Organizacja zajęć rękodzieła dla 50 dorosłych – wartość zadania – 12.500 zł.
 2. Organizacja 5 wyjazdów integracyjnych dla 50 osób 60+ – wartość zadania – 7.600 zł.
 3. Organizacja cyklicznych zajęć pilates dla 20 kobiet – wartość zadania – 5.000 zł.
 4. Organizacja cyklicznych zajęć zumby – fitness dla 50 kobiet – wartość zadania – 5.000 zł.
 5. Organizacja cyklu bezpłatnych koncertów, potańcówek, prelekcji – wartość zadania – 56.000 zł.
 6. Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet – wartość zadania – 6.000 zł.
 7. Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 40 dzieci – wartość zadania – 16.000 zł.
 8. Organizacja nieodpłatnego udziału Seniorów w 5 spektaklach teatralnych – 50 osób w wieku 65+ – wartość zadania – 10.500 zł.

Rada Osiedla rozpoczyna przygotowania do głosowania!!! Już dziś zachęcamy wszystkich do wzięcia w nim udziału !!!