sTAROMIEJSKADwa budynki, stające przy ul. Staromiejskiej 10 i 12, wyglądają okropnie i … niestety, trochę jeszcze będą tak wyglądać.

Dom przy ul. Staromiejskiej 12 jest własnością osoby fizycznej, która kilka lat temu kupiła nieruchomość od Miasta Gliwice. Ponieważ obiekt dość długo stał pusty, a jego stan był zły, sprzedaż traktowaliśmy, jak szansę.

Myśleliśmy, że właściciel przeprowadzi jego remont i będzie używał. Tak się nie stało. Teraz nie mamy nic do zrobienia, bo jedyne, co można wymusić to zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.

Budynek przy ul. Staromiejskiej 10 został wykwaterowany, ponieważ nie nadaje się remontu. Zamurowano jego drzwi i okna.

Będzie tak stał do roku 2020 z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej – gdzieś są właściciele lub spadkobiercy, ale nic ze swoją nieruchomością nie robią.

Miasto musi czekać wymagany przez prawo czas.


OŚWIETLENIEPrzekazujemy aktualne informacje dotyczące zakończenia budowy oświetlenia na ul. Poezji i Kosmonautów.

Uzyskaliśmy je od Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych:

  1. na ul Kosmonautów i na u. Poezji zostały już zbudowane złącza,
  2. wykonawcy budowy oświetlenia po wykonaniu przyłączenia nowego oświetlenia z zabudowanym przez Tauron złączem, przekażą do Wydziału stosowne oświadczenie,
  3. Wydział wystąpi do firmy Turon o zawarcie aneksu do umowy na zakup energii elektrycznej,
  4. kolejną czynnością będzie zabudowanie liczników przez Tauron.

Postępy w tej sprawie będziemy obserwować na bieżąco i próbować wpływać na tempo prac.


zumbaW każdy czwartek od godz. 19.00 do 20.00 odbywają się bezpłatne zajęcia zumby, organizowane dla mieszkanek Łabęd w ramach budżetu obywatelskiego.

Ponieważ udział ten musi podlegać określonym rygorom, zapisanym w regulaminie i zaakceptowanym przez uczestniczki przypominamy je, aby uniknąć nieporozumień.

  1. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje wykreśleniem z listy.
  2. O niemożności wzięcia udziału w zajęciach należy powiadomić prowadzącą najpóźniej do godz. 18.00 w dniu zajęć.
  3. Na wolne miejsca wchodzą osoby z listy rezerwowej.

W ostatnich zajęciach, które odbyły się 19 kwietnia wzięły udział 43 osoby, a może ich być 55.

Ten stan musi ulec zmianie. Zależy nam, aby wykorzystywane były wszystkie miejsca. Na liście rezerwowej jest aktualnie 46 osób. Numer na liście zależy od godziny przyjęcia emaila zgłoszeniowego.

Od początku zajęć z listy rezerwowej przeniesiono do grupy ćwiczącej 11 osób.

Jako wnioskodawcy zadania zachęcamy do korzystania z przygotowanej oferty bezpłatnych ćwiczeń i prosimy o stosowanie się do przyjętych zasad.


OTWARCIE SEZONY24 kwietnia w naszej gliwickiej marinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie sezonu żeglarskiego na Kanale Gliwickim.

Wzięli w nim udział : Wicemarszałek Województwa Śląskiego, członek Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Przewodniczący Rady Miasta Gliwice, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, radni miejscy, członkowie Rady Osiedla Łabędy, przedstawiciele mediów i oczywiście właściciele mariny – Ewa i Czesław Sternalowie.

Uczestnicy uroczystości przepłynęli z mariny do śluzy w Dzierżnie.

Płynęli na pokładzie statku wycieczkowego „Foxtrot” lub luksusowego jachtu, będącego własnością stoczni Delfia.

Dla naszych przedstawicieli, którzy przyjęli zaproszenie na rejs, było to ważne wydarzenie. Działalność mariny uważamy za niezmiernie cenną, bo dzięki niej spełnia się nasze marzenie o lepszym niż dotychczas wykorzystywaniu jednego z istotnych atutów Łabęd, jakim jest Kanał Gliwicki i śluza w Łabędach.


PECTrwają prace w ramach III etapu budowy sieci ciepłowniczej w Łabędach.

Ta ważna dla naszej wygody, bezpieczeństwa i ekologii inwestycja zmierza ku budynkom położonym przy ul. Strzelców Bytomskich i Z. Nałkowskiej.

III etap będzie obejmował podłączenie budynku przy ul. Wolności 1, Strzelców Bytomskich 5 – 23, Z. Nałkowskiej 1 i 3 oraz Strzelców Bytomskich 22 / komisariat /.

Etap trzeci podzielony jest na trzy podetapy. Terminy ich zakończenia planowane są :

– etap IIIA – w rejonie kościoła ewangelickiego – do końca lipca 2018 r.,

– etap IIIB – do ul. Strzelców Bytomskich 11 – do końca roku 2018,

– etap IIIC – do ul. Z. Nałkowskiej – w roku 2019.

Postępem prac interesujemy się na bieżąco. Będziemy Państwa o tym informować.


festiwal nauki23 kwietnia w Zespole Szkół ogólnokształcących nr 8 na osiedlu Kopernika zorganizowano Festiwal Nauki.

Ponieważ Rada Osiedla Łabędy współpracuje z ZSO 8 nasz przedstawiciel uczestniczył w tym ważnym dla uczniów i nauczycieli wydarzeniu.

Przygotowano wiele atrakcji – pokazy, eksperymenty, doświadczenia, występy, zabawy ruchowe.

Organizatorzy szacują, że w festiwalu wzięło udział około tysiąca osób w różnym wieku.

Festiwal Nauki w ZSO 8 to był – naszym zdaniem – duży sukces, zasługujący na gratulacje i podziw.


siło0wnia zso2Wcześniej informowaliśmy o naszych dość długich staraniach o przeniesienie siłowni, znajdującej się obecnie na tarasie „Łabędzia” w inne miejsce.

Kolejne nasze wystąpienie w tej sprawie zostało przyjęte pozytywnie.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Krystian Tomala oczekuje od nas konkretnej propozycji nowej lokalizacji.

Stanowisko w tej sprawie zajęła Rada Osiedla w czasie swego posiedzenia, które odbyło się 19 kwietnia. Uznała, że siłownia powinna zostać zamontowana na terenie należącym do ZSO 2 przy ul. Partyzantów – od strony bocznego wjazdu, na łuku, po przeciwległej stronie budynku.

Obecnie trwa projektowanie nowego zagospodarowania całego terenu szkolnego. Siłownia doskonale wpisuje się w dotychczas zaplanowane rozwiązania.

Naszą propozycję akceptuje dyrektor szkoły. Zostanie ona uwzględniona w ramach wykonywanego projektu technicznego.


MAMMOGRAFIADzięki współpracy Rady Osiedla Łabędy z gliwickim Centrum Onkologii, jak co roku, nasze Panie będą mogły wykonać badania mammograficzne nie opuszczając Łabęd.

Mammobus zostanie ustawiony, jak zwykle, na placu przy kościele św. Anny.

W tym roku bezpłatne badania będzie można wykonać w dniach: 8 i 9 maja w godz. od 10.00 do 17.00 i 10 maja w godz. od 8.30 do 15.30.

To wyjątkowa okazja, aby mammografię wykonać bez jechania do centrum i zbędnej straty czasu. Godziny przeprowadzania badań są na tyle dogodne, że każda z zainteresowanych Pań zdoła dopasować termin wizyty w mammobusie do rytmu swojego dna.

Warto skorzystać. Odrzucić obawy i upewnić się, że wszystko jest dobrze.

Zachęcamy.

Ks. Piotrowi Kansemu dziękujemy za pomoc i życzliwość, na którą zawsze możemy liczyć.


 

KOSMONAUTÓWNa ulicy Kosmonautów trwa remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc parkingowych. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich wykonuje go Zakład Instalacji Budowlanych Szostak i Duda.

Od początku realizacji zadania, czyli od 9 kwietnia, utrzymuje się bardzo dobre tempo prac.

Rada odwiedza plac budowy codziennie. Wszelkie wątpliwości wyjaśnia z inspektorem ZDM.

Spotkaliśmy się też z zarządca nieruchomości, znajdujących się w rejonie remontu, aby omówić kilka ważnych dla mieszkańców spraw.


 

KWIATYW tym roku po raz pierwszy, na pasie drogowym rozdzielającym jezdnie ul. Strzelców Bytomskich, zakwitły wiosenne kwiaty.

Najpierw były to krokusy. Kwitły dość długo, najpierw żółte, potem fioletowe, a na koniec białe. Teraz kwitną tulipany i żonkile. Wyglądają przepięknie.

Za pomysł i jego realizację dziękujemy Zarządowi Dróg Miejskich.

Krokusy kwitły w tym roku także na trawnikach skweru przy ul. Narutowicza. To z kolei zasługa Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Bardzo dziękujemy.