skwerRozpoczęły się prace przy modernizacji terenów zielonych, położonych pomiędzy ul. Wolności, Waryńskiego i J. Popiełuszki /K. Marksa/.

Wcześniej w tym miejscu prowadzone były prace związane z budową nowej sieci ciepłowniczej.

12 czerwca zaczęło się też porządkowanie terenu pod nowe kwietniki, ścieżki parkowe i inne elementy.

Zadanie realizuje firma Eko – Pol Jan Ogonowski na zlecenie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Zakres prac określa projekt techniczny, opracowany we współpracy z Radą Osiedla Łabędy i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych zmianami.

Dziś, gdy wszystko zmienia się dosłownie z dnia na dzień, cenna okazuje się dokumentacja fotograficzna, wykonana w ciągu kilku ostatnich lat przez członków rady.


boDo 25 czerwca trwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego.

Wśród 29 zadań, które dotyczą Łabęd, każdy może znaleźć coś, co dotyczy jego miejsca zamieszkania.

Mieszkańcy ul. Poezji, Prozy, Ossolińskich mają do wyboru aż 4 zadania:

 1. Nr 2 na karcie do głosowania – Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej / – 330. 000 zł.
 2. Nr 3 na karcie – Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11 – 240. 000 zł.
 3. Nr 16 na karcie – Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – 000 zł.
 4. Nr 17 na karcie – Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich – 000 zł.

Jest w czym wybierać. Warto zadbać o realizację swoich potrzeb.

Mieszkańcy często zwracali uwagę przedstawicielom Rady Osiedla i Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL na potrzebę wykonania powyższych prac.

Teraz, gdy zadania podlegają wyborowi, wszystko zależy od aktywności zainteresowanych.


iiETAPNiedawno zakończony został remont jezdni, chodników i miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów, od numeru do numeru 54.

Zadanie to zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego, na który głosowaliśmy w poprzednim roku. A co z druga częścią drogi?

Rada Osiedla w ramach tegorocznej procedury budżetu zgłosiła zadanie – Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A.

Uznaliśmy, że ubiegłoroczny wniosek, odnoszący się jedynie do części ul, Kosmonautów w dziwny sposób dzielił mieszkańców. Dlatego doprowadziliśmy do ujęcia na karcie do głosowania II etapu remontu.

Teraz wszystko zależy od mieszkańców. Prosimy ich o aktywność.

Mamy nadzieję, że ci, którzy zaangażowali się w poparcie w ubiegłorocznym głosowaniu remontu części drogi teraz wesprą starania o dokończenie zadania.

Zachęcamy do oddania głosu na zadanie – Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A, pozycja na liście nr 13, nr wniosku 309.

ZAGŁOSUJ I POZYSKAJ WSPARCIE INNYCH ! Głosować może każdy mieszkaniec Gliwic, który ma 16 lat lub ukończy je w roku 2018.


fontanncaDziś rozpoczęły się prace, w wyniku których zmodernizowany zostanie skwer położony wzdłuż ul. Wolności.

Teren został ogrodzony, wjechał ciężki sprzęt. Zaczęło się usuwanie zbędnych elementów. Rozpoczęto od strony ul. J. Popiełuszki / K. Marksa /.

Ławki pojechały do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Zniknął mocno zniszczony chodnik, krawężniki wyznaczające dawne alejki i … betonowe pozostałości po dawnej fontannie. Pamiętają ją, jako działającą, jedynie najstarsi łabędzianie. Dla młodszych był to tylko jakiś bliżej nieokreślony betonowy element.

Obejrzeliśmy go bardzo dokładnie w trakcie opracowywania koncepcji zagospodarowania skweru. Niestety, nie było nic do ratowania. Wspólnie z MZUK i przedstawicielami wspólnot sąsiadujących z modernizowanym terenem, zdecydowaliśmy, że w tym miejscu zostanie ustawiony kwietnik, a wokół niego, tak, jak to było do dziś, ławki parkowe.

Rada dysponuje licznymi zdjęciami dawnej fontanny. Zostały one wykonane w roku 2008, 2013, 2015, 2018.


industriadaINDUSTRIADA to Święto Szlaku Zabytków Techniki. Jej koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Industriada’2018  odbyła się w 44 obiektach oraz w zabytkach zaprzyjaźnionych na terenie 25 śląskich miast.

Jedną z atrakcji była Przystań Łabędy na Kanale Gliwickim przy ul. Staromiejskiej 5.

Główną atrakcją były rejsy zabytkowym statkiem Foxtrot ze starej przystani, specjalnie na dziś odtworzonej, z przeprawą przez Śluzę Łabędy, zwiedzaniem Portu Gliwice i strefy przeładunku węgla wykonywanego przy użyciu starych dźwigów portowych. Podczas rejsów przewodnik opowiadał historię industrializacji Śląska.

W Parku Powstańców Śląskich, zwykle cichym i opuszczonym pojawiło się mnóstwo ludzi. Gospodarzem była Marina Gliwice.

Przygotowano wiele atrakcji  – pokazy, warsztaty kreatywne, występy.

Marinę wspomogli łabędzianie – nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 32, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”, Lodziarnia Klapec.

Za pomoc dziękujemy funkcjonariuszom Policji z IV Komisariatu i strażnikom miejskim.

Ewie Sternal i jej wspaniałej ekipie gratulujemy sukcesu. Impreza była wspaniała.

Jesteśmy dumni, że jedna z 44 imprez  tegorocznej Industriady odbyła się w Łabędach.


GJLDziś odbyło się Walne Zebranie członków Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Pani Anetty Palickiej wzięła w nim udział Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy Krystyna Sowa.

Podczas zebrania Przewodnicząca zaapelowała do jego uczestników o wzięcie udziału w głosowaniu na zadania budżetu obywatelskiego.

Głosowanie to jest dla członków spółdzielni szczególnie ważne, ponieważ w wykazie zadań aż 4 to propozycje prac dotyczące ul. Poezji i Ossolińskich:

 1. Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej / – 330. 000 zł.
 2. Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11 – 240. 000 zł.
 3. Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – 000 zł.
 4. Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich – 000 zł.

Korzystając z możliwości zaapelowaliśmy do członków spółdzielni o udział w głosowaniu i zachęcenie do tego innych. Podkreślaliśmy, że realizacja powyższych zadań zależy od zaangażowania zainteresowanych !

Raz jeszcze prosimy wszystkich o udział w głosowaniu o wskazanie jednego z łabędzkich zadań.

Władzom Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL dziękujemy za dotychczasową współpracę i okazywane nam zaufanie.


Ukraina

Na scenie Łabędzia wystąpiło dziś 15 dzieci z Ukrainy.

Przebywają one w Łabędach na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 32 i Parafii św. Jerzego.

Zaprezentowały przepiękny, głęboko patriotyczny i barwny program muzyczny.

Śpiewały i tańczyły. Szczególnie wzruszające były liczne akcenty polskie. Występ został powtórzony przed kościołem św. Jerzego po wieczornej Mszy św.

Uczestnicy koncertu muzyczno – tanecznego obejrzeli program, który bardzo Ich wzruszył.

Serdecznie dziękujemy dzieciom, opiekunom i polskiemu księdzu, który przyjechał z nimi do Polski za piękny występ.


POSIEDZENIE7 czerwca Rada Osiedla Łabędy odbyła 46. plenarne posiedzenie.

Uczestniczyło w nim 13 z 15 jej członków: T. Barcik, S. Grzechca, S. Gorczyca – Kamaj, B. Kończak, D, Kosowicz, G. Maszniew, R. Michalski, E. Mizera, B. Pietrzak, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski. Nieobecni: P. Caban, B. Fic.

Członkowie Rady przyjęli podstawowe uzgodnienia, dotyczące propagowania udziału w głosowaniu na zadania budżetu obywatelskiego:

 1. członkowie Rady będą osobiście przekazywać mieszkańcom karty do głosowania,
 2. Rada podejmie współpracę z podmiotami, grupami, wspólnotami, które są bezpośrednio zainteresowane realizacją konkretnych zadań – np. remont ul. Kosmonautów – II etap, Majakowskiego, Waryńskiego, budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów i Piaskowej, prace na ul. Poezji i Ossolińskich,
 3. Rada nie wskazuje żadnego z zadań jako priorytetowego, wszystkie uważa za istotne,
 4. wyjątek stanowi zadanie nr 29, zgłoszone przez mieszkańca Gliwic, z którym Rada nie ma kontaktu, nie zna jego nazwiska i imienia, a na temat wniosku nie ma wystarczającej wiedzy,
 5. każdy z członków Rady może prowadzić kampanię na rzecz dowolnego, wybranego przez siebie zadania,
 6. najważniejszym celem działań Rady jest uzyskanie wysokiej frekwencji, duża liczba głosujących zapewni Łabędom wykorzystanie całej przyznanej nam puli – 425.002 zł, jak również sięgniecie po dodatkowe środki z puli dla aktywnych, ile ich pozyskamy będzie zależało od tego, ile osób weźmie udział w głosowaniu.

POSIEDZENIERada Osiedla Łabędy na jutro zaplanowała swoje 46. posiedzenie plenarne. Odbędzie się ono w Łabędziu o godz. 18.00.

W całości będzie ono poświęcone głosowaniu na zadania budżetu obywatelskiego.

Na karcie do głosowania ujęte są zadania, dotyczące wszystkich 21 gliwickich osiedli. W części „łabędzkiej” jest do wyboru 29 zadań.

Każdy może na liście go głosowania będzie mógł znaleźć coś wartego wsparcia.

Rada, podczas swego posiedzenia, uzgodni sposoby działania, mające na celu zachęcenie do głosowania jak największej liczby mieszkańców. Określimy zadania do wykonania przez poszczególnych członków rady i aż do 25 czerwca, gdy kończy się głosowanie, będziemy intensywnie zachęcać do wsparcia ważnych dla Łabęd zadań.

BĘDZIEMY DYSPONOWAĆ KARTAMI DO GŁOSOWANIA. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCIELIBY NAWIĄZAĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ.

Tylko od nas mieszkańców zależy, które z proponowanych zadań znajdą się w budżecie Miasta Gliwice na rok 2019.


boOd 4 czerwca trwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego. Na liście do głosowania jest 29 zadań dotyczących Łabęd. Mają kolejne numery – od 1 do 29.

Wskazać można jedno z nich.

Rada zapewniła mieszkańcom możliwość wyboru zadań, które odnoszą się do ich potrzeb.

Ci, którzy są bezpośrednio zainteresowani realizacją konkretnych zadań powinni zaangażować się w pozyskanie jak największej liczby głosów. Powinni na nie zagłosować sami i zdobyć poparcie innych. To od nich zależy, czy powstaną nowe obiekty, a stare zostaną wyremontowane.

Takich zadań jest dużo, są to:

 1. remont ul. Majakowskiego /pozycja na liście – 9/, Waryńskiego /poz. 20/, Kosmonautów II etap /poz.13/,
 2. remonty, budowa chodników i miejsc postojowych przy ul. Poezji i Ossolińskich /poz.1, 2, 3, 16, 17/,
 3. wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Piaskowej i Kosmonautów /poz. 1/,
 4. budowa siłowni przy ul. Rzeczyckiej /poz. 21/,
 5. budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej poz. 18/,

Są też zadania adresowane do szerszej grupy odbiorców. W ich przypadku też ważne jest to, aby osoby, którym zależy na ich realizacji, pozyskały dla ich wsparcia w głosowaniu jak największej liczby osób. Są to:

 1. budowa siłowni i street workout na terenie Piaskowej Dolinie / poz. 5, 6/,
 2. wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego u. Wieniawskiego z Przyszowską /poz. 4/,
 3. remont chodnika przy ul. Partyzantów od nr 30 do ul. Fiołkowej /poz. 11/,
 4. wykonanie chodnika wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego /poz. 14/,
 5. oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi /poz. 15/,
 6. zakup i montaż 4 tablic informacyjnych /poz. 26/.

Jest też na liście aż 11 zadań miękkich, adresowanych do różnych grup wiekowych.

OD KAŻDEGO Z NAS ZALEŻY, CO WYBIERZEMY I CO ZOSTANIE WYKONANE.