66687828_2537673379798864_7658256138529406976_nOd rana trwa usuwanie awarii sieci wodociągowej. 
W rejonie wiaduktu kolejowego prace związane z wymianą uszkodzonego odcinka wykonują pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Za zgodą Zarządu Dróg miejskich zajęto kawałek jezdni i chodnik, a także ustawiono tymczasową sygnalizację świetlną, regulując ruch drogowy.
Niestety, prowadzone prace powodują utrudnienia w ruchu drogowym.
Do usunięcia awarii PWiK zaangażowało wielu pracowników i dużo sprzętu.
Z pozyskanych przez nas informacji wynika, że zakończenie prac planowane jest na dzisiejszy wieczór. 
Awaria nie spowodowała braków w dostawie wody z wyjątkiem dwóch nieruchomości.


 

Zdjęcie-0035Wzdłuż jedni przy ul Kosmonautów, w rejonie budynku nr 54 i 56, dzięki operatywności zarządcy i zgodzie mieszkańców, powstał parking.
Niestety, pracownicy firmy, która go wykonywała, wyrzucili usunięte krzewy i zbędne materiały na obrzeże lasu.
O pomoc w tej sprawie poprosiliśmy dzielnicowych Straży Miejskiej, którym w ramach ostatniego objazdy Łabęd pokazaliśmy zaśmiecone miejsce.
Dzięki ich skutecznym działaniom teren został uprzątnięty.
Wprawdzie co nieco jeszcze zostało, ale … po raz drugi sprawy nie będziemy podejmować. 
To zakres działania zarządcy. I kwestia wrażliwości mieszkańców.


 

Zdjęcie-0045W ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego złożyliśmy wniosek: „Utworzenie 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów poprzez wydzielenie części działki gminnej nr 123 obręb Przyszówka i wykonanie nowej nawierzchni z płyt ażurowych.”
Wniosek został zaopiniowany negatywnie. 
Nie zgodziliśmy się z tym i 18 czerwca złożyliśmy odwołanie.
W ostatnich dniach poprosiliśmy o pomoc w tej sprawie Panią Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” i skierowanie do Urzędu Miejskiego pisma odnoszącego się do argumentów, będących podstawą sformułowania negatywnej opinii.
Pismo zostało złożone 11 lipca.
Jesteśmy przekonani, że nasze odwołanie i pismo spółdzielni będą podstawą zmiany oceny zasadności wniosku o budowę parkingu. 


20190709_184730Obiekt przy ul. Partyzantów 30 przechodzi poważną przemianę.
Dawny lokal gastronomiczny zmienia się w dom pobytu dziennego dla Seniorów.
Placówkę będzie prowadzić Ośrodek Pomocy Społecznej.
Prace adaptacyjne finansowane są z budżetu Miasta Gliwice.
Warto podkreślić, że kolejny obiekt na terenie Łabęd zyskuje nowe życie i będzie służyć ważnym społecznym celom.

Jaki jest zakres prac i jak działają domy pobytu dziennego napiszemy w odrębnych materiałach.


Zdjęcie-0026Na terenie przyszłych obiektów sportowych przy ul. Partyzantów trwa usuwanie wszystkiego, co jest zbędne – asfaltu ze starego boiska, bramek, piłkochwytów, ziemi.
W najbliższym czasie powinny zapaść decyzje w sprawie wycinki trzech drzew, rosnących na środku placu budowy. Sprawę prowadzi Urząd Marszałkowski.
Prace zleca i nadzoruje Wydział Inwestycji i Remontów.
W każdy piątek odbywa się narada z udziałem wszystkich zainteresowanych inwestycją. 

Oceniany jest postęp prac. 


20190709_0905489 lipca zakończone zostały prace remontowe na ul. Majakowskiego.
Pracownicy Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów położyli ostatnią warstwę asfaltu.
Wcześniej uporządkowano tereny przyległe i zasiano trawę. 
Teraz pozostał tylko odbiór końcowy, którego dokona Zarząd Dróg Miejskich, zlecający wykonanie prac i nadzorujący ich przebieg.
Jak nowa droga będzie używana, jak długo jezdnia i chodniki bedą w dobrym stanie, zależy od mieszkańców. 

Muszą o nią dbać, jak o coś swojego. 


66427687_2532229787009890_7928555683350315008_n
Z żalem informujemy, że wczoraj w wypadku motocyklowym zginął nadkomisarz Krzysztof Skowron, znany części łabędzian, były komendant naszego komisariatu.
Służył w łabędzkiej jednostce od 1 listopada 2010 r. do 1 grudnia 2013 r.
Gdy kończył pracę w Łabędach napisaliśmy o Nim w 19. numerze „Naszych Łabęd:
Sposób, w jaki komisarz Krzysztof Skowron wypełniał obowiązki szefa komisariatu sprzyjały pozytywnym zmianom i dobrym relacjom ze środowiskiem lokalnym. 
Jego działania cechowały: otwartość na problemy i gotowość do ich rozwiązywania, umiejętność współdziałanie z wszystkimi, którzy mogli wspomóc działania policji, ogromna życzliwość i wysoka kultura osobista. 
Naszego komendanta można było zobaczyć na posiedzeniach Rady Osiedlowej, w placówkach oświatowych, na spotkaniach Klubu Seniora, festynach dzielnicowych. Był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla Łabęd. 
Pracował ramię w ramię ze swoimi podwładnymi, patrolując ulice, pełniąc służby popołudniowe i nocne, aby lepiej poznać problemy dzielnicy. 
Dzięki wysiłkom komisarza K. Skowrona w ostatnich latach znaczącej poprawie uległ poziom bezpieczeństwa w Łabędach – zarówno ten, który pokazują statystyki, jak i ten odczuwany przez mieszkańców.
[…] 
za trzyletnią owocną i bogatą w pozytywne zmiany pracę na rzecz Łabęd należą się komisarzowi Krzysztofowi Skowronowi serdeczne podziękowania.”


Zdjęcie ze strony: http://slaska.policja.gov.pl


 

66580015_2531473967085472_2325183281307320320_oW związku z panującą suszą, coraz częściej dyskutuje się na temat koszenia traw.
Sporo osób i organizacji zachęca do pozostawienia traw bez ingerencji. 
Ta sprawa zapewne będzie musiała być przez zarządców terenów zielonych jakoś rozstrzygnięta.
Póki co, w Łabędach koszenie jest wykonywane.
Często prace te są wykonywane po interwencjach mieszkańców.
Tak było m.in. w przypadku skweru przy ul. Wolności.
Trawniki zostały wykoszone.
Czy to dobrze? Nie wiemy.
Koszenie prowadzone jest też na terenach Skarbu Państwa – wycięto trawę wzdłuż alejki przy działkach w rejonie ul. Kosmonautów.
Lada moment wykoszony zostanie teren przy chodniku łączącym ul. Batorego z ul. Przyszowską.
Miejmy nadzieję, że spadnie deszcz i poprawi stan naszych terenów zielonych.


 

66267757_2530862943813241_2102421130303242240_nSobota była dla wykonawców remontu ul. Majakowskiego bardzo pracowitym dniem.
Na placu budowy znalazło się sporo sprzętu, niezbędnego do wykonania podkładu pod przyszłą jezdnię.
Wcześniej powstała podbudowa z odpowiedniego kruszywa.
Warstwę podkładu z asfaltobetonu układała rozkładarka masy bitumicznej.
Masę wsypywano do rozkładarki z 6 wanien, z których każda mieściła 25 ton.
Prace wykonali pracownicy Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach.
Najprawdopodobniej w poniedziałek ułożona zostanie warstwa ścieralna.
I to będzie koniec remontu.


 

66203803_2531472440418958_7453807775320113152_oNiestety, pod niedawno wykonaną nową nawierzchnią jezdni ul. Wieniawskiego, doszło do awarii sieci kanalizacyjnej.
Uszkodzenie spowodowało wypłukanie podbudowy. 
W miejscu zagrodzonym barierką widać dziurę.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uzgadnia z Zarządem Dróg Miejskich warunki wykonania niezbędnej wycinki, a następnie jej odtworzenia.
Szkoda nam nowej drogi, o której remont zabiegaliśmy wiele lat.
W trakcie prac, prowadzonych w roku 2015 wszystko było w porządku. Niestety, teraz mamy awarię i trzeba ją usunąć. 
Bez ruszenia jezdni nie da się tego zrobić.
Będziemy pilnować jakości prac odtworzeniowych. Zapowiedzieliśmy to PWiK.