policjaZ okazji obchodzonego dziś Święta Policji życzymy kierownictwu i funkcjonariuszom Komisariatu Policji IV wiele radości i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Niech Wasza praca będzie bezpieczna, niech spotyka się ze zrozumieniem i wdzięcznością.

Dziękujemy za codzienną, owocną współpracę. Jesteśmy wdzięczni za wspieranie działań podejmowanych przez Radę na rzecz mieszkańców Łabęd.

Funkcjonariuszom awansowanym na wyższy stopień służbowy gratulujemy zawodowego sukcesu.

Jednemu z naszych dzielnicowych – Grzegorzowi Tomankowi, który otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice, życzymy kolejnych wyróżnień.


słupkiMontaż słupków eliminujących nieprawidłowe parkowanie na chodnikach w pobliżu skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Olimpijską to kolejny przykład skutecznej współpracy mieszkańców Łabęd z Radą Osiedla.

Problem z brakiem widoczności przy wjeździe na drogę podporządkowaną zgłaszali kierowcy, często rodzice dzieci szkoły z ul. Wrzosowej, którym bezpieczne włączenie się do ruchu utrudniały samochody zaparkowane na chodnikach.

Prosiliśmy o pomoc Policję. Interweniowała, ale trudno upilnować każdego, kto łamie przepisy.

Chcieliśmy, żeby Zarząd Dróg Miejskich ustawił znak zakazu zatrzymywania się, ale okazało się to niemożliwe, bo zakaz wynika z przepisów i nie trzeba go montować.

ZDM zdecydował, że ustawi w tym miejscu słupki ograniczające wjazd na chodnik. Teraz będzie bezpieczniej.


przyłączePo zakończeniu zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 38 przy ul. Literatów rozpoczęła się przebudowa istniejącego przyłącza ciepłowniczego.

O podjęciu inwestycji zdecydował stan rur, których skorodowanie było na tyle poważne, że ich wymiana została uznana za konieczną.

Prace wykonywane są na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów. Realizuje je gliwicka firma Preinstal s.j.

Koszt inwestycji to 167.280 zł.

Przebudowa przyłącza ciepłowniczego zapewni dzieciom uczęszczającym do przedszkola przy ul. Literatów odpowiednie warunki przebywania w palcówce.


drzewaW godzinach popołudniowych 19 lipca rozpoczęła się wycinka 25 drzew różnych gatunków, rosnących na terenie szkolnym przy ul. Wrzosowej.

To smutny, ale konieczny proces. Usuwanie dorodnych drzew liściastych okazało się konieczne ze względu na kolizję z nowo powstającymi obiektami sportowymi.

Pozostawienie drzew w ich dotychczasowej lokalizacji mogłoby w przyszłości stanowić źródło zniszczeń nawierzchni boisk i innych obiektów sportowych.

Na usunięcie drzew wydał zezwolenie Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Nasadzenia zastępcze zostaną wykonane na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej.

Wycinka drzew – jak wynika z informacji przekazanej nam dziś przez właściciela firny wykonującej usługę – zostanie zakończona jutro.

Prace postępują niezmiernie sprawnie. Dzięki ich wykonaniu możliwe będzie rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych. Mają one być zakończone do 16 października 2017 r.


policja19 lipca na terenie Nowych Gliwic odbyły się uroczyste obchody Święta Policji.

Wśród 89 funkcjonariuszy, którzy z rąk komendanta wojewódzkiego odebrali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe było aż 9 mundurowych z Komisariatu IV w Łabędach.

Jeden z naszych dzielnicowych – Grzegorz Tomanek – otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice

Na co dzień opiekuje się  rejonem, obejmującym ul. Chrobrego, Nad Kanałam, Fabryczną, Wasilewskiej, Kraszewskiego, Jagiełły, Piękną, Zawadzkiego, Jaracza, Mechaników, Spokojną, Jagodową, Oświęcimską, Grzybową, Nad Łąkami, Kolejową, Jagodową, Borówkową, Ziemięcicką.

Kierownictwu, funkcjonariuszom i pracownikom IV Komisariatu, z okazji Święta Policji życzymy sukcesów i satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Niech Wasza służba innym spotyka się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony mieszkańców.

Rada Osiedla Łabędy dziękuje za dotychczasową owocną współpracę i przekazuje gratulacje dla awansowanych i nagrodzonego dzielnicowego.


ulotkiW ostatnim czasie z dużą intensywnością rozklejane są na terenie Łabęd ulotki reklamujące pożyczki. Pojawiają się na latarniach, słupkach znaków drogowych, tablicach informacyjnych.

Na małym odcinku, pomiędzy ul. Wolności do Wrzosowej znaleźliśmy ich kilka.

Ich naklejanie jest nielegalne.

Wszystkie taki przypadki mogą być karane finansowo. Trzeba tylko rozklejacza złapać na gorącym uczynku.

Wszystkich, którzy widzą kogoś, kto przykleja reklamy na słupach, wiatach, drzwiach do klatek schodowych, prosimy o zgłoszenie tego faktu Straży Miejskiej, korzystając z bezpłatnego telefonu 986!

Na dziko wieszane ulotki szpecą, trudno je usunąć, mogą być próbą naciągania na pożyczkę, którą potem trudno będzie spłacić.

Dziś pojawiły się kolejne reklamy pożyczek. Wiszą na słupach przy ul. Strzelców Bytomskich, Radosnej, Wrzosowej, Różanej, Fiołkowej i pewnie w wielu innych miejscach.

Zgłosiliśmy sprawę Straży Miejskiej około godz. 10.00. Do Łabęd pojechał patrol interwencyjny.

 Zdjęliśmy jedną z reklam i dokładnie ją przeczytaliśmy. Zacytujemy Państwu to, co jest napisane drobnym drukiem:

 „Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota pożyczki – 4000 z; Roczna Stopa Oprocentowania (RSO) 9,82%; Na całkowity koszt pożyczki, który wynosi 4520 zł składają się: opłata przygotowawcza – 129 zł, prowizja – 3261 zł, oprocentowanie – 530 zł; „Twój Pakiet”; – 600 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) pożyczki – 96,27% ; umowa płatna w 30 miesięcznych ratach po 284 zł każda, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 8520 zł.”

 Możecie Państwo ten zapis przeczytać osobiście, bo ulotka, niestety, wisi w wielu miejscach.


PORTOWA18 lipca w godzinach przedpołudniowych namalowane zostały linie ciągłe po obu stronach ul. Portowej.

Prace wykonane zostały na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, z którym prowadziliśmy w tej sprawie dość długą korespondencję. Przekonywaliśmy, że wydzielenie części jezdni i utworzenie pasów dla pieszych i rowerzystów jest konieczne ze względu na ich bezpieczeństwo.

Jesteśmy przekonani, że nasze długie, często trudne zabiegi o powstanie linii były warte podjętych wysiłków.

Dziękujemy tym, którzy podjęli decyzję o ich wykonaniu.

Teraz możemy spokojniej czekać na przyszłoroczną budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Portowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Staromiejską do magazynów Silsa.


przedszkolaPo zakończeniu naboru podstawowego do łabędzkich przedszkoli okazało się, że brakuje miejsc dla kilkudziesięciu dzieci. Problem jest w trakcie rozwiązywania.

Rada Osiedla utrzymuje w tej sprawie kontakt z Wydziałem Edukacji, ponieważ to na szczeblu miasta zapadają decyzje, dotyczące zapewnienia najmłodszym miejsc w przedszkolach.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że jest zgoda na uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w szkołach przy ul. Wrzosowej i Partyzantów.

W obu przypadkach, pomieszczenia i ogólne warunki pobytu dzieci w szkołach zostaną w pełni dostosowane do potrzeb przedszkolaków. W ZSO 2 przy ul. Partyzantów prace dostosowawcze rozpoczną się od projektowania. I ten etap właśnie teraz jest realizowany.

Które grupy dzieci, w jakim wieku, będą korzystały z sal w szkołach zdecydują wspólnie dyrektorzy i rodzice.

Mamy pewność, że wszelkie działania miasta w tej sprawie zmierzają do jak najszybszego rozwiązania zaistniałego problemu. Dyrektorzy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 / SP 32 i PM 34/ i ZSO 2 / SP 38, G 8, PM 37, PM 38 / podejmują działania organizacyjne i remontowe w porozumieniu z Wydziałem Edukacji.


parkingW etap końcowy wchodzą prace wykonywane przy ul. Wrzosowej, gdzie powstał nowy parking dla samochodów.

Część jego nawierzchni została wykonana w miejscu wcześniejszego terenu nieutwardzonego, część wymieniono. Na całej długości parkingu ułożono kostkę chodnikową.

18 lipca wykonana też została nowa nawierzchnia jezdni na odcinku od ul. Radosnej do końca parkingu.

Zmiana jest poważna.

Przypominamy, że zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, Dzięki naszej lokalnej aktywności i zaangażowaniu zapewniliśmy sobie zmianę, której oczekiwaliśmy.

Teraz pozostaje zastanowić się nad organizacją ruchu na odcinku ul. Wrzosowej, położonym wzdłuż nowo wykonanego parkingu.


szuwarekOd kilku lat zabiegamy o uporządkowanie sytuacji prawnej terenów, na których usytuowany jest „Szuwarek”, problemem jest to, że nie cały staw leży na działce należącej do Miasta Gliwice.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami podejmuje starania o pozyskanie od Kompanii Węglowej działki nr 701 obręb Przyszówka. Podejmowane były różne próby.

Zaczęło się od wniosku o bezpłatne przekazanie nieruchomości, potem była oferta kupna i … nic.

Ostatnio Wydział Gospodarki Nieruchomościami stara się wejść w posiadanie działki nr 701 obręb Przyszówka w drodze zamiany.

Propozycji było kilka. Na temat każdej z nich mamy szczegółowe informacje.

Ostatnia z propozycji zamiany działek została skierowana do Kompanii Węglowej 27 kwietnia 2017 r. Z oferty wynika, że transakcja może być sfinalizowana z dopłatą ze strony miasta. Był to jeden z warunków Kompanii, która nie była zainteresowana taką zamianą, w wyniku której to ona miałaby coś dopłacić miastu.

Wartość prawa użytkowania wieczystego działki nr 701, objętej ofertą, określona została na kwotę netto w wysokości 140.643,00 zł przy założeniu zwolnienia transakcji zbycia działki z podatku VAT.

Do dziś Kompania Węglowa S.A. nie zajęła ostatecznego stanowiska w sprawie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami podkreśla, że jest to kolejna próba sfinalizowania sprawy zamiany nieruchomości.

Smutne jest to, że na aktywność Kompanii nie mamy żadnego wpływu.