kaplicaW budynku przy ul. Głównej 30, poza licznymi i różnymi w swym charakterze pomieszczeniami, służącymi potrzebom poradni i ośrodka terapii uzależnień, znajdzie się także Kaplica Matki Bożej Saletyńskiej, patronki Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, do którego należy Dyrektor Fundacji „Dom Nadziei” ks. Bogdan Peć.

Znajdzie się ona na parterze, od strony podwórka. Będzie ogólnodostępna.

Ks. Bogdan Peć po raz pierwszy pokazał wizualizację kaplicy podczas posiedzenia Rady Osiedla Łabędy, które odbyło się 14 lutego.
Uzyskaliśmy prawo do opublikowania zaprezentowanych podczas posiedzenia Rady materiałów. Możecie je Państwo obejrzeć na facebooku Rady.


 

drzewaNiedawno informowaliśmy, że ktoś nielegalnie wycina drzewa na skwerku w rejonie tzw. Relaksu.

Część wyciętego drewna zabrano, jedno, ścięte jako ostatnie, leży do dziś.

Okazało się, że to nie wszystko – kolejne ślady niszczycielskiego procederu można zobaczyć w innym miejscu – na terenie przed pawilonem, od strony ul. Strzelców Bytomskich.

Ponieważ to wykroczenie zgłosił Policji Miejski Zarząd Usług Komunalnych, przekażemy powyższe informacje o istnieniu kolejnych dowodów w sprawie obu podmiotom.


 

sprzątanieRozpoczęło się porządkowanie terenu położonego wzdłuż Kłodnicy.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych sprzątają rejon istniejącej ścieżki, na szerokości 2 m. Usuwają połamane drzewa, chwasty i samosiewy.

To, co można było zobaczyć po uprzątnięciu zbędnych roślin było przerażające.
Śmieci, śmieci, śmieci… różne i w dużej ilości. Ich zebranie i wywiezienie oznacza konieczność wydatkowania naszych wspólnych pieniędzy.

Przypominamy, że Rada Osiedla podjęła starania i o posprzątanie terenu, i o utworzenie wzdłuż brzegu Kłodnicy traktu spacerowego.

To dwa oddzielne zadania. Jedno w miarę proste, drugie trudniejsze.


 

komendantSłużbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji IV w Gliwicach zakończył nadkomisarz Adam Szczepanowski.

Z tej okazji Rada Osiedla Łabędy zaprosiła Komendanta na swoje posiedzenie plenarne, podczas którego podziękowała Mu za wieloletnią współpracę.
W okolicznościowym liście napisaliśmy:

„W związku z zakończeniem służby na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji IV w Gliwicach Rada Osiedla Łabędy serdecznie dziękuje Panu za owocną współpracę na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy.
Jesteśmy wdzięczni za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska, aktywne włączanie się w działalność Rady, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.
Pana życzliwość i gotowość wspieranie nas w codziennej pracy sprawiały, że łatwiej było nam podejmować i rozwiązywać bieżące problemy.
Życzymy panu sukcesów na nowym stanowisku.”

Nowemu Komendantowi, podinspektorowi Adamowi Gondkowi, życzyliśmy zadowolenia z pełnionej w Łabędach służby.


 

JagiellonkiPrzy ul. A. Jagiellonki 1 – 3 / dana ul. A. Zawadzkiego / powstaje budynek wielorodzinny.

Inwestycja jest finansowana z budżetu Miasta Gliwice. Prowadzi ją Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który poinformował nas, że aktualne zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji wynosi 48 %.

Termin zasiedlenia budynku przewidywane jest na IV kwartał 2019 r.

Przypominamy, że w powstającym budynku znajdą się 33 mieszkania komunalne o wysokim standardzie.


 

GłównaW obecności ks. Bogdana Pecia, dyrektora Fundacji „Dom Nadziei”, prowadzącej adaptację obiektów dawnej szkoły przy ul. Głównej, obejrzeliśmy dziś, jak obecnie wygląda wnętrze budynku głównego.

Zmiany następują w tempie błyskawicznym. Ktoś, kto zna obiekt, chodząc po terenie budowy, musi dobrze zastanowić się, w którym jest miejscu.

Wszystko wygląda inaczej. Zniknęły dawne korytarze, sale lekcyjne, sanitariaty. Pojawiły się nowe pomieszczenia o nowej funkcji.

Aktualnie prowadzone są prace budowlane. Do finału zmierza wykonanie nowych stropów, podłóg, ścianek działowych, schodów. Kładzione są tynki mechaniczne.

Ekipa budowlana to zespół fachowców, którym „robota pali się w rękach”. Są wśród nich łabędzianie.

W kwietniu ks. B. Peć planuje zorganizowanie dnia otwartego, aby wszystkim zainteresowanym umożliwić obejrzenie dawnej szkoły na obecnym stanie przebudowy.

Zdjęcia wykonane podczas dzisiejszej wizyty na Głównej 30 prezentujemy na FB Rady. Pozwolą one Państwu wyobrazić sobie to, co się tam teraz dzieje.


 

wyboryZakończyło się zgłaszanie kandydatów do 22 gliwickich Rad Osiedli.

Podczas sesji Rady Miasta Gliwice, która odbyła w dniu 7 lutego, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzej Karasiński poinformował, że:

 1. chęć kandydowania poprzez złożenie odpowiedniego zgłoszenia, popartego przez co najmniej 25 mieszkańców danego osiedla, złożyło 379 osób,
 2. w 7 osiedlach zgłosiło się po15 osób; jeśli po weryfikacji zgłoszeń pozostanie taka sama liczba kandydatów to wybory nie będę musiały być przeprowadzane, jeśli będzie mniej niż 15 osób, bo któryś z kandydatów nie spełni wymogów formalnych, to osiedle, w którym wystąpi taka sytuacja nie będzie miało rady,
 3. nie zgłoszono kandydatur do Rady Osiedla Politechnika Śląska,
 4. weryfikacja zgłoszeń potrwa do końca lutego, po jej zakończeniu ogłoszona zostanie lista kandydatów do poszczególnych rad.

bibliotekaFilia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Partyzantów 25 przygotowała na okres ferii zimowych ciekawą ofert zajęć.

Biblioteka zachęca: „Chcesz być jak Sherlock Holmes lub bohaterowie książek Martina Widmarka – Maia i Lasse? Odwiedź w trakcie ferii zimowych Filię nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach! Z nami rozwiniesz detektywistyczne umiejętności oraz rozwikłasz niejedną zagadkę. Gwarantujemy, że poczujesz się jak prawdziwy agent biura śledczego!”

Oto oferta:

 1. Wtorek, 12 lutego godz.10:00 PRZEBRANIE DETEKTYWA. Zajęcia plastyczne. Kapelusz Sherlocka Holmesa.
 2. Środa, 13 lutego godz.13.00 AS WYWIADU.Spotkanie z grami planszowymi rozwijającymi spostrzegawczość oraz zdolność logicznego myślenia.
 3. Czwartek, 14 lutego godz.10:00 HISTORYJKA KRYMINALNA. Tworzenie komiksu detektywistycznego w aplikacji ToonDoo.
 4. Wtorek, 19 lutego godz.10:00. TWÓRCZE DAKTYLOGRAMY Zajęcia plastyczne. Tworzenie obrazków z odbitek linii papilarnych.
 5. Środa, 20 lutego godz.13:00 BIBLIOTECZNE BIURO ŚLEDCZE. Spotkanie z planszowymi grami detektywistycznymi.
 6. Czwartek, 21 lutego godz.10:00. KRYPTONIM „ŁABĘDZI ŚPIEW”. Rozwiązywanie zagadek. Zabawa typu Escape Room.

Liczba miejsc ograniczona. Wymagane są zapisy w bibliotece oraz pod numerem telefonu (32) 557 70 15

Kierownictwu MBP dziękujemy za dotychczasową współpracę.


 

posiedzeniePrzewodnicząca Krystyna Sowa zwołała posiedzenie Rady Osiedla na dzień 14 lutego godz. 18.00 w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” z następującym porządkiem:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RO Łabędy z 10 stycznia 2019 r.
 3. Informacja na temat zmian w kierownictwie Komisariatu Policji IV w Gliwicach.
 4. Informacja na temat planów inwestycyjnych PLK S. A., dotyczących Łabęd.
 5. Projekt uchwały nr 39/2019 Rady Osiedla Łabędy z 14 lutego 2019 r. w sprawie udziału Rady Osiedla Łabędy w konkursie na organizację   imprez ponadosiedlowych.
 6. Projekt uchwały nr 40/2019 Rady Osiedla Łabędy z 14 lutego 2019 r. w sprawie opinii w sprawie proponowanych zmian rejonów gliwickich szkół podstawowych.
 7. Wybory do Rad Osiedli – aktualny stan realizacji Uchwały nr II/27/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia w sprawie wyznaczenia daty wyborów do Rad Osiedli.
 8. Informacja o bieżącej pracy Zarządu Osiedla Łabędy.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

obrazekKtoś wycina drzewa na skwerku przed tzw. Relaksem przy ul. Wolności.

Ostatnie z nich zostało podcięte, przewrócone i … pewnie czeka, aż wycinający je sprzątnie.

Taki proceder trwa od jakiegoś czasu, ale nikt nie zwrócił na niego uwagi, ani mieszkańcy, ani dzierżawcy sąsiednich lokali, ani Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który ma skwer pod opieką, ani Rada Osiedla.

Ścięte i leżące drzewa nikogo nie niepokoiły. Myśleliśmy, że to MZUK prowadzi prace porządkowe, choć fakt pozostawiania ściętych drzew nie był normalny – MZUK wycina i natychmiast usuwa ścięte drzewa.

Na terenie skweru widać pozostałości pni drzew usuniętych wcześniej widać też na śniegu ślady ciągniętych gałęzi.

MZUK 6 lutego zgłosił sprawę Policji.