łabędzieDziś przed godz. 10. zauważyliśmy na Kłodnicy spore stado łabędzi.

Składało się z dwunastu ptaków – dziewięciu dorosłych i trzech młodych.

Zmierzały w górę rzeki.

Wyglądały bardzo dostojnie, jak to łabędzie.

Ponieważ łabędź jest symbolem naszej dzielnicy, zareagowaliśmy na ich obecność emocjonalnie i postaraliśmy się o utrwalenie ich wizyty na naszej rzece.


chodnikiKończą się prace na skwerze przy tzw. Relaksie. Zmiany widać z daleka.

Ułożone zostały nowe chodniki, dzięki którym będziemy mogli wygodnie przemieszczać się pomiędzy ul. Wolności i Strzelców Bytomskich.

Firma wykonująca prace na zlecenie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, kończy porządkowanie terenu przylegającego do ciągów komunikacyjnych.

Wiosną wrócimy do sporawy zagospodarowania ternu zielonego.

Do wykonania w roku przyszłym pozostanie krótki odcinek chodnika, biegnącego na wysokości apteki.

Nie wykonano go w ramach obecnie prowadzonych prac, ponieważ w najbliższym czasie zostanie on rozkopany w związku z III etapem inwestycji PEC.


PRZEJŚCIENa portalu 24Gliwice 4 grudnia 2017 r. zamieszczony został materiał pt. „Konieczność poprawienia oświetlenia przejść. Policja i ZDM w sprawie bezpieczeństwa pieszych”.

Informuje on o spotkaniu zorganizowanym w Komendzie Miejskiej Policji w sprawie bezpieczeństwa pieszych.

Napisano w nim m.in., że „jedną z sugestii przedstawionych przez policję była konieczność poprawienia oświetlenia przejść dla pieszych […]”

W pełni się z tym  zgadzamy i przypominamy, że z takim właśnie wnioskiem wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich pismem z dnia 9 października 2017 r.

Przy okazji podkreślamy, że zrobiliśmy to na prośbę jednego z mieszkańców, który zwrócił nam na ten problem uwagę.

Pismo skierowano do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, który 19 października napisał : „w najbliższym czasie zostanie wykonany przegląd oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych na terenie Łabęd. O wynikach i wszelkich ustaleniach poinformujemy odrębną korespondencją.”

ZDM poprosiliśmy też o przycięcie gałęzi, zasłaniających lampy uliczne w rejonie przejść. Do Państwa zwracaliśmy się z prośbą o wskazanie takich miejsc, które powinny zostać prześwietlone.


StrzechaNa początku listopada, powróciliśmy do podjętej w połowie roku 2013 inicjatywy utworzenia w Łabędach domu pobytu dziennego.

Wcześniejsza idea odżyła z trzech powodów.

Po pierwsze – często o możliwość powstania takiej placówkę pytali nasi Seniorzy.

Po drugie – uznaliśmy, że na ten cel świetnie nadaje się nieruchomość przy ul. Partyzantów 30, tzw. „Strzecha”, należąca do Miasta Gliwice i dwukrotnie, bezskutecznie wystawiana na sprzedaż.

Po trzecie – sąsiedzi „Strzechy” obawiali się, że kupi ją ktoś, kto będzie prowadził w niej działalność równie uciążliwą jak poprzednia.

Trzeci z kolei przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczałby najprawdopodobniej kolejne obniżenie ceny, a więc, uszczuplenie możliwych przychodów Miasta Gliwice.

Biorąc to wszystko pod uwagę, najpierw wystąpiliśmy do zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystiana Tomali z prośbą o utworzenie w Łabędach domu dziennego pobytu.


SzuwarekOd lat… nie pamiętamy już ilu, zabiegamy o pozyskanie przez Miasto Gliwice działki nr 701 obręb Przysłówka, na której znajduje się część stawu „Szuwarek”.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami podejmuje w tej sprawie różnorodne działania, niestety, jak dotychczas nieskuteczne.

Dzieje się tak dlatego, że właściciel działki – Kompania Węglowa S.A., nie wykazuje wystarczającego zainteresowania sprawą.

Rada regularnie pyta, czy są już jakieś decyzje. Na nasze pismo z 13 listopada uzyskaliśmy następującą odpowiedź:

„[…] ostatnie pismo w sprawie zamiany nieruchomości, w skład której wchodzi m.in. ww.  działka – w związku z przekształceniem Kompanii Węglowej S.A. – zostało skierowane do spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w dniu 18 października 2017 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi w sprawie.

Informujemy, ze Miasto w piśmie kierowanym do Spółki podtrzymało stanowisko dotyczące możliwości zamiany nieruchomości.

Kontynuowanie sprawy zależy od stanowiska i postępów prac w ww. Spółce.”

Miejmy nadzieję, że w końcu osoby odpowiedzialne za gospodarowanie mieniem pokopalnianym podejmą decyzję w sprawie Szuwarka.


StrzelcówZgodnie z sugestią grupy mieszkańców ul. Strzelców Bytomskich, z którymi Rada Osiedla Łabędy kontaktowała się od początku października w sprawie realizacji zadania – Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych, podjęliśmy decyzję, że ważne dla sprawy uzgodnienia przekażemy zainteresowanym w formie komunikatu, a nie spotkania.

Uznaliśmy, że komunikat będzie skuteczniejszą forma dotarcia do zainteresowanych.

Przedstawimy w nim działania podjęte przez Radę i decyzje Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna, dotyczące wysokości środków i terminu wykonania remontu.

Przedstawiciele mieszkańców otrzymywali sukcesywnie kolejne pisma, w których zawarte są najważniejsze informacje. Pierwsze z nich pochodzi z 5 stycznia, ostatnie z 13 listopada 2017 r.

Komunikat zostanie umieszczony na tablicach ogłoszeniowych. Wraz z komunikatem podamy Państwu dane kontaktowe do osób, które będą mogły udzielić zainteresowanym odpowiedzi na ewentualne pytania.


TuwimaJezdnia ul. Tuwima wymaga pilnych napraw. Ubytki powstają nieustannie. W tym roku były uzupełniane, ale powstały nowe.

Dzięki aktywności jednego z mieszkańców, Zarząd Dróg Miejskich otrzymał zgłoszenie napraw wraz ze zdjęciami ubytków.

Skontaktowaliśmy się dziś z ZDM, aby prosić o szybką realizację napraw.

Uzyskaliśmy deklarację wykonania ich w przyszłym tygodniu.

Ogólny stan drogi jest zły. Od kilku lat zabiegamy o jej przebudowę. Do realizacji tego oczekiwanego przez mieszkańców jeszcze nie doszło, bo do planu remontów w poprzednich latach były wpisywane drogi, znajdujące się w równie złym stanie i wymagające zmiany – m.in. ul. Wieniawskiego, K. Marksa, 22 lipca, Kosmonautów…

Oczekując na przyszłoroczny plan remontów, Rada Osiedla Łabędy już 21 lipca, na etapie budowania projektu budżetu Miasta Gliwice na rok 2018, wystąpiła z wnioskiem o wykonanie remontu ul. R. Luksemburg w roku następnym, analogiczny wniosek złożyła 25 lipca w sprawie ul. Tuwima i Batorego.

Które ulice będą przez ZDM remontowane w roku 2018 będziemy wiedzieli pod koniec marca.


MajakowskiegoOd dłuższego czasu stan ul. Majakowskiego jest gorszy od innych ulic znajdujących się w obrębie inwestycji PEC.

Na obecne kłopoty złożyło się kilka elementów – wykopy pod nową sieć ciepłowniczą, zlokalizowane na końcu ulicy miejsce składowania ziemi, nieutwardzony wjazd do garaży, samochody parkujące na jezdni, od kilku miesięcy uniemożliwiające wykonanie zamiatania – w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Droga, po kilku naszych interwencjach u inspektora PEC, była sprzątana. Ostatnie czyszczenie wykonano 16 listopada. Zdjęto grubą warstwę błota, ale jeszcze trochę zostało.

Dziś staraliśmy się znaleźć wyjście z zaistniałej sytuacji. Wymaga to współdziałania z PEC, Zarządem Dróg Miejskich, użytkownikami garaży, przedstawicielem zarządcy i mieszkańców.

Poinformujemy Państwa o sposobie rozwiązania problemu. Zależy on od kilku elementów. Tych samych, które są jego przyczyną.


GojawiczyńskiejOd 2008 r. parter budynku przy ul P. Gojawiczyńskiej 9a, w którym aż do momentu likwidacji, mieściła się szkoła specjalna, zajmuje poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzona przez Meden Sp. z o.o.

Powstanie poradni poprzedzone było remontem, w którym partycypowało miasto. Przeznaczyło na ten cel około 200 tys. zł. Wydatki wynikały z obowiązku zapewnienia mieszkańcom opieki medycznej. Dzierżawca został wyłoniony w formie przetargu.

Znacznie większe środki przeznaczyła spółka. Miasto wydzierżawiło pomieszczenia na 10 lat. Kończą się one w przyszłym roku.

Zawsze interesowało nas, jak nowa placówka poradzi sobie w Łabędach, kto ją wybierze. W pierwszych latach funkcjonowania placówki zaglądaliśmy do niej dość często, żeby sprawdzić, jak działa. Zwykle było pusto.

Dziś zajrzeliśmy tam po długiej przerwie. Było zamknięte. Na oknie znaleźliśmy kartkę z informacją:

„Meden Sp. z o.o.  informuje, że poradnia POZ na ul P. Gojawiczyńskiej 9a będzie nieczynna. W tym czasie opiekę zdrowotną, lekarską i pielęgniarską dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje do Meden Sp. z o.o. świadczy placówka znajdująca się w Gliwicach, u. Zabrska 6.”

Nie sprawdziliśmy, od kiedy to ogłoszenie wisi, ale sądzimy, że będzie obowiązywać do końca trwania umowy.

Nigdy nie potrafiliśmy się dowiedzieć, ilu pacjentów wybrało tę poradnię, jak była wykorzystywana. Wiedzieliśmy tylko, że dzierżawca regularnie płaci za lokal.

Teraz dopytamy o stan aktualny. I wrócimy do sprawy wykorzystania nieruchomości.


wyjazd koło wiaduktuW związku z notorycznym zanieczyszczaniem jezdni przez samochody wyjeżdżające na ul. Staromiejską z nieutwardzonej drogi, położonej pomiędzy nasypem kolejowym a Kanałek Gliwickim zwróciliśmy się do Straży Miejskiej z wnioskiem o rozwiązanie problemu.

Brudzenie jezdni jest wykroczeniem, za które można nałożyć mandat.

Przypomnieliśmy, że :

  1. problem istnieje od wielu lat, wymaga ciągłych interwencji, także funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
  2. generuje poważne zagrożenie dla pieszych i pojazdów, ponieważ sposób, w jaki samochody włączają się do ruchu urąga wszelkim zasadom,
  3. wyjeżdżające samochody powodują zniszczenia – w ostatnim czasie konieczne było przebudowanie studzienki telekomunikacyjnej, chodnik jest w coraz gorszym stanie,
  4. prośby o utwardzenie gruntu były przez wiele lat ignorowane, ostatnio ktoś ułożył na wyjeździe sześć płyt betonowych i uznał, że problem został rozwiązany, nie został, jezdnia brudzona jest nadal.

            Pomoc w tej sprawie Straży Miejskiej uznaliśmy za nieodzowną.