186018010_3102730893293107_8918720106444946126_nRegularnie informujemy, jakie problemy zgłaszają Radzie Dzielnicy mieszkańcy Łabęd.
Podejmujemy działania w przypadku każdego z nich.
W ostatnim czasie dotarły do nas prośby o zajęcie się następującymi sprawami:
1. dzikie śmietnisko przy ul. Radosnej,
2. nadmierna prędkość samochodów na ul. Tuwima – wniosek – budowa wyniesienia,
3. uszkodzenie urządzenia zabawowego na skwerze przy ul. Narutowicza,
4. hałas z toru do driftu przy ul. Mechaników,
5. zaleganie ubrań obok pojemników na zużytą odzież,
6. brak kosza na śmieci w rejonie wejścia do lasu od strony ul. Makuszyńskiego,
7. porzucony samochód w sąsiedztwie ul. Sojki,
8. mała liczba urządzeń na placach zabaw na tzw. osiedlu górniczym,
9. porzucone dwa samochody przy ul. Staromiejskiej,
10. dzikie wysypisko na tyłach ul. Zamkowej,
11. zniszczenie ogrodzenia placu zabaw przy ul. A. Jagiellonki.


186287776_3102659119966951_7883746193301397223_nInformowaliśmy wcześniej, że Zarząd Dróg Miejskich posadzi w różnych punktach naszej dzielnicy młode drzewa.
Pas drogowy wzdłuż ul. Wolności wzbogacił się o 21 wiązów holenderskich.
To nie wszystko.
Teren wzdłuż ul. Staromiejskiej, znajdujący się w rejonie kościoła, przyozdobiło 7 drzew wiśni piłkowanej.
Są one, podobnie, jak te przy ulicy Wolności, zabezpieczone przed brakiem wody i mechanicznymi zniszczeniami.
Koszt nasadzeń to 4.218,48 zł.
Przypominamy, że kolejne nasadzenia to:
– ul. Przyszowska – klon polny, 10 szt, koszt 7.160,40 zł,
– ul. Przyszowska – lipa srebrzysta, 33 szt, koszt 14.434,20 zł,
– ul. Lema/Literatów – wiśnia piłkowana, 4 szt., koszt 2.410,56 zł,
– ul. Wyczółkowskiego – lipa srebrzysta, 2 szt, koszt 874,80 zł,
– ul. Wyczółkowskiego – grab pospolity, 31 szt, koszt 14.162,04 zł,
– ul. Wyczółkowskiego-śliwa wiśniowa, 39 szt, koszt 22.281,48 zł,
– ul. Partyzantów/Przyszowska – róża okrywowa, 100 szt, koszt 3.553,50zł,
– ul. Partyzantów/Wolności – róża okrywowa, 120 szt, koszt


186291826_3102292943336902_6259978178014907247_nW ramach remontu ul. Tuwima Zarząd Dróg Miejskich planował odtworzenie progów spowalniających.
Zachowanie tej samej liczby, a było ich sporo i w związku z zabiegami Rady Dzielnicy o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na niektórych łabędzkich ulicach, także na ul. Tuwima, wymagało weryfikacji. Zaproponowaliśmy, aby:
1. progi zmienić na wyniesienia,
2. ograniczyć liczbę wyniesień,
3. montaż wyniesień realizować etapami,
4. w ramach I etapu wykonać wyniesienie na wysokości placu zabaw,
5. termin wykonania pierwszego z wyniesień uzależnić od oczekiwań mieszkańców.
Te oczekiwania zostały w ostatnim czasie wyrażone w postulacie, skierowanym do Rady, aby wyniesienie w ciągu ul. Tuwima zostało wykonane.
Stosowny wniosek został skierowany do Zarządu Dróg Miejskich.
ZDM poinformował, że „wcześniej uzgodnione wyniesienie zostanie wykonane w ciągu ul. Tuwima na wysokości placu zabaw.
Realizacja prac przewidziana jest w terminie do końca czerwca br.”


185323257_3101952350037628_4803891106525539650_nGliwicka Inicjatywa Lokalna to jedna z form współpracy, dzięki której mieszkańcy mogą mieć bezpośredni wpływ na swoje otoczenie.
Zmieniać je i dostosowywać do własnych potrzeb.
Więcej informacji można znaleźć m.in. w Miejskim Serwisie Informacyjnym z 15 kwietnia br.

Centrum 3.0 / dawne Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych / wspiera tę ideę i oferuje pomoc w przygotowaniu wniosków.
Kontakt – tel. 665 009 140, 32/238-24-55.


186474357_3101933836706146_3746647909159603028_nW poście z 16 kwietnia, informowaliśmy, że w roku 2021 wykonany zostanie monitoring dwóch skwerów.
 
Rada poproszona została o zaopiniowanie projektu.
W sprawie wykonania monitoringu skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki Rada wydała opinię pozytywną.
Została ona przekazana Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Ewie Weber i Dyrektorowi Centrum Ratownictwa Gliwice.
Zwrócono w niej m.in uwagę na to, że:
1. na skwerze przy ul. A. Jagiellonki należy ustawić drugi stały punkt kamerowy, obsługujący rejon boiska, na którym notorycznie odbywają się głośne i uciążliwe dla sąsiadów libacje alkoholowe,
2. zestaw urządzeń planowanych do zamontowania na skwerze przy ul. A. Jagiellonki powinien zostać uzupełniony o kamery obrotowe,
3. wskazane jest przyspieszenie terminu wykonania monitoringu na terenie skweru przy ul. Narutowicza, montaż urządzeń powinien się odbyć przed rozpoczęciem sezonu letniego, kiedy to korzystanie z obiektu jest intensywniejsze niż w innych okresach roku,
4. monitoring terenów skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki, szczególnie pod względem doboru kamer i wykorzystywania rejestrowanego obrazu winien zapewnić wyraźny obraz, pozwalający na identyfikację nagranych osób,
5. konieczne jest bieżące reagowanie, w czasie rzeczywistym, na niewłaściwe i niebezpieczne sytuacje i zachowania.
Ponadto Rada Dzielnicy Łabędy zawnioskowała, aby władze Miasta Gliwice przeanalizowały obecny sposób funkcjonowania monitoringu miejskiego pod katem jego skuteczności. Samo nagrywanie i przechowywanie materiałów do ich ewentualnego wykorzystania Rada uważa za niewystarczające i niezapewniające efektów, których oczekują mieszkańcy.
Napisaliśmy, że liczymy na wprowadzenie takich zmian organizacyjnych, w wyniku których normą będzie bieżące, stałe obserwowanie obrazów z kamer i natychmiastowe reagowanie w sytuacjach wymagających interwencji Straży Miejskiej lub Policji. W obrębie skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki mają miejsce takie zdarzenia, które wymagają podejmowania działań w momencie, gdy się dzieją, a nie dopiero po tym, jak obiekty zostaną zniszczone.
Rada Dzielnicy wyraziła nadzieję, że monitoring skwerów przy ul. Narutowicza i A. Jagiellonki wyeliminuje lub poważnie ograniczy przypadki wandalizmu, kradzieży, spożywania alkoholu w miejscach publicznych i pozwoli na identyfikację sprawców wykroczeń.


186215257_3101654496734080_4056312834715631607_n12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.
Każdy z nas styka się z nimi i korzysta z ich opieki i pomocy.
Swą pracę wykonują ofiarnie i cierpliwie.
Często są niedoceniane.
Pamiętajmy o nich na co dzień, a dziś szczególnie.
Wszystkim wykonującym zawód pielęgniarki i pielęgniarza, pracującym w łabędzkich placówkach – w PRO – MEDzie przy ul. P. Gojawiczyńskiej, w ViITAMEDzie przy ul. Różanej, JUNIOR – MEDzie przy ul. Batorego, CENPiLu przy ul. Mechaników, a także wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom mieszkającym w Łabędach, w dniu ich święta, Rada Dzielnicy Łabędy składa podziękowania za ogromne zaangażowanie i poświęcenie w pracy dla zdrowia i dobra mieszkańców naszej dzielnicy.
Niech wyświadczone innym dobro wraca do Was zwielokrotnione.
Zdjęcie ze strony https://przychodnia-promed.pl/


184944537_3101255143440682_7097071820598545040_nUlicę Główną od terenów przemysłowych dzieli betonowy płotu.
Po zakończeniu remontu drogi, który miał miejsce w roku 2010, jego brzydota mocno się uwydatniła.
Trzeba było coś z tym zrobić.
Usunięcie płotu nie było możliwe, a właściwie to nie miało większego sensu, bo po drugiej stronie nie było nic do odsłaniania.
Wtedy poprosiliśmy Miejski Zarząd Usług Komunalnych, aby obsadził płot dzikim winem.
Wiedząc, jak szybko rośnie, mieliśmy nadzieję, że dzięki niemu zniknie problem brzydoty.
Udało się, choć częściowo, bo zieleń osłoniła płot tylko w połowie jego długości.
Odcinek od strony placu Niepodległości nadal jest brzydki.
Tym razem liczymy na pomoc Zarządu Dróg Miejskich.


185192782_3101226953443501_6731385290192492142_nW pasie drogowym, oddzielającym jezdnię od chodnika dla pieszych przy ul. Wolności, na zlecenie Zarządu dróg Miejskich posadzono młode, choć już sporych rozmiarów drzewa.
Są to wiązy holenderskie ‚Lobel’.
Jest ich 21.
Drzewa zostały zasadzone tak, aby możliwe było ich podlewanie. Woda będzie doprowadzania do systemu korzeniowego przez specjalną rurkę.
Podsypanie ziemi wokół pnia zrębkami ma służyć utrzymaniu wilgotności.
Aby chronić młode drzewa przed uszkodzeniami, osłonięte są siatka ochronną, a pień owinięto jutą.
Koszt wykonanych nasadzeń to 15.036,84 zł.
Drzewka już puszczają liście.
Brak drzew na fragmencie pasa wynika z ograniczeń technicznych – sieci podziemne.


185491871_3101201623446034_5043678992069854355_nOd końca kwietnia można już bezpiecznie korzystać z chodnika, biegnącego wzdłuż ul. Z. Nałkowskiej.
Zniknęły połamane i zdeformowane płytki. Wykonawca remontu zamienił je na kostkę brukową.
Na naszą prośbę poprawiono tez chodnik wzdłuż ogrodzenia danej szkoły. Płytki zdjęto i ułożono na nowo, likwidując nierówności.
Niestety, nie udało się wykonać fragmentu chodnika po drugiej stronie ulicy, od strony dzikiego, nieutwardzonego parkingu, bo teren nie jest własnością miasta.
Działka naprzeciw dawnej szkoły to nieruchomość prywatna.
Prace zlecił Zarząd Dróg Miejskich.
Ich koszt to prawie 130 tys. zł.