sTAROMIEJSKADwa budynki, stające przy ul. Staromiejskiej 10 i 12, wyglądają okropnie i … niestety, trochę jeszcze będą tak wyglądać.

Dom przy ul. Staromiejskiej 12 jest własnością osoby fizycznej, która kilka lat temu kupiła nieruchomość od Miasta Gliwice. Ponieważ obiekt dość długo stał pusty, a jego stan był zły, sprzedaż traktowaliśmy, jak szansę.

Myśleliśmy, że właściciel przeprowadzi jego remont i będzie używał. Tak się nie stało. Teraz nie mamy nic do zrobienia, bo jedyne, co można wymusić to zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.

Budynek przy ul. Staromiejskiej 10 został wykwaterowany, ponieważ nie nadaje się remontu. Zamurowano jego drzwi i okna.

Będzie tak stał do roku 2020 z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej – gdzieś są właściciele lub spadkobiercy, ale nic ze swoją nieruchomością nie robią.

Miasto musi czekać wymagany przez prawo czas.


OŚWIETLENIEPrzekazujemy aktualne informacje dotyczące zakończenia budowy oświetlenia na ul. Poezji i Kosmonautów.

Uzyskaliśmy je od Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych:

 1. na ul Kosmonautów i na u. Poezji zostały już zbudowane złącza,
 2. wykonawcy budowy oświetlenia po wykonaniu przyłączenia nowego oświetlenia z zabudowanym przez Tauron złączem, przekażą do Wydziału stosowne oświadczenie,
 3. Wydział wystąpi do firmy Turon o zawarcie aneksu do umowy na zakup energii elektrycznej,
 4. kolejną czynnością będzie zabudowanie liczników przez Tauron.

Postępy w tej sprawie będziemy obserwować na bieżąco i próbować wpływać na tempo prac.


POSIEDZENIE26 kwietnia Rada Osiedla odbyła 43. posiedzenie plenarne Rady Osiedla.

Uczestniczyło w nim 9 spośród 15 jej członków.

Obecni : T. Barcik, S. Gorczyca – Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, G. Maszniew, R. Mizera, K. Sowa, P. Tyrakowski.

Nieobecni: P. Caban, B. Fic, D. Kosowicz, R. Michalski, B. Pietrzak, J. Szubert.

Rada podjęła uchwałę  w sprawie poparcia zażaleń w sprawie:

 1. wniosku nr 318 Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.
 2. wniosku nr 322 Budowa siłownia na wolnym powietrzu wraz z oświetleniem solarnym.

W pierwszym przypadku zażalenie dotyczy wniosku zaopiniowanego pozytywnie, jednak wycena kosztów realizacji zadania  – 400 tys. jest naszym zdaniem zawyżona.

W drugim przypadku mamy do czynienia z wnioskiem zaopiniowanym negatywnie i tego właśnie dotyczy zażalenia. Wskazano w nim szereg argumentów przemawiających za zmianą opinii na pozytywną.

Zażalenia zostaną złożone w dniu jutrzejszym. Wyniki poznamy do 28 maja.

4 czerwca zacznie się głosowanie.


statekNa liście zadań wstępnie zaakceptowanych do głosowania w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się 28 propozycji.

11 z nich to tzw. projekty miękkie. Są to propozycje zajęć sportowych, ruchowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych. Ich adresatami są mieszkańcy Łabęd w różnym wieku:

 1. Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych.
 2. Kurs samoobrony dla kobiet.
 3. Zajęcia zumby.
 4. Zajęcia aqua aerobiku.
 5. Cykl warsztatów historyczno- edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim.
 6. Zajęcia w tenisie stołowym dla dzieci.
 7. Zajęcia gimnastyczne dla 2 grup wiekowych – 65+ i 35+.
 8. Zajęcia zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych.
 9. Udział Seniorów w 5 wydarzeniach artystycznych.
 10. Imprezy dla Seniorów – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami.
 11. Zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

urządzeniaNa liście zadań wstępnie zaakceptowanych do głosowania w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się 28 propozycji.

5  z nich dotyczy rekreacji i bezpieczeństwa pieszych.

Są to:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny.
 2. Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Paskowej Doliny.
 3. Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.
 4. Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Przyszowską.
 5. Oznakowanie prze4jśc dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej / sklep Biedronka / oraz skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Chatka Puchatka i Radosną.

Jest też zadanie, którego realizacja pomoże we właściwym komunikowaniu się z mieszkańcami : Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla.


 

bo_ludziki_5 (1)Dziś opublikowana została lista zadań wstępnie zaakceptowanych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego.

Łącznie jest ich 201 na 394 złożone wnioski. Zadań łabędzkich mamy 28 na 41 złożonych.

Są to zadania o bardzo różnym charakterze. Łączna ich wartość to 3.714.500 zł na 425.002 zł przyznane Łabędom.

Do 27 kwietnia wnioskodawcy mają prawo odwołania się od opinii negatywnej dla zadań, których nie umieszczono na liście.

Rada spotyka się w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia. Podejmie wtedy decyzje w sprawie złożenia zażaleń na odrzucenie wybranych z wniosków, które procesie weryfikacji otrzymały negatywną opinię.


 

SIŁOWNIANa tarasie „Łabędzia” projektant przewidział siłownię.

Zamysł był dobry – urządzenia w obrębie obiektu, a jednocześnie na świeżym powietrzu, blisko zaplecza sanitarnego, z pięknym widokiem na otoczenie.

Jednak obawiając się o jej właściwe wykorzystanie, już w czasie budowy, we wrześniu 2013 r. zaproponowaliśmy zamontowanie siłowni poza budynkiem centrum. Nie było zgody projektanta.

Po czasie okazało się, że osoby, które korzystają z siłowni można policzyć na palcach. Dlaczego? Nie wiadomo.

W kwietniu 2016 r. wystąpiliśmy z prośbą o przeniesienie siłowni w inne miejsce. Zaproponowano nam powrót do sprawy po okresie gwarancji.

11 kwietnia podjęliśmy tę sprawę po raz kolejny.

Napisaliśmy, że siłownia znajdująca się na tarasie ‘Łabędzia” nie jest wykorzystywana, a umieszczenie jej w innym, łatwo dostępnym miejscu spowoduje, że zacznie ona być używana przez mieszkańców.

Propozycje jej nowej lokalizacji wypracuje Rada Osiedla Łabędy na jednym ze swych posiedzeń plenarnych .


 

MAMMOGRAFIADzięki współpracy Rady Osiedla Łabędy z gliwickim Centrum Onkologii, jak co roku, nasze Panie będą mogły wykonać badania mammograficzne nie opuszczając Łabęd.

Mammobus zostanie ustawiony, jak zwykle, na placu przy kościele św. Anny.

W tym roku bezpłatne badania będzie można wykonać w dniach: 8 i 9 maja w godz. od 10.00 do 17.00 i 10 maja w godz. od 8.30 do 15.30.

To wyjątkowa okazja, aby mammografię wykonać bez jechania do centrum i zbędnej straty czasu. Godziny przeprowadzania badań są na tyle dogodne, że każda z zainteresowanych Pań zdoła dopasować termin wizyty w mammobusie do rytmu swojego dna.

Warto skorzystać. Odrzucić obawy i upewnić się, że wszystko jest dobrze.

Zachęcamy.

Ks. Piotrowi Kansemu dziękujemy za pomoc i życzliwość, na którą zawsze możemy liczyć.


 

KOSMONAUTÓWNa ulicy Kosmonautów trwa remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc parkingowych. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich wykonuje go Zakład Instalacji Budowlanych Szostak i Duda.

Od początku realizacji zadania, czyli od 9 kwietnia, utrzymuje się bardzo dobre tempo prac.

Rada odwiedza plac budowy codziennie. Wszelkie wątpliwości wyjaśnia z inspektorem ZDM.

Spotkaliśmy się też z zarządca nieruchomości, znajdujących się w rejonie remontu, aby omówić kilka ważnych dla mieszkańców spraw.


 

SAMOCHODY6  kwietnia 2018 r. odbyliśmy okresowy przegląd Łabęd z udziałem dzielnicowych Straży Miejskiej.

Tym razem skupiliśmy się na dwóch problemach – zaśmieconych miejscach i samochodach, które w jednym miejscu parkują bardzo długo albo zaparkowane są tak, że przeszkadzają innym.

Wszystkie odwiedzone miejsca zostały zgłoszone przez mieszkańców. Obejrzeliśmy parkujące samochody przy ul. Kosmonautów i przy ul. Planetarnej.

We wszystkich tych przypadkach działania podejmuje Straż Miejska w porozumieniu z właścicielami i zarządcami terenów, na których stoją pojazdy.