kwiaty na Dzień KobietRada Osiedla Łabędy oraz Filia nr 30 MBP serdecznie zapraszają do udziału dzielnicowym konkursie plastycznym „Kwiaty na Dzień Kobiet”.
Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VII.
Termin i miejsce składania prac: 08.03.2018 w  Filii nr 30 MBP w „Łabędziu”. Dana placówka w danej kategorii wiekowej składa maksymalnie 5 indywidualnych prac (w placówkach muszą odbyć się eliminacje). Prace muszą być podpisane. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 12.03.2018 o godz. 15:00 w Filii nr 30 MBP w Łabędach.
Serdecznie zapraszamy do udziału.Atrakcyjne nagrody czekają.


Kwiaty na Dzień Kobiet – plakat

Kwiaty na Dzień Kobiet – regulamin


naprawyUbytki w jezdniach łabędzkich ulic uzupełniane są na bieżąco.

Rada Osiedla regularnie informuje Zarząd Dróg Miejskich o istniejących uszkodzeniach. Są one usuwane szybko i sprawnie. Czas mijający od zgaszenia do naprawy jest krótki.

Miejsc, w których już wykonano naprawy jest wiele. W kolejce czekają następne.

Wszystkim mieszkańcom, którzy przekazują nam informacje o miejscach do naprawy serdecznie dziękujemy.

Zarządowi Dróg Miejskich dziękujemy za szybkie i sprawne działanie.


śmieciTeren położony w rejonie skrzyżowania ul. Przyszowskiej z ul. 15 Grudnia nie należy do najczyściejszych. Zalegają na nim różnego rodzaju odpady.

Ponieważ miejsce to nie jest własnością Miasta Gliwice, pozostaje nam jedynie – za pośrednictwem dzielnicowych Straży Miejskiej – prosić właścicieli o posprzątanie śmieci.

Jakiś czas temu to miejsce też było bardzo brudne, podjęliśmy stosowne działania. Teren posprzątano.

Teraz sytuacja się powtórzyła. Znów konieczne było podjęcie interwencji. Zrobiliśmy to natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia od jednej z mieszkanek Łabęd.

Nasz dzielnicowy Straży Miejskiej poinformował nas, że śmieci zostaną usunięte. Oby tak się stało. Będziemy sprawdzać, czy jest czysto.


wnioskiPrzypominamy, że Rada Osiedla i jej członkowie są autorami 31 wniosków o realizację różnorakich zadań na terenie Łabęd.

Ponieważ każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski, a nasze potrzeby są spore, Rada najpierw przyjęła wykaz zadań, o których wykonanie chce się ubiegać, potem opracowane zostały projekty poszczególnych wniosków, a na końcu, podczas posiedzenia, które odbyło się 25 stycznia, nastąpiło ich podpisanie.

Teraz dokonywana jest rejestracja wniosków. Zakończy się 12 lutego.

Następnie wnioski podlegną weryfikacji. Potrwa to do 20 kwietnia. Wnioski przeanalizują wydziały i jednostki miasta zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Zapewne nie wszystkie propozycje zadań zostaną zakwalifikowane do głosowania. Zdecydują o tym względy opisane w zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 5537/17.

Jeden z najważniejszych warunków dopuszczenia zadania do głosowania jest koszt jego realizacji. Nie może on przekroczyć kwoty przyznanej poszczególnym osiedlom. Łabędy mają do dyspozycji 425.002 zł.


BOOd 26 stycznia trwa rejestracja i weryfikacja wniosków do budżetu obywatelskiego, złożonych przez radnych Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, Rady Osiedli i jej członków i organizacje pozarządowe.

Ponieważ pełny wykaz wniosków zostanie opublikowany do 12 lutego.

8 lutego wykaz zarejestrowanych wniosków kończy się na pozycji 393. Wśród nich 30 z 31 złożonych, autorstwa Rady Osiedla Łabędy, 2 wnioski radnego Rady Miasta i 7 wniosków mieszkańców, spośród których, nie wszyscy ujawnili swe imię i nazwisko. Uważamy to za rzecz negatywną.

Ciekawostką jest wniosek nr 387, złożony przez Grażynę Dąbrowską – członkinię Rady Osiedla Zatorze, pod nazwą „ Korki we wtorki”. Wniosek przewiduje organizację korepetycji dla naszych łabędzkich uczniów.

Przygotowane przez Radę i jej członków wnioski to:

9 – projekty miękkie,

3 – budowa siłowni i street workoutów,

3 – remont ulic,

2 – budowa placów zabaw,

5 – wykonanie chodników, miejsc parkingowych,

2 – monitoring palców zabaw,

1 – budowa oświetlenia wzdłuż chodnika,

1 – budowa tężni solankowej

1 – utwardzenie terenu,

1 – wykonanie wybiegu dla psów,

1 – opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu

1 – montaż sygnalizacji ostrzegawczej na 3 przejściach dla pieszych,

1 – montaż 4 tablic informacyjnych.

 

Konkretniejsze informacje na temat naszych wniosków zaprezentujemy po 12 lutego.


DOTACJEOsoby dokonujące wymiany źródła ciepła lub przyłączające się do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą liczyć na dotację z budżetu Miasta Gliwice.

Zasady jej uzyskiwania oraz wysokość wypłacanych środków określa regulamin zawarty w uchwale Rady Miasta Gliwice nr XX/497/2016.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem dotacji, a szczególnie członkowie wspólnot mieszkaniowych powinni się zapoznać z jego zapisami.

Mieszkańcy mogą korzystać też z dotacji w ramach Programu Obniżania Niskiej Emisji – PONE.

W związku z zakończeniem I i II etapu inwestycji PEC – Gliwice skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna kilka pytań w sprawie dotacji:

  1. czy podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania z tytułu zmiany źródła ciepła, których mieszkania znajdują się na terenie objętym miejską siecią ciepłowniczą, a które z tej sieci nie zamierzają korzystać, powinny zostać pozbawione możliwości ubiegania się o dotację na wymianę pieca węglowego na piec gazowy lub elektryczny,
  2. ile dotacji i na jaką łączną kwotę przyznano mieszkańcom Łabęd w roku 2016, 2017 i 2018 na podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice nr XX/497/2016 i w ramach programu PONE, w okresie jego obowiązywania,
  3. ile środków ma jeszcze do dyspozycji Miasto Gliwice w ramach programu PONE?