;l'Usuwanie awarii sieci wodociągowej na ul. Głównej jeszcze trwa. 
To wprawdzie ostatni etap prac, a ekipa działa w obrębie chodnika, ale nadal konieczne jest stosowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej.
Dziś, po zakończeniu prac instalacyjnych, uzupełnione będą braki w asfalcie i dopiero po jego ostygnięciu ruch drogowy w rejonie wiaduktu kolejowego wróci do stanu pierwotnego. 
Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z gliwickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.
Z przekazanych nam informacji wynika, że ruch w rejonie wiaduktu powinien zostać przywrócony do stanu poprzedniego około godziny 13. 
Oznacza to, że w szczycie nie powinno już być problemów.


 

66664894_2537702006462668_3523058194261737472_oNiszczenie wyposażenia skweru przy ul. Narutowicza nie skończyło się.
W ostatnim czasie, np. 25 czerwca i 13 lipca uszkodzone zostały ławki. 
Jedną z nich wyrywano z podłoża i rzucono pod dawny hotel.
Jeden z mieszkańców przeniósł ją na teren skweru.
W nocy z piątku na sobotę połamano i wyrwano listwy z dwóch ławek.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych naprawia i wymienia to, co niszczą wandale.
Wcześniej zdewastowana została altanka, kilka razy wyrywano kostki chodnikowe, z jednego z urządzeń siłowni oderwano jego część, co wymaga wymiany całości, uszkodzone też zostały urządzenia zabawowe.
To wszystko oznacza konieczność wydatkowania środków.
A można by je spożytkować inaczej. 
Przypominamy, że po aktach dewastacji, które miały miejsce na początku czerwca, podjęliśmy starania o zamontowanie na terenie skweru monitoringu mobilnego. 
Zdjęcia wykonali i przesłali do nas współpracujący z Radą mieszkańcy. Bardzo im za wszystko dziękujemy.
 


66643733_2537675599798642_2238274081201848320_oW tym roku, podobnie, jak w latach poprzednich, do Łabęd zawita Kino Letnie.
O jego obecność w naszej dzielnicy zabiegaliśmy, aby mieszkańcy mogli skorzystać z seansów filmowych pod chmurka blisko swojego miejsca zamieszkania. 
Łabędzianie będą mieć możliwość skorzystania z projekcji filmowych, które odbędą się 28 lipca na terenie Piaskowej Doliny przy ul. Piaskowej.
Zaprezentowane zostaną dwa filmy:
1. o godz. 18.00 dla dzieci „Fistaszki – wersja kinowa”
2. o godz. 20.00 dla dorosłych „Morderstwo w Orient Ekspressie”
Kino Plenerowe organizuje Wydział Kultury i Promocji Miasta. 
W ramach tego przedsięwzięcia przygotowano 9 seansów. Nasz łabędzki jest jednym z nich.
Dziękujemy za tę ciekawą propozycję dla mieszkańców.


 

66687828_2537673379798864_7658256138529406976_nOd rana trwa usuwanie awarii sieci wodociągowej. 
W rejonie wiaduktu kolejowego prace związane z wymianą uszkodzonego odcinka wykonują pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Za zgodą Zarządu Dróg miejskich zajęto kawałek jezdni i chodnik, a także ustawiono tymczasową sygnalizację świetlną, regulując ruch drogowy.
Niestety, prowadzone prace powodują utrudnienia w ruchu drogowym.
Do usunięcia awarii PWiK zaangażowało wielu pracowników i dużo sprzętu.
Z pozyskanych przez nas informacji wynika, że zakończenie prac planowane jest na dzisiejszy wieczór. 
Awaria nie spowodowała braków w dostawie wody z wyjątkiem dwóch nieruchomości.


 

Zdjęcie-0035Wzdłuż jedni przy ul Kosmonautów, w rejonie budynku nr 54 i 56, dzięki operatywności zarządcy i zgodzie mieszkańców, powstał parking.
Niestety, pracownicy firmy, która go wykonywała, wyrzucili usunięte krzewy i zbędne materiały na obrzeże lasu.
O pomoc w tej sprawie poprosiliśmy dzielnicowych Straży Miejskiej, którym w ramach ostatniego objazdy Łabęd pokazaliśmy zaśmiecone miejsce.
Dzięki ich skutecznym działaniom teren został uprzątnięty.
Wprawdzie co nieco jeszcze zostało, ale … po raz drugi sprawy nie będziemy podejmować. 
To zakres działania zarządcy. I kwestia wrażliwości mieszkańców.


 

Zdjęcie-0045W ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego złożyliśmy wniosek: „Utworzenie 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów poprzez wydzielenie części działki gminnej nr 123 obręb Przyszówka i wykonanie nowej nawierzchni z płyt ażurowych.”
Wniosek został zaopiniowany negatywnie. 
Nie zgodziliśmy się z tym i 18 czerwca złożyliśmy odwołanie.
W ostatnich dniach poprosiliśmy o pomoc w tej sprawie Panią Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” i skierowanie do Urzędu Miejskiego pisma odnoszącego się do argumentów, będących podstawą sformułowania negatywnej opinii.
Pismo zostało złożone 11 lipca.
Jesteśmy przekonani, że nasze odwołanie i pismo spółdzielni będą podstawą zmiany oceny zasadności wniosku o budowę parkingu. 


20190709_184730Obiekt przy ul. Partyzantów 30 przechodzi poważną przemianę.
Dawny lokal gastronomiczny zmienia się w dom pobytu dziennego dla Seniorów.
Placówkę będzie prowadzić Ośrodek Pomocy Społecznej.
Prace adaptacyjne finansowane są z budżetu Miasta Gliwice.
Warto podkreślić, że kolejny obiekt na terenie Łabęd zyskuje nowe życie i będzie służyć ważnym społecznym celom.

Jaki jest zakres prac i jak działają domy pobytu dziennego napiszemy w odrębnych materiałach.


Zdjęcie-0026Na terenie przyszłych obiektów sportowych przy ul. Partyzantów trwa usuwanie wszystkiego, co jest zbędne – asfaltu ze starego boiska, bramek, piłkochwytów, ziemi.
W najbliższym czasie powinny zapaść decyzje w sprawie wycinki trzech drzew, rosnących na środku placu budowy. Sprawę prowadzi Urząd Marszałkowski.
Prace zleca i nadzoruje Wydział Inwestycji i Remontów.
W każdy piątek odbywa się narada z udziałem wszystkich zainteresowanych inwestycją. 

Oceniany jest postęp prac. 


20190709_0905489 lipca zakończone zostały prace remontowe na ul. Majakowskiego.
Pracownicy Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów położyli ostatnią warstwę asfaltu.
Wcześniej uporządkowano tereny przyległe i zasiano trawę. 
Teraz pozostał tylko odbiór końcowy, którego dokona Zarząd Dróg Miejskich, zlecający wykonanie prac i nadzorujący ich przebieg.
Jak nowa droga będzie używana, jak długo jezdnia i chodniki bedą w dobrym stanie, zależy od mieszkańców. 

Muszą o nią dbać, jak o coś swojego. 


66427687_2532229787009890_7928555683350315008_n
Z żalem informujemy, że wczoraj w wypadku motocyklowym zginął nadkomisarz Krzysztof Skowron, znany części łabędzian, były komendant naszego komisariatu.
Służył w łabędzkiej jednostce od 1 listopada 2010 r. do 1 grudnia 2013 r.
Gdy kończył pracę w Łabędach napisaliśmy o Nim w 19. numerze „Naszych Łabęd:
Sposób, w jaki komisarz Krzysztof Skowron wypełniał obowiązki szefa komisariatu sprzyjały pozytywnym zmianom i dobrym relacjom ze środowiskiem lokalnym. 
Jego działania cechowały: otwartość na problemy i gotowość do ich rozwiązywania, umiejętność współdziałanie z wszystkimi, którzy mogli wspomóc działania policji, ogromna życzliwość i wysoka kultura osobista. 
Naszego komendanta można było zobaczyć na posiedzeniach Rady Osiedlowej, w placówkach oświatowych, na spotkaniach Klubu Seniora, festynach dzielnicowych. Był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla Łabęd. 
Pracował ramię w ramię ze swoimi podwładnymi, patrolując ulice, pełniąc służby popołudniowe i nocne, aby lepiej poznać problemy dzielnicy. 
Dzięki wysiłkom komisarza K. Skowrona w ostatnich latach znaczącej poprawie uległ poziom bezpieczeństwa w Łabędach – zarówno ten, który pokazują statystyki, jak i ten odczuwany przez mieszkańców.
[…] 
za trzyletnią owocną i bogatą w pozytywne zmiany pracę na rzecz Łabęd należą się komisarzowi Krzysztofowi Skowronowi serdeczne podziękowania.”


Zdjęcie ze strony: http://slaska.policja.gov.pl