Bez tytułu29 maja odbyło się 45. posiedzenie Rady Osiedla Łabędy.

Uczestniczyło w nim 9 z 15 jej członków: S. Grzechca, S. Gorczyca-Kamaj, R. Jaros, B. Kończak, R. Michalski, E. Mizera, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski.

W posiedzeniu nie uczestniczyli: T. Barcik /urlop/, P. Caban, B. Fic, D. Kosowicz, G. Maszniew /wyjazd służbowy/, B. Pietrzak /koncert PSM/.

Rada pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał Rady Miasta Gliwice w sprawie:

  1. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice,
  2. ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice.

Uchwały te podtrzymują aktualną liczbę zezwoleń.

Rada, przed przyjęciem opinii, wysłuchała wyczerpujących informacji na temat stanu ładu i porządku publicznego w Łabędach, przekazanych przez Zastępcę Komendanta IV Komisariatu Policji oraz przeprowadziła dyskusję na temat liczby obecnie funkcjonujących na terenie Łabęd punktów sprzedaży alkoholu i godzin ich pracy. W posiedzeniu wzięli też udział dzielnicowi z IV Komisariatu.

Projekty uchwał oraz informacje uzupełniające na ich temat przedstawimy w odrębnym materiale.


IV GŚRIV Gliwickie Święto Rodziny odbyło się w Parki Chopina 27 maja. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Przygotowały ją: Rada Osiedla Łabędy we współpracy z RO Bojków i Wojska Polskiego, Młodzieżowym Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, SP nr 6, PM 40, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, Fundacją Różyczka, GTW.

Z przygotowanej oferty skorzystało wielu gliwiczan w różnym wieku.

W programie artystycznym wystąpiło ponad 500 osób.

IV GŚR miało wiele łabędzkich akcentów:

  1. koordynatorem zadania była Rada Osiedla Łabędy,
  2. imprezę prowadziła łabędzianka – Danusia Ejmocja,
  3. w programie artystycznym wystąpili wychowankowie łabędzkich Przedszkoli nr 34,37, 38, tancerze Szkoły Tańca Dance Look i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza, działających na terenie naszej dzielnicy,
  4. gwiazdą wieczoru był zespół Time, związany z Łabędami,
  5. nawet lody były łabędzkie – z lodziarni Klapec.

W imieniu Rady Osiedla Łabędy dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli na siebie trudne zadania współorganizatorów imprezy.


 

155Od kilku lat zmagamy się z problemami związanymi z zaniedbaną działką, położoną przy ul. Kosmonautów. Jest zaśmiecona i zarośnięta. Właściciel nie dba o jej stan.

Od trzech lat członkowie Rady Osiedla Łabędy porządkują ją w ramach akcji Sprzątania Świata. W tym roku wywlekliśmy z niej wyjątkowo dużo śmieci, szczególnie tzw. wielkich gabarytów.

Jest to jednak działanie doraźne, a nam zależy na stałym rozwiązaniu problemu, czyli zmuszeniu właściciela do zadbania o swój teren.

Po raz kolejny, w kwietniu, poprosiliśmy Wydział Gospodarki Nieruchomościami o podjęcie wobec niego działań dyscyplinujących.

Pismem z 23 maja zostaliśmy poinformowani, że Straż Miejska prowadzi czynności zmierzające do złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w Gliwicach o ukaranie właściciela działki nr 155 obręb Przyszówka.

Za jakiś czas sprawdzimy jaki jest postęp w sprawie.


tenis26 maja odbyły się trzecie i ostatnie zawody w ramach IV Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym. Wzięło w nich udział prawie 100 zawodników, którzy walczyli o medale i puchary w 7 kategoriach.

Zawody odbywały się w hali „Łabędzia” przy ul. Partyzantów.

Zorganizowała je Akademia Tenisa Stołowego. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Gliwice.

Przedstawicielka Rady uczestniczyła w uroczystości dekoracji zwycięzców.

Przy okazji warto podkreślić, ze w naszym centrum odbywa się wiele imprez o dużym zasięgu i znaczącej randze.


 

33579831_2196335800599292_7882702741347237888_nZ okazji dzisiejszego święta ogłaszamy konkurs.

Rada Osiedla Łabędy oraz Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 30 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym ,,Kartka dla Mamy”.

Konkurs podzielony jest na 5 kategorii (dot. mieszkańców Łabęd oraz przedszkolaków i uczniów łabędzkich placówek oświatowych):
* przedszkola,
* klasy I-III,
* klasy IV – VII ,
* szkoły ponadpodstawowe,
* dorośli.

Prace (kartki wykonane dowolną metodą plastyczną w dowolnym formacie) należy składać w Filii nr 30 MBP do dnia 13 czerwca 2018r.

KONKURS „KARTKA DLA MAMY w Bibliotece w „Łabędziu”, dnia 15 czerwca 2018r., o godz.12:30.
Nagrody w konkursie ufundowała Rada Osiedla Łabędy.


 

koncertDziś łabędzcy Seniorzy wysłuchali występu Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zespół, który wystąpił w sali koncertowej Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” składał się ze studentów, absolwentów i pracowników uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu.

To utytułowani artyści, którzy mogą się pochwalić nagrodami w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Występują poza granicami Polski – we Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Litwie, Francji, Czechach, Słowacji.

Współpracują m.in. z Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej.

Chór prowadził Michał Brożek – dyrygent, organista, kompozytor, nauczyciel muzyki.

Sala, jak zwykle, była pełna. Występ został przyjęty z dużym zainteresowaniem i bardzo się podobał.

Tak licznego i tak profesjonalnego chóru jeszcze w ramach koncertów dla Seniorów w Łabędach nie gościliśmy.

Za jego zaproszenie do Łabęd dziękujemy Michałowi Głąbowi, który nie po raz pierwszy wsparł naszą działalność.


 

Dziś znów zablokowany został przejazd w kierunku wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Staromiejskiej.

Powód? Jak zwykle.

Kolejny kierowca zignorował znaki ustawione przy ul. Portowej, informujące o zbliżaniu się do wiaduktu o określonej wysokości.

Ostatnim ostrzeżeniem jest belka, zamontowana przez wjazdem na most. Jeśli kierowca zacznie wycofywać się odpowiednio wcześnie to ma szansę na w miarę sprawne wykonanie manewru zawracania.

Jeśli dojedzie do belki, a na drodze odbywa się wzmożony ruch samochodów, to problem jest poważny.

Wtedy potrzebna jest pomoc policji.

Przypominamy, że belka została zamontowana przez Zarząd Dróg Miejskich na wniosek Rady Osiedla Łabędy.


 

plakat 24.05.2018Serdecznie zapraszamy Seniorów na majowy Koncert dla Seniorów. W czwartek 24 maja 2018r. w salce widowiskowej w „Łabędziu” wystąpi chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dyrygentem Chóru od 2013 roku jest Michał Brożek. 
Koncert poprowadzi Michał Głąb z „Lubię Muzę – Agencji Muzycznej”.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Informacje o chórze:

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Chór powstał w marcu 2006 roku. Zespół reprezentuje Uczelnię na  uroczystościach akademickich, koncertach i wydarzeniach regionalnych, uczestniczy w projektach muzycznych oraz w konkursach i festiwalach chóralnych w kraju i za granicą. Koncertował we Włoszech, na Litwie, w Turcji, Hiszpanii, Francji, Czechach oraz na Słowacji. Zdobył liczne nagrody w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, do najważniejszych osiągnięć w ostatnich latach należą:

w 2016 roku: pierwsze miejsce w konkursie chórów na XXV Tyskich Wieczorach Kolędowych, II nagroda w konkursie chórów oraz Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na III Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2016”,

w 2017 roku: Złote Pasmo w kategorii chórów mieszanych, Srebrne Pasmo w kategorii muzyki sakralnej oraz Nagroda Specjalna Biskupa Diecezji Bańskobystrzyckiej za najlepsze interpretacje utworów sakralnych na XVII Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich „Akademicka Bańska Bystrzyca 2017”, Dyplom Srebrny na XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Złoty Dyplom oraz Nagrody Specjalne – Księdza Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca i Księdza Biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Mariana Niemca – za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym na III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki im. Prof. Józefa Świdra w Cieszynie.

Zespół koncertował także na wielu festiwalach w kraju i za granicą, m.in. na 56. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Virgo Lauretana” w Loreto we Włoszech (2016). Repertuar Chóru obejmuje muzykę dawną, klasyczną, romantyczną oraz współczesną, w tym kompozycje o tematyce sakralnej, aranżacje muzyki rozrywkowej, utwory inspirowane folklorem różnych narodów, a także dzieła wokalno-instrumentalne, jak na przykład: Requiem Gabriela Faurego, Missa Brevis Josepha Haydna, 9. Symfonia Ludwiga van Beethovena, Carmina Burana Carla Orffa. Chór wydał 3 płyty. Dyrygentem Chóru od 2013 roku jest Michał Brożek.  


Zobacz: Koncert dla Seniorów 24.05.2018- plakat


 

ŁABĘDŹZakończyło się obsadzanie kwietnika, znajdującego się u zbiegu ul. Staromiejskiej i Portowej. Łabędź oraz jego otoczenie wyglądają okazalej jak w roku ubiegłym.

Za wykonane prace dziękujemy Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych.

Przypominamy, że kwietnik w kształcie łabędzia został wykonany i ustawiony na terenie Łabęd na wniosek Rady Osiedla Łabędy.

Po jakimś czasie doprowadziliśmy też do przeniesienia na plac Niepodległości kwietnika w kształcie lwa, który wcześniej ustawiony był w innej części miasta.


 

KlasztornaCzy można założyć, że kierowca, który przejeżdża ulicą i brudzi jezdnię nie widzi co robi, albo nie wie, że jest to wykroczenie?

Wydaje się, ze jest to niemożliwe. Bo albo musiałby mieć kłopoty ze wzrokiem, a wtedy nie powinien prowadzić pojazdu, albo nie zna przepisów kodeksu drogowego i nie powinien mieć prawa jazdy.

Ktoś poważnie zabrudził jezdnię ul. Klasztornej. Transport odbywał się z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pszczółka.

Potwierdzają to ślady, pozostawione na drodze, ale przede wszystkim wpis na stronie http://rodpszczolka.pl/ :

„Zarząd ROD Pszczółka informuje, że w związku z prowadzonymi inwestycjami w al. Głównej, z dniem 14.05.2018r.  nastąpi zmiana w ruchu pojazdów samochodowych na terenie Ogrodu.

Dojazd/wyjazd do/z parkingów wewnętrznych od strony  ul. Murarskiej odbywać się będzie bramą Nr 3 oraz al.  Agrestową i al. Malinową.

Zmiana obowiązywać będzie na czas prowadzonych inwestycji.

Planowany termin zakończenia inwestycji: do 30.06. 2018 roku.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.”

Wpis przeprasza działkowców, niestety mieszkańców ul. Klasztornej nie. Pozostaje jeszcze posprzątanie drogi.

Problem zabrudzenia jezdni zgłosiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich.