66066154_2529171623982373_6272877586385207296_n5 lipca o godz. 12.00 przedstawicielka Rady Dzielnicy Łabędy spotyka się z dzielnicowymi Straży Miejskiej.
Omówi bieżące problemy dzielnicy i odwiedzi miejsca, które chcemy strażnikom pokazać.
Jeśli ktoś z Państwa ma propozycje spraw dla Straży to prosimy o ich wskazanie.
Przypominamy, że dzielnicowymi rejonu, do którego należą Łabędy są:
– młodszy inspektor Agata Łabuszewska-Turlej /numer służbowy 017/
– inspektor Dariusz Gutowski /numer służbowy 012/ 
Tel. służbowy strażników – 793-112-279
Bezpłatny tel. do Straży Miejskiej – 986


 

65891554_2529172240648978_3793610192965337088_oKontynuowana jest modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wolności i J. Popiełuszki / K. Marksa/.
Prace rozpoczęto w ubiegłym roku.
Stosowana technologia jest wyjątkowo wygodna dla mieszkańców, bo nie wymaga rozkopywania gruntu.
Jest też ciekawa. dzięki nowoczesnym rozwiązaniom,możliwe jest wykonywanie nowego rurociągu w sposób niewidoczny dla obserwatora z zewnątrz.
Dziś modernizowana była kanalizacja deszczowa na ul. J. Popiełuszki od strony ul. Wolności w kierunku ul. Majakowskiego.
Zadanie realizowane jest ze środków z budżetu Miasta Gliwice.


 

65955038_2528430284056507_802997724294152192_oZa remonty dróg odpowiada Zarząd Dróg Miejskich.
O tym, które z nich będą w danym roku przeprowadzone decyduje stan dróg i wysokość środków, zapewnionych na ten cel w budżecie Miasta Gliwice.
Rada Dzielnicy Łabędy regularnie zajmuje się tą sprawą.
Pilnuje, aby co roku w planie remontów ujmowane były łabędzkie ulice i aby ZDM miał świadomość naszych oczekiwań i potrzeb – stale przypominamy, które ulice powinny być wyremontowane w kolejnym roku.
W tym roku prace modernizacyjne wykonane zostały na ul. Kosmonautów, na odcinku od nr. 54 do nr. 50A.
Wykonano nowe chodniki, miejsca parkingowe i jezdnia.
Koszt prac wyniósł 590 tys.zł.
Kończy się remont ul. Majakowskiego. 
Do końca tygodnia droga będzie gotowa.
Będziemy uczestniczyć w jej odbiorze.


 

65836317_2528437547389114_6697325770907320320_oNawierzchnia ul. Tuwima jest na tyle zniszczona, że wymaga stałych napraw. 
Wczoraj, na zlecenie ZDM usuwano ubytki w jezdni.
Droga jest – według Rady Dzielnicy Łabędy – na pierwszym miejscu w kolejce dróg do remontu. 
Zabiegamy o to od kilku lat.
Dbamy o to, aby co roku przynajmniej jedna, a jak się uda to dwie łabędzkie ulice, zostały przez Zarząd Dróg Miejskich ujęte w corocznie przygotowywanych wykazach ulic do remontu.
W roku 2019 prace prowadzone były na ul. Kosmonautów, a na ul. Majakowskiego dobiegają końca.
Prace nad budżetem Miasta Gliwice na rok następny już się zaczynają. 
To najlepszy moment, aby przypomnieć o naszych potrzebach.
Tak robiliśmy wcześniej, tak też zrobimy w najbliższych dniach. Złożymy wniosek o remont w roku 2020 ul. Tuwima i ul. Batorego. 
Jednocześnie zawnioskujemy o przyspieszenie remontu sieci wodociągowej w tych ulicach, musi on być wykonany przed remontem nawierzchni.


 

65990756_2528431240723078_3505724462169325568_o30 czerwca minął termin składania wniosków przez mieszkańców Gliwic, zainteresowanych możliwością otrzymania mieszkania w nowo wybudowanym budynku przy ul. A. Jagiellonki.
Zainteresowanie było spore. 
Wnioski są aktualnie weryfikowane pod względem formalnym.
Kolejne etapy postępowania będą prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z udziałem Zespołu ds. Mieszkaniowych.


 

66068391_2528434214056114_7857060231811956736_nWniosek złożony przez jednego z członków Rady Dzielnicy Łabędy w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Rodzinne warsztaty artystyczne” otrzymał negatywną opinię. 
Jej uzasadnienie brzmi:
„Podobne zadanie zostało zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r., uzyskując 9 głosów poparcia, co wskazuje na brak potrzeb społecznych w tym zakresie. Mieszkańcy dzielnicy mogą korzystać z oferty edukacyjno-kulturalnej przygotowanej dla mieszkańców naszego miasta przez instytucje, tj. Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Podmioty te organizują spotkania, warsztaty oraz inne wydarzenia dedykowane zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym (w tym także seniorom). Odbywają się one m.in. w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach oraz w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie osiedla Łabędy.”
Nie zgadzamy się z treścią tej opinii.
W odwołaniu napisaliśmy, że liczba głosów, oddanych na podobne zadanie w poprzednim roku nie może dyskwalifikować wniosku złożonego w roku bieżącym.

Rondo turbinowe (1)Przebudowa układu drogowo – kolejowego w obrębie wiaduktów i przejazdu przez tory w rejonie ul. Głównej, Strzelców Bytomskich i Przyszowskiej staje się faktem.
To skomplikowane przedsięwzięcie ze względu na łączone zakresy prac.
Część kolejową wykona PKP PLK S.A., natomiast Miasto Gliwice wykona część drogową.
Pierwsze informacje w tej sprawie przekazał Radzie Osiedla Łabędy poprzedniej kadencji na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r. 
Tak wtedy temat został zapisany w protokołu z tego posiedzenia: 
„Na posiedzeniu RO Łabędy obecny był Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński, który przedstawił zarysy planów inwestycyjnych PLK SA – spółki zajmującej się infrastrukturą kolejową. Poinformował, że rozpoczęły się prace projektowe, dotyczące przebudowy sieci kolejowej na terenie Łabęd. Podkreślił, że inwestycja PLK SA jest szansą na poszerzenie zakresu prac o in-westycję drogową, wykonywaną przez Miasto Gliwice. 
Spółka zajmie się remontem stacji Gliwice Łabędy. W rejonie objętym wstępnym planem mamy wąskie gardło w Łabędach:
– przejazd kolejowy,
– dwa wiadukty kolejowe – w ciągu ul. Staromiejskiej i pomiędzy ul. Główną i ul. Strzelców Bytomskich / brak skrajni, zużycie obiektów, podtopienia /.[..]
Wiadukt przy ul. Strzelców Bytomskich zostanie zlikwidowany. Wiadukt przy śluzie zostanie przebudowany – rozebrany i wybudowany na nowo. […]
Przejazd kolejowy ma zostać zlikwidowany. Pod torowiskiem powstanie duże rondo turbinowe z pasami prawoskrętów. Nad nim będą duże perony, z ronda również będzie na nie wejście. 
Zakres prac jest duży, a terminy napięte. Miasto musi swe działania dostosować do rytmu prac, realizowanych przez PLK SA. [..] 
Całość protokołu w załączeniu.


19397082_2007394032826804_8690318971826496520_n
Rozpoczynają się wakacje.
Na czas wypoczynku i relaksu życzymy uczniom i nauczycielom dużo pogody, radości, wiele pięknych chwil wartych przeżycia i zapamiętania, a także zdrowia i życzliwości innych.
Wszystkim, którzy są twórcami sukcesów odniesionych przez dzieci w roku szkolnym 2018/2019 gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych.