HERBRada Miasta Gliwice wyznaczyła na dzień 7 kwietnia 2019 r. termin wyborów do Rad Osiedli.

W każdym z osiedli wybieranych będzie 15 członków Rady Osiedla.

W wyborach do Rad Osiedli prawo wybierania / czynne prawo wyborcze / mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców.

Prawo wybieralności / bierne prawo wyborcze / mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców.

Warunkiem przeprowadzenia procedury wyborczej w Osiedlu jest zgłoszenie 15 lub więcej kandydatów do Rady Osiedla.

W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów wyniesie 15, wyborów do danej Rady Osiedla nie przeprowadza się, a zarejestrowanych kandydatów uznaje się za wybranych.

Zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli składa się w Urzędzie Miejskim.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać poparcie co najmniej 25 mieszkańców osiedla wpisanych do stałego rejestru wyborców.

Najpóźniej w 35 dniu przed terminem wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłasza listę zgłoszonych kandydatów z uwagami dotyczącymi ewentualnego niespełnienia wymogów.


 

klub senioraPrzypominamy Państwu, że łabędzki Klub Seniora działa od lipca 2012 r. Aktualnie liczy prawie 300 członków.

Rada Osiedla oferuje Seniorom wiele różnorodnych i atrakcyjnych form aktywności.

Są to regularnie organizowane koncerty, pikniki wycieczki, spotkania okolicznościowe, zabawy taneczne, szkolenia, zajęcia rekreacyjne, projekty edukacyjne.

W roku 2018 zorganizowaliśmy m.in.:  

2 zabawy taneczne,

2 wyjazdy na wczasy,

6 wycieczek, w tym 5 w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,

15 koncertów, w tym 5 w ramach GBO,

3 spotkania okolicznościowe,

3 spotkania tematyczne,

majówkę przy grillu.

Na rzecz łabędzkich Seniorów wydatkowano część środków, będących w dyspozycji Rady Osiedla Łabędy oraz kwotę 18.100 zł. w ramach budżetu obywatelskiego.

Organizacja działalności łabędzkiego Klubu Seniora wymaga czasu i poświęcenia. Osobą, szczególnie zaangażowaną w przygotowanie i realizację licznych imprez, adresowanych do Seniorów jest Przewodniczący Klubu Stefan Kurczab. Bardzo Mu za to dziękujemy.


 

chodnikW grudniu 2017 r. na skwerku w rejonie tzw. „Relaksu” przy ul. Wolności ułożone zostały nowe alejki dla pieszych.

Starania o wykonanie tych prac trwały dość długo. Przez kilka lat przeszkodą był fakt, że teren nie należał do miasta Gliwice. Był własnością Skarbu Państwa i pozostawał w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy.

Natychmiast po zmianie sytuacji prawnej skweru, Miejski Zarząd Usług Komunalnych przystąpił do prac porządkowych. W roku 2017 udało się wyremontować alejki. Bardzo poprawiło to warunki przemieszczania się pieszych.

Do dokończenia został mały fragment chodnika na wysokości budynku przy ul. Wolności. W tym miejscu prowadzone były prace ziemne, związane z budową nowej sieci ciepłowniczej. 

Inwestycja zakończyła się dość późno. Dlatego ułożenie nowych płytek nie zostało zrealizowane w roku 2018. Zmiana nastąpi tak szybko, jak to będzie możliwe. O terminie zdecyduje pogoda.

Utrzymujemy w tej sprawie stały kontakt z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych.


 

Zdjęcie-0060 (1)Wieloletnią tradycją, kultywowana przez Radę Osiedla Łabędy  jest odwiedzanie przedstawicieli władz miasta i osobiste przekazywanie Im życzeń noworocznych.
Chcemy w ten sposób podziękować za współpracę, życzliwość, realizację na terenie Łabęd wieli zadań inwestycyjnych i remontowych, wspieranie naszych działań na rzecz mieszkańców dzielnicy.
W piątek, 28 grudnia, Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy Krystyna Sowa i Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy Sabina Gorczyca – Kamaj miały możliwość osobiście przekazać życzenia i drobny upominek – łabędzia, Prezydentowi Miasta Zygmuntowi Frankiewiczowi, Zastępcy Prezydenta Adamowi Neumannowi, Sekretarzowi Miasta, Dyrektorowi Urzędu, Naczelnikom Wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami, Kultury i Promocji Miasta, Zdrowia i Polityki Społecznej, Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, a także dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.
Innym, z którymi nie  mieliśmy możliwości spotkać się osobiście, przekazaliśmy życzenia za pośrednictwem pracowników.
Wydziałów, jednostek miejskich, spółek, które na co dzień część swych zadań wykonują na rzecz Łabęd jest bardzo dużo.Wszystkim im dziękujemy za współpracę. 

gazetkaKończy się dystrybucja 34. numeru gazetki osiedlowej „Nasze Łabędy”. Ma 12 stron i zawiera najważniejsze informacje dotyczące Łabęd.

Cały nakład biuletynu – 5.000 egzemplarzy – dociera do mieszkańców za pośrednictwem członków Rady, współpracujących z nami mieszkańców i zarządców wspólnot. Bardzo Im za pomoc dziękujemy.

Wciąż poszukujemy sposobu na skuteczną dystrybucję. Mamy świadomość, że nadal są miejsca, do których nie docieramy. Wszystkich, którzy nie otrzymali gazetki zapraszamy do „Łabędzia”.  Około 100 egzemplarzy zostawiliśmy w holu przy wejściu.

Prosimy też o zgłoszenia, gdzie gazetki nie było. Spróbujemy temu zaradzić. W przyszłości pomyślimy o zostawianiu gazetki np. w wybranych sklepach, zlokalizowanych w różnych punktach Łabęd, żeby ci, którzy nie dostaną gazetki do domu wiedzieli, gdzie można ją znaleźć.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia w dostępie do „Naszych Łabęd”. Mamy nadzieję, że zamieszczenie na naszej stronie gazetki w wersji elektronicznej, części Państwa ułatwi do niej dostęp.

Życzymy ciekawej lektury.


 

strefaOd dłuższego czasu próbujemy zmagać się z problemem nadmiernego oświetlenia terenów mieszkaniowych, położonych w rejonie ul. Klasztornej i Rzeczyckiej, zgłaszanym przez mieszkańców.

O interwencję w sprawie poprosiliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka, a za Jego pośrednictwem odpowiednie służby miejskie i KSSE.

Przedstawiciel KSSE poinformował nas, że „firma […] poczyniła kroki zapobiegawcze,  zmniejszające uciążliwość oświetlenia dla mieszkańców”.

Pismem z 4 grudnia 2018 r. Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Kamil Jany poinformował nas, że „KSSE Podstrefa Gliwice podjęła decyzję o wystosowaniu pism do firm usytuowanych na obszarze KSSE w Gliwicach przy ul. Einstein’a  z prośba o zweryfikowanie przez formy oświetlenia nocnego zakładów i jego zmianę, tak, aby zmniejszyć wpływ na sąsiadującą zabudowę.”

 Minęło już trochę czasu, więc zapytamy o rezultaty.


 

Rada Seniorów19 kwietnia 2018 r.  Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice.

Zgodnie z nadanym Radzie statutem, powołuje ją Prezydenta Miasta na dwuletnią kadencję.

Radę Seniorów Miasta Gliwice tworzy łącznie piętnaście osób, w tym jedenastu wyłonionych w naborze przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów, są to: Czesław Dudek, Józef Hauschild, Krystyna Jurczewska – Płońska, Małgorzata Konior, Barbara Kończak, Małgorzata Łazowa, Maria Puch, Franciszek Skoczylas, Grażyna Walter-Łukowicz, Teresa Wilanowicz – Zabiegała i Danuta Żurawlow, dwóch członków wskazanych przez prezydenta miasta  – Joanna Bajor i Beata Jeżyk oraz dwóch wskazanych przez przewodniczącego Rady Miasta – radni Ewa Potocka i Krzysztof Procel.

Wśród członków Rady Seniorów znalazła się Barbara Kończak, członkini Rady Osiedla Łabędy, zgłoszona w porozumieniu z łabędzkim Klubem Seniora.

Cieszymy się, że łabędzianie mają w tym nowo powołanym gremium swoją przedstawicielkę.


 

WigiliaRada Osiedla Łabędy włączyła się w przygotowanie pierwszej w Łabędach Wigilii dla osób samotnych, bezdomnych. potrzebujących wsparcia, którzy chcieliby wspólnie z innymi spożyć świąteczne potrawy, pokolędować, cieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia.

Głównym organizatorem Wigilii jest Caritas Diecezji Gliwickiej.

Przedsięwzięcie jest ogromne, dlatego wymaga zaangażowania wielu osób, znalezienia odpowiedniego miejsca i wykonania dużej pracy. Dlatego za to poważne przedsięwzięcie zabraliśmy się wspólnie – z Caritasem współdziała Rada Osiedla Łabędy, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25  i Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO STOŁU – 23 grudnia od godz. 14.00 do szkoły przy ul. Partyzantów 25.


48373283_2376205682612302_5420136006135316480_n