działkaW ostatnim czasie okazało się, że teren położony naprzeciw jednego z bloków przy ul. Planetarnej zmienił właściciela – z gminy Gliwice na osobę  fizyczną.

Zapytaliśmy o powód takiej zmiany Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Odpowiedź wskazuje, że losy działki nr 233 obręb Przyszówka są zawiłe i mają kilka etapów.

Etap I 

26 kwietnia 1989 r. w trybie przedwywłaszczeniowym została nabyta od osoby fizycznej na Skarb Państwa pod budowę osiedla Kosmonautów II. Z projektu wynikało, że miała ona stanowić działkę przedszkolną.

Etap II

Decyzją Wojewody Śląskiego z 3 marca 1992 r. stała się własnością Gminy Gliwice.

Etap III

Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Nieruchomościami wszczął sprawę zbycia działki.

Etap IV

W związku z nabyciem działki w trybie wywłaszczeniowym i brakiem realizacji celu wywłaszczenia, Gmina Gliwice zawiadomiła poprzedniego właściciela o możliwości wystąpienia z roszczeniem o zwrot nieruchomości, aby nie narazić Gminy Gliwice na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Etap V

Poprzedni właściciel wnioskiem z 10 października 2012 r. wystąpił o jej zwrot.

Etap VI

Gmina Gliwice nie mogła być sędzią we własnej sprawie dlatego wystąpiła do Wojewody Śląskiego o wyznaczenie organu do prowadzenia sprawy. Wojewoda wyznaczył Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Etap VII

W wyniku postępowania administracyjnego ustalono brak realizacji celu wywłaszczenia i na podstawie art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydał prawomocną decyzję o jej zwrocie na rzecz poprzedniego prawowitego właściciela, w wyniku czego został on zobligowany do zwrotu w ratach odszkodowania na rzecz Gminy Gliwice.

O zaistniałej sytuacji będą w obecności naszego przedstawiciela, rozmawiać mieszkańcy z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej Łabędy.


 

KosmonautówPostęp prac na ul. Kosmonautów jest widoczny.

Są już chodniki, dojścia do klatek i wjazdy do garaży, ścieżka w kierunku działek, parking.

Utwardzony został fragment pobocza, na którym będzie można w lepszych niż dotychczas warunkach, postawić samochody.

Usunięta została też trelika, z której wykonana była nawierzchnia drogi.

Nawożony, rozsuwany i ubijamy jest materiał stanowiący podbudowę jezdni.

Wykonywana jest też nowa deszczówka. W głębokich wykopach umieszczane są odpowiednie elementy betonowe, stanowiące przyszłe kanały przepływu wody.

Zaglądamy na budowę regularnie. To ważne, bo zwykle zauważamy coś, co można zrobić inaczej, tak, żeby wydane pieniądze jak najlepiej służyły mieszkańcom.

Dziś, wykonawcy remontu zwrócili nam uwagę na konieczność wykonania dodatkowego fragmentu chodnika w rejonie garaży. Przekazaliśmy sugestie w tej sprawie inspektorowi nadzoru.


 

bocznicaOd wielu lat zmagamy się z problemami, które generuje bocznica kolejowa, znajdująca się przy ul. Przyszowskiej.

Nie mamy wpływu na to, że jest i że prowadzi przeładunek.

Transport towarów, przywożonych wagonami, powoduje utrudnienia, z którymi próbujemy walczyć. Główne uciążliwości to kurz i zabrudzanie. Za każdym razem wymuszany czyszczenie jezdni.

Najprostszym rozwiązaniem byłoby utwardzenie wyjazdu z bocznicy na ul. Przyszowską.

Niestety, pomimo wielu pism w tej sprawie, kierowanych na naszą prośbę do użytkownika bocznicy przez jednego z zastępców prezydenta miasta Gliwice, brak reakcji.

Dziś znów mieliśmy problemy. Firma transportowa też.

Jej właścicielowi i kierowcom, pracującym przy rozładunku kruszywa dziękujemy za współpracę i ogromną kulturę kontaktów. Rozmowy z nimi były nacechowane życzliwością i zrozumieniem. Na zlecenie firmy ulica była regularnie czyszczona.

Trzeba wrócić do sprawy utwardzenia wyjazdu.


SIŁOWNIAJak wcześniej informowaliśmy, na terenie skweru przy ul. Narutowicza zamontowana zostanie nowa siłownia.

O zamianę starych urządzeń na nowe staraliśmy się od dwóch lat. Miejski Zarząd Usług Komunalnych zakupił 5 podwójnych elementów siłowni pod koniec roku 2017. Ich montaż zaplanowano na wiosnę roku bieżącego.

Prace zaczęły się 26 marca. Siłownia miała stanąć tam, gdzie była stara.

Wtedy, dosłownie w ostatniej chwili, pojawiła się propozycja zmiany jej lokalizacji.

Kierownictwo MZUK podeszło do tego życzliwie i znalazło dla siłowni nowe miejsce.

Siłownia zostanie zamontowana w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci, po drugiej stronie chodnika oddzielającego plac od trawnika.

Urządzenia staną na specjalnym podłożu. Obok znajdą się ławki parkowe.

Prace rozpoczną się natychmiast po oddaniu terenu przez PEC, które układało na terenie skweru sieć ciepłowniczą. Poinformujemy, kiedy to się stanie.


belka19 lutego doszło do zniszczenia konstrukcji masztowej, stającej u wylotu ul. Portowej, na której zawieszone są dwie belki, które zawieszone są na takiej wysokości, jak prześwit wiaduktu.

Często zdarza się, że kierowcy z premedytacją uderzają w belki. Taka sytuacja miała też miejsce w lutym. Jednak wtedy siła uderzenia była tak duża, że samochód zniszczył całą konstrukcję.

Ma szczęście, jeden z mieszkańców Łabęd, nie tylko zapisał markę i numer samochodu, ale przekazał nam tę informację i zgodził się na jej stosowne użycie.

Bardzo za to dziękujemy. To niezmiernie cenna postawa. Liczymy na to, że dzięki niej możliwe będzie wyegzekwowanie od właściciela pojazdu kosztów naprawy.

A koszt naprawy konstrukcji jest spory – wyniósł 48 tys. zł.


sTAROMIEJSKADwa budynki, stające przy ul. Staromiejskiej 10 i 12, wyglądają okropnie i … niestety, trochę jeszcze będą tak wyglądać.

Dom przy ul. Staromiejskiej 12 jest własnością osoby fizycznej, która kilka lat temu kupiła nieruchomość od Miasta Gliwice. Ponieważ obiekt dość długo stał pusty, a jego stan był zły, sprzedaż traktowaliśmy, jak szansę.

Myśleliśmy, że właściciel przeprowadzi jego remont i będzie używał. Tak się nie stało. Teraz nie mamy nic do zrobienia, bo jedyne, co można wymusić to zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.

Budynek przy ul. Staromiejskiej 10 został wykwaterowany, ponieważ nie nadaje się remontu. Zamurowano jego drzwi i okna.

Będzie tak stał do roku 2020 z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej – gdzieś są właściciele lub spadkobiercy, ale nic ze swoją nieruchomością nie robią.

Miasto musi czekać wymagany przez prawo czas.


OŚWIETLENIEPrzekazujemy aktualne informacje dotyczące zakończenia budowy oświetlenia na ul. Poezji i Kosmonautów.

Uzyskaliśmy je od Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych:

  1. na ul Kosmonautów i na u. Poezji zostały już zbudowane złącza,
  2. wykonawcy budowy oświetlenia po wykonaniu przyłączenia nowego oświetlenia z zabudowanym przez Tauron złączem, przekażą do Wydziału stosowne oświadczenie,
  3. Wydział wystąpi do firmy Turon o zawarcie aneksu do umowy na zakup energii elektrycznej,
  4. kolejną czynnością będzie zabudowanie liczników przez Tauron.

Postępy w tej sprawie będziemy obserwować na bieżąco i próbować wpływać na tempo prac.


OTWARCIE SEZONY24 kwietnia w naszej gliwickiej marinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie sezonu żeglarskiego na Kanale Gliwickim.

Wzięli w nim udział : Wicemarszałek Województwa Śląskiego, członek Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Przewodniczący Rady Miasta Gliwice, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, radni miejscy, członkowie Rady Osiedla Łabędy, przedstawiciele mediów i oczywiście właściciele mariny – Ewa i Czesław Sternalowie.

Uczestnicy uroczystości przepłynęli z mariny do śluzy w Dzierżnie.

Płynęli na pokładzie statku wycieczkowego „Foxtrot” lub luksusowego jachtu, będącego własnością stoczni Delfia.

Dla naszych przedstawicieli, którzy przyjęli zaproszenie na rejs, było to ważne wydarzenie. Działalność mariny uważamy za niezmiernie cenną, bo dzięki niej spełnia się nasze marzenie o lepszym niż dotychczas wykorzystywaniu jednego z istotnych atutów Łabęd, jakim jest Kanał Gliwicki i śluza w Łabędach.


PECTrwają prace w ramach III etapu budowy sieci ciepłowniczej w Łabędach.

Ta ważna dla naszej wygody, bezpieczeństwa i ekologii inwestycja zmierza ku budynkom położonym przy ul. Strzelców Bytomskich i Z. Nałkowskiej.

III etap będzie obejmował podłączenie budynku przy ul. Wolności 1, Strzelców Bytomskich 5 – 23, Z. Nałkowskiej 1 i 3 oraz Strzelców Bytomskich 22 / komisariat /.

Etap trzeci podzielony jest na trzy podetapy. Terminy ich zakończenia planowane są :

– etap IIIA – w rejonie kościoła ewangelickiego – do końca lipca 2018 r.,

– etap IIIB – do ul. Strzelców Bytomskich 11 – do końca roku 2018,

– etap IIIC – do ul. Z. Nałkowskiej – w roku 2019.

Postępem prac interesujemy się na bieżąco. Będziemy Państwa o tym informować.


festiwal nauki23 kwietnia w Zespole Szkół ogólnokształcących nr 8 na osiedlu Kopernika zorganizowano Festiwal Nauki.

Ponieważ Rada Osiedla Łabędy współpracuje z ZSO 8 nasz przedstawiciel uczestniczył w tym ważnym dla uczniów i nauczycieli wydarzeniu.

Przygotowano wiele atrakcji – pokazy, eksperymenty, doświadczenia, występy, zabawy ruchowe.

Organizatorzy szacują, że w festiwalu wzięło udział około tysiąca osób w różnym wieku.

Festiwal Nauki w ZSO 8 to był – naszym zdaniem – duży sukces, zasługujący na gratulacje i podziw.