sygnalizacjaJednym z zadań wybranych w ubiegłym roku przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 było: „Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej”.

W jego ramach nastąpi zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.

Za realizację zadania odpowiada Zarząd Dróg Miejskich. Jego wykonanie zlecił gliwickiemu Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów.

Nowa sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu przy ul. Staromiejskiej pojawi się w okresie wakacyjnym.

Przypominamy, że wniosek o wykonanie tego zadania złożyliśmy w roku 2016 z powodu zdarzających się w tym miejscu potrąceń pieszych.


BODziś ogłoszone zostały wyniki głosowania za zadania budżetu obywatelskiego.

Łabędy, dzięki przemyślanej taktyce działania, z puli podstawowej wywalczyła aż 7 zadań:

 1. Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i miejscach postojowych przy ul. Zygmuntowskiej od ul. Poezji do ul. Ossolińskich – strona nieparzysta – wartość zadania – 264.000 zł, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców, bo aż 904 osoby,
 2. Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 40 dzieci – wartość zadania -16.000 zł.
 3. Organizacja zajęć rękodzieła dla 50 dorosłych – wartość zadania – 12.500 zł.
 4. Organizacja cyklicznych zajęć zumby – fitness dla 50 kobiet – wartość zadania – 5.000 zł.
 5. Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet – wartość zadania – 6.000 zł.
 6. Organizacja nieodpłatnego udziału Seniorów w 5 spektaklach teatralnych – 50 osób w wieku 65+ – wartość zadania – 10.500 zł.
 7. Organizacja 5 wyjazdów integracyjnych dla 50 osób 60+ – wartość zadania – 7.600 zł.

Dzięki licznemu udziałowi w głosowaniu, w którym wzięło udział  2.939 osób otrzymaliśmy jeszcze jedno zadanie z puli dla aktywnych. Jest to:

Remont jezdni, chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów od numeru 58 a do 54 – wartość zadania – 300.000 zł.


chodnikW ubiegłorocznym głosowaniu na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego udało się nam pozyskać środki na wykonanie chodnika dla pieszych, który połączy ul. Wieniawskiego i Batorego.

Dzięki znacznemu zaangażowaniu mieszkańców i Rady Osiedla Łabędy, która złożyła wniosek w sprawie realizacji tego zadania, udało się pozyskać na nie 367 głosów.

Chodnik ma mieć około 90 m długości i 2 m szerokości. Koszt budowy oszacowano na 40 tys. zł.

Ponieważ minęło już sześć miesięcy bieżącego roku zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o termin wykonania chodnika.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że roboty związane z realizacją zadania rozpoczną się w sierpniu 2017 r., po wykonaniu przez PEC – Gliwice nowej sieci ciepłowniczej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika.


zaangażowanieWspólne działanie i aktywność wielu osób to cecha, która świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców Łabęd w działania na rzecz własnego osiedla.

Tak właśnie było w związku z tegorocznym budżetem obywatelskim.

Aktywni byliśmy na każdym etapie obecnej procedury.

Mieliśmy też wpływ na wprowadzone w niej zmiany. To na nasz wniosek, po odbyciu spotkania z Dyrektorem Urzędu, umożliwiono zgłaszanie i wykonywanie zadań na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Zgłosiliśmy 35 wniosków. Do głosowania zakwalifikowano 18 wniosków, 2 spośród nich zgłosili mieszkańcy, 16 radni miejscy i osiedlowi. W stosunku do roku poprzedniego zgłosiliśmy więcej projektów miękkich, było ich aż 8 na  łączną kwotę 118.600 zł.

Łabędy otrzymały do wykorzystania 322.849 zł.

Aby te środki trafiły do Łabęd na nasze zadania musiało zagłosować co najmniej 529 osób. TEN PRÓG OSIĄGNĘLIŚMY JUŻ W CZWARTYM DNIU GŁOSOWANIA.

Próg dla aktywnych, wynoszący 1.058 głosów też został osiągnięty i to szybko.

NA ZADANIA ŁABĘDZKIE ODDANO 2.939 GŁOSY.  To o 869 głosów więcej niż w roku ubiegłym.

TO DUŻY SUKCES NAS WSZYSTKICH – tych którzy złożyli wnioski, którzy zabiegali o wsparcie dla poszczególnych zadań, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Rada Osiedla dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawę budżetu obywatelskiego.


 

GŁOSOWANIE12 czerwca o godz. 16.00 zakończyło się internetowe głosowanie na zadania do wykonania w roku 2018  w ramach budżetu obywatelskiego. Papierowe karty można było oddać w punktach konsultacyjnych w godzinach ich otwarcia.

Ostateczne wyniki będą znane 14 lipca.

Na stronie internetowej miasta znajdują się liczny głosów oddanych na poszczególne zadania, zarejestrowane przez system o godz.16.10.

Czas głosowania był czasem dużej aktywności. Rada Osiedla zabiegała przede wszystkim o wysoką frekwencję. Angażowała się też w uzyskanie jak najwyższego poparcia dla zadania nr 5 – „Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i miejscach postojowych przy ul. Zygmuntowskiej od ul. Poezji do ul. Ossolińskich – strona nieparzysta” – wartość zadania – 264.000 zł.

Wspieraliśmy też inne zadania, ponieważ każde z nich uważaliśmy za ważne.

Byliśmy w wielu miejscach, zachęcaliśmy, informowaliśmy, przedstawialiśmy argumenty dotyczące zasadności zabiegania o realizację poszczególnych zadań.

Mamy nadzieję, że nasza aktywność, pomoc i zaangażowanie wielu mieszkańców przyniesie oczekiwane rezultaty.

Wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, a także tym, którzy pomagali Radzie z pozyskiwaniu głosujących serdecznie dziękujemy.


parkingWzdłuż ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej trwa budowa miejsc parkingowych. Prace wykonywane są na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Ich realizacja to efekt aktywności mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego, które odbyło się w roku ubiegłym.

To łabędzianie zdecydowali, że pieniądze miejskie w wysokości 249 tys. zł zostaną przeznaczone na poprawę warunków parkowania w rejonie cmentarza.

Kończą się prace na pierwszym odcinku budowy – od skrzyżowania z ul. Olimpijska do bramy cmentarza. Rozpoczyna się realizacja drugiego odcinka, położonego wzdłuż ogrodzenia w kierunku ul. Zakątek Leśny.


 

parking9 maja rozpoczęła się realizacja zadania, które mieszkańcy wybrali głosując w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego.

Wzdłuż ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej powstaje parking dla samochodów.

Nieuporządkowany dotychczas teren, w większości porośnięty trawą, zostanie wyłożony kostka chodnikową. Będzie wygodniej i czyściej.

Prace wykonywane są na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Będziemy Państwa informować o postępach w realizacji zadania.


 

plac zabawRada Osiedla Łabędy, w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, złożyła dwa wnioski o wykonanie monitoringu – placu zabaw przy ul. Tuwima i placu zabaw przy ul. Zawadzkiego.

Niestety, nie uzyskały one pozytywnej opinii i nie będą poddane głosowaniu.

Poprosiliśmy o szczegółowe uzasadnienie takiej decyzji.

Zgłosiliśmy powyższe wnioski, ponieważ mieszkańcy bardzo często informują Radę, że w okolicy placów zabaw zbierają się osoby, które spożywają alkohol, brudzą, rzucają butelki  i puszki na teren, gdzie w ciągu dnia bawią się dzieci, zakłócają porządek.

Rada regularnie, ustnie i pisemnie – ostatni raz 11 kwietnia – prosi policję o zwiększenie nadzoru nad tymi miejscami. I tak się dzieje. Jednak sam przejazd radiowozu patrolującego teren nie jest interwencją.

Interwencja następuje wtedy, gdy ktoś wzywa policję w związku z konkretną sytuacją. Liczba interwencji jest argumentem za wprowadzeniem monitoringu. W przypadku obu placów zabaw takich interwencji było mało.

Ponieważ często słyszymy, że mieszkańcy nie chcą telefonować na policję, bo boją się odwetu ze strony przeszkadzających, przypominamy, że zgłaszając zakłócanie porządku publicznego nie musimy się przedstawiać. Możemy to zrobić anonimowo.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Kodeksu Wykroczeń:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 • 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

BOW tegorocznym zestawie 35 wniosków do budżetu obywatelskiego znalazły się takie, które zostaną poddane pod głosowanie 18 zadań, takie, które muszą jeszcze poczekać na realizację i takie, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane, bo już zaplanowano ich realizację.

Tak więc niektóre nasze wnioski będą ujęte w budżecie Miasta Gliwice na rok 2018.

Są to:
budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej – w roku 2017 rozpoczną się prace przygotowawcze – inwentaryzacja zieleni, wycinki i inne, a realizacja nastąpi w roku 2018,
modernizacja siłowni na skwerze przy ul. Narutowicza,
wymiana nawierzchni boiska do koszykówki na terenie Piaskowej Doliny – zostanie wykonana w ramach bieżącego utrzymania w roku 2017 lub 2018.


BOSpośród 35 wniosków zgłoszonych przez mieszkańców i członków Rady Osiedla w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, w wykazie zadań, które będą poddane pod głosowanie, nie znalazło się 17 z nich.

Są to wnioski zgłoszone przez Radę Osiedla i jej członków:

 1. Wykonanie chodnika dla pieszych łączącego ul. Wolności z ul. Tuwima.
 2. Budowa chodnika dla pieszych, łączącego ul. Kosmonautów i 22 Lipca.
 3. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Portowej.
 4. Budowa ogrodzenia budynku komisariatu od strony ul. Strzelców Bytomskich.
 5. Wykonanie monitoringu na terenie skweru przy ul. Zawadzkiego.
 6. Wykonanie monitoringu na terenie skweru przy ul. Tuwima.
 7. Budowa mini tężni solankowej na terenie skweru przy ul. Narutowicza.
 8. Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.
 9. Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie skweru przy ul. Narutowicza.
 10. Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Rzeczyckiej.
 11. Budowa street workout parku na terenie skweru przy ul. Narutowicza.
 12. Budowa street workout parku na terenie Piaskowej Doliny.
 13. Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki na terenie Piaskowej Doliny.

Są to również wnioski zgłoszone przez mieszkańców:

 1. Budowa drogi dla rowerów przy ul. Zygmuntowskiej od granicy z osiedlem Kopernika do ul. Ossolińskich.
 2. Rozbudowa istniejącej ścieżki rowerowej oraz chodnika na ul. Portowej lub wyznaczenie pobocza dla komunikacji pieszej.
 3. Remont drogi wraz z wykonaniem oświetlenia w rejonie budynków oraz garaży przy ul. Strzelców Bytomskich.
 4. Zdrowa pasja – zdrowa młodzież.