komisariat„Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej” to zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Na ostatnie nasze zapytanie o termin jego realizacji otrzymaliśmy od odpowiedź od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W piśmie z 12 września br. znalazła się następującą odpowiedź:

„[…] zarządca jest na etapie zbierania ofert. Rozstrzygnięcie tego etapu, a tym samym wyłonienie wykonawcy nastąpi w ciągu najbliższych dni. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.”

W przyszłym tygodniu sprawdzimy, czy wykonawca remontu został wyłoniony.

Do końca roku pozostały trzy miesiące. Mamy nadzieję, ze to wystarczy, aby dobrze przeprowadzić zaplanowane prace. Będziemy tego pilnować.

Zadania z zakresu budżetu obywatelskiego traktujemy priorytetowo, dlatego, że chodzą z wyboru mieszkańców.


StrzelcówW ramach zadania pod nazwą „Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych” realizowane są dwa podzadania – remont nawierzchni drogi wewnętrznej i montaż oświetlenia.

Realizacja pierwszego z nich nie wygląda optymistycznie. Przetarg, w wyniku którego miał zostać wyłoniony wykonawca nie odbył się, bo nikt się do niego nie zgłosił. Czekamy na ogłoszenie następnego, a czas płynie.

Z budową oświetlenia jest lepiej. ZBM II TBS, realizujący zadanie, zlecił wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie montaż oświetlenia firmie Eltraco Sp. z o.o. w Gliwicach.

Termin rozpoczęcia robót wyznaczono na dzień 1 września 2017 r., natomiast zakończenia na dzień 30 listopada 2017 r.


StrzelcówOtrzymaliśmy odpowiedź na kolejne nasze pytanie o termin wykonania zadania pod nazwą : „Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych”.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej napisał w nim m.in., że wykonawca zadania tj. ZBM II TBS Sp. z o.o. poinformował, iż został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu drogi wewnętrznej, otwarcie ofert nastąpi 27 września.

Sprawdziliśmy wynik przetargu – niestety, nie odbył się ponieważ nikt nie złożył oferty.  Oznacza to, że konieczne będzie ogłoszenie kolejnego postępowania.

W ogłoszeniu przetargu, który miał się odbyć dzisiaj, podano datę zakończenia prac – 30 listopada 2017 r. Jaka data zostanie wskazana w kolejnym ogłoszeniu jeszcze nie wiemy. Realizacja zadania przesuwa się w czasie.

Lepiej wygląda sprawa budowy oświetlenia, wykonawca został wyłoniony.


aqua aerobicPo wakacyjnej przerwie wznowione zostały bezpłatne zajęcia aqua aerobiku dla Pań w wieku 65+. Z oferty realizowanej w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego korzysta 30 osób.

Dwie 15 osobowe grupy ćwiczą w każdy piątek o godz. 15.00 i 16.00 na basenie SP 32.

Frekwencja jest wzorowa. Świadczy o tym, że osoby, dla których przygotowano zajęcia traktują je bardzo poważnie i gwarantują pełne wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Miasta Gliwice.

Opiekę nad realizacja zadania sprawuje w imieniu Rady Osiedla Basia Kończak. Świetna organizacja zajęć jest w znacznej części Jej zasługą.


boStale doglądamy realizacji zadań budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Trzy z nich są już wykonane:

 1. remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego,
 2. budowa chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Batorego,
 3. wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej, zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.

Trwa realizacja dwóch zadań:

 1. bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”,
 2. aqua aerobik dla 30 kobiet w wieku 65+.

Do zrealizowania są jeszcze dwa zadania:

 1. remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej,
 2. remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych.

O ich wykonanie pytamy regularnie od stycznia 2017 r. Zawsze pytamy o aktualny stan przygotowań do ich realizacji. Ostatnie z takich zapytań skierowaliśmy do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 30 sierpnia.

Odpowiedź nieco nas zaniepokoiła. Poinformowano nas, że:

 1. dla zadania nr 1 przystąpiono do zbierania ofert, planowany czas realizacji – IV kwartał br.,
 2. dla zadania nr 2 została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia, rozpoczęcie robót wyznaczono na 1 września 2017 r., a zakończenia na 30 listopada 2017 r.
 3. w kwestii remontu drogi wewnętrznej ZBM II TBS, który realizuje zadanie, jest na etapie ustaleń z wnioskodawcami.

Ponieważ taka odpowiedź nas nie usatysfakcjonowała, zwróciliśmy się 13 września do ZGM z prośbą o podanie nam dokładniejszych informacji, szczególnie na temat wykonawcy i terminu realizacji obydwu zadań.


boŁabędy bardzo aktywnie, a co najważniejsze, skutecznie, korzystają z możliwości, jakie daje nam budżet obywatelski.

Na rok 2017 Łabędom przydzielono 249 tys. zł.

W głosowaniu na zadania łabędzkie wzięło udział 2.070 osób. Zyskaliśmy 530.250 zł. Oznacza to, że przyznane Łabędom środki, dzięki dużej aktywności mieszkańców i członków rady zwiększyły się o 280.329 zł !!!!!

Zgłosiliśmy 22 zadania. 7 spośród nich zostało skierowanych do realizacji. Są to:

 1. Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych.
 2. Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego.
 3. Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości ok. 90 m, łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Batorego.
 4. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej.
 5. Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej, zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.
 6. Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”.
 7. Aqua aerobik. Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w wieku 65+ na terenie osiedla.

Zadania nr 2 i 5 zostały wykonane. Zadania nr 3 i 7 są w fazie realizacji. Na realizację czekają jeszcze zadania nr 1, 4, i 6.

Rada na bieżąco monitoruje wykonywanie tegorocznego budżetu obywatelskiego. 


chodnikPowstaje chodnik dla pieszych, który połączy ul. Wieniawskiego z ul. Batorego. Jest to zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla i wybrane w głosowaniu przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki znacznemu zaangażowaniu wielu osób udało się pozyskać na nie 367 głosów.

Chodnik ma około 90 m długości i 2 m szerokości. Koszt budowy oszacowano na 40 tys. zł.

W sprawie jego przebiegu, na prośbę kilku mieszkańców ul. Wieniawskiego, spotkaliśmy się z przedstawicielem Zarządu Dróg Miejskich.

Z przedstawionych argumentów wynika, że zaplanowany sposób poprowadzenia chodnika jest najkorzystniejszy z punktu widzenia potrzeb pieszych i użytkowników garaży. Zaufaliśmy fachowcom.

Bardzo nas cieszy, że kolejna inicjatywa obywatelska wchodzi w fazę realizacji. Teraz pozostaje jeszcze naprawić fragment pomiędzy ul. Wolności i ul. Wieniawskiego.


SeniorzyRada Osiedla prowadzi Klub Seniora od lipca 2012 r.

Pracując na rzecz starszej części naszego lokalnego społeczeństwa, stale poszykujemy ciekawych i oczekiwanych przez adresatów form aktywności.

Jest ich dużo, są to m.in. spotkania okolicznościowe, pilniki, koncerty, wycieczki, wczasy, zabawy taneczne…

W ubiegłym roku skorzystaliśmy z możliwości, jakie daje budżet obywatelski. Złożyliśmy wniosek na organizację bezpłatnego aqua aerobiku dla 30 pań 60 +. Udało się. Zajęcia prowadzone są na basenie przy ul. Wrzosowej.

5 września rozpocznie się kurs samoobrony, w którym mogą wziąć udział Seniorki, nie ma ograniczenia wiekowego.

W tym roku złożyliśmy w ramach budżetu obywatelskiego więcej wniosków na zadania adresowane do łabędzkich Seniorów niż poprzednio. Spośród trzech wniosków skierowano do realizacji dwa, obydwa wartościowe i atrakcyjne.

Seniorzy będą mogli wziąć udział w 5 spektaklach teatralnych, po 50 osób w wieku 65 + w każdym z nich.

Będą też mieli możliwość uczestniczenia w pięciu wyjazdach integracyjnych – do radiostacji Gliwickiej, Pałacu w Pławniowicach, Zamku w Toszku, Kopalni Guido, a także wypłynąć w rejs po Kanale Gliwickim. W każdej z tych imprez zapewnionych zostanie 50 miejsc dla osób w wieku 60+.

Obie oferty są bezpłatne. Ich łączne koszty to – wyjazdy do teatru – 10.500 zł, wyjazdy integracyjne – 7.600 zł. Łącznie – 18.100 zł.

Są też inne zajęcia, adresowane do mieszkańców, dla których nie określono wieku uczestników. Tam też mogą pojawić się Seniorzy. Są to np. warsztaty rękodzieła dla 50 dorosłych mieszkańców osiedla.

Już dziś zachęcamy do zainteresowania się ofertą „wygraną” w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.


Łabędy herbWyniki, jakie uzyskaliśmy uczestnicząc w tegorocznej procedurze budżetu obywatelskiego mają wymiar sukcesu.

Świadczą o tym konkretne dane, dotyczące działań podejmowanych w Łabędach:

 1. zgłosiliśmy największą liczbę wniosków, bo aż 35,
 2. pozytywnie zweryfikowano 18 spośród nich i poddano je głosowaniu, w żadnym z 21 osiedli mieszkańcy nie mieli tak wielu i tak różnych zadań do wyboru,
 3. w wyniku głosowania, do realizacji w roku 2018 zakwalifikowało się aż siedem zadań, jedno „twarde” i sześć „miękkich”,
 4. z przyznanej Łabędom kwoty 322. 849 zł. wykorzystaliśmy prawie całość, bo 321.600 zł,
 5. w głosowaniu wzięło udział o 869 osób więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to głosowało 2.070 mieszkańców,
 6. w zakresie frekwencji zajęliśmy 3 miejsce na 21 osiedli , po Czechowicach i Starych Gliwicach,
 7. dzięki uzyskanemu wynikowi otrzymaliśmy dodatkowe zadanie z puli dla aktywnych,
 8. łącznie, na siedem zadań podstawowych i jedno zadanie z puli dla aktywnych, pozyskaliśmy łącznie 621.600 zł, czyli o 298.751 zł więcej niż wynosiła kwota przyznana Łabędom – 322. 849 zł.

Dzięki aktywności tych, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego uzyskaliśmy dla Łabęd znacząco więcej środków niż nam przyznano – 192,53%, a więc prawie dwukrotnie więcej.

To duży sukces nas wszystkich!!!


BOW ramach procedury budżetu obywatelskiego na rok 2018  złożyliśmy osiem wniosków na realizację tzw. zadań miękkich.

Ponieważ docierała do nas opinia, że nasza uwaga skupiona jest przede wszystkim na Seniorach, aż pięć wniosków sformułowaliśmy z myślą o innych grupach wiekowych.

Spośród złożonych propozycji aż cztery dotyczą mieszkańców Łabęd, bez ograniczania ich wieku.

Są to:

 1. Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 40 dzieci – wartość zadania – 16.000 zł.
 2. Organizacja zajęć rękodzieła dla 50 dorosłych mieszkańców osiedla – wartość zadania – 12.500 zł.
 3. Organizacja cyklicznych zajęć zumby – fitness dla 50 kobiet – wartość zadania – 5.000 zł.
 4. Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet – wartość zadania – 6.000 zł.

Przypominamy też o kursie samoobrony dla kobiet, który rozpocznie się 5 września i będzie prowadzony w „Łabędziu”. Zapisy trwają. Na 150 miejsc zajętych jest już ponad 90. Zachęcamy do skorzystania. Zapisać można się u przedstawicielki Rady Osiedla – tel.  601 171 077.