spotkanie10 października odbyło się w Łabędziu spotkanie konsultacyjne w sprawie budżetu obywatelskiego. Jego gospodarzem była Dyrektor Urzędu Katarzyna Śpiewok.

O zmianach w obecnej procedurze dyskutowało liczne grono osób – mieszkańcy, troje radnych Rady Miasta Gliwice, członkowie Rady Osiedla Czechowice, Kopernika i Łabędy, członkowie Łabędzkiego Klubu Seniora, dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 29, Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, zarządcy nieruchomości, prezesi spółdzielń mieszkaniowych, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Byli to nasi partnerzy w codziennej pracy na rzecz Łabęd. Ich szczególna rola ujawnia się w okresie formułowania wniosków do budżetu obywatelskiego.

Dzięki wspólnemu działaniu udało nam się zainicjować wiele bardzo pożytecznych i ważnych dla mieszkańców zmian, a także zgłosić i „wygrać” wiele zadań, które są realizowane na terenie dzielnicy.

Jakie zmiany poddaliśmy pod dyskusję? Takie które będą mogły doprecyzować obecnie obowiązującą procedurę zgłaszania i weryfikacji wniosków oraz głosowania. Proponowane zmiany dotyczyły kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Najważniejsze postulaty zawarliśmy w uchwale nr 22/2017 z 28 września 2017 r. Rady Osiedla Łabędy, o której informowaliśmy we wcześniejszych materiałach.

Spotkanie trwało 2,5 godz. Było bardzo cenne.

Wszystkim jego uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

Raz jeszcze udowodniliśmy, że zależy nam na dobrej współpracy z tymi, którzy chcą pozytywnie i aktywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie.


StrzelcówRealizacją zadania „Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych” Rada interesuje się od momentu zgłoszenia wniosku przez mieszkańców.

Pomagaliśmy już na etapie głosowania, choć mieliśmy problem z kontaktem z wnioskodawcą i osobami, które poparły wniosek. Zachęcaliśmy do poparcia wniosku, rozwiesiliśmy na klatkach apel do mieszkańców, informowaliśmy o zadaniu na stronie Rady i na facebooku.

Od początku roku regularnie pytaliśmy o stan realizacji remontu drogi i budowy oświetlenia. Ostatnie pismo w tej sprawie otrzymaliśmy 27 września.

9 października, po interwencji jednej z mieszkanek ul. Strzelców Bytomskich, podjętej w związku z notatką służbową ze spotkania z 5 października, przekazanej mieszkańcom poprzez tablice ogłoszeń, okazało się, że ZBM II TBS, prosi wnioskodawców o decyzje w sprawie zakresu prac. Podjęliśmy próbę pozyskania niezbędnych informacji, których nie mieliśmy.

Wiemy, że realizujący zadanie na bieżąco kontaktował się z przedstawicielami mieszkańców. W porozumieniu z nimi ZBM II TBS wykonał oświetlenie. Pozostał remont nawierzchni.

Rada Osiedla Łabędy – pomimo wyraźnych deklaracji gotowości zaangażowania się w sprawę nie była w nią włączona na żadnym etapie. Ani przez wnioskodawców, ani przez ZBM II TBS.

Teraz „gonimy czas” i nadrabiamy straty, wynikające z faktu, że dotychczas nie uczestniczyliśmy w przyjmowanych uzgodnieniach.

Sześć razy pytaliśmy w tym roku o stan realizacji zadania. Udzielane nam odpowiedzi były ogólne i żadna z nich nie informowała nas o szczegółach prowadzonych działań. Każdą pozyskaną informację przekazywaliśmy Państwu bezzwłocznie. Wystarczy sprawdzić wpisy na facebooku Rady i na stronie naszelabedy.pl

Oczywiście, natychmiast po otrzymaniu niepokojącego sygnału od jednej z mieszkanek podjęliśmy stosowne działania. Są one ograniczone, ponieważ partnerem dla realizatorów zadania jest jego wnioskodawczyni.


22289806_2064443260455214_6332472941784410614_oPrzypominamy, że 10 października o godz. 17.00 w Łabędziu odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie budżetu obywatelskiego. Organizuje je i prowadzi Dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Śpiewok.

Wszystkich zainteresowanych tą formą aktywności mieszkańców zachęcamy do udziału i zgłoszeniu swoich uwag i propozycji.

Rada Osiedla Łabędy podjęła uchwałę nr 22/2017 z 28 września 2017 r. w sprawie uwag do procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.


 

komisariat„Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej” to zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Na ostatnie nasze zapytanie o termin jego realizacji otrzymaliśmy od odpowiedź od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W piśmie z 12 września br. znalazła się następującą odpowiedź:

„[…] zarządca jest na etapie zbierania ofert. Rozstrzygnięcie tego etapu, a tym samym wyłonienie wykonawcy nastąpi w ciągu najbliższych dni. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.”

W przyszłym tygodniu sprawdzimy, czy wykonawca remontu został wyłoniony.

Do końca roku pozostały trzy miesiące. Mamy nadzieję, ze to wystarczy, aby dobrze przeprowadzić zaplanowane prace. Będziemy tego pilnować.

Zadania z zakresu budżetu obywatelskiego traktujemy priorytetowo, dlatego, że chodzą z wyboru mieszkańców.


StrzelcówW ramach zadania pod nazwą „Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych” realizowane są dwa podzadania – remont nawierzchni drogi wewnętrznej i montaż oświetlenia.

Realizacja pierwszego z nich nie wygląda optymistycznie. Przetarg, w wyniku którego miał zostać wyłoniony wykonawca nie odbył się, bo nikt się do niego nie zgłosił. Czekamy na ogłoszenie następnego, a czas płynie.

Z budową oświetlenia jest lepiej. ZBM II TBS, realizujący zadanie, zlecił wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie montaż oświetlenia firmie Eltraco Sp. z o.o. w Gliwicach.

Termin rozpoczęcia robót wyznaczono na dzień 1 września 2017 r., natomiast zakończenia na dzień 30 listopada 2017 r.


StrzelcówOtrzymaliśmy odpowiedź na kolejne nasze pytanie o termin wykonania zadania pod nazwą : „Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych”.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej napisał w nim m.in., że wykonawca zadania tj. ZBM II TBS Sp. z o.o. poinformował, iż został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu drogi wewnętrznej, otwarcie ofert nastąpi 27 września.

Sprawdziliśmy wynik przetargu – niestety, nie odbył się ponieważ nikt nie złożył oferty.  Oznacza to, że konieczne będzie ogłoszenie kolejnego postępowania.

W ogłoszeniu przetargu, który miał się odbyć dzisiaj, podano datę zakończenia prac – 30 listopada 2017 r. Jaka data zostanie wskazana w kolejnym ogłoszeniu jeszcze nie wiemy. Realizacja zadania przesuwa się w czasie.

Lepiej wygląda sprawa budowy oświetlenia, wykonawca został wyłoniony.


aqua aerobicPo wakacyjnej przerwie wznowione zostały bezpłatne zajęcia aqua aerobiku dla Pań w wieku 65+. Z oferty realizowanej w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego korzysta 30 osób.

Dwie 15 osobowe grupy ćwiczą w każdy piątek o godz. 15.00 i 16.00 na basenie SP 32.

Frekwencja jest wzorowa. Świadczy o tym, że osoby, dla których przygotowano zajęcia traktują je bardzo poważnie i gwarantują pełne wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Miasta Gliwice.

Opiekę nad realizacja zadania sprawuje w imieniu Rady Osiedla Basia Kończak. Świetna organizacja zajęć jest w znacznej części Jej zasługą.


boStale doglądamy realizacji zadań budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Trzy z nich są już wykonane:

 1. remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego,
 2. budowa chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Batorego,
 3. wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej, zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.

Trwa realizacja dwóch zadań:

 1. bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”,
 2. aqua aerobik dla 30 kobiet w wieku 65+.

Do zrealizowania są jeszcze dwa zadania:

 1. remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej,
 2. remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych.

O ich wykonanie pytamy regularnie od stycznia 2017 r. Zawsze pytamy o aktualny stan przygotowań do ich realizacji. Ostatnie z takich zapytań skierowaliśmy do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 30 sierpnia.

Odpowiedź nieco nas zaniepokoiła. Poinformowano nas, że:

 1. dla zadania nr 1 przystąpiono do zbierania ofert, planowany czas realizacji – IV kwartał br.,
 2. dla zadania nr 2 została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia, rozpoczęcie robót wyznaczono na 1 września 2017 r., a zakończenia na 30 listopada 2017 r.
 3. w kwestii remontu drogi wewnętrznej ZBM II TBS, który realizuje zadanie, jest na etapie ustaleń z wnioskodawcami.

Ponieważ taka odpowiedź nas nie usatysfakcjonowała, zwróciliśmy się 13 września do ZGM z prośbą o podanie nam dokładniejszych informacji, szczególnie na temat wykonawcy i terminu realizacji obydwu zadań.


boŁabędy bardzo aktywnie, a co najważniejsze, skutecznie, korzystają z możliwości, jakie daje nam budżet obywatelski.

Na rok 2017 Łabędom przydzielono 249 tys. zł.

W głosowaniu na zadania łabędzkie wzięło udział 2.070 osób. Zyskaliśmy 530.250 zł. Oznacza to, że przyznane Łabędom środki, dzięki dużej aktywności mieszkańców i członków rady zwiększyły się o 280.329 zł !!!!!

Zgłosiliśmy 22 zadania. 7 spośród nich zostało skierowanych do realizacji. Są to:

 1. Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych.
 2. Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego.
 3. Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości ok. 90 m, łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Batorego.
 4. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej.
 5. Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej, zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.
 6. Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”.
 7. Aqua aerobik. Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w wieku 65+ na terenie osiedla.

Zadania nr 2 i 5 zostały wykonane. Zadania nr 3 i 7 są w fazie realizacji. Na realizację czekają jeszcze zadania nr 1, 4, i 6.

Rada na bieżąco monitoruje wykonywanie tegorocznego budżetu obywatelskiego. 


chodnikPowstaje chodnik dla pieszych, który połączy ul. Wieniawskiego z ul. Batorego. Jest to zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla i wybrane w głosowaniu przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki znacznemu zaangażowaniu wielu osób udało się pozyskać na nie 367 głosów.

Chodnik ma około 90 m długości i 2 m szerokości. Koszt budowy oszacowano na 40 tys. zł.

W sprawie jego przebiegu, na prośbę kilku mieszkańców ul. Wieniawskiego, spotkaliśmy się z przedstawicielem Zarządu Dróg Miejskich.

Z przedstawionych argumentów wynika, że zaplanowany sposób poprowadzenia chodnika jest najkorzystniejszy z punktu widzenia potrzeb pieszych i użytkowników garaży. Zaufaliśmy fachowcom.

Bardzo nas cieszy, że kolejna inicjatywa obywatelska wchodzi w fazę realizacji. Teraz pozostaje jeszcze naprawić fragment pomiędzy ul. Wolności i ul. Wieniawskiego.