184944537_3101255143440682_7097071820598545040_nUlicę Główną od terenów przemysłowych dzieli betonowy płotu.
Po zakończeniu remontu drogi, który miał miejsce w roku 2010, jego brzydota mocno się uwydatniła.
Trzeba było coś z tym zrobić.
Usunięcie płotu nie było możliwe, a właściwie to nie miało większego sensu, bo po drugiej stronie nie było nic do odsłaniania.
Wtedy poprosiliśmy Miejski Zarząd Usług Komunalnych, aby obsadził płot dzikim winem.
Wiedząc, jak szybko rośnie, mieliśmy nadzieję, że dzięki niemu zniknie problem brzydoty.
Udało się, choć częściowo, bo zieleń osłoniła płot tylko w połowie jego długości.
Odcinek od strony placu Niepodległości nadal jest brzydki.
Tym razem liczymy na pomoc Zarządu Dróg Miejskich.


185192782_3101226953443501_6731385290192492142_nW pasie drogowym, oddzielającym jezdnię od chodnika dla pieszych przy ul. Wolności, na zlecenie Zarządu dróg Miejskich posadzono młode, choć już sporych rozmiarów drzewa.
Są to wiązy holenderskie ‚Lobel’.
Jest ich 21.
Drzewa zostały zasadzone tak, aby możliwe było ich podlewanie. Woda będzie doprowadzania do systemu korzeniowego przez specjalną rurkę.
Podsypanie ziemi wokół pnia zrębkami ma służyć utrzymaniu wilgotności.
Aby chronić młode drzewa przed uszkodzeniami, osłonięte są siatka ochronną, a pień owinięto jutą.
Koszt wykonanych nasadzeń to 15.036,84 zł.
Drzewka już puszczają liście.
Brak drzew na fragmencie pasa wynika z ograniczeń technicznych – sieci podziemne.


185491871_3101201623446034_5043678992069854355_nOd końca kwietnia można już bezpiecznie korzystać z chodnika, biegnącego wzdłuż ul. Z. Nałkowskiej.
Zniknęły połamane i zdeformowane płytki. Wykonawca remontu zamienił je na kostkę brukową.
Na naszą prośbę poprawiono tez chodnik wzdłuż ogrodzenia danej szkoły. Płytki zdjęto i ułożono na nowo, likwidując nierówności.
Niestety, nie udało się wykonać fragmentu chodnika po drugiej stronie ulicy, od strony dzikiego, nieutwardzonego parkingu, bo teren nie jest własnością miasta.
Działka naprzeciw dawnej szkoły to nieruchomość prywatna.
Prace zlecił Zarząd Dróg Miejskich.
Ich koszt to prawie 130 tys. zł.


 

185628747_3101033013462895_112281761071611436_nNa skwerze przy ul. A. Jagiellonki znów ktoś chciał sprawdzić, jaki jest silny i wyrwał jedno przęsło ogrodzenia placu zabaw, a kolejne uszkodził.
Dlaczego? Kto to wie. Może stanęło mu na drodze do huśtawki lub piaskownicy?
Co tam dzieci, co tam dobro wspólne wszystkich mieszkańców, co tam koszt naprawy, ponoszony z naszych wspólnych pieniędzy, co tam zwykła przyzwoitość, jak przyjdzie ochota niszczyć to się niszczy!
Przecież to nie tak, że w obrębie tzw. rynku dewastacji musi być więcej niż w innych częściach Łabęd. Bo i dlaczego.
Mieszkańcy zasługują na porządek i szanowanie wspólnego dobra.
Dają temu wyraz w rozmowach z członkami Rady.


fot_gliwice2040Wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego miasta i naszej dzielnicy, którzy mają pomysł na zmiany, którzy dostrzegają obszary zaniedbane, niech nie stoją obok, ale włączą się w prace nad Strategią Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2040.
To ważne. Na co dzień dociera do nas wiele uwag i propozycji.
Warto, aby ci, którzy mogą podzielić się swoimi przemyśleniami uczynili to.
ANKIETY MOŻNA WYPEŁNIAĆ DO 17 MAJA.
184643746_3100336876865842_2923489144461140669_nDziś pracownicy Działu Zieleni Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych porządkowali tereny, które mają w zarządzie. Tym razem był to zieleniec przy ul. Wolności, w rejonie nieistniejącego już Relaksu.
Wcześniej, ci sami pracownicy, porządkowali skwer, znajdujący się po przeciwnej stronie ulicy i skwer przy ul. Narutowicza.


184252400_3100331160199747_356150546529784506_nNa skutek zgłoszenia Radzie problemu z odprowadzaniem wody z ul. Wrzosowej, zwróciliśmy się do Wydziału Gospodarowania Wodami z prośbą o o dokonanie przeglądu ul. Wrzosowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Olimpijską i SP 32 i sprawdzenie:
– drożności sieci,
– prawidłowości zamontowania poziomu wlotów, w stosunku do poziomu jezdni,
– a także liczby kratek, zbierających wodę.
Wydział poinformował, że w tym „rejonie istnieje kanał deszczowy tylko na pewnych odcinkach ulicy. Istniejące odcinki zostaną wyczyszczone a następnie określony zostanie ich stan techniczny przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Na podstawie otrzymanych raportów zostaną podjęte kolejne czynności.”
Właśnie dziś, PWiK wykonywało zapowiedziane w piśmie prace.


184131510_3100322086867321_4937920775934604243_n5 maja doszło do kolejnej kolizji na ul. Zygmuntowskiej.
Uczestniczyły w niej dwa samochody osobowe.
Jeden z nich zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem nadjeżdżający z przeciwka.
Na miejscu jako pierwsza pojawiła się Straż Miejska.
Na swojej stronie Strażnicy napisali :
„Sytuacja wydarzyła się w momencie pełnienia służby patrolowej, dlatego natychmiast po kolizji miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone i udzielono pierwszej pomocy poszkodowanym. Wezwano zespół pogotowia ratunkowego, straż pożarną oraz Policję, a do ich przyjazdu monitorowano stan osób biorących udział w kolizji.”
Swoje czynności wykonywała też Straż Pożarna i Policja.
Zdjęcia pochodzą ze strony https://smgliwice.pl/


184033936_3098401563726040_3112581568478776614_nW ostatnim czasie zachodzi wiele ważnych dla Łabęd zmian.
Dotyczą one planowania przestrzennego oraz realizowanych i projektowanych inwestycji.
Będzie ono miało istotny wpływa na rozwój dzielnicy i warunki życia mieszkańców.
Radzie przysługuje prawo do ich opiniowania, zgłaszania wniosków i uwag.
Opinie, wnioski i uwagi przyjmowane są w formie uchwał, podejmowanych przez radę podczas posiedzeń plenarnych.
Podjęcie uchwał poprzedza rzetelna, informacja o ich przedmiocie i dyskusja, w czasie której pada wiele pytań.
Informacji udzielają i odpowiadają na pytania przedstawiciele Prezydenta Miasta.
W posiedzeniach Rady wzięli udział:
– 22 kwietnia – Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka i Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Iwona Pylypenko – Wilk w związku z poszerzeniem granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Łabędy Północ,
– 29 kwietnia – Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok i Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner w związku z projektowaną przebudową układy kolejowo – drogowego w rejonie stacji Gliwice – Łabędy
– 7 maja – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Iwona Pylypenko – Wilk w związku ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.
Dzisiejsze posiedzenie nie było ostatnim w cyklu „opiniujących.
W przyszłym tygodniu odbędzie się XXX plenarne posiedzenie, podczas którego Rada zaopiniuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łabędy – Północ.
Czeka Radę także przyjęcie opinii w sprawie :
– likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury i utworzenia Centrum Kultury Victoria,
– lokalizacji i wyposażenia siłowni przy ul. Klasztornej,
– lokalizacji i wyposażenia siłowni i street workoutu na terenie Piaskowej Doliny
– budowy wybiegu dla psów przy ul. Piaskowej.