śmieci na trawnikachStan tzw. pasów drogowych po przeprowadzeniu koszenia traw pozostawia wiele do życzenia.

Firma wykonująca usługę zbiera ściętą trawę, ale pozostawia śmieci – worki plastikowe, papier, opakowania…

Trawniki, zamiast zmienić swój wygląd na lepszy, prezentują się gorzej niż przed wykonaniem prac porządkowych.

Taki sposób dbania o tereny zielone przyległe do jezdni budzi wiele negatywnych emocji. Problem zgłaszają Radzie Osiedla mieszkańcy Łabęd.

O efektach działań zmierzających do zmiany istniejącej sytuacji będziemy Państwa informować.


Rajd Rowerowy

UWAGA: Impreza odbędzie się w innym terminie. W najbliższym czasie podamy szczegółowe informacje.

 

Rada Osiedla Łabędy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w „Łabędzkim Rajdzie Rowerowym”. Impreza odbędzie się w ramach Miejskich Obchodów 25-lecia Samorządności.

Impreza organizowana jest dla mieszkańców Łabęd – wystartują zespoły 2-5 osobowe.

Nagrody i poczęstunek w konkursie ufundowała Rada Osiedla Łabędy.

Uczestnicy otrzymają również drobne upominki z Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 Zapraszamy do udziału!!!


MDKW dniu 23 czerwca 2015 o godzinie 18.00 odbędzie się koncert dzieci i młodzieży
uczestniczących w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury organizowanych w dzielnicy Łabędy.

Wystąpią:
Grupy Teatralne „Do i Do ” naucz. Wojciech Kotylak
Uczniowie z kół  gitarowych – naucz.Henryk Pielichowski
Uczniowie z koła keyboardu – naucz.Krzysztof Niewolik
Zespół Wokalno-Taneczny „GWAR” ( koło Łabędy) – naucz.Danuta Waller i Eugeniusz Siwiec

Przygotowana będzie też mini wystawa prac plastycznych dzieci uczestniczących w zajęciach „STUDIO KREDKA” (nauczyciel Małgorzata Nowotnik).


Serdecznie zapraszamy!!!


Zobacz: plakat


wczasy

8 czerwca nasi Seniorzy wyjechali na wczasy do Wysowej. Podobnie, jak w latach wcześniejszych, będą wypoczywać w Ośrodku Wczasów Rodzinnych „ZACISZE”.

W tym roku na wczasy wyjechały aż 64 osoby.

Organizatorem tego ważnego dla wielu mieszkańców naszej dzielnicy przedsięwzięcia jest członek Rady Osiedla Łabędy, przewodniczący Klubu Seniora, prowadzonego przez radę, Stefan Kurczab.

Seniorzy wracają do Łabęd 18 czerwca.


głosowanieRADA OSIEDLA ŁABĘDY prosi o udział w głosowaniu na wnioski do budżetu miasta Gliwice na rok 2016.

 

Rada Osiedla Łabędy zgłosiła do budżetu na rok 2016 następujące zadania (numer zadania – nazwa zadania):

7. – Nowa nawierzchnia jezdni i chodników przy ul. R. Luksemburg (inwestycja)

9. – Nowa nawierzchnia jezdni, chodników i parkingów przy ul. 22 Lipca (remont)

10. – Uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wolności pomiędzy ul. Marksa i Partyzantów (remont)

 

Głosować można:

  • za pośrednictwem strony internetowej UM GLIWICE

https://gliwice.eu/samorzad/budzet-miasta/budzet-2016-glosowanie

oraz odbioru w wielu miejscach w Łabędach /m.in. w „Łabędziu” – biblioteka, w szkołach  i przedszkolach, sklepach itp./

 

Wypełnione karty można pozostawić w szkołach, przedszkolach, w filii biblioteki w „Łabędziu” lub przekazać radnemu Rady Osiedla Łabędy

 Głosowanie trwa od 8 czerwca 2015r. do 22 czerwca 2015r.


Liczymy na Państwa głosy!

Każdy głos ma znaczenie!!

Weź udział w głosowaniu!!!


 Szczegółowe informacje na temat głosowania na stronie UM Gliwice


 Zobacz Głosowanie – plakat


chodnikiNa terenie Łabęd Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął wykonywanie prac porządkowych w obrębie pasów drogowych.

Trwa wycinanie traw i korygowanie żywopłotów. Przedstawiciele rady dbają o właściwą jakość usługi.

Wykonawca zadania pod nazwą „Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2015 i 2016” został wyłoniony w drodze przetargu.

Łabędy znajdują się w Rejonie III, wraz z osiedlem Kopernik i ul. Toszecką są obsługiwane przez J. D. Zakład Usługowo Handlowy J. Domka, J. Domka, 44-100 Gliwice, ul. Hoblera 4/1 za ceną: 173. 964, 24 zł.

Przy okazji informujemy, że za stan terenów zielonych odpowiadają różne podmioty miejskie:

  • za pasy przydrogowe – Zarząd Dróg Miejskich,
  • za skwery, parki, zieleńce – Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
  • za tereny należące do Skarbu Państwa – Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

cOŚ Z NICZEGORada Osiedla Łabędy oraz Gimnazjum nr 19 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ekokonkursie „Coś z niczego”.

Impreza organizowana jest dla uczniów łabędzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Prace należy dostarczyć do Sekretariatu GM nr 19 do dnia 17 czerwca 2015r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 czerwca 2015r. w GM nr 19.

Nagrody w konkursie ufundowała Rada Osiedla Łabędy.

 

Zapraszamy do udziału!!!


Zobacz: Coś z niczego – plakat

Coś z niczego – regulamin


Gala projektów edukacyjnychRada Osiedla Łabędy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Gali Projektów Edukacyjnych”.

Impreza skierowana jest do uczniów ZSO nr 2 – odbędzie się prezentacja poszczególnych projektów poszczególnych grup gimnazjalnych.

Gala odbędzie się dnia 16 czerwca 2015r. w CSK „Łabędź” (Łabędy ul. Partyzantów 25), start godz. 11:00.

Rada Osiedla Łabędy ufundowała poczęstunek dla uczestników imprezy.


Zobacz: Gala Projektów Edukacyjnych – plakat


topole wycinkaW styczniu 2015 r. informowaliśmy o działaniach podjętych na wniosek części mieszkańców z rejonu ul. K. Marksa w sprawie wycięcia topól rosnących w sąsiedztwie dawnego domu kultury. Drzewa te – zdaniem osób zgłaszających problem – mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia.

Wystąpiliśmy w tej sprawie do zarządcy terenu, którym jest PRIED Sp. z o.o., z prośbą o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drugiego rzędu topól, położonego równolegle do rzędu wyciętego wcześniej.

PRIED na początku roku skierował do Wydziału Środowiska wniosek o zezwolenie na wycięcie 33 drzew.

Na mocy decyzji administracyjnej z 28 maja 2015 r. zarządca uzyskał prawo do wykonanie wycinki 9 drzew. W decyzji znalazł się też zapis: „odmówić zezwolenia na dokonanie wycinki 24 drzew gatunku topola euroamerykańska.”

W uzasadnieniu do decyzji napisano, że drzewa przeznaczone do wycinki mają znaczny posusz w koronach, jednostronne korony, a także wypróchnienia pni i stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia. Pozostałe 24 drzewa znajdują się w dobrym stanie zdrowotnym i technicznym.

W decyzji znalazły się też rozstrzygnięcia dotyczące: terminu dokonania wycinki – 31 grudnia 2015 r., zwolnienia z opłaty za usunięcie drzew, zobowiązania wnioskodawcy do dokonania nasadzeń zastępczych w liczbie 9 sztuk drzew gatunków ozdobnych na terenie nieruchomości, z której będą usuwane drzewa.


CYTOLOGIARada Osiedla, dzięki dobrej współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, już po raz drugi zapewni łabędziankom możliwość wykonywania bezpłatnych badań cytologicznych.

Kobiety w wieku 25 – 59 lat będą mogły z nich skorzystać 17 czerwca / środa / w godz. od 10.00 do 17.00. Cytobus zostanie ustawiony na placu przy kościele św. Anny.

Rada Osiedla Łabędy serdecznie dziękuje ks. Proboszczowi Piotrowi Kansemu za możliwość ustawienia mammobusa i cytobusa na terenie należącym do Parafii św. Anny.