PECZakończyły się prace budowlane związane z II etapem inwestycji PEC.
Teraz przyszedł czas na sprawdzenie, czy tereny udostępnione wykonawcy zostały doprowadzone do stanu pierwotnego.

W imieniu miasta jakość przeprowadzonych prac sprawdza:
1. Zarząd Dróg Miejskich – jezdnie, chodniki, wjazdy, pasy drogowe, w tym zieleń,  na ul. Wolności, Majakowskiego, Batorego, Tuwima, Partyzantów, Wieniawskiego,
2. Miejski Zarząd Usług Komunalnych – skwerek przy ul. Tuwima,
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – chodnik łączący ul. Batorego z ul. Przyszowską.

Dziś przeprowadzono wizje w terenie z udziałem przedstawiciele PEC -Gliwice, wykonawców prac, ZDM, Rady Osiedla Łabędy.
Dokładnie obejrzano zniszczone podczas budowy tereny. W wyniku przeglądu wskazane zostały miejsca, w których konieczne jest wykonanie poprawek.

Zastrzeżenia odnosiły się do jakości prac odtworzeniowych, uszkodzeń chodników, zniszczeń zieleni.

Protokoły końcowe zostaną podpisane dopiero po zakończeniu usuwania usterek.


PortowaW związku z wcześniejszymi zapowiedziami budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej w roku 2018 i częściowo wykonanym już przygotowaniem pasa drogowego pod potrzeby tej inwestycji, zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o stan przygotowań do realizacji zadania.

1 marca otrzymaliśmy na ten temat informacje.

ZDM poinformował nas, że w związku z koniecznością wykonania kanalizacji deszczowej, której na odcinku od magazynów Silsa do skrzyżowania z ul. Staromiejską nie ma, realizacja ścieżki zostaje przesunięta na rok 2019 lub lata następne.

Zadanie związane z budową kanalizacji deszczowej – projekt i wykonanie – realizuje Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Ponieważ o budowę ścieżki zabiegamy z dużą intensywnością, będziemy „pilnować sprawy” i informować Państwa o kolejnych jej etapach.

W pierwszej kolejności zapytamy o termin wykonania projektu odwodnienia.


ZygmnuntowskaDziś otrzymaliśmy stanowisko Zarządu Dróg Miejskich w sprawie naszej prośby o rozważenie możliwości wykonania korekty łuku ul. Zygmuntowskiej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ZDM napisał:

[…] w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wskazanym odcinku ul. Zygmuntowskiej, wprowadzono szereg rozwiązań, m.in. takich, jak: ograniczenie prędkości do 40 km/h, aktywne oznakowanie prowadzące U-3a oraz oznakowanie A-30 z tablicą T-15, ostrzegające o miejscu, w którym występują zdarzenia drogowe i mające na celu ich eliminację.

Ponadto, tut. Jednostka przeprowadzi w najbliższym czasie wizję w terenie i analizę parametrów technicznych stanu istniejącego […], na podstawie której zostaną podjęte dalsze kroki związane z ewentualną korektą jezdni na łuku.”

Cieszy nas ta informacja. Oznacza, że sprawa jest otwarta. Podjęliśmy starania o możliwość uczestniczenia w planowanej wizji.