WazówUl. Wazów to dziś droga gminna niepubliczna. Od wielu lat zabiegamy o zmianę jej statusu na drogą gminna publiczną.

Droga niepubliczna to właściwie droga wewnętrzna, a to oznacza, że zakres wykonywanych na niej prac jest mniejszy niż na drogach publicznych.

Aby zmienić stan drogi, wykonać jej nawierzchnię, oświetlenie, trzeba doprowadzić do nadania ul. Wazów statusu drogi publicznej.

Może to uczynić Rada Miasta Gliwice.

To z kolei zależy od uprzedniego uporządkowania sytuacji prawej terenów, na których położona jest droga. Wszystkie one muszą być własnością Miasta Gliwice. A z tym był poważny problem.

Długi proces pozyskiwania działek prowadził Zarząd Dróg Miejskich. Niektóre ze spraw trwały po kilka lat. Na szczęście, te czaso- i pracochłonne działania właśnie się zakończyły. Wszystkie potrzebne działki są już miejskie.

To doskonała wiadomość. Przekazał ją nam ZDM. A my przekazujemy ją mieszkańcom.

Bardzo dziękujemy pracownikom ZDM za duże zaangażowanie w sprawę i konsekwencję w działaniu.


 

wieszakJest zimno. Warto  mieć na sobie ciepłe ubranie.

Ci, którzy mają z tym problem mogą skorzystać z płaszczy, kurtek, czapek, szalików, czekających na wieszaku, który stoi  obok głównego wejścia do Centrum – Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”, od strony ul. Przyszowskiej.

Przekażcie Państwo tę informację dalej. Może obok Was jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, a nie wie o naszym „wieszaku ciepła”.

UBRANIA CZEKAJĄ. Zapraszamy. Zachęcamy.


 

przystanekKońcowy przystanek komunikacji miejskiej w Łabędach znajduje się na terenie Skarbu Państwa, zarządzanym przez Zakłady Mechaniczne Bumar – Łabędy S.A.

Pomimo tego, że jest on w fatalnym stanie, nie można go wyremontować, bo grunt nie należy do miasta, a zarządca nie jest zainteresowany wydatkowaniem środków na prowadzenie prac.

Od wielu lat trwają starania o pozyskanie działki nr 74/1 obręb Łabędy – bo na niej zlokalizowany jest przystanek – do zasobów Miasta Gliwice.

Po raz ostatni o stan sprawy zapytaliśmy 4 stycznia br. Pierwszy raz od początku długich i bezskutecznych zabiegów miasta, zdarzyło się coś pozytywnego.

Poinformowano nas, że „w pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest zakończenie postępowania w sprawie nabycia działki 74/1 obręb Łabędy, poprzez jej zakup do zasobu Miasta.

Mając na uwadze osiągnięte porozumienie w sprawie przejęcia […] działki zabudowanej przystankiem autobusowym – odstąpiono od wezwania ZM Bumar – Łabędy S.A. do wykonania prac remontowych.”

To dobra wiadomość.


 

ZSO2W roku 2018 w szkole przy ul. Partyzantów zaszły zmiany, związane z utworzeniem segmentu przedszkolnego.

Swe przeznaczenie zmieniło pomieszczenie świetlicy i salka do ćwiczeń gimnastycznych.

Kosztem 400 tys. zł przygotowano sale wraz z zapleczem dla dwóch grup przedszkolnych oraz nową świetlicę szkolną. Najmłodsi otrzymali też nowy, bogato wyposażony plac zabaw. Jego wykonanie oznaczało wydatek w wysokości 442. 800 zł.

To nie koniec pozytywnych zmian.

W roku 2019 powstanie teren rekreacyjno – zabawowy oraz boisko wielofunkcyjne.

Na modernizację terenu przed szkołą przewidziano 400 tys. zł, a na modernizację boiska około 2 mln zł.

Inwestycje zrealizowane w roku 2018 i zaplanowane na rok 2019 to zadania finansowane z budżetu Miasta Gliwice.

Bardzo staranne „doglądamy” prac wykonywanych w ZSO 2. Współpracujemy z kierownictwem szkoły i władzami miasta. Byliśmy inicjatorami zmian. Oczekiwali ich uczniowie i rodzice, z którymi o mających nastąpić zmianach rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem budowy „Łabędzia”.


 

SzuwarekO kłopotach z modernizacją „Szuwarka” informowaliśmy już wiele razy. Przypominamy, że biorą się one stąd, że tylko część stawu i sąsiadującego z nim terenu jest własnością miasta.  

Część, o której pozyskanie zabiegamy od wielu lat, należy do Skarbu Państwa, a zarządza nią Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Niestety, porozumienie z zarządcą jest niezmiernie trudne. Propozycje miasta albo są odrzucane, albo brak na nie reakcji.

O stan zabiegów o połowę „Szuwarka” pytamy regularnie, co kilka miesięcy.  Ostatni raz zrobiliśmy to 4 stycznia br. Informacja przekazana nam przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami niestety jest smutna.

Naczelnik Wydziału pisze: „Jeśli chodzi o działkę nr 701 obręb Przyszówka, pomimo wielokrotnie wysyłanych propozycji […] Spółka SRK S.A. nie podejmuje żadnych działań mających na celu sfinalizowanie sprawy”.

Pomimo opisanej sytuacji, w roku 2019 wykonana zostanie koncepcja zagospodarowania terenu. Może w międzyczasie ktoś w SRK zechce się odnieść do propozycji Miasta Gliwice.

Warto podkreślić, że miasto nie chce działki za darmo.


 

oświetlenieJedną z ważnych dla mieszkańców spraw, którą zajmuje się Rada, jest oświetlenie ulic, przejść dla pieszych, skwerów i innych miejsc publicznych.

Dość często podejmujemy interwencje w przypadku przerw w pracy lamp, a także ich uszkodzenia, objawiającego się  „miganiem”.

Każde zgłoszenie, kierowane do nas przez mieszkańców natychmiast przekazujemy pracownikom Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.  Reakcja jest natychmiastowa.

Podejmujemy też starania o realizację zadań remontowych i inwestycyjnych. Przypominamy, że w roku 2018 :

 1. wybudowano oświetlenie ul. Poezji – 103.320 zł,
 2. zmodernizowano oświetlenie na ul. Kosmonautów – 270.600 zł,
 3. wymieniono oprawy na ledowe na ul. Zygmuntowskiej – 27 opraw, Staromiejskiej – 31 opraw i Starogliwickiej – 36 opraw – łączny  koszt wymiany – 142.873,13 zł,
 4. powstało oświetlenie na nowym skwerze przy ul. Wolności, niestety, póki co nie działa, bo wszystkich swoich prac nie wykonał Turon.

Przedstawiciele Rady Osiedla Łabędy regularnie spotykają się ze strażnikami miejskimi, pełniącymi obowiązki naszych dzielnicowych. Omawiamy z nimi sprawy ważne dla funkcjonowania dzielnicy.

Część z nich wymaga wiele czasu i wiele determinacji. Część da się załatwić „od ręki”. Strażnicy przyjmują nasze sugestie działań. My jesteśmy informowani o sprawach, prowadzonych przez strażników.

W czasie spotkania, które miało miejsce 18 stycznia, omówiliśmy następujące tematy:

 1. usunięcie śmieci z wielu miejsc w Łabędach, m. in. brzegów Kłodnicy i Kanału Gliwickiego, ze skarpy wzdłuż bocznicy kolejowej, zza garaży przy ul. Waryńskiego od strony ul. Przyszowskiej, na terenie pomiędzy ul. Wolności, Partyzantów i Narutowicza,
 2. ubytki w nawierzchni jezdni,
 3. stan ul. Piaskowej,
 4. działania Rady na rzecz wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na niektórych ulicach,
 5. stan niektórych śmietników,
 6. zanieczyszczanie miejsc publicznych przez psy – partole Straży,
 7. niszczenie zieleni, szczególnie skwerów przy ul. Wolności, Narutowicza i A. Jagiellonki / Zawadzkiego.

Dzielnicowymi są:

młodszy inspektor Agata Łabuszewska -Turlej /numer służbowy 017/

inspektor Dariusz Gutowski / numer służbowy 012/ tel. 793-112-279


 

MarinaPrzypominamy, że trwają działania, mające na celu zmianę lokalizacji Mariny Gliwice.

Dziś znajduje się ona na terenie Śląskiego Centrum Logistyki przy ul. Portowej, a ma się ulokować na działkach gminnych – nr 1 obręb Port i nr 188 obręb Stare Łabędy, położonych pomiędzy Silsem, a Stacją Uzdatniania Wody przy ul. Kanałowej / fragment brzegu, widoczny na zdjęciu /.

Potrzebne jest także pozyskanie gruntów, należących do Skarbu Państwa. Wniosek o ich zbycie na rzecz Miasta Gliwice został złożony 20 września 2018 r.

W międzyczasie Wojewoda, którego decyzja w tej sprawie jest konieczna, dwukrotnie zażądał uzupełnienia wniosku. Ostatnie wyjaśnienia wysłano 4 stycznia 2019 r.

Teraz czekamy na stanowisko Wojewody  Śląskiego.


 

HERBRada Miasta Gliwice wyznaczyła na dzień 7 kwietnia 2019 r. termin wyborów do Rad Osiedli.

W każdym z osiedli wybieranych będzie 15 członków Rady Osiedla.

W wyborach do Rad Osiedli prawo wybierania / czynne prawo wyborcze / mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców.

Prawo wybieralności / bierne prawo wyborcze / mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców.

Warunkiem przeprowadzenia procedury wyborczej w Osiedlu jest zgłoszenie 15 lub więcej kandydatów do Rady Osiedla.

W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów wyniesie 15, wyborów do danej Rady Osiedla nie przeprowadza się, a zarejestrowanych kandydatów uznaje się za wybranych.

Zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli składa się w Urzędzie Miejskim.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać poparcie co najmniej 25 mieszkańców osiedla wpisanych do stałego rejestru wyborców.

Najpóźniej w 35 dniu przed terminem wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłasza listę zgłoszonych kandydatów z uwagami dotyczącymi ewentualnego niespełnienia wymogów.