ŚMIECI6  kwietnia 2018 r. odbyliśmy okresowy przegląd Łabęd z udziałem dzielnicowych Straży Miejskiej.

Zwykle oglądamy różne miejsca i diagnozujemy różne problemy. Tym razem zajęliśmy się dwoma ważnymi problemami. W ocenie mieszkańców są one bardzo uciążliwe i utrudniające codzienne korzystanie z miejsc publicznych.

Są to: porzucone samochody i zaśmiecone miejsca.

Obejrzeliśmy zabrudzone miejsca w następujących miejscach:

  1. przy ul. Zamkowej,
  2. na tyłach ul. Wolności,
  3. w obrębie nieruchomości przy ul. P. Gojawiczyńskiej 9,
  4. na terenie zielonym na początku ul. P. Gojawiczyńskiej,
  5. na ul. Kosmonautów, w rejonie garaży,
  6. na terenie działki nr 155 obręb Przyszówka przy ul. Kosmonautów,
  7. na terenie położonym wzdłuż ul. Przyszowskiej, w rejonie kompleksu garaży,
  8. na drodze dojścia do składu węgla,
  9. nabrzeże rzeki Kłodnicy.

We wszystkich tych miejscach nagromadzone są odpady komunalne. Niestety, jeśli zostaną usunięte, to za nasze pieniądze.

Poszczególne sprawy prowadzi Straż Miejska.

Rada, w sposób szczególny, angażuje się w rozwiązanie problemu zaśmiecania terenu, położonego pomiędzy ul. Wolności, Narutowicza i Partyzantów.

W tej sprawie spotkaliśmy się ze Strażą Miejska ponownie 13 kwietnia.


REMONTZaczął się remont sieci wodociągowej, znajdującej się w ul. Przyszowskiej. Aktualnie realizowany jest I etap inwestycji. Odtwarzana jest sieć na odcinku od ul. Wolności do ul. Partyzantów.

Prace wykonywane są na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Wykop jest prowadzony w chodniku. Poszczególne jego części będą fragmentami wyłączone z użytkowania.

Pieszych prosimy o ostrożność.

Wykonawca  odpowiednio oznaczy miejsce budowy. Każdy, kto będzie przechodził w niedozwolonych miejscach będzie ryzykował własnym bezpieczeństwem. Droga w miejscu remontu jest dość ruchliwa. Porusza się nią wiele samochodów ciężarowych. TRZEBA UWAŻAC!

O innych utrudnieniach wykonawca będzie informował na bieżąco. My będziemy informować o postępie prac.


ŚMIECIW związku z wyrzuceniem kilkunastu worków z odpadami na tyłach ul. Wolności, w rejonie garaży i ogrodów działkowych, poprosiliśmy dzielnicowych Straży Miejskiej, aby spróbowali sprawdzić, czy nie da się wśród nich znaleźć czegoś, co wskaże ich właściciela.

Ponieważ śmieci było bardzo dużo, stały w jednym miejscu, a strażnicy mają doświadczenie w ustalaniu śmieciarzy, mieliśmy nadzieję, że i tym razem Im się uda.

Jakież było nasze zdziwienie, gdy na miejscu, gdzie 9 kwietnia zrobiliśmy zdjęcie worków pełnych odpadów zobaczyliśmy, że z kilkunastu zostały tylko trzy.

Co o tym myśleć? Same zniknęły? Czy ktoś je zabrał? Jeśli tak to bardzo dobrze. To znaczy, że może być inaczej.

Na dzikim śmietnisku zauważyliśmy jeszcze coś, co nas pozytywnie zaskoczyło. Jedna z mieszkanek, nieakceptująca okropnego wyglądu terenu, zbierała z niego papier, plastyk, szkło, butelki … Podziękowaliśmy Jej za godną podziwu postawę. Zrobiła na nas wielkie wrażenie.

Innych też zachęcamy do aktywności.


remontyTrwa remont ul. Kosmonautów. Prace zaczęły się w poniedziałek i szybko postępują. Zdemontowana została część chodników i parking naprzeciw budynków nr 58. Układane są krawężniki.

Utrzymujemy codzienny kontakt z wykonawcą, ale przede wszystkim z inspektorem Zarządu Dróg Miejskich, nadzorującym realizacje zadania.

Na bieżąco dokonywane są ustalenia dotyczące szczegółów wykonania poszczególnych elementów drogi.

Potrzebny jest kontakt z Zarządem Wspólnot, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonego remontu. Nawiążemy go w najbliższych dniach.

Na ul. R. Luksemburg nie ma jeszcze ekipy remontowej. Trzeba chwilę poczekać, bo prace prowadzi obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wykonują wymiany fragmentów sieci wodociągowej, żeby później nie trzeba było niszczyć nowej nawierzchni.


zumba5 kwietnia o godz. 19.00 rozpoczęły się zajęcia zumby – fitness.

Wzięło w nich udział 48 Pań. Kompletna grupa powinna liczyć 50 osób.

Znając zainteresowanie zajęciami poprosiliśmy firmę realizującą zadanie o możliwość powiększenia zespołu o 5 dodatkowych osób z listy rezerwowej.

Z ćwiczącymi przywitała się Rada Osiedla Łabędy, która dziś odbywała w Łabędziu swoje posiedzenie.

Zobaczyliśmy radosną, dobrze bawiącą się grupę Pań. Życzyliśmy Im wielu pożytków z udziału z zajęciach.

Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zachęcamy do utrzymywania emailowego kontaktu z firmą Vesper.


Florian4 maja to dzień św. Floriana. Jest on patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników i koksowników, kominiarzy, piekarzy.

Z tej okazji Rada Osiedla Łabędy składa wszystkim wykonawcom tych zawodów serdeczne życzenia szczęścia w życiu i w pracy, powodzenia i bezpiecznego wykonywania swych obowiązków.

Naszym strażakom, służącym w łabędzkiej Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej dziękujemy za ofiarną służbę o pomoc w różnych trudnych sytuacjach.

Kierownictwu i Pracownikom Huty Łabędy i Ferrostalu Łabędy życzymy, aby wypełnianie zawodowych obowiązków było bezpieczne i dawało wszystkim wiele satysfakcji.

Tym, którzy przygotowują dla nas wspaniałe wypieki dziękujemy za troskę o nasze codzienne potrzeby.

Kominiarzom, od których pracy zależy nasze bezpieczeństwo dziękujemy za opiekę i troskę o stan urządzeń, mogących mieć wpływ ma nasze zdrowie a nawet życie.

Wszystkim życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy.


BOISKODobiegają końca parce rozbiórkowe na ul. Klasztornej. Na zlecenie miasta jako właściciela terenu, usunięto pozostałości po dawnym boisku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Staromiejskiej.

Jego stan był tak zły, że wymagał zamknięcia. Pomimo wywieszenia zakazów wejścia na teren obiektu, dla zapobieżenia nieprzewidzianym sytuacjom, zagrażającym bezpieczeństwu, szczególnie dzieci, zdecydowano o demontażu urządzeń i nawierzchni.

Miejmy nadzieję, że ten teren zostanie odpowiednio zagospodarowany. W ramach budżetu obywatelskiego złożyliśmy wniosek o wybudowanie w tym miejscu placu zabaw. Trwa weryfikacja wniosków. Lista zadań, na które będzie można zagłosować zostanie opublikowana 20 kwietnia.


SIŁOWNIAW poniedziałek rano zdemontowana została stara siłownia, znajdująca się na skwerze przy ul. Narutowicza.

O jej wymianę zabiegaliśmy od dwóch lat, ponieważ urządzenia były przestarzałe, a ich używanie sporadyczne.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zakupił nowy sprzęt w ubiegłym roku.

Wymiana urządzeń miała się zacząć i zakończyć 26 marca. Na razie wykonany został tylko demontaż.

Rada, na wniosek jednej z mieszkanek, której dziękujemy za zainteresowanie sprawą, podjęła próbę zmiany lokalizacji siłowni, pomimo tego, ze sprawa na pierwszy rzut oka wydawała się niezmiernie trudna, a może i niemożliwa do załatwienia.

Trwa podejmowanie decyzji, choć już dziś można mieć nadzieję, że MZUK skłoni się do naszej prośby o zamontowanie nowych urządzeń w innym miejscu.

Powiadomimy Państwa o podjętych decyzjach i ich skutkach.


SKWERZielona nawierzchnia skweru przy ul. Narutowicza naruszona została w ostatnim czasie nie tylko przez PEC – Gliwice.

Wcześniej powstał wykop, w którym ułożona została instalacja elektroenergetyczna, doprowadzająca prąd do nowo powstałych budynków mieszkalnych, usytuowanych pomiędzy ul. Narutowicza i Narcyzów.

Nawierzchnia drogi nie była rozkopywana, sieć przepuszczono przewiertem pod jezdnią.

Dziś zaczęło się zasypywanie wykopu.

Prace wykonywani na zlecenie Turonu, po uzyskaniu zgodny na wejście w teren, którą wydał Miejski Zarząd Usług Komunalnych.