182768416_3097899520442911_7023805136171818560_nW ostatnim czasie wycięto sporo drzew, rosnących nad Kłodnicą i nad Kanałem Gliwickim.
W związku z tym skierowaliśmy w tej sprawie kilka pytań do zarządcy terenu, czyli Spółki Akcyjnej Wody Polskie:
1. ile drzew zostało usuniętych w ostatnich latach,
2. czy Wody Polskie S.A. uzyskały na wycinkę zgodę, jeśli tak, to kto ją wydał, kiedy i na ile drzew,
3. jeśli Spółka działa w oparciu o decyzję, to gdzie wykonane zostały lub będą wykonane nasadzenia zastępcze,
4. czy planowana jest kontynuacja wycinki drzew na terenie zarządzanym przez Wody Polskie S.A., położonym w obrębie Łabęd?

182875515_3097489267150603_2034944717331901529_n29 kwietnia informowaliśmy, jakie drzewa zostaną na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich posadzone na terenie Łabęd w roku 2021.
Z radością informujemy, że prace już się rozpoczęły.
Dziś, wzdłuż ul. Wolności, pojawiły się pierwsze wiązy holenderskie. Docelowo będzie ich 21.

Drzewa oddzielą chodnik dla pieszych od jezdni.


182863130_3097455653820631_1470181435341335663_nSkwer przy ul. Wolności został oddany do użytku w październiku 2018 r.
Wykonane prace kosztowały 547.591,79 zł.
Ułożono funkcjonalne alejki, zamontowano 5 lamp, dwa stoły do gry w warcaby, stół do ping – ponga, piłkarzyki, stojak na rowery, 29 ławek i 14 koszy na śmieci.
Na skwerze posadzono 29 drzew liściastych – 14 buków, 11 wiśni, 2 migdałki i 2 tamaryszki, a także 1.930 roślin i krzewów ozdobnych.
Początki nie były łatwe.
Zasiana trawa, młode rośliny, wymagały uwagi i troski.
Tymczasem, zdarzały się zniszczenia i kradzieże. Pisaliśmy o nich na bieżąco, prosząc o szanowanie nowego skweru.
Na szczęście to już jest za nami.
Skwer rozpoczyna trzeci sezon.
Co miało się wzmocnić to się wzmocniło i podrosło. Co miało zginąć to zginęło. Co wpadło w „obce ręce” to wpadło.
Co zostało zniszczone trzeba naprawić, połamane drzewa dosadzić,
brakujące rośliny ozdobne uzupełnić.
Tegorocznej wiosny skwer przywitał nas pięknymi krokusami i tulipanami.
W ostatnim czasie pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych wykonali prace porządkowo – pielęgnacyjne.
Dziś wykoszono trawnik.
Skwer wygląda pięknie.


182807150_3097258587173671_1654256044830465645_nDzięki życzliwości autora i długiej z Nim współpracy, otrzymaliśmy wykonane dziś około 6 godz. rano przepiękne zdjęcia Łabęd, wykonane z drona.
Jest co podziwiać.
Dziękujemy Robertowi Neumannowi za udostępnienie zdjęć, a przede wszystkim za to, że wykonał je specjalnie dla nas.
Możliwość ich publikacji to wielka frajda.


182780705_3096539937245536_6261122641464330894_nTERMIN BADAŃ – 8, 9, 10, 11 CZERWCA.
 
INSTYTUT ONKOLOGII PRZEKAZAŁ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:
„Panie chcące skorzystać z mammografii, prosimy o wcześniejsze telefoniczne ZAPISANIE SIĘ NA MAMMOGRAFIĘ – umawiamy na konkretny dzień i godzinę pod nr tel. 32 278 98 96 czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 (zapisy już trwają!).
Wyniki będą dostarczane pocztą na adres zamieszkania około 3-4 tygodni po wykonaniu badania.
W trosce o bezpieczeństwo Pań i personelu gwarantujemy przebieg wizyty w mammobusie z zachowaniem środków ostrożności i zasad sanitarno-epidemicznych tj.: pomiar temperatury, dezynfekcja i dekontaminacja mammobusu, dezynfekcja aparatu mammograficznego oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej. Dodatkowo mammobus został doposażony w urządzenie medyczne do dezynfekcji pomieszczeń, usuwające z powietrza 99,99% cząsteczek wielkości koronawirusa.
W mammobusie realizujemy Program profilaktyki raka piersi, w ramach którego wykonujemy bezpłatne badania mammograficzne skierowane dla ubezpieczonych Pań w wieku 50-69 lat. Warunkiem bezpłatnego skorzystania z badania jest wiek i przerwa 2-letnia między badaniami oraz brak rozpoznania/leczenia z powodu raka piersi.
Wyjątkiem są osoby obciążone genetycznie (rak piersi u matki, siostry, córki) wówczas takie Panie mogą wykonywać mammografię co 12 miesięcy.
Wynik mammografii otrzymają Panie pocztą na wskazany adres zamieszkania.

Na badanie nie jest potrzebne skierowanie lekarskie ani zaproszenie. Nie ma znaczenia adres zamieszkania.


182663204_3096137223952474_1255940966568532613_nCo roku Prezydent Miasta ogłasza zamknięty konkurs dla rad dzielnic na organizację imprez ponaddzielnicowych.
Wnioski muszą być składane wspólnie przez co najmniej dwie rady.
Jeśli wniosek przejdzie postępowanie konkursowe pozytywnie, rady otrzymują środki na ich organizację.
Ich wysokość zależy od wnioskowanej kwoty i oceny wniosku.
W tym roku, Rada Dzielnicy Łabędy złożyła wspólnie z Radą Dzielnicy Śródmieście pięć wniosków.
Dofinansowanie przyznano nam na organizację trzech.
Będą to:
1. Międzydzielnicowy Rajd Rowerowy, z kwotą 2.682,20 zł,
2. Muzyczne lato dzielnic, z kwotą 14.756,00 zł,
3. Zajęcia sportowe dla mieszkańców – 2,175,00 zł.
Nie udało nam się otrzymać dofinansowania do XI Turnieju Przedszkoli, który organizujemy od dziesięciu lat i Turnieju sportowego dla uczniów klas I – III.
Łącznie, na imprezy dla mieszkańców Łabęd i Śródmieścia, pozyskaliśmy 19.617,20 zł.
O szczegółach organizacji imprez poinformujemy po dokonaniu niezbędnych uzgodnień przez zarządy obu dzielnic.
Radzie Dzielnicy Śródmieście dziękujemy za owocną współpracę.


182539972_3096065137293016_6737869728686772019_nTrwają prace nas Strategią rozwoju Miasta Gliwice do roku 2040.
Zakończyły się spotkania z mieszkańcami dzielnic.
Procedura wchodzi w kolejne etapy.
1. Prezydent Miasta ogłosił powołanie 4 GRUP ROBOCZYCH: do spraw społecznych, środowiskowych, gospodarczych i przestrzennych. W każdej z nich znajdą się miejsca dla mieszkańców dysponujących wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie. Nabór zainteresowanych ruszył 28 kwietnia i trwa do 12 maja.https://gliwice.eu/…/dolacz-do-ekspertow-i-projektuj…
2. ANKIETY.
Mieszkańcy proszeni są o odpowiedź na pytania:
– Co sądzisz o przestrzeni miejskiej Gliwic?
– Jakie jest Twoje zdanie w kwestiach ochrony środowiska i mobilności w naszym mieście?
– Jak postrzegasz zmiany społeczne?
Ankiety Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nadzorującego prace nad nową strategią Gliwice2040, są dostępne od 4 do 17 maja.


181700121_3095429734023223_4063133267045028235_n
Są one różne, tak jak różne są potrzeby i oczekiwania łabędzian.
Nie „ważymy” ich. Podejmujemy każdą.
Nasze działania zależą od charakteru sprawy i podmiotu, który może zgłaszany problem rozwiązać.
Najtrudniejsze są te, które leżą w kompetencjach podmiotów zewnętrznych.
Na nie wpływu nie mamy, ale działania podejmujemy.
W ostatnim czasie przyjęliśmy następujące zgłoszenia:
1. gromadzenie wraków przy ul. A. Jagiellonki i P. Gojawiczyńskiej,
2. zły stan nieruchomości prywatnej przy ul. P. Gojawiczyńskiej 18,
3. zły stan nawierzchni w obrębie skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z ul. Poezji,
4. zadymianie okolicy przez niektóre budynki przy ul. P. Gojawiczyńskiej / numery znane Radzie, przekazane do Straży Miejskiej/,
5. wystające gwoździe w ławkach na Piaskowej Dolinie,
6. uszkodzenie bramki na placu zabaw przy ul. Narutowicza
7. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
8. nieprzywrócenie chodnika przy ul. Zamkowej do stanu pierwotnego po przeprowadzonych pracach,
8. gromadzenie wraków na terenie przy ul. Planetarnej, niezabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, szczególnie dzieci,
9. uszkodzenie studzienki na ul. Rejtana,
10. montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Tęczowej i Kosmonautów,
11. odnowienie skate parku na skwerze przy ul. Narutowicza,
12. ograniczenie widoczności w obrębie skrzyżowania ul. Zacisze z ul. Klasztorną poprzez ustawienie wysokiego ogrodzenia na jednej posesji przy ul. Zacisze i niewłaściwą odległość pomiędzy znakiem „koniec parkingu” a skrzyżowaniem na ul. Zacisze.
 
 

182772714_3095817577317772_1038277981160446580_nPokrywa studzienki kanalizacji sanitarnej, znajdującej się w ul. Rejtana, uległa uszkodzeniu.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zleciło wykonanie naprawy w trybie awaryjnym.
Sama wymiana pokrywy nie wystarczy. Konieczne jest jeszcze wykonanie napraw wewnątrz kanału.
Studzienka znajduje się w środku drogi. Stanowi to przyczynę utrudnień w poruszaniu się po ul. Rejtana.
W chwili, gdy publikujemy post prace są kończone.