zalewanieNa nasz wniosek z dnia 15 maja w sprawie podjęcia pilnych działań zapobiegających zalewaniu terenów położonych w sąsiedztwie KSSE otrzymaliśmy odpowiedź 23 maja :

„Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że problem zalewania i podtapiania terenów zabudowy jednorodzinnej w obszarze ul. Klasztornej i Staromiejskiej będzie przedmiotem zlecenia szczegółowej analizy hydrologicznej przedmiotowego ternu wraz z koncepcją i założeniami działań naprawczych w zakresie gospodarki wodnej dla obszaru KSSE oraz istniejącej zabudowy.

Celem wykonywanej dokumentacji będzie poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację istniejącego systemu odwodnienia KSSE, ewentualną rozbudowę infrastruktury terenu zabudowy mieszkaniowej oraz dostosowanie systemu do przejmowania zwiększonej ilości wód opadowych i roztopowych z całej zlewni. Termin zakończenia zlecenia planowany jest w listopadzie 2018 r.

Odpowiadając na wniosek o udziale wszystkich podmiotów mających wpływ na stosunki wodne w rejonie KSSE informujemy, że analiza ma także wykazać wpływ nowego zagospodarowania terenów oraz istniejącego, co będzie jednoznaczne z zaangażowaniem zainteresowanych podmiotów.”


 

PECMiejsce, w którym obecnie układana jest nowa sieć ciepłownicza, już niedługo stanie się terenem inwestycji, prowadzonej na zlecenie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Będzie to, zapowiadana już wielokrotnie i długo przygotowywana, modernizacja terenów zielonych, położonych pomiędzy ul. Wolności, Waryńskiego i J. Popiełuszki.

Terminy zostały tak zaplanowane, aby obydwa zadania inwestycyjne nie kolidowały ze sobą.

Z informacji przekazanych nam przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego wynika, że prace prowadzone wzdłuż ul. Wolności zostaną wykonane do końca czerwca.

W rejonie budynku przy ul. Wolności 1 trwa zasypywanie wykopów.

Niedługo zacznie się budowa nowego skweru.


sp32Zwyczajowo, co jakiś czas spotykamy się z łabędzkimi dzielnicowymi Straży Miejskiej, aby wymienić informacje o podejmowanych działaniach i przekazać sprawy, którymi Straż winna się zająć.

Podczas spotkania, które miało miejsce 29 maja, rozmawialiśmy o parkowaniu na pasach zieleni, lokalnych śmietniskach, monitoringu w wybranych punktach Łabęd, miejscach sprzedaży alkoholu, dewastacji w obrębie skweru przy ul. A. Jagiellonki i sprzątaniu po psach.

Uzgodniliśmy kolejne spotkanie w terenie – w przyszłym tygodniu.

Przypominamy, że jeśli chcecie Państwo zgasił jakieś problemy, którymi mogłaby zająć się Straż Miejska to prosimy o kontakt z Radą.


 

IV GŚRIV Gliwickie Święto Rodziny odbyło się w Parki Chopina 27 maja. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Przygotowały ją: Rada Osiedla Łabędy we współpracy z RO Bojków i Wojska Polskiego, Młodzieżowym Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, SP nr 6, PM 40, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, Fundacją Różyczka, GTW.

Z przygotowanej oferty skorzystało wielu gliwiczan w różnym wieku.

W programie artystycznym wystąpiło ponad 500 osób.

IV GŚR miało wiele łabędzkich akcentów:

  1. koordynatorem zadania była Rada Osiedla Łabędy,
  2. imprezę prowadziła łabędzianka – Danusia Ejmocja,
  3. w programie artystycznym wystąpili wychowankowie łabędzkich Przedszkoli nr 34,37, 38, tancerze Szkoły Tańca Dance Look i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza, działających na terenie naszej dzielnicy,
  4. gwiazdą wieczoru był zespół Time, związany z Łabędami,
  5. nawet lody były łabędzkie – z lodziarni Klapec.

W imieniu Rady Osiedla Łabędy dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli na siebie trudne zadania współorganizatorów imprezy.


 

tenis26 maja odbyły się trzecie i ostatnie zawody w ramach IV Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym. Wzięło w nich udział prawie 100 zawodników, którzy walczyli o medale i puchary w 7 kategoriach.

Zawody odbywały się w hali „Łabędzia” przy ul. Partyzantów.

Zorganizowała je Akademia Tenisa Stołowego. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Gliwice.

Przedstawicielka Rady uczestniczyła w uroczystości dekoracji zwycięzców.

Przy okazji warto podkreślić, ze w naszym centrum odbywa się wiele imprez o dużym zasięgu i znaczącej randze.


 

ferrostalZ rozmachem i na wesoło obchodził Dzień Hutnika Ferrostal Łabędy, Oddział Cognor Spółki Akcyjnej.

Kierownictwo firmy, pracownicy i zaproszeni goście uczestniczyli w atrakcyjnym wydarzeniu o bogatym programie.

Były życzenia, wyróżnienia dla pracowników, pasowanie na hutników, zabawy, wspólny śpiew, występ gwiazdy wieczoru – zespołu Big – Cyc.

Wszystkim pracownikom Ferrostalu życzymy sukcesów w pracy i bezpiecznego wykonywania trudnych obowiązków zawodowych.


 

bankPrzypominamy, że kończy swą pracę łabędzka Filia Banku Spółdzielczego.

Będzie działał do 31 maja.

Dotychczasowi klienci będą mogli korzystać z placówki bankowej przy ul. Dworcowej 41 lub znaleźć inne rozwiązanie.


 

koncertDziś łabędzcy Seniorzy wysłuchali występu Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zespół, który wystąpił w sali koncertowej Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” składał się ze studentów, absolwentów i pracowników uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu.

To utytułowani artyści, którzy mogą się pochwalić nagrodami w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Występują poza granicami Polski – we Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Litwie, Francji, Czechach, Słowacji.

Współpracują m.in. z Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej.

Chór prowadził Michał Brożek – dyrygent, organista, kompozytor, nauczyciel muzyki.

Sala, jak zwykle, była pełna. Występ został przyjęty z dużym zainteresowaniem i bardzo się podobał.

Tak licznego i tak profesjonalnego chóru jeszcze w ramach koncertów dla Seniorów w Łabędach nie gościliśmy.

Za jego zaproszenie do Łabęd dziękujemy Michałowi Głąbowi, który nie po raz pierwszy wsparł naszą działalność.


 

INWESTYCJAW rok po nabyciu terenów przy ul. Zygmuntowskiej, spółka Dom100.eu rozpoczęła budowę mieszkań.

Decyzję o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach wydał 23 lutego 2018 r.

W ramach inwestycji, która właśnie się zaczyna, powstaną dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi i garaż dwupoziomowy podziemny.

Budynki, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, będą miały 6 kondygnacji. W jednym z nich będzie 36 mieszkań, w drugim 42.

Inwestycję prowadzi ta sama spółka, która kończy inwestycję mieszkaniową przy ul. Poezji.

Usytuowanie powstających obiektów można zobaczyć na załączonej mapce, pochodzącej ze strony miasta.


 

BUDOWA1W maju ubiegłego roku, w wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego, sprzedane zostały działki nr 178/2, i 179/2, obręb Przyszówka przy ul. Zygmuntowskiej.

Właścicielem terenu został DOM100EU sp. z o.o. sp. komandytowa, mająca swoją siedzibę w Gliwicach przy ul. Podlesie 52.

Spółka jest już w Łabędach obecna. Aktualnie buduje przy ul. Poezji budynek mieszkalny, w którym znajdzie się 57 apartamentów.

Dziś, na terenie przy ul. Zygmuntowskiej rozpoczęły się roboty budowlane. Stawiane jest ogrodzenie i budowane przyłącze energetyczne.

Inwestor uzyskał w lutym 2018 r. pozwolenie na budowę dwóch budynków  mieszkalnych wielorodzinnych i garażu podziemnego, dwukondygnacyjnego. Druga kondygnacja znajdzie się na wysokości gruntu.

To kolejna inwestycja mieszkaniowa, realizowana na terenie Łabęd. W jej wyniku powstanie 78 mieszkań!