185628747_3101033013462895_112281761071611436_nNa skwerze przy ul. A. Jagiellonki znów ktoś chciał sprawdzić, jaki jest silny i wyrwał jedno przęsło ogrodzenia placu zabaw, a kolejne uszkodził.
Dlaczego? Kto to wie. Może stanęło mu na drodze do huśtawki lub piaskownicy?
Co tam dzieci, co tam dobro wspólne wszystkich mieszkańców, co tam koszt naprawy, ponoszony z naszych wspólnych pieniędzy, co tam zwykła przyzwoitość, jak przyjdzie ochota niszczyć to się niszczy!
Przecież to nie tak, że w obrębie tzw. rynku dewastacji musi być więcej niż w innych częściach Łabęd. Bo i dlaczego.
Mieszkańcy zasługują na porządek i szanowanie wspólnego dobra.
Dają temu wyraz w rozmowach z członkami Rady.


fot_gliwice2040Wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego miasta i naszej dzielnicy, którzy mają pomysł na zmiany, którzy dostrzegają obszary zaniedbane, niech nie stoją obok, ale włączą się w prace nad Strategią Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2040.
To ważne. Na co dzień dociera do nas wiele uwag i propozycji.
Warto, aby ci, którzy mogą podzielić się swoimi przemyśleniami uczynili to.
ANKIETY MOŻNA WYPEŁNIAĆ DO 17 MAJA.
184643746_3100336876865842_2923489144461140669_nDziś pracownicy Działu Zieleni Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych porządkowali tereny, które mają w zarządzie. Tym razem był to zieleniec przy ul. Wolności, w rejonie nieistniejącego już Relaksu.
Wcześniej, ci sami pracownicy, porządkowali skwer, znajdujący się po przeciwnej stronie ulicy i skwer przy ul. Narutowicza.


184252400_3100331160199747_356150546529784506_nNa skutek zgłoszenia Radzie problemu z odprowadzaniem wody z ul. Wrzosowej, zwróciliśmy się do Wydziału Gospodarowania Wodami z prośbą o o dokonanie przeglądu ul. Wrzosowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Olimpijską i SP 32 i sprawdzenie:
– drożności sieci,
– prawidłowości zamontowania poziomu wlotów, w stosunku do poziomu jezdni,
– a także liczby kratek, zbierających wodę.
Wydział poinformował, że w tym „rejonie istnieje kanał deszczowy tylko na pewnych odcinkach ulicy. Istniejące odcinki zostaną wyczyszczone a następnie określony zostanie ich stan techniczny przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Na podstawie otrzymanych raportów zostaną podjęte kolejne czynności.”
Właśnie dziś, PWiK wykonywało zapowiedziane w piśmie prace.


184131510_3100322086867321_4937920775934604243_n5 maja doszło do kolejnej kolizji na ul. Zygmuntowskiej.
Uczestniczyły w niej dwa samochody osobowe.
Jeden z nich zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem nadjeżdżający z przeciwka.
Na miejscu jako pierwsza pojawiła się Straż Miejska.
Na swojej stronie Strażnicy napisali :
„Sytuacja wydarzyła się w momencie pełnienia służby patrolowej, dlatego natychmiast po kolizji miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone i udzielono pierwszej pomocy poszkodowanym. Wezwano zespół pogotowia ratunkowego, straż pożarną oraz Policję, a do ich przyjazdu monitorowano stan osób biorących udział w kolizji.”
Swoje czynności wykonywała też Straż Pożarna i Policja.
Zdjęcia pochodzą ze strony https://smgliwice.pl/


184033936_3098401563726040_3112581568478776614_nW ostatnim czasie zachodzi wiele ważnych dla Łabęd zmian.
Dotyczą one planowania przestrzennego oraz realizowanych i projektowanych inwestycji.
Będzie ono miało istotny wpływa na rozwój dzielnicy i warunki życia mieszkańców.
Radzie przysługuje prawo do ich opiniowania, zgłaszania wniosków i uwag.
Opinie, wnioski i uwagi przyjmowane są w formie uchwał, podejmowanych przez radę podczas posiedzeń plenarnych.
Podjęcie uchwał poprzedza rzetelna, informacja o ich przedmiocie i dyskusja, w czasie której pada wiele pytań.
Informacji udzielają i odpowiadają na pytania przedstawiciele Prezydenta Miasta.
W posiedzeniach Rady wzięli udział:
– 22 kwietnia – Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka i Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Iwona Pylypenko – Wilk w związku z poszerzeniem granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Łabędy Północ,
– 29 kwietnia – Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok i Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner w związku z projektowaną przebudową układy kolejowo – drogowego w rejonie stacji Gliwice – Łabędy
– 7 maja – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Iwona Pylypenko – Wilk w związku ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.
Dzisiejsze posiedzenie nie było ostatnim w cyklu „opiniujących.
W przyszłym tygodniu odbędzie się XXX plenarne posiedzenie, podczas którego Rada zaopiniuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łabędy – Północ.
Czeka Radę także przyjęcie opinii w sprawie :
– likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury i utworzenia Centrum Kultury Victoria,
– lokalizacji i wyposażenia siłowni przy ul. Klasztornej,
– lokalizacji i wyposażenia siłowni i street workoutu na terenie Piaskowej Doliny
– budowy wybiegu dla psów przy ul. Piaskowej.


 
182768416_3097899520442911_7023805136171818560_nW ostatnim czasie wycięto sporo drzew, rosnących nad Kłodnicą i nad Kanałem Gliwickim.
W związku z tym skierowaliśmy w tej sprawie kilka pytań do zarządcy terenu, czyli Spółki Akcyjnej Wody Polskie:
1. ile drzew zostało usuniętych w ostatnich latach,
2. czy Wody Polskie S.A. uzyskały na wycinkę zgodę, jeśli tak, to kto ją wydał, kiedy i na ile drzew,
3. jeśli Spółka działa w oparciu o decyzję, to gdzie wykonane zostały lub będą wykonane nasadzenia zastępcze,
4. czy planowana jest kontynuacja wycinki drzew na terenie zarządzanym przez Wody Polskie S.A., położonym w obrębie Łabęd?

182875515_3097489267150603_2034944717331901529_n29 kwietnia informowaliśmy, jakie drzewa zostaną na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich posadzone na terenie Łabęd w roku 2021.
Z radością informujemy, że prace już się rozpoczęły.
Dziś, wzdłuż ul. Wolności, pojawiły się pierwsze wiązy holenderskie. Docelowo będzie ich 21.

Drzewa oddzielą chodnik dla pieszych od jezdni.


182863130_3097455653820631_1470181435341335663_nSkwer przy ul. Wolności został oddany do użytku w październiku 2018 r.
Wykonane prace kosztowały 547.591,79 zł.
Ułożono funkcjonalne alejki, zamontowano 5 lamp, dwa stoły do gry w warcaby, stół do ping – ponga, piłkarzyki, stojak na rowery, 29 ławek i 14 koszy na śmieci.
Na skwerze posadzono 29 drzew liściastych – 14 buków, 11 wiśni, 2 migdałki i 2 tamaryszki, a także 1.930 roślin i krzewów ozdobnych.
Początki nie były łatwe.
Zasiana trawa, młode rośliny, wymagały uwagi i troski.
Tymczasem, zdarzały się zniszczenia i kradzieże. Pisaliśmy o nich na bieżąco, prosząc o szanowanie nowego skweru.
Na szczęście to już jest za nami.
Skwer rozpoczyna trzeci sezon.
Co miało się wzmocnić to się wzmocniło i podrosło. Co miało zginąć to zginęło. Co wpadło w „obce ręce” to wpadło.
Co zostało zniszczone trzeba naprawić, połamane drzewa dosadzić,
brakujące rośliny ozdobne uzupełnić.
Tegorocznej wiosny skwer przywitał nas pięknymi krokusami i tulipanami.
W ostatnim czasie pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych wykonali prace porządkowo – pielęgnacyjne.
Dziś wykoszono trawnik.
Skwer wygląda pięknie.