182807150_3097258587173671_1654256044830465645_nDzięki życzliwości autora i długiej z Nim współpracy, otrzymaliśmy wykonane dziś około 6 godz. rano przepiękne zdjęcia Łabęd, wykonane z drona.
Jest co podziwiać.
Dziękujemy Robertowi Neumannowi za udostępnienie zdjęć, a przede wszystkim za to, że wykonał je specjalnie dla nas.
Możliwość ich publikacji to wielka frajda.


182780705_3096539937245536_6261122641464330894_nTERMIN BADAŃ – 8, 9, 10, 11 CZERWCA.
 
INSTYTUT ONKOLOGII PRZEKAZAŁ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:
„Panie chcące skorzystać z mammografii, prosimy o wcześniejsze telefoniczne ZAPISANIE SIĘ NA MAMMOGRAFIĘ – umawiamy na konkretny dzień i godzinę pod nr tel. 32 278 98 96 czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 (zapisy już trwają!).
Wyniki będą dostarczane pocztą na adres zamieszkania około 3-4 tygodni po wykonaniu badania.
W trosce o bezpieczeństwo Pań i personelu gwarantujemy przebieg wizyty w mammobusie z zachowaniem środków ostrożności i zasad sanitarno-epidemicznych tj.: pomiar temperatury, dezynfekcja i dekontaminacja mammobusu, dezynfekcja aparatu mammograficznego oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej. Dodatkowo mammobus został doposażony w urządzenie medyczne do dezynfekcji pomieszczeń, usuwające z powietrza 99,99% cząsteczek wielkości koronawirusa.
W mammobusie realizujemy Program profilaktyki raka piersi, w ramach którego wykonujemy bezpłatne badania mammograficzne skierowane dla ubezpieczonych Pań w wieku 50-69 lat. Warunkiem bezpłatnego skorzystania z badania jest wiek i przerwa 2-letnia między badaniami oraz brak rozpoznania/leczenia z powodu raka piersi.
Wyjątkiem są osoby obciążone genetycznie (rak piersi u matki, siostry, córki) wówczas takie Panie mogą wykonywać mammografię co 12 miesięcy.
Wynik mammografii otrzymają Panie pocztą na wskazany adres zamieszkania.

Na badanie nie jest potrzebne skierowanie lekarskie ani zaproszenie. Nie ma znaczenia adres zamieszkania.


182663204_3096137223952474_1255940966568532613_nCo roku Prezydent Miasta ogłasza zamknięty konkurs dla rad dzielnic na organizację imprez ponaddzielnicowych.
Wnioski muszą być składane wspólnie przez co najmniej dwie rady.
Jeśli wniosek przejdzie postępowanie konkursowe pozytywnie, rady otrzymują środki na ich organizację.
Ich wysokość zależy od wnioskowanej kwoty i oceny wniosku.
W tym roku, Rada Dzielnicy Łabędy złożyła wspólnie z Radą Dzielnicy Śródmieście pięć wniosków.
Dofinansowanie przyznano nam na organizację trzech.
Będą to:
1. Międzydzielnicowy Rajd Rowerowy, z kwotą 2.682,20 zł,
2. Muzyczne lato dzielnic, z kwotą 14.756,00 zł,
3. Zajęcia sportowe dla mieszkańców – 2,175,00 zł.
Nie udało nam się otrzymać dofinansowania do XI Turnieju Przedszkoli, który organizujemy od dziesięciu lat i Turnieju sportowego dla uczniów klas I – III.
Łącznie, na imprezy dla mieszkańców Łabęd i Śródmieścia, pozyskaliśmy 19.617,20 zł.
O szczegółach organizacji imprez poinformujemy po dokonaniu niezbędnych uzgodnień przez zarządy obu dzielnic.
Radzie Dzielnicy Śródmieście dziękujemy za owocną współpracę.


182539972_3096065137293016_6737869728686772019_nTrwają prace nas Strategią rozwoju Miasta Gliwice do roku 2040.
Zakończyły się spotkania z mieszkańcami dzielnic.
Procedura wchodzi w kolejne etapy.
1. Prezydent Miasta ogłosił powołanie 4 GRUP ROBOCZYCH: do spraw społecznych, środowiskowych, gospodarczych i przestrzennych. W każdej z nich znajdą się miejsca dla mieszkańców dysponujących wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie. Nabór zainteresowanych ruszył 28 kwietnia i trwa do 12 maja.https://gliwice.eu/…/dolacz-do-ekspertow-i-projektuj…
2. ANKIETY.
Mieszkańcy proszeni są o odpowiedź na pytania:
– Co sądzisz o przestrzeni miejskiej Gliwic?
– Jakie jest Twoje zdanie w kwestiach ochrony środowiska i mobilności w naszym mieście?
– Jak postrzegasz zmiany społeczne?
Ankiety Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nadzorującego prace nad nową strategią Gliwice2040, są dostępne od 4 do 17 maja.


181700121_3095429734023223_4063133267045028235_n
Są one różne, tak jak różne są potrzeby i oczekiwania łabędzian.
Nie „ważymy” ich. Podejmujemy każdą.
Nasze działania zależą od charakteru sprawy i podmiotu, który może zgłaszany problem rozwiązać.
Najtrudniejsze są te, które leżą w kompetencjach podmiotów zewnętrznych.
Na nie wpływu nie mamy, ale działania podejmujemy.
W ostatnim czasie przyjęliśmy następujące zgłoszenia:
1. gromadzenie wraków przy ul. A. Jagiellonki i P. Gojawiczyńskiej,
2. zły stan nieruchomości prywatnej przy ul. P. Gojawiczyńskiej 18,
3. zły stan nawierzchni w obrębie skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z ul. Poezji,
4. zadymianie okolicy przez niektóre budynki przy ul. P. Gojawiczyńskiej / numery znane Radzie, przekazane do Straży Miejskiej/,
5. wystające gwoździe w ławkach na Piaskowej Dolinie,
6. uszkodzenie bramki na placu zabaw przy ul. Narutowicza
7. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
8. nieprzywrócenie chodnika przy ul. Zamkowej do stanu pierwotnego po przeprowadzonych pracach,
8. gromadzenie wraków na terenie przy ul. Planetarnej, niezabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, szczególnie dzieci,
9. uszkodzenie studzienki na ul. Rejtana,
10. montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Tęczowej i Kosmonautów,
11. odnowienie skate parku na skwerze przy ul. Narutowicza,
12. ograniczenie widoczności w obrębie skrzyżowania ul. Zacisze z ul. Klasztorną poprzez ustawienie wysokiego ogrodzenia na jednej posesji przy ul. Zacisze i niewłaściwą odległość pomiędzy znakiem „koniec parkingu” a skrzyżowaniem na ul. Zacisze.
 
 

182772714_3095817577317772_1038277981160446580_nPokrywa studzienki kanalizacji sanitarnej, znajdującej się w ul. Rejtana, uległa uszkodzeniu.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zleciło wykonanie naprawy w trybie awaryjnym.
Sama wymiana pokrywy nie wystarczy. Konieczne jest jeszcze wykonanie napraw wewnątrz kanału.
Studzienka znajduje się w środku drogi. Stanowi to przyczynę utrudnień w poruszaniu się po ul. Rejtana.
W chwili, gdy publikujemy post prace są kończone.


182795637_3096095577289972_6564757688038254080_nKwitnące kasztany w tym roku nie przywitały maturzystów.
Nie zdążyły.
W Łabędach wyraźnie nie miały motywacji.
Nierozwinięte pąki przywodzą na myśl nasze łabędzkie VI LO, z którym związanych jest wielu z nas, a które już nie funkcjonuje z powodu braku naboru.
Ostatni uczniowie zdawali maturę w roku 2017.
Pierwsi w roku 1953.
Ilu w tym czasie uczniów ukończyło naszą szkołe ? Warto by sprawdzić.
Wystarczy rozglądnąć się wokół siebie, a na pewno znajdziemy kogoś, kto chodził do VI LO.


182542510_3095766507322879_6899721854568895807_nDziś dzień św. Floriana.
To tego świętego męczennika proszą o wsparcie i pomoc wszyscy ci, którzy w swej pracy zmagają się z ogniem, a więc strażacy i hutnicy.
4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka i Dzień Hutnika.
Na terenie naszej dzielnicy działają i strażacy, i hutnicy.
Są funkcjonariuszami i pracownikami:
– Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Gliwice – Łabędy,
– Huty „Łabędy S.A.,
– Cognor S.A. Oddziału Ferrostal Łabędy,
– Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A.
Z tej okazji życzymy Im bezpiecznej pracy, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, wiele sił duchowych i fizycznych tak potrzebnych w codziennym działaniu.
Emerytowanym hutnikom i strażakom życzymy zdrowia i wiele radości każdego dnia.


181775067_3095285020704361_189384718143585410_nPo rocznej przerwie, spowodowanej pandemią, mammobus Instytutu Onkologii w Gliwicach stanie na placu przy kościele św. Anny.
Po raz pierwszy, bezpłatne badania mammograficzne, dzięki współpracy, podjętej prze Radę Dzielnicy z naszą Onkologią, zostały zorganizowane w Łabędach w roku 2011.
Od tego czasu badania te wykonywane są regularnie, w roku 2015 odbyły się nawet dwa razy.
Łącznie, w dziewięciu badaniach mammograficznych wzięło udział prawie 1.600 kobiet.
Dzięki życzliwości ks. Proboszcza Piotra Kansego, a teraz ks. Proboszcza Damiana Dolnickiego, który pomógł nam podtrzymać dobrą tradycję, mammobus od początku ustawiany jest na placu przy kościele św. Anny.
Tak będzie i w tym roku.
Badania odbędą się w czerwcu. Dokładne daty podamy natychmiast po ich ustaleniu.
Przypominamy, że bezpłatne badania mammograficzne adresowane są do kobiet w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Wiek określany jest według rocznika, a nie dokładnej daty urodzenia. Badanie można wykonać raz na dwa lata.
Warto podkreślić, że Pań w wieku od 50 do 69 roku życia było zameldowanych w Łabędach, według stanu na 1 marca 2021 roku 2.280.
W poszczególnych rocznikach :
 • 1952 – 101,
 • 1953 – 89,
 • 1954 – 89,
 • 1955 – 106,
 • 1956 – 114,
 • 1957 – 126,
 • 1958 – 138,
 • 1959 – 145,
 • 1960 – 128,
 • 1961 – 135,
 • 1962 – 137,
 • 1963 – 120,
 • 1964 – 119,
 • 1965- 124,
 • 1966 -130,
 • 1967 – 96,
 • 1968 – 92,
 • 1969 – 86,
 • 1970 – 116,
 • 1971 – 89.
W roku 2019 z badań skorzystało około 200 osób.
Oznacza to, że Pań, które w trosce o własne zdrowie, powinny skorzystać z możliwości przebadania się w miejscu zamieszkania, jest sporo.
Zachęcamy do skorzystania. Warto!