182795637_3096095577289972_6564757688038254080_nKwitnące kasztany w tym roku nie przywitały maturzystów.
Nie zdążyły.
W Łabędach wyraźnie nie miały motywacji.
Nierozwinięte pąki przywodzą na myśl nasze łabędzkie VI LO, z którym związanych jest wielu z nas, a które już nie funkcjonuje z powodu braku naboru.
Ostatni uczniowie zdawali maturę w roku 2017.
Pierwsi w roku 1953.
Ilu w tym czasie uczniów ukończyło naszą szkołe ? Warto by sprawdzić.
Wystarczy rozglądnąć się wokół siebie, a na pewno znajdziemy kogoś, kto chodził do VI LO.


182542510_3095766507322879_6899721854568895807_nDziś dzień św. Floriana.
To tego świętego męczennika proszą o wsparcie i pomoc wszyscy ci, którzy w swej pracy zmagają się z ogniem, a więc strażacy i hutnicy.
4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka i Dzień Hutnika.
Na terenie naszej dzielnicy działają i strażacy, i hutnicy.
Są funkcjonariuszami i pracownikami:
– Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Gliwice – Łabędy,
– Huty „Łabędy S.A.,
– Cognor S.A. Oddziału Ferrostal Łabędy,
– Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A.
Z tej okazji życzymy Im bezpiecznej pracy, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, wiele sił duchowych i fizycznych tak potrzebnych w codziennym działaniu.
Emerytowanym hutnikom i strażakom życzymy zdrowia i wiele radości każdego dnia.


181775067_3095285020704361_189384718143585410_nPo rocznej przerwie, spowodowanej pandemią, mammobus Instytutu Onkologii w Gliwicach stanie na placu przy kościele św. Anny.
Po raz pierwszy, bezpłatne badania mammograficzne, dzięki współpracy, podjętej prze Radę Dzielnicy z naszą Onkologią, zostały zorganizowane w Łabędach w roku 2011.
Od tego czasu badania te wykonywane są regularnie, w roku 2015 odbyły się nawet dwa razy.
Łącznie, w dziewięciu badaniach mammograficznych wzięło udział prawie 1.600 kobiet.
Dzięki życzliwości ks. Proboszcza Piotra Kansego, a teraz ks. Proboszcza Damiana Dolnickiego, który pomógł nam podtrzymać dobrą tradycję, mammobus od początku ustawiany jest na placu przy kościele św. Anny.
Tak będzie i w tym roku.
Badania odbędą się w czerwcu. Dokładne daty podamy natychmiast po ich ustaleniu.
Przypominamy, że bezpłatne badania mammograficzne adresowane są do kobiet w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Wiek określany jest według rocznika, a nie dokładnej daty urodzenia. Badanie można wykonać raz na dwa lata.
Warto podkreślić, że Pań w wieku od 50 do 69 roku życia było zameldowanych w Łabędach, według stanu na 1 marca 2021 roku 2.280.
W poszczególnych rocznikach :
 • 1952 – 101,
 • 1953 – 89,
 • 1954 – 89,
 • 1955 – 106,
 • 1956 – 114,
 • 1957 – 126,
 • 1958 – 138,
 • 1959 – 145,
 • 1960 – 128,
 • 1961 – 135,
 • 1962 – 137,
 • 1963 – 120,
 • 1964 – 119,
 • 1965- 124,
 • 1966 -130,
 • 1967 – 96,
 • 1968 – 92,
 • 1969 – 86,
 • 1970 – 116,
 • 1971 – 89.
W roku 2019 z badań skorzystało około 200 osób.
Oznacza to, że Pań, które w trosce o własne zdrowie, powinny skorzystać z możliwości przebadania się w miejscu zamieszkania, jest sporo.
Zachęcamy do skorzystania. Warto!


179583997_3091117621121101_5283464508296319411_nRegularnie informujemy Państwa, jak postępują prace przy ul. Głównej 30.
Modernizacja obiektów wchodzi w ostatnią fazę.
Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Został usunięty i zutylizowany asfalt.
Zostały utwardzone części terenu pod układanie kostki brukowej. Wykonano nową studnię chłonną do odprowadzania wody deszczowej z południowej części dachu budynku A wraz z podłączeniem rur spustowych do studni. Został poszerzony i utwardzony parking przed budynkiem A.
Docelowo, w ramach zagospodarowania terenu, powstaną:
– nowe ogrodzenie wraz z bramą i furtką,
– miejsca parkingowe przed budynkiem A, wraz z parkingiem dla osób niepełnosprawnych,
– chodnik łączący budynek A, B i C,
– ogrodzenie całego boiska wysokim ogrodzeniem,
– trawniki i tereny zielone, nasadzenie drzew i krzewów,
– wewnętrzne instalacje elektrycznych, pod oświetlenie zewnętrzne oraz sterowaniem automatycznym otwieraniem bramy i furtki.
Za informacje i zdjęcia dziękujemy ks. Bogdanowi Peciowi, dyrektorowi Fundacji „Dom Nadziei”.


176337477_3086671044899092_8583834288182201291_nTrwa tegoroczna procedura Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Na jakim etapie jesteśmy?
1. 19 marca zakończyło się składanie wniosków,
2. mieszkańcy Łabęd złożyli 22 wnioski, w tym 14 na zadania „twarde” i 8 na zadania „miękkie”,
3. 14 z 22 zadań złożyli członkowie Rady Dzielnicy Łabędy i osoby współpracujące z Radą, wszystkie te osoby wpisały we wniosku imię, nazwisko, adres emailowy i telefon, dzięki którym mieszkańcy będą mogli kontaktować się z nimi w sprawie złożonego projektu, dane te będą udostępniane na wniosek zainteresowanych,
4. spośród 7 pozostałych wnioskodawców wolę udostępnienia numeru telefonu i adresu emailowego wyraziły trzy osoby – autorzy wniosków nr 006, 015 i 029,
5. jeden z wnioskodawców skontaktował się z własnej inicjatywy z przedstawicielką Rady,
6. aktualnie, złożone wnioski poddawane są weryfikacji, w zależności od treści wniosku, trafiły one do jednego z miejskich podmiotów:
– Miejski Zarząd Usług Komunalnych – wnioski nr 073, 177, 297,
– Zarząd Dróg Miejskich – wnioski nr 006, 015, 029, 299, 300, 301,
– Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – wnioski nr 128, 298, 303,
– Centrum 3.0 / dawne GCOP/ wnioski nr 221, 304,
– Wydział Kultury i Sportu – wnioski nr 305, 308, 310,
– Centrum Ratownictwa Gliwice – wnioski nr 302, 309,
– Wydziału Edukacji – wniosek nr 306,
– Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – wniosek nr 307,
– Wydziału Usług Komunalnych – wniosek nr 005,
7. zadanie pod nazwą „Modernizacja placu zabaw przy ul. Piaskowej” złożyły dwie osoby, niezależnie od siebie, za zgodą wnioskodawców zostaną połączone i ujęte w wykazie do głosowania jako jeden,
8. wniosek na realizacje zadania pod nazwą „Monitoring skwerów przy ul. Narutowicza i przy ul. A. Jagiellonki, wnioskodawczyni, którą jest członki Rady, został wycofany jako bezprzedmiotowy, monitoring zostanie wykonany w roku 2021 prze Śląską Sieć Metropolitalna,
9. do 14 czerwca nastąpi publikacja wyników oceny wniosków, po tym terminie będzie można złożyć zażalenie na opinie negatywne, wykluczające zadanie z głosowania,
10. do 30 lipca nastąpi publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie,
11. głosować będziemy od 25 sierpnia do 15 września,
12. do 15 października ogłoszone zostaną wyniki głosowania.


179332832_3090789711153892_2902792100309227267_n29 kwietnia o godz. 17.00 rozpocznie się XXVIII plenarne posiedzenie Rady Dzielnicy Łabędy.
Zgodnie z zaplanowaną wcześniej tematyką Rada zapozna się ze szczegółami, dotyczącymi zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa układu drogowego w rejonie stacji kolejowej Gliwice – Łabędy”.
W posiedzeniu weźmie udział Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Mariusz Śpiewok i pracownicy Zarządu Dróg Miejskich.
Wszystkie pozyskane informacje przekażemy Państwu po posiedzeniu.
Jeśli macie Państwo pytania przekażcie je nam, a my zadamy je naszym gościom.


 

178372478_3090162681216595_8091393715129222063_nRada Dzielnicy Łabędy od dawna podkreśla, że dane osób, zgłaszających wnioski w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego powinny być ujawniane.
Postulujemy o to od lat.
Stoimy na stanowisku, że jeśli ktoś proponuje realizację jakiegoś zadania na terenie dzielnicy, a zgłaszany projekt ma być realizowany za pieniądze, przyznane dzielnicy, to nie powinien chować się za zasłoną RODO.
W jednym ze swoich pism dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych stwierdził, że wnioskodawcy nie są anonimowi, a ich dane są dostępne w Urzędzie Miejskim.
Zachęceni tym stwierdzeniem poprosiliśmy Sekretarza Miasta o podanie kontaktu z osobą, która w roku 2020 zgłosiła zadanie „Budowa wybiegu dla psów”.
Niestety, wcześniej nam się to nie udało, choć ujawnienie się autora wniosku uważaliśmy za konieczne z powodu stanowiska części mieszkańców ul. Piaskowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy”, którzy nie byli zwolennikami tej inwestycji i prosili Radę o pomoc.
O niejasnościach i nieporozumieniach, wynikających z faktu, że w większości materiałów podawana była jedynie informacja o budowie wybiegu dla psów, bez podania nazwy ulicy, przy której miałby powstać informowaliśmy wiele razy.
To spowodowało, że część głosujących była przekonana, że oddaje swój głos na wybieg w innej lokalizacji.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber napisała:
„[…] informuję, że dane autora wniosku nr 138 nie mogą zostać […] przekazane.
Zgodnie z procedurą Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 wprowadzoną Zarządzeniem nr PM-2470 Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 lipca 2020 r. dane osobowe wnioskodawców mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.
Dane są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, jakim jest realizacja procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Podczas tegorocznej procedury w formularzu wniosku wprowadzono pole zgody wnioskodawcy na przekazanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.”
Pole zgody, o którym pisze Pani Prezydent, wprowadzono na wniosek Rady Dzielnicy Łabędy.
Tak więc, nie dowiemy się, kto „uszczęśliwił” mieszkańców ul. Piaskowej.
Nie twierdzimy, że wybieg dla psów przy ul. Piaskowej się nie przyda. Przeciwnie.

Jednak uważamy, że proponowanie wykonania inwestycji dedykowanej konkretnej grupie mieszkańców, finansowanej za nasze wspólne pieniądze wymaga ujawnienia danych wnioskodawcy.


174408107_3089336387965891_6583568091506404908_nPrzypominamy, że trwa procedura opracowywanie czterech nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Do każdego z nich Rada złożyła wnioski w przewidzianym ustawowo terminie.
Wskazywała w nich, jak jej zdaniem winno zmienić się przeznaczenie poszczególnych terenów w obrębie Łabęd.
Na XXVII plenarnym posiedzeniu, Rada przyjęła wnioski dotyczące planu Łabędy Zachód.
To plan o rozszerzonym zakresie opracowania.
Poprzednie granice opracowania zostały poszerzone o tereny pomiędzy przedłużeniem ul. Zamkowej a granicą z gminą Rudziniec – po prawej stronie polnej drogi do Ligoty i Rudzińca.
Zmianie podlegną tereny oznaczone na mapie kolorem żółtym – R – tereny rolne i niebieskim w paski – ZN – zieleń nieurządzona.
Znacząca ich część może zostać zmieniona na tereny usługowo – produkcyjne.
Rada Dzielnicy Łabędy podkreśliła w uchwale nr 34/2021 z 21 kwietnia 2021 r., że formułując wnioski do opracowywanego planu Łabędy Zachód wzięła pod uwagę:
1. informacje przekazane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandrę Wysocką i Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Iwonę Pylypenko – Wilk,
2. potrzeby rozwojowe Miasta Gliwice,
3. potencjał terenów objętych opracowaniem,
4. dobro, potrzeby i oczekiwania mieszkańców dzielnicy Łabędy, jako najważniejszy – zdaniem Rady – aspekt zmian,
5. ale także bardzo bogate doświadczenie, płynące z bieżącej pracy Rady w zakresie przeciw-działania negatywnym skutkom sąsiadowania z sobą terenów o różnych, często skrajnie odmiennych funkcjach, np. usytuowania obok siebie zakładów przemysłowych KSSE i osiedli mieszkaniowych.
W związku z powyższym, Rada Dzielnicy Łabędy skierowała do Prezydenta Miasta Gliwice następujące wnioski, dotyczące zmian we fragmencie Studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice obejmującym część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej:
1. Przeznaczenie terenu objętego opracowaniem Studium i MPZP Łabędy Zachód opisać jako usługi, przemysł, tereny mieszkaniowe i zieleń.
a:sportowych i rekreacyjnych,
A. tereny zieleni nieurządzonej – ZN,
B. tereny zieleni urządzonej – ZP, z możliwością budowy zieleńców, skwerów, placów za-baw, obiektów sportowych i rekreacyjnych,
C. tereny ogrodów działkowych – ZD,
D. tereny zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej – MN, MW, zgodnie z wnioskami zawartymi w uchwale nr 18/2020 Rady Dzielnicy Łabędy z 5 listopada 2020 r., przekazanej Wydziałowi Planowania Przestrzennego.
5. Zachować tereny zieleni leśnej – ZL.
6. Uwzględnić w opracowywanym planie tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI.
7. Wprowadzić zapisy umożliwiające stawianie przyszłym inwestorom wymóg skutecznego odseparowania zabudowy przemysłowej od terenów mieszkaniowych poprzez budowania nasypów ziemnych, sadzenie szybko rosnących i wysokich drzew itp.
8. Skomunikowanie terenu z otoczeniem zaprojektować tak, aby w maksymalnym zakresie odizolować przyszłe tereny usługowo – produkcyjne od terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Uchwała została przekazana Prezydentowi Miasta Gliwice 22 kwietnia br.


177935824_3087979541434909_8703824860563406935_nZarząd Dróg Miejskich napisał do nas:
„Odpowiadając na pytanie w sprawie orientacyjnego terminu rozpoczęcia robót i sposobu organizacji ruchu drogowego w ramach zadania polegającego na przebudowie odcinka ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach obejmującego łuk, informujemy że na obecną chwilę można określić orientacyjny termin rozpoczęcia prac na maj bieżącego roku.
Jednak jest to uzależnione od kilku czynników między innymi zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego, co należy do zadań Wykonawcy robót.

Tutejsza Jednostka zakłada utrzymanie ruchu w ciągu ulicy Zygmuntowskiej, jednak trzeba mieć na uwadze, że będzie zachodziła konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego, podczas etapowania robót.”