173720401_3080380625528134_6877469258846830906_nO „Szuwarka” pytamy od wielu lat i w regularnych odstępach czasu.
Dawniej, gdy sprawy pozyskania terenu, na którym położona jest część stawu szły wolno, a na propozycje miasta trzeba było czekać miesiącami, o stan sprawy pytaliśmy mniej więcej co pół roku.
Teraz, gdy zdarzenia toczą się nieco szybciej, pytamy co miesiąc.
Dziś skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandry Wysockiej od lat tak samo brzmiące pytanie: jaki jest aktualny stan sprawy.
Przypominamy, że na początku marcu zakup działki nr 701 obręb Przyszówka był na ostatnim etapie uzgodnień.


172935976_3080374728862057_8728857654392773221_nTrwa remont chodnika przy ul. Z.Nałkowskiej.
Powstała już znacząca jego część.
Aktualnie prace toczą się na wysokości remontowanego budynku mieszkalnego.
Pozytywnie zmienia się wygląd ulicy.
Wcześniej wyremontowany został budynek wspólnoty pod numerem 3. Teraz swój wizerunek zmienia budynek wspólnoty pod numerem 1.
Pozostaje zmiana jezdni. Będziemy o to zabiegać.


173144468_3079976912235172_2938209559157130930_nDziś naprawiana jest jezdnia w obrębie skrzyżowania ulicy Przyszowskiej i Zygmuntowskiej.
Zakres prac jest poważny.
Po ich wykonaniu stan nawierzchni jezdni zdecydowanie się poprawi.
Na potrzebę zmian w tym miejscu często wskazywaliście Państwo w swoich komentarzach.
My przekazywaliśmy je do ZDM.

171103216_3077843789115151_1921637718092514591_nO stanie nieruchomości przy ul. Staromiejskiej 10 informujemy od wielu lat.
Zajmujemy się nią, bo stanowi problem.
Najpierw trzeba było, ze względu na stan techniczny wykwaterowywać z niej ludzi i dać im mieszkania gminne.
Klika lat temu wydano decyzję o rozbiórce budynku, ale trzeba czekać, aż miasto wejdzie w posiadanie nieruchomości.
Spadkobiercy gdzieś są, ale swoją własnością się nie interesują.
A przynajmniej tak było do niedawna.
Na ostatnie z pism, skierowane w sprawie Staromiejskiej 10 do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej otrzymaliśmy odpowiedź:
„[…] spadkobierczyni zmarłej właścicielki nieruchomości w kwietniu 2020 r. wystąpiła przeciwko miastu Gliwice do Sądu Rejonowego w Gliwicach o wydanie nieruchomości.
Żądanie wydania nieruchomości wpłynęło do sądu przed upływem 30-letniego terminu prowadzącego do zasiedzenia nieruchomości przez miasto Gliwice, dlatego została wszczęta procedura zmierzająca do wydania nieruchomości prywatnemu właścicielowi.
Mając na uwadze powyższe, obowiązek utrzymania nieruchomości w należytym stanie, z chwilą wydania nieruchomości, przejdzie na jej prywatnego właściciela.”
O szczegóły sprawy będziemy pytać.


169665333_3077137065852490_1028246895172915675_nW okresie od 23 marca, gdy po raz ostatni prezentowaliśmy Państwu zgłaszania mieszkańców, skierowano do nas wiele kolejnych próśb o zajęcie się następującymi sprawami:
1. zaśmiecenie terenów położonych w rejonie ul. Kanałowej,
2. zaśmiecanie lasu łabędzkiego,
3. niesprzątanie po trzech psach przez ich właściciela, mieszkającego przy ul. Lipcowej /dokładny adres znany radzie/,
4. śmieci w pasie drogowym na ul. Lipcowej,
5. wieszanie tablic z komunikatami o sprzedaży… na słupach ulicznych,
6. rozjeżdżanie tereny pomiędzy kościołem a blokami na ul. Zygmuntowskiej,
7. wrak w lesie koło stadionu,
8. urządzanie driftu na terenie przy ul. Mechaników 15,
9. zadymianie,
10. wraki przy ul. A. Jagiellonki.
Informujemy, że wszystkie sprawy zostały podjęte. Sposób działania zależy od ich charakteru.


170973131_3077041302528733_3466856488745948301_nWreszcie poznaliśmy wykaz wniosków złożonych do 19 marca w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Każdy mieszkaniec Łabęd mógł złożyć wniosek o realizację dowolnego zadania.
Wiemy już, ile takich wniosków złożono.
W wykazie zadań dla Łabęd znalazły się 22 propozycje, w tym 14 to zadania „twarde” i 8 to zadania „miękkie”.
14 zadań złożyli członkowie Rady Dzielnicy i osoby współpracujące z Radą.
7 zadań to propozycje złożone przez mieszkańców – 6 zadań do przedsięwzięcia remontowo – inwestycyjne, 1 zadanie to zadanie „miękkie.
Dwa zadania powtórzyły się. Za zgodą wnioskodawców zostaną połączone.
Inne ważne daty:
– 14 czerwca – publikacja wyników oceny wniosków,
– do 30 lipca publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie,
– 25 sierpnia – 15 września głosowanie,
– do 15 października ogłoszenie wyników głosowania.


171032706_3077161115850085_1847608403116562794_nNiestety, nie wszyscy mieszkańcy dzielnicy szanują porządek i ład, nawet na terenach, które sąsiadują w ich domami.
Na pasie drogowy przy ul. Lipcowej, na wysokości numerów 4 – 6, w sąsiedztwie z ul. Grudniową, pomiędzy jezdnią i chodnikiem, od kilku miesięcy zalegały odpady poremontowe, a ostatnio, najróżniejsze śmieci.
Obok nich przechodziło codziennie wiele osób.
I co?
Komuś przeszkadzało?
Zapewne. Tylko, że poza brakiem akceptacji dla czegoś, potrzebna jest jeszcze reakcja.
Na szczęście, ktoś zareagował.


170433587_3076328022600061_5426456384493527748_nO wielu sprawach trzeba myśleć i działać ze znacznym wyprzedzeniem.
Tak jest np. ze świątecznym oświetleniem, nasadzeniami kwiatów, drzew i krzewów, kinem letnim…
W marcu, pomimo, że do lata jest jeszcze kilka miesięcy, poprosiliśmy, aby na skwerze przy ul. Narutowicza zamontowana została kurtyna wodna.
W gorące letnie dni dawałaby mieszkańcom Łabęd ochłodę i relaks.
Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź.

Kurtyna wodna stanie na skwerze przy ul. Narutowicza.


170346645_3076298622603001_6148457163355828754_nZ okazji Święta Pracownika Służby Zdrowia wszystkim osobom, które pracują w łabędzkich poradniach i na co dzień służą mieszkańcom naszej dzielnicy, pragniemy przekazać wyrazy uznania i wdzięczności za służbę na rzecz drugiego człowieka.
Życzymy satysfakcji zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech otacza Was życzliwość i serdeczność tych, którym służycie.


157264099_3051942895038574_8339865878088613384_n„Szuwarek” nadal czeka na dopełnienie formalności, związanych z zakupem działki nr 701, a my czekamy razem z nim.
Na szczęście, długa wędrówka do celu, jest już na ostatnim etapie.
O najświeższe szczegóły w sprawie poprosiliśmy Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
W 41. numerze „Naszych Łabęd” zamieścimy odpowiedź na nasze pismo.

„Szuwarek” 3 marca wyglądał tak: