175974557_3085259961706867_3239423914931746660_nDecyzja o ustawieniu latem bieżącego roku na terenie Łabęd kurtyny wodnej już zapadła.
Na wniosek Rady ustawi ją Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Pierwotnie jako miejsce dla kurtyny wskazaliśmy skwer przy ul. Narutowicza.
Czy tak się stanie jeszcze nie wiemy.
PWiK może ustawić kurtynę tam, gdzie ma dostęp do własnej sieci.
Okazało się, że jej ulokowanie w obrębie skweru byłoby możliwe jedynie od strony ul. Narutowicza. Nie na żadnej z alejek, nie od strony dawnego domu kultury, a od strony ulicy.
Wydało nam się to niezbyt wygodne.
Umówiliśmy się z przedstawicielem PWiK, że wspólnie poszukamy nowego miejsca.
Jakie warunki musi ono spełniać?
Musi być własnością miasta, mieć dostęp do sieci PWiK i znajdować się tam gdzie bywa wielu mieszkańców.
Prosimy o podpowiedzi.
Może macie Państwo pomysł na miejsce dla kurtyny?
Każdą z propozycji przeanalizujemy.
Zdjęcie z fb Rady Dzielnicy Bojków.


175553330_3084554665110730_8408610315565733822_nOd wielu lat zabiegamy o wykonanie monitoringu dwóch łabędzkich skwerów.
Głównym powodem naszych starań były dewastacje i korzystanie z terenów publicznych w sposób niewłaściwy.
15 kwietnia napisało do Rady Dzielnicy centrum ratownictwa Gliwice:
„W nawiązaniu do otrzymywanych zgłoszeń dotyczących potrzeby budowy stałych punktów monitoringu wizyjnego na terenie skweru przy ul. Narutowicza oraz skweru przy ul. A. Jagiellonki w dzielnicy Łabędy, lokalizacje te zostały zweryfikowane i przeanalizowane przez zespół zadaniowy do spraw monitoringu wizyjnego. W wyniku powyższych prac Zarząd Miasta zaakceptował ujęcie – w ramach realizowanej
w bieżącym roku rozbudowy monitoringu miejskiego – obu wskazanych lokalizacji.
Mając na uwadze powyższe na terenie skweru przy ul. Narutowicza zaplanowane zostały trzy stałe punkty kamerowe wyposażone w jedenaście kamer stałopozycyjnych oraz trzy obrotowe.
Realizacja zadania została przewidziana na październik 2021 r.
Na terenie skweru przy ul. A. Jagiellonki zaplanowany został jeden stały punkt kamerowy wyposażony w dwie kamery stałopozycyjne.
Realizacja zadania została przewidziana na czerwiec 2021 r.
CRG oczekuje od Rady opinii na temat przedstawionych propozycji.
Jeśli ktoś z Państwa ma uwagi w sprawie monitoringu skwerów to prosimy o ich przesłanie.


175516110_3084481551784708_7257753005997658904_nTrwają prace projektowe dotyczące rozbudowy ulicy Strzelców Bytomskich w zakresie budowy drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Narutowicza do ulicy Jachtowej.
W ich ramach pojawiła się koncepcja budowy wyniesionych przejazdów dla rowerzystów i przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Różaną, Chatka Puchatka, Olimpijską, Radosną i Zakątek Leśny.
Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, zastosowanie takiego rozwiązania może zapewnić uspokojenie ruchu drogowego i wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
ZDM poprosił Radę Dzielnicy o opinię w tej sprawie.
Rada zaopiniowała propozycję pozytywnie – uchwała nr 33/2021 z 15 kwietnia 2021 r.


174243896_3082088272024036_5447833851171516066_nRadni Rady Miasta Okręgu Wyborczego nr 1 oraz Rada Dzielnicy Łabędy otrzymali następująca informację:
„Nawiązując do Zarządzenia organizacyjnego nr 12/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zasad współpracy z radnymi Rady Miasta oraz z radami dzielnic w sprawach kluczowych dla mieszkańców dzielnic, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że została zlecona realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach obejmującego łuk wraz z dojazdami” . Firmą wykonującą niniejsze przedsięwzięcie jest PRUiM S.A., która została wybrana w ramach przetargu publicznego. Prace będą obejmowały przebudowę odcinka drogi na odcinku około 110m, wraz z przebudową/przełożeniem oraz zabezpieczeniem kolidujących sieci. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 29.10.2021.”

Poprosiliśmy ZDM o podanie orientacyjnej daty rozpoczęcia prac i informacji o sposobie organizacji ruchu drogowego planowanej na czas budowy.


 

174337678_3081865022046361_5165630273051079829_n
Od 1 czerwca mają w planie opuścić Bytom i rozgościć się w Łabędach, w obiektach po dawnej szkole przy ul. Głównej 30.
O prowadzonych tam pracach remontowo – modernizacyjnych informowaliśmy wielokrotnie.
Aktualnie trwa wyposażanie budynków i zagospodarowywanie otaczającego terenu.
Równolegle z pracami, dzięki którym poszczególne pomieszczenia będą gotowe do użytkowania, trwa uzupełnianie kadry.
Dziś Fundacja poprosiła nas o zamieszczenie na naszym profilu komunikatu następującej treści:
„Katolicki Ośrodek Dom Nadziei przy ul. Głównej 30 w Gliwicach Łabędach zatrudni na niepełny etat pielęgniarkę od 1 czerwca 2021 roku. Osoby chcące podjąć pracę prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem ośrodka ks. Bogdanem Peciem – tel. 606 909 869.”
Zachęcamy do zainteresowania się ofertą.


173463516_3081516102081253_177178621726684986_nPo odebraniu od jednego z mieszkańców informacji, że przy ul. A. Jagiellonki gromadzone są wraki samochodów, sprawdziliśmy, jak sprawa wygląda.
Oglądnęliśmy cały plac i wszystkie stojące na nim samochody.
Pierwszą sprawą, zwracającą uwagę, są rejestracje pojazdów.
Początek SG to rzadkość.
Jest tam: OK… ,SBI…, FSD…, SO…, a nawet Z NF…
Kilka pojazdów tablic nie ma.
Kilka to wraki, częściowo rozebrane, w różnym stanie destrukcji.
Natychmiast po stwierdzeniu istniejącej sytuacji, napisaliśmy pismo do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Aleksandry Wysockiej i do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Ewy Weber, mogących, zgodnie z wypełnianymi przez siebie zadaniami, zająć się sprawą w różnych jej aspektach.
Wykorzystywany teren to działka nr 28 obręb Łabędy.

W przeszłości stał na nim budynek mieszkalny, który wyburzono kilka lat temu.


174000795_3081485728750957_7858714628427167405_n15 kwietnia o godz. 17.00 rozpocznie się XXVI plenarne posiedzenie Rady Dzielnicy Łabędy.
Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad Rada:
1. zapozna się z wnioskami dotyczącymi Łabęd, złożonymi w ramamch tegorocznej procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
2. podejmie dyskusje na temat dalszego udziału Rady i mieszkańców Łabęd w pracach nad Strategią Gliwice 2040,
3. przyjmie stanowisko 3w sprawie wystąpienia do władz miasta z wnioskiem o utworzenie lokalnej, dzielnicowej sieci wypożyczania rowerów,
4. zapozna się ze stanem prac remontowych i inwestycyjnych, prowadzonych przez miasto na terenie Łabęd,
5. zapozna się z wynikami konkursu dla rad dzielnic na organizację imprez ponaddzielnicowych,
6. zapozna się ze sprawami prowadzonymi przez Zarząd Dzielnicy i Przewodniczącą Rady.
Kolejne posiedzenie planowane jest na 29 kwietnia. Ma w nim wziąć udział Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Mariusz Śpiewok. W jego trakcie omówione zostaną największe inwestycje drogowe, które będą prowadzone na terenie Łabęd począwszy od roku 2022, a które obecnie znajdują się w fazie projektowania.

Wszystkie posiedzenia Rady odbywają się w trybie zdalnym.


173215522_3081080272124836_2530163031337651831_nNapisaliśmy do Komendanta Straży Miejskiej pismo następującej treści:
„W związku z ciągłymi pytaniami, sugestiami, wnioskami, kierowanymi do Rady Dzielnicy Łabędy […] w sprawie usuwania porzuconych samochodów i częstymi oskarżeniami służb miejskich o nieudolność i brak skuteczności w działaniu, uprzejmie proszę o przekazanie nam krótkiej, klarownej, łatwej w odbiorze informacji na temat uwarunkowań prowadzonych lub niepodejmowanych
w tym zakresie działań.
Informacje te moglibyśmy przekazywać mieszkańcom, zgłaszającym takie przypadki i oczekującym od Straży Miejskiej natychmiastowego reagowania i usuwania pojazdów.
Chcielibyśmy móc przekazać mieszkańcom Łabęd jednoznaczną informację na temat, kto, w jakich okolicznościach, na jakiej podstawie może usunąć pojazd z miejsca, w którym stoi od dłuższego czasu. […]”
Tak, jak napisaliśmy – oczekiwania to jedno, a warunki i możliwości prawne to drugie.

Warto znać miedzy nimi różnicę.


173146233_3081073028792227_1515942856811906506_nPrzypominamy, że na wniosek Rady Dzielnicy Łabędy Prezydent Miasta złożył wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.
Wniosek opiewał na 3,5 mln zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Zamkowej.
Ponieważ od złożenia wniosku upłynęły ponad dwa miesiące, zapytaliśmy, czy są już znane wyniki postępowania.