Modernizacja Stacji Uzdatniania WodyPrawie 23 miliony złotych pochłonie przebudowa stacji uzdatniania wody w Łabędach.

Dzięki  nowoczesnej technologii, polegającej na dwustopniowym systemie filtracji z ozonowaniem pośrednim, z kranów ma polecieć  woda o wiele lepszej jakości.

Kontrakt obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody w Łabędach z zastosowaniem technologii ozonowania. Czas realizacji wynosi 22 miesiące od daty podpisania umowy.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm z Instalem Kraków na czele. Obok modernizacji stacji, wykonano odwierty nowych studni do ujęć z bardziej miękką wodą, niż ta, z której obecnie korzystają Gliwice. Jej skład chemiczny właściwie się nie zmieni, jednak powinna mieć ona mniejszą twardość.

Smaku i zawartości życiodajnych minerałów zawartych w wodzie od lat zazdroszczą Gliwicom mieszkańcy innych miast regionu. Podawana bezpośrednio z podziemnych ujęć głębinowych, średniozmineralizowana i nie dezynfekowana, niczym nie ustępuje wodom sprzedawanym w butelkach. Jej jakość każdego dnia jest stale monitorowana przez nowoczesne laboratorium.

 Stacja w Łabędach będzie ostatnim punktem programu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”.

Wcześniej, w ramach I etapu modernizacji gospodarki ściekowej, powstało 109 km kanalizacji sanitarnej, 52 km kanalizacji deszczowej, 7,4 km kanalizacji ogólnospławnej oraz 7 przepompowni ścieków w 9 dzielnicach Gliwic. Inwestycję w 53% sfinansowano z unijnych środków.


Ważna dla dzielnicy, a także dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 38 inwestycja – budowa  centrum sportowo – kulturalnego przy ul. Partyzantów 25 – zbliża się do etapu, którego efektem będzie wykonanie :

  • projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych,
  • przedmiarów robót,
  • kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę.

W przetargu na wykonanie projektu wzięło udział 30 firm z całej Polski. Część ofert została odrzucona. Ocenie poddano 7. Wybrano Spółkę Jawną TRANS – GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec z siedzibą w Sanoku. Projekt ma wykonać pracownia mieszcząca się w Gliwicach przy ul. Kościelnej 1/7.

Zaoferowana cena to : 139.690 zł.

Termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 9 miesięcy od daty podpisania umowy.


boisko

Rada Osiedlowa Łabędy, w przejęciu przez jednostkę miejską „TUR Gliwickie Centrum Sportu i Wypoczynku” stadionu sportowego przy ul. Fiołkowej, dostrzegła szansę na wybudowanie w jego obrębie długo oczekiwanego boiska sportowego.

Historia starań o jego powstanie jest długa. Rada dysponuje wieloma dokumentami, potwierdzającymi aktywność różnych podmiotów, zabiegających o budowę przy ul. Fiołkowej 26 wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Stały się one podstawą sformułowania i złożenia przez Radę Osiedlową Łabędy wniosków budżetowych.

15 kwietnia 2010 roku złożyliśmy wniosek do budżetu Miasta Gliwice na rok 2011 w brzmieniu: Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej i futsalu ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Fiołkowej.

Wniosek został rozpatrzony negatywnie, jednak w uzasadnieniu znalazła się optymistyczna zapowiedź, że zostanie on uwzględniony w ramach kompleksowego programu modernizacji i rozwoju obiektów sportowych w Gliwicach.

Nawiązując do tej zapowiedzi, 15 kwietnia 2011 r. złożyliśmy kolejny wniosek do budżetu miasta Gliwice w brzmieniu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Fiołkowej.


mieszkaniaŁabędy wzbogaciły się o kolejne mieszkania.

ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach oddał do użytku budynek mieszkalny przy ul. Strzelców Bytomskich, w którym znajduje się 25 mieszkań / 3 –1 pokojowe, 14 -2 pokojowych i 8 – 3 pokojowych/, mają one od 35 m2 do ok. 70 m2.

Klucze do mieszkań wręczył najemcom nowych lokali Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

Koszt budowy wyniósł ponad 4 mln zł.