zatoczkiZły stan nawierzchni w obrębie końcowego przystanku autobusowego, zlokalizowanego przy ul. Mechaników, oznacza konieczność pilnego przeprowadzenia prac remontowych.

Z pisemnym wnioskiem o ich wykonanie wystąpiliśmy 30 kwietnia br.

W odpowiedzi, której udzielił nam Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Piotr Wieczorek znalazła się informacja :

„Informuję, że wiata oraz perony autobusowe znajdują się na działce Skarbu Państwa o numerze 74/1 w użytkowaniu wieczystym Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy S.A. i na tymże podmiocie powinno spoczywać utrzymanie przedmiotowej infrastruktury w odpowiednim stanie.”

Uwarunkowania prawne rozumiemy. Miasto nie może prowadzić inwestycji i remontów na terenach, które nie są jego własnością. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że coś z istniejącym problemem trzeba zrobić.

W sprawie remontu końcowego przystanku autobusów komunikacji miejskiej linii 32, 71, 126, 178, 186, 197 podejmiemy kolejne działania.


CzołgowaNa stronie http: gliwice.slaska.policja.gov.pl zamieszczone zostały informacje dotyczące nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce 7 maja na skrzyżowaniu ulicy Czołgowej i Strzelców Bytomskich.

Z tekstu przygotowanego przez Komendę Miejską Policji w Gliwicach warto zacytować zdanie:

„Przestrzegamy osoby jeżdżące ulicą Strzelców Bytomskich i apelujemy o każdorazowe upewnienie się, czy wjazd na skrzyżowanie jest bezpieczny.”

Niestety, do czasu wprowadzenia na feralnym skrzyżowaniu zmian w postaci sygnalizacji świetlnej lub ronda, o których wykonanie wnioskowaliśmy już czterokrotnie, najważniejszą pozostaje zdwojona czujność kierowców, jadących ul. Strzelców Bytomskich.


Czołgowa

Fot. Tomasz – z portalu Infogliwice za zgodą autora tekstu

 

Kolejny wypadek na skrzyżowaniu ulicy Czołgowej i Strzelców Bytomskich zakończył się tragicznie.

W samochód osobowy uderzył Tir, który nie zatrzymał się przed znakiem Stop. Niestety jest ofiara śmiertelna. Dwoje dzieci wymagało pomocy medycznej. Na miejsce wypadku wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.


Wieniawskiego2Zarząd Dróg Miejskich, przed rozpoczęciem prac na konkretnej ulicy, powiadamia właścicieli sieci, położonych pod powierzchnią jezdni lub chodników o planowanym remoncie.

Taka informacja powoduje, że w trybie pilnym wykonywane są te prace, których niepodjęcie mogłoby w przyszłości oznaczać konieczność demontażu płytek chodnikowych lub asfaltu. Ponieważ każda taka ingerencja obniża trwałość remontowych nawierzchni, ZDM stara się, aby jej uniknąć.

Z informacji uzyskanych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji wynika, że 30 kwietnia spółka rozpoczęła wymianę części armatury sieci wodociągowej, m.in. 9 przyłączy domowych. Prace zostaną zakończone 15 maja. Wymiana armatury jest realizowana przez pracowników PWiK.


Tenis stołowyW Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” zagościła kolejna ważna impreza sportowa – I Grand Prix Gliwic w Tenisie Stołowym, zorganizowane przez Akademię Tenisa Stołowego.

Zawody odbyły się 27 kwietnia. Wzięło w nich udział 106 uczestników w 7

kategoriach.

Akademia Tenisa Stołowego zaprasza na kolejny turniej tenisa stołowego, który zostanie rozegrany w „Łabędziu” 16 maja.

Bardzo cieszymy się, że w naszym centrum zagościła kolejna dyscyplina sportu.


WieniawskiegoW latach wcześniejszych, w ramach prac nad budżetem miasta Gliwice, kierowaliśmy do Prezydenta Miasta wnioski dotyczące m.in. remontu ul. Wieniawskiego.

Wnioskowane prace zostały ujęte w planie remontów na rok 2015, przygotowany przez Zarząd Dróg Miejskich i zatwierdzony przez Zastępcę Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka.

O wyborze ul. Wieniawskiego zdecydował jej zły stan techniczny – poważne zniszczenia nawierzchni, a także duże koszty, które ZDM corocznie ponosił na uzupełnianie stale powstających ubytków.

Na podjętą decyzję miały też wpływ wnioski lokalnego samorządu, reprezentującego interesy mieszkańców naszej dzielnicy.

Prace rozpoczęły się pod koniec kwietnia. Na placu budowy znajdują się dwie firmy. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymienia swoją sieć wodociągową, a Fil – Bud Sp. z o.o., na zlecenie i pod nadzorem Zarządu Dróg Miejskich remontuje chodniki i jezdnię.

Remontowana ulica będzie miała 2 – metrowe chodniki z kostki brukowej po obu stronach 5 – metrowej jezdni. Na realizację zadania ZDM zarezerwował kwotę 700 tys. zł.


nbitWszystkie swoje mecze w ramach rozgrywek I Ligi Fitsalu gliwicki zespół „Nbit” rozgrywał w hali naszego Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”.

26 kwietnia, po rozegraniu meczu w zespołem MFK Solne Miasto Wieliczka, zawodnicy, trenerzy, działacze, właściciel „Nbitu” i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej fecie z okazji awansu drużyny do ekstraklasy.

Dla nas to też powód do satysfakcji i radości. Od przyszłego sezonu, w łabędzkiej hali będzie można uczestniczyć w widowiskach sportowych na najwyższym poziomie.

Nasz „Łabędź” stanie się ważnym ośrodkiem futsalu w Gliwicach i w Polsce.


Wolności23 marca br. na skrzyżowaniu ul. Wolności i K. Marksa doszło do kolejnego w tym miejscu wypadku drogowego.

Znów, podobnie, jak wcześniejsze, został on spowodowany przez kierowcę wyjeżdżającego z drogi podporządko-wanej.

W związku z tym zdarzeniem skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich wniosek o wykonanie po obu stronach ul. K. Marksa linii akustycznych.

W odpowiedzi ZDM poinformował, że w celu poprawy bezpieczeństwa wprowadzona zostanie zmiana organizacji parkowania samochodów, aby zwiększyć widoczność w obrębie skrzyżowaniu ul. Wolności i K. Marksa.

ZDM w swym piśmie stwierdził także, że „wprowadzenie linii akustycznych zostało negatywnie zaopiniowane przez zespól komunikacyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej.”

Podejmiemy w tej sprawie kolejne działania.


Bez tytułuAleja łącząca ul. Partyzantów i Kosmonautów jest często używana przez pieszych i rowerzystów. Ostatnio, także przez dziki.

W poprzednim roku rozpoczęliśmy zabiegi o przeprowadzenie remontu tego ciągu pieszego.

W lipcu 2014 r. mieszkańcy uczestniczyli w sondażu społecznym, którego celem był wybór zadań do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Nasz wniosek „Remont nawierzchni ciągu pieszego oraz uzupełnienie oświetlenia pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Kosmonautów” otrzymał 111 głosów. To poparcie było niestety niewystarczające.

Zabiegi o zmianę wyglądu alejki trwały nadal. Wzmocniliśmy je, gdy pojawiły się zniszczenia powodowane przez dziki.

Naprzeciw naszym oczekiwaniom wyszedł Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który w kwietniu 2014 r., wykonał nasadzenia drzew – głóg dwuszyjkowy, natomiast w kwietniu 2015 r. wyrównał teren zniszczony przez dziki, wykonał misowanie drzew oraz oczyścił alejkę z nadmiaru darni i ziemi.

Rada Osiedla serdecznie dziękuje Działowi Zieleni MZUK za prace zrealizowane na alejce przy ul. Kosmonautów.


IMG_1203W czwartak 23 kwietnia 2015 roku Seniorzy zgromadzili się w sali widowiskowej w „Łabędziu” na XII Koncercie dla Seniorów. Na koncercie obecni byli członkowie Rady Osiedla Łabędy:

  • Sabina Gorczyca-Kamaj – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy,
  • Stefan Kurczab – Przewodniczący Klubu Seniora,
  • Marta Wojsław – rada RO Łabędy.

Kwietniowy koncert zdominowała sztuka teatralna. Na deskach łabędzkiej sceny widowiskowej swoje przedstawienia zaprezentowali:

  • kółko teatralne z SP nr 41 na Sikorniku – „Współczesny Kopciuszek”,
  • młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach- Łabędach (klasa Ia i Ib gimnazjum) – „skecz o bokserze i lekarzu” oraz „Kopciuszek” 

Występy trwały godzinę i zakończone został gromkimi brawami. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy – Sabina Gorczyca-Kamaj podziękowała serdecznie za występy – zespołu obdarowane zostały słodyczami, a opiekunowie młodych aktorów kwiatami. Jeszcze raz dziękujemy zespołowi za wspaniały koncert, a Seniorom za obecność.

Korzystając z okazji bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji koncertu: Marcie Wojsław (za pomysł i organizacje koncertu), Dyrektor ZSO nr 2 – Jolancie Stapór, pracownikom CSiK „Łabędź”, uczniom ZSO nr 2 nagłośniającym imprezę, uczniom SP nr 41 oraz Gimnazjum nr 8 za cudowne występy. Szczególne podziękowania kierujemy również w stronę opiekunów młodych artystów – Paniom: Karinie Wódkowskiej-Semik (Wicedyrektor SP nr 41), Beacie Haładus i Małgorzacie Morawskiej (SP nr 41), Izabeli Gawlik (wychowawcy 1b Gimnazjum nr 8) oraz Beacie Sucheckiej (wychowawcy 2b Gimnazjum nr 8).

Już dziś zapraszamy wszystkich Seniorów na kolejny koncert, który odbędzie się w czwartek 28 maja 2015 roku.


Zobacz: zdjęcia z koncertu