gazetkaZespół Redakcyjny „Naszych Łabęd” zakończył pracę nad 24. numerem bezpłatnego biuletynu informacyjnego, wydawanego przez Radę Osiedla nieprzerwanie od 2007 roku.

Najnowszy numer „Naszych Łabęd” ma 12 stron i zawiera m.in. informacje o pracy rady, działalności Klubu Seniora, problemach zgłaszanych przez mieszkańców, zmianach, jakie zaszły na terenie Łabęd w ostatnim czasie, planowanych na rok 2015 inwestycjach i remontach, sprawach o których załatwienie zabiega Rada Osiedla, gospodarce nieruchomościami.

Podobnie, jak wcześniej, gazetkę „Nasze Łabędy” dostarczą do Państwa domów i mieszkań członkowie rady. Pomogą nam zarządcy nieruchomości, właściciele punktów usługowych i sklepów, a także osoby prywatne.

Mamy nadzieję, że gazetka dotrze do wszystkich mieszkańców Łabęd. Serdecznie prosimy o życzliwe potraktowanie osób, które będą rozprowadzać nasz biuletyn.

Zachęcamy do lektury. Przypominamy, że wszystkie numery „Naszych Łabęd” można znaleźć na stronie internetowej Rady Osiedla –  „Gazetka Nasze Łabędy”.


place zabaw20 marca dokonano oficjalnego oddania otwarcia placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Partyzantów 25. To już kolejny tego typu obiekt na terenie naszej dzielnicy.

Najmłodsi łabędzianie mogą skorzystać z urządzeń zabawowych, zamontowanych w kilku miejscach naszej dzielnicy:

  1. na skwerze przy ul. Narutowicza, gdzie znajduje się najbogatszy zestaw urządzeń, montowano je w dwóch etapach, całość prac zakończono w roku 2012,
  2. przy ul. Piaskowej, gdzie plac zabaw został oddany do użytku w roku 2011, zabiegając o jego powstanie Rada Osiedla współpracowała ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Łabędy”,
  3. przy ul. Tuwima, gdzie plac wybudowano na wniosek mieszkańców, działa od roku 2008,
  4. przy ul. Zawadzkiego, gdzie plac odtworzono po raz trzeci, wcześniej niestety dwukrotnie został dewastowany, oddany do użytku latem ubiegłego roku,
  5. na terenie należącym do Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej – obiekt wykonany w roku 2014,
  6. na terenie należącym do Przedszkola Miejskiego nr 38 przy ul. Literatów, obiekt wykonany w roku 2014,
  7. przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 32 od strony ul. Wrzosowej, oddany w roku 2012,
  8. na podwórku Szkoły Podstawowej nr 29, gdzie plac działa od końca roku 2013.

 

Na terenie Łabęd znajdują się też place zabaw urządzone przez inne podmioty.

Szczególnie piękny i bogaty jest plac przy ul. Rzeczyckiej, wybudowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Stare Łabędy”.


PLAC ZABAW20 marca dokonano oficjalnego oddania do użytku placu zabaw, który powstał na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Partyzantów 25 kosztem prawie 250 tys. zł.

Wejście dzieci na plac poprzedziło przedstawienie przygotowane przez uczniów a zaprezentowane na scenie sali koncertowej „Łabędzia”, w obecności licznie zgromadzonych widzów. Występy dzieci podziwiali najmłodsi uczniowie SP 38, nauczyciele, rodzice i zaproszeni gości.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały – dyrektor SP 38 Anna Barbachen i Przewodnicząca Rady Osiedla Krystyna Sowa.

Plac jest obiektem szkolnym, ale będzie dostępny także po zakończeniu zajęć. Dzieci z terenu Łabęd będą mogły z niego korzystać w godz. od 15.00 do 21.00.


dzikiOd dłuższego czasu dziki odwiedzają różne rejony Łabęd. Ich obecność jest niebezpieczna dla ludzi, ale powoduje także poważne zniszczenia terenów zielonych.

Zdjęcie, będące ilustracją do tekstu, pokazuje, jak wygląda trawnik po przejściu dzików.

Pismem z 5 marca 2015 r. prosiliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka o podjęcie działań, dzięki którym obecna sytuacja ulegnie zmianie.

W piśmie z 16 marca 2015 r. znalazła się odpowiedź Prezydenta na naszą prośbę: „[…] wystąpiono do Nadleśnictwa Brynek z oficjalnym wnioskiem o zmniejszenie planów utrzymania populacji dzików na obszarach leśnych w granicach administracyjnych miasta Gliwice oraz sąsiadujących terenów, będących w zarządzie tegoż podmiotu. Informuję także, że opracowana została ulotka profilaktyczna adresowana do mieszkańców, którzy z uwagi na miejsce zamieszkania są narażeni na spotkania z dzikami. Oprócz spółdzielni mieszkaniowych i administracji ulotka została rozkolportowana w gliwickich szkołach podstawowych. […].

W celu poprawy sytuacji Centrum Ratownictwa Gliwice zakupi w najbliższym czasie środek odstraszający dziki, który we współpracy z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych oraz Nadleśnictwem Brynek zostanie rozsypany w Łabędach i na osiedlu Kopernika, na obrzeżach lasów.”

W rozmowie z przedstawicielem Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych ustaliliśmy, że najbliższym czasie teren pomiędzy ul. Kosmonautów i Partyzantów, zniszczony przez dziki, zostanie przez MZUK wyrównany i obsiany trawą.

Planowane prace nie obejmą dawnego boiska, ponieważ teren ten nie jest własnością miasta Gliwice, należy do Skarbu Państwa, a to oznacza, że miasto
w tym miejscu nie może prowadzić ani remontów, ani inwestycji a tym samym wydatkować własne pieniądze.


gazetkaZespół Redakcyjny gazetki osiedlowej „Nasze Łabędy” przygotowuje kolejny, 24. numer osiedlowego biuletynu informacyjnego.

Znajdą się w nim informacje o zachodzących zmianach, inwestycjach i remontach planowanych na rok 2015, działalności Rady Osiedla, a szczególnie o ofercie kierowanej do Seniorów.

Od kilku numerów prezentujemy też Państwu informacje dotyczące gospodarki nieruchomościami, uznając sprawy sprzedaży, dzierżawy nieruchomości, ich przejmowania od Skarbu Państwa itp. za szczególnie istotne i interesujące.

Gazetkę „Nasze Łabędy” dostarczą do Państwa domów i mieszkań w pierwszym tygodniu kwietnia członkowie rady. Jak zwykle, o pomoc poprosimy zarządców nieruchomości, właścicieli punktów usługowych i sklepów, a także osoby prywatne. Serdecznie prosimy o życzliwe potraktowanie tych, którzy będą starały się przekazać Państwu nasz biuletyn.

Mamy nadzieję, że gazetka dotrze do wszystkich mieszkańców Łabęd.

Przypominamy, że wszystkie numery „Naszych Łabęd” można znaleźć na stronie internetowej Rady Osiedla – w zakładce Gazetka „Nasze Łabędy”.


wIENIAWSKIEGORada systematycznie zabiega o przeprowadzenie remontów wielu spośród 93 łabędzkich ulic.

W ostatnich latach wiele z nich zyskało nowy wygląd, ale zakres oczekiwanych prac nadal jest znaczący.

W grupie ulic, o których remont zabiegamy są m. in. 15 Grudnia, 22 Lipca, Batorego, Gałczyńskiego, Gojawiczyńskiej, Gorkiego, R. Luksemburg, Marksa, Tuwima, Waryńskiego, Wieniawskiego, Zamkowa.

W ramach zadań remontowych, wykonywanych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, w roku 2015 wyremontowana zostanie ul. Wieniawskiego.

Informacje na temat kosztu zadania, terminu jego realizacji, a także szczegółowego zakresu zaplanowanych prac przekażemy w najbliższym czasie.    


REMONT ULICRada Osiedla Łabędy przygotowuje wnioski do budżetu miasta Gliwice na rok 2016.

Wnioski składane w latach poprzednich dotyczyły m.in. budowy i modernizacji obiektów sportowych i budynków miejskich, wykonania oświetlenia ulicznego /np. ul. Poezji/, budowy parkingów, przebudowy skrzyżowań.

Spośród wszystkich składanych wniosków około 1/4 dotyczyła remontów ulic.

Wcześniej o ich przyjęciu lub odrzuceniu decydował Zarząd Dróg Miejskich i Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Piotr Wieczorek. Od dwóch lat jest inaczej, wnioski, które pomyślnie przejdą analizę formalną i merytoryczną są poddawane sondażowi społecznemu.

Teraz to gliwiczanie decydują o tym, które zadania będą realizowane.

Przypominamy, że w roku 2014 można było głosować na 11 różnych „łabędzkich” zadań, spośród których 6 dotyczyło remontu ulic – S. Batorego, M. Gorkiego, K. Marksa, P. Gojawiczyńskiej, K.I. Gałczyńskiego, Miłej.

Rada Osiedla zachęcała mieszkańców Łabęd do udziału w sondażu, niestety mobilizacja okazała się zbyt mała i żadne z naszych zadań nie uzyskało wystarczającej liczby głosów.

Zgłaszając wnioski do budżetu na rok 2016 rada będzie się starała wybrać takie rozwiązanie, które zwiększy nasze szanse na uzyskanie korzystnego wyniku głosowania.

Doświadczenie ubiegłego roku uczy, że proponowanie zbyt dużej liczby zadań prowadzi do rozproszenia głosów.


wypadek CzołgowaNa stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach 12 marca 2015 r. zamieszczony został następujący wpis :

Wczoraj kilka minut po godzinie 1200 przypomniało o sobie skrzyżowanie ulic Czołgowej i Strzelców Bytomskich. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 40-letni kierowca ciężarówki, mieszkaniec Dębicy, nie zastosował się do znaku drogowego „stop” i doprowadził do zderzenia z poprawnie jadącym samochodem marki Hyundai. Autem osobowym kierował 65 – letni gliwiczanin. On i jego 60 – letnia pasażerka, mieszkanka naszego powiatu, z ogólnymi obrażeniami ciała trafili do szpitala. Kierującemu samochodem ciężarowym zatrzymano prawo jazdy kategorii B. Postępowanie prowadzi Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach.

Zdjęcie i tekst ze strony http://gliwice.slaska.policja.gov.pl/

Niestety, kolejny wypadek potwierdza zasadność naszych wcześniejszych wniosków o przyspieszenie terminu przebudowy skrzyżowania ulicy Czołgowej i Strzelców Bytomskich.


 Kilka wpisów na ten temat znajdziecie Państwo w zakładkach Zabiegamy o… i Aktualności.


teatrJak na rozbójników przystało, aktorzy grupy teatralnej Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” spektaklem „Alibaba” skradli serca jurorów 15. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”. Pod ogromnym wrażeniem gliwickich artystów była sama Anna Dymna. Grupa otrzymała również list gratulacyjny od ministra pracy i polityki społecznej.

Festiwal odbył się 9 marca w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Teatr „Tęcza” z WTZ Tęcza z Gliwic otrzymał I miejsce w regionie, co oznacza, że okazał się najlepszy spośród grup reprezentujących województwa śląskie, małopolskie i opolskie!

– Ogarnęła nas wielka radość – zdradza emocje Wojciech Kotylak, opiekun, instruktor i dobry duch grupy. – Na Albertianie byliśmy już po raz drugi. 8 lat temu zajęliśmy II miejsce – dodaje.

Źródło: www.tubagliwic.pl/aktualnosci/czytaj/119/Zdaniem-Anny-Dymnej-gliwicka-Tecza-najlepsza

 

Gratulujemy sukcesu. Szczególnie cieszy nas fakt, że instruktor zespołu jest łabędzianinem.


mapowanieJak informowaliśmy wcześniej, Rada Osiedla Łabędy włączyła się w realizację projektu mapowania społecznego. Realizowany jest on przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum” w Katowicach. Jego celem jest stworzeniu mapy społecznościowej dzielnicy Łabędy poświęconej tematyce bezpieczeństwa.

Mieszkańcy Łabęd mogą na interaktywną mapę naszej dzielnicy nanosić punkty, w których – ich zadaniem – występują problemy dotyczące m.in. ruchu drogowego, czystości, porządku publicznego, bezpieczeństwa.

Mapa taka może posłużyć jako pomoc w podejmowaniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy, bądź też może być wykorzystana jako składnik szerszej diagnozy społecznej Łabęd.

Realizację projektu wspomaga Straż Miejska i Miejska Komenda Policji.

Pierwsze ze spotkań z mieszkańcami, zainteresowanymi tworzeniem mapy dzielnicy odbyło 10 marca 2015 r. godz. 1800 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Fiołkowa 26. Jego celem było uzupełnieniu papierowych map dotyczących dzielnicy Łabędy. W następnej kolejności odbędą się warsztaty z mieszkańcami.