clip_image002Tegoroczne uroczystości Dnia Strażaka odbyły się w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Łabędach.

Na terenie naszej dzielnicy świętowali strażacy zawodowi z Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Gliwicach. Zrzesza ona dwie jednostki gliwickie, pyskowicką oraz knurowską.

W obecności licznych gości, reprezentujących różne środowiska, podsumowano wyniki pracy strażaków, a także wręczono wyróżnienia i nagrody.


clip_image002Mieszkańcy ulicy Pokoju mają powody do radości. Po wielu latach konsekwentnego przypominania o swoich potrzebach i cierpliwego oczekiwania na ich realizację zyskają ciąg pieszo – jezdny. Cała droga zostanie wyłożona kostką brukową.

To kolejna droga w Starych Łabędach, która poprawi swój wygląd i stan techniczny. Wcześniej, co warto przypomnieć, wyremontowane zostały ulice: Niepaszycka, Klasztorna, Zamkowa / I etap /, Murarska, Sojki, wykonano też chodnik wzdłuż ul. Rzeczyckiej.

Teraz przyszła kolej na remont ulicy Pokoju. Zadanie wykona gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów. Koszt prac może sięgnąć 500 tys. zł.


Jubileusz SP32Szkoła Podstawowa nr 32 skończyła 50 lat.

Z tej okazji przygotowano uroczyste obchody rocznicy powstania placówki.

W okolicznościowej akademii wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i samorządu osiedlowego, firm współpracujących ze szkołą, dyrektorzy gliwickich placówek oświatowych, emerytowani nauczyciele, także ci, którzy pracowali w szkole od pierwszego dnia jej działalności, absolwenci, nauczyciele i pracownicy SP 32, uczniowie, rodzice.

W imieniu Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza życzenia złożył Zastępca Prezydenta Krystian Tomala.

Nie zabrakło też życzeń od Rady Osiedlowej. W imieniu obecnej na uroczystościach Przewodniczącej Zarządu Osiedla Sabiny Gorczycy-Kamaj i w swoim własnym, ciepłe i pełne życzliwości słowa skierowała do wszystkich obecnych Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy i była dyrektor placówki.


  W załączeniu: życzenia przekazane dyrektorowi SP 32


clip_image002Prawie sześć godzin trwała wędrówka sporej grupy członków łabędzkiego Klubu Seniora po Gliwicach.

Najpierw zaznajomili się z działalnością rozbudowanej i unowocześnionej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Obejrzeli reaktory biologiczne, osadniki wtórne, komory fermentacyjne i hale magazynowe osadów. Odwiedzili Muzeum Techniki Sanitarnej.

Podkreślali, że zaskoczyły ich rozmiary i technologiczne zaawansowanie procesów, które odbywają się w Oczyszczalni.

Kolejną atrakcją był pawilon akwarystyczny w Palmiarni Miejskiej, gdzie Seniorzy podziwiali 4 akwaria, z których największe mieści 6 tys. litrów wody i jest ekspozycją ryb Amazonii /na zdjęciu/. Obejrzeli też ryby z jeziora Tanganika, ryby azjatyckie i polskie.

Na koniec organizatorzy zabrali uczestników wycieczki do Zarządu Dróg Miejskich, gdzie pokazano Im unikalne w skali kraju Centrum Sterowania Ruchem. Weszli do pomieszczeń niedostępnych dla osób postronnych, w których zamontowany jest sprzęt elektroniczny, używany do organizowania ruchu w mieście.

clip_image00a2

Pracownicy Centrum zaprezentowali możliwości urządzeń, na których pracują. Seniorzy mogli obserwować – na żywo – ruch samochodów na łabędzkich skrzyżowaniach, a także obejrzeli nagrania, na których utrwalone zostały wypadki drogowe.

Uczestnicy wycieczki, odwiedzając różne jednostki miejskie / PWiK, MZUK – Palmiarnia Miejska, ZDM / mieli okazję stwierdzić, że w naszym mieście nie brakuje ciekawych i budzących dumę miejsc.

Seniorom w ich wędrówkach po mieście towarzyszyli organizatorzy wyjazdu, członkowie rady : Sabina Gorczyca-Kamaj, Stefan Kurczab i Krystyna Sowa.

Rada Osiedlowa bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, dzięki którym możliwe było przygotowanie ciekawego wyjazdu, służącego poznawaniu własnego miasta :

 1. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, Centralnej Oczyszczalni Ścieków, a szczególnie Pani Joannie Ćwikle – za możliwość obejrzenia obiektu, udzielenie ciekawych i wyczerpujących informacji oraz gościnność,
 2. Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeuszowi Mazurowi i kierownikowi Palmiarni Miejskiej Markowi Bytnarowi za umożliwienie wejścia do pawilonu z rybami w dniu wycieczki / rezerwacja terminów dokonywana jest ze znacznym wyprzedzeniem /,
 3. Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystianowi Tomali za zastosowanie zniżki w opłacie za wejście do Palmiarni,
 4. Zarządowi Dróg Miejskich, a szczególnie kierownikowi Referatu Inżynierii Ruchu Dawidowi Ochódowi i pracownikom referatu za udostępnienie Seniorom pomieszczeń, w których na co dzień nadzoruje się ruch drogowy w mieście oraz przygotowanie firmowych upominków,
 5. Kierowcy firmy Jomar, który w trudnych warunkach miejskich sprawnie i punktualnie przewoził nas w kolejne miejsca do zwiedzania.

W sposób szczególny dziękujemy 48 Seniorom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i dzielnie wędrowali po mieście, poznając ciekawe miejsca i przemiłych ludzi.


gLIWICKIE PRZEDSZKOLAKI W łABĘDZIUZnów w sali koncertowej „Łabędzia” było gwarno i radośnie. Organizatorzy jednej z najważniejszych imprez, organizowanych przez gliwickie przedszkola, VI Przeglądu „Mali Artyści – Bawmy się wesoło „, wybrali na miejsce występów nasze Centrum Sportowo – Kulturalne.

W „Łabędziu pojawiło się mnóstwo dzieci. Śpiewały, tańczyły i recytowały. Reprezentowały 16 placówek oświatowych z różnych części miasta.

W przeglądzie uczestniczyli wychowankowie 12 gliwickich przedszkoli -Przedszkola Miejskiego nr 4, 7, 18, 21, 22, 28, 29, 36, 37, 38, 40, 42, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 11 i 36 i Zespołów Szkolno – Przedszkolnych nr 1 i 2.

Wraz z dziećmi w „Łabędziu” pojawili się dyrektorzy placówek biorących udział w przeglądzie, wychowawcy i rodzice. Władze samorządowe Gliwic reprezentowali : Mariusz Kucharz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Krystyna Sowa – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach.

Organizatorami przeglądu byli dyrektorzy PM nr 4 z ul. Barlickiego, PM nr 36 z ul. Sztabu Powstańczego i PM nr 40 z ul. Sienkiewicza.

Bardzo cieszy nas zainteresowanie ‘Łabędziem”.


clip_image002Modernizacja placu zabaw przy ul. Zawadzkiego 1, zlecona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, obejmuje:

    1. modernizację placu zabaw,
 1. montaż urządzeń,
 2. wykonanie nawierzchni z kruszywa – dojście od ul. Zawadzkiego do istniejącego boiska.

 

Inwestycja swoim zakresem będzie obejmować:

 1.  roboty pomiarowe,
 2. demontaż istniejących elementów placu zabaw,
 3. roboty przygotowawcze i ziemne,
 4. podbudowy pod chodniki,
 5. nawierzchnie syntetyczne bezspoinowe,
 6. montaż ławek – 4 sztuki i koszy – 2 sztuki,
 7. montaż ogrodzenia z paneli na słupkach wraz z bramkami wejściowymi samozamykajacymi,
 8. montaż urządzeń:
 • urządzenie zabawowe – 1 szt.
 • huśtawka podwójna – 1 szt.,
 • karuzela tarczowa – 1 szt.,
 • piaskownica – 1 szt.,
 • tablica informacyjna z regulaminem – 2 szt.,

         9. wykonanie nawierzchni z kruszywa typu Hanse Grand lub materiału równoważnego, w kolorze piaskowym – dojście od ul. Zawadzkiego do istniejącego boiska,

         10. Wyrównanie terenu oraz zasianie trawy w miejscach ubytków.


Źródło : materiały przetargowe MZUK


clip_image002Od dawna  zabiegaliśmy o remont placu zabaw przy ul. Zawadzkiego.

Bardzo zależało nam na jego odtworzeniu, aby dzieciom mieszkającym w rejonie Placu Niepodległości zapewnić bezpieczne miejsce zabaw.

Warto podkreślić, że wykonanie tego zadania Rada Osiedlowa traktowała jak kolejne z całego cyklu działań, zmierzających do zmiany wizerunku tej części Łabęd.

Przypomnijmy, że wcześniej, dzięki staraniom rady:

 • wyburzono „Zorzę”,
 • wyremontowano ul. Główną, ul. Metalowców i ul. Zawadzkiego,
 • powstały miejsca parkingowe przy ul. Metalowców i Miłej,
 • wykonano nowe zatoki autobusowe, zlikwidowano przystanek przy ul. Metalowców,
 • uporządkowano teren wokół kapliczki.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych podjął się wykonania remontu pomimo tego, że wcześniej plac został dwukrotnie zdewastowany. 

Mamy nadzieję, że tym razem nowy obiekt będzie długo służył najmłodszym mieszkańcom naszej dzielnicy.

Modernizację placu zabaw przy ul. Zawadzkiego 1 w Łabędach wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-POL” Jan Ogonowski, Gliwice, ul. Pszczyńska 14 – za kwotę 180 000,24 zł. do 30 czerwca 2014 r.


clip_image002Kolejny koncert dla łabędzkich Seniorów za nami.

Urokliwy, sięgający do muzycznych wspomnień program, prezentujący utwory z okresu dwudziestolecia międzywojennego i czasów powojennych, trwał półtorej godziny.

Pięcioro wspaniałych artystów – Jan Maria Dyga, Danuta Widuch-Jagielska, Marian Wiśniewski, Krystyna Stryja /pianino/, Monika Wrzos /skrzypce/ wystąpiło przy pełnej sali koncertowej „Łabędzia”.

Artyści wcielali się w bohaterów z wykonywanych przez siebie piosenek, nierzadko wywołując wyraźne wzruszenie słuchaczy. Kilkakrotnie zdarzyło się, że sala ożywiała się szczególnie i śpiewała znane szlagiery wspólnie z występującymi.

Za emocjonalny i wyśpiewany sercem koncert podziękowaliśmy dobrym słowem i kwiatami.

Seniorzy nie kryli zadowolenia. Wypowiadali bardzo pochlebne opinie, dziękowali za możliwość przeżycia miłych chwil z muzyką.

Za pomoc i współudział w organizacji koncertu Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje Klubowi Inicjatyw Kulturalnych, zarządcy „Łabędzia”, sponsorom koncertuJakubowi Lubinie – właścicielowi Restauracji „Siedlisko”, Jarosławowi Jenczmionce – prezesowi Nbit Sp. z o.o. , będącemu jednocześnie prezesem  I- ligowego zespołu futsalowego „Nbit Gliwice” oraz Krzysztofowi Klapcowi, właścicielowi „Gloriozy”.


clip_image002W przedświątecznym wydaniu biuletynu informacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Donata” ukazał się nasz artykuł o „Łabędziu”.

Dzięki życzliwości wydawcy, do wielu mieszkańców Łabęd dotarła szczegółowa informacja o ofercie kulturalnej, przygotowanej przez jednostki miejskie, działające w nowo otwartym Centrum Sportowo – Kulturalnym : Młodzieżowy Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną i Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Cezaremu Pokryszce za współpracę i wspieranie Rady Osiedlowej w jej działaniach na rzecz Łabęd.

Mieszkańców Łabęd zachęcamy do skorzystania oferty „Łabędzia”. Każdy na pewno znajdzie cos dla siebie.


                                     Przeczytaj


clip_image002Już następnego dnia po spotkaniu przedstawicieli Rady Osiedlowej Łabędy z Radą Nadzorczą SM „Łabędy” otrzymaliśmy e-maila następującej treści:

„Z upoważnienia Rady Nadzorczej informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Łabędy” w Pyskowicach jest zainteresowana odpłatnym zbyciem na rzecz Gminy Gliwice działek potrzebnych do wykonania parkingu w Gliwicach – Łabędach tj. działki nr 1074 obręb Przyszówka o powierzchni 844 m2 oraz części działki nr 146 obręb Przyszówka o powierzchni 280 m2.

                           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łabędy” w Pyskowicach”

Powyższe stanowisko pozwala na podjęcie konkretnych działań, dzięki którym Miasto Gliwice nabędzie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” grunty pod parking przy ul. Piaskowej.

Dziękujemy za szybkie przekazanie decyzji, od której zależy skuteczne przygotowanie inwestycji.

Inne wpisy dotyczące sprawy :

 • 7 stycznia 2014 Problemy z terenem pod budowę parkingu – Zabiegamy o…
 • 28 marca 2014 r. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej – Zabiegamy o…
 • 10 kwietnia 2014 Możliwość spotkania z Radą Nadzorczą SM „Łabędy – Aktualności
 • 10 kwietnia 2014 Propozycje do rozpatrzenia – Aktualności
 • 22 kwietnia 2014 Spotkanie z Radą Nadzorczą SM „Łabędy”- Aktualności