Bez tytułuZ okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy placówek oświatowych i nauczyciele otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta.

Podczas miejskich uroczystości, zorganizowanych 14 października w Zespole Szkół Samochodowych, pośród uhonorowanych pracowników oświaty znaleźli się : Zuzanna Antosik – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka i Jolanta Stąpór – dyrektr Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów.

Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymała też Dorota Tarczyńska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Gierymskiego, mieszkanka Łabęd / na zdjęciu druga z lewej/.

Jedna z trzech Nagród Śląskiego Kuratora Oświaty, przyznanych gliwickim dyrektorom i nauczycielom otrzymał łabędzianin – Wiesław Prymaczenko – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Orląt Śląskich.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!


sPo ostatnim z licznych zdarzeń drogowych, do jakich regularnie dochodzi na łuku ulicy Staromiejskiej, Rada Osiedla wystąpiła o zamontowanie barierek ochronnych wzdłuż chodnika dla pieszych, począwszy od wjazdu w ulicę Zacisze.

Wniosek został uwzględniony. Zarząd Dróg Miejskich napisał, że „w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego przy skrzyżowaniu ulicy Staromiejskiej z ulica Zacisze zleci […] zamontowanie na ciągu pieszym barier żółto – czarnych segmentowych”.

ZDM poinformował także, że „wniosek dotyczący montażu urządzenia rejestrującego przekraczanie dopuszczalnej prędkości w ciągu ulicy Staromiejskiej w Gliwicach do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach.”


aFundacja „Lepszy Świat” rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Kulturalne Debaty Osiedlowe”. Ma on ma na celu wspieranie osiedlowych inicjatyw kulturalnych.

Do udziału w projekcie Fundacja zaprosiła mieszkańców czterech osiedli – Szobiszowic, Zatorza, Wojska Polskiego oraz Łabęd.

Rada Osiedla Łabędy zachęca osoby zainteresowane rozwojem kultury w Łabędach do zaangażowania się w to pożyteczne przedsięwzięcie.

Spotkania zaplanowano na 17 października oraz 24 października na godzinę 10.00. Odbędą się one w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź”.

Więcej informacji w zakładce Zaproszenia i zapowiedzi.


jNa zlecenie Zarządu Dróg Miejskich kontynuowane są prace na ulicy Portowej, polegające na usunięciu ziemi, która zalegała przy krawężniku. Jej ilość była tak duża, że jezdnia uległa zwężeniu. Natomiast przesłonięcie krawężnika w znacznym stopniu utrudniało zamiatanie drogi.

Jak widać na zdjęciu, z pobocza usunięto znaczącą ilość zanieczyszczeń.

Jak informuje ZDM „do jutra do godziny 08:00 ulica Portowa będzie pozamiatana na całej długości”.

Użytkowników ul. Portowej zachęcamy do zwrócenia uwagi na zmieniony stan drogi.


aFinalizują się trwające od kilku lat starania o wybudowanie w części Łabęd nowej sieci ciepłowniczej.

Mamy w tej sprawie bardzo dobre wiadomości.

Od Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pytanie o decyzje inwestycyjne Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice.

Napisał m.in.: „Zarząd PEC – Gliwice Sp. z o.o., uchwałą z 27 lipca 2014 r. podjął decyzje o realizacji przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej I-go rejonu Łabęd, od ul. 15 Grudnia, wzdłuż ul. R. Luksemburg, ul. Gałczyńskiego do ul. Partyzantów /numery nieparzyste/.

Termin rozpoczęcia dostawy ciepła do budynków znajdujących się w powyższym rejonie planowany jest od sezonu grzewczego 2016/2017.”

Prezydent Piotr Wieczorek napisał także, że „Zarząd Spółki jest wdzięczny za wsparcie i zaangażowanie zarówno osobiste Pani Radnej jak i Rady Osiedla Łabędy i w dalszym ciągu liczy na poparcie i pomoc przy realizacji uciepłownienia Łabęd.”


fBez pomocy i interwencji naszej łabędzkiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej bezmyślny kierowca ciężarówki spowodowałby poważne kłopoty ekologiczne.

Podobnie, jak wielu wcześniej, zignorował znaki informacyjne, ustawione przy ul. Portowej, informujące o wysokości wiaduktu kolejowego.

Karkołomne manewry zawracania, które kierujący ciężarówką wykonywał pomiędzy nasypem kolejowym a Kanałem Gliwickim zakończyły się podziurawieniem zbiorników na paliwo i poważnym wyciekiem.

Zanieczyszczony został spory fragment gruntu, istniała groźba przedostania się paliwa do wód kanału.

Państwowa Straż Pożarna pracowała ciężko, aby zmniejszyć zagrożenie i usunąć skutki nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy.

Warto byłoby wiedzieć, ile kosztowało przeprowadzenie akcji i czy kierowca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Postaramy się to sprawdzić.


clip_image002W Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej i nr 29 przy ul. Staromiejskiej Kuratorium Oświaty w Katowicach prowadzi ewaluację zewnętrzną.

Takiej wizytacji poddawane są wszystkie placówki oświatowe co najmniej raz na pięć lat. Przeszły ją już Przedszkola Miejskie nr 34, 37, 38, Szkoła Podstawowa nr 38, Gimnazjum nr 19, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.

W ramach ewaluacji wizytatorzy Kuratorium spotykają się z nauczycielami, uczniami, rodzicami i podmiotami, które szkoła wskaże jako swoich partnerów.

Za szczyt poczytujemy sobie fakt, że wszystkie łabędzkie placówki oświatowe przyznały Radzie Osiedla status partnera, wspierającego prowadzoną przez nie działalność edukacyjną i wychowawczą.

9 września w SP 32, a 12 września w SP 29 nasi przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu z wizytatorami. Zaprezentowali zakres i walory współpracy szkół z samorządem lokalnym.

Radę reprezentowali: w SP 32 i 29 Krystyna Sowa – przewodnicząca RO i radna Rady Miasta, w SP 29 Tadeusz Barcik – zastępca przewodniczacego Zarządu Osiedla Łabędy.


clip_image002Na łuku ul. Staromiejskiej, w sąsiedztwie kościoła i SP 29, nie po raz pierwszy miało miejsce zdarzenie drogowe. Samochód osobowy, jadący od strony poczty, znalazł się na terenie prywatnej posesji. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Wypadek, po raz kolejny pobudził dyskusję o zagrożeniach, generowanych przez ruch drogowy w tym miejscu Starych Łabęd, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa dzieci, idących do szkoły.

To na pewno jeden z istotnych problemów do podjęcia. Wcześniej występowaliśmy z wnioskiem o montaż radarów w ciągu ulicy Staromiejskiej, niestety, nie zyskał on akceptacji gremiów decyzyjnych. Trzeba do tego wrócić.


sWspółpraca Rady Osiedla z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Gliwice w sprawie budowy nowych odcinków sieci ciepłowniczej na terenie Łabęd trwa nieprzerwanie od roku 2011.

Za nami wiele etapów prac przygotowujących inwestycję. Teraz czekamy na decyzję spółki. / O konkretnych formach aktywności rady pisaliśmy we wcześniejszych materiałach./

Aby uzyskać interesujące nas informacje zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka, nadzorującego prace PEC – Gliwice z zapytaniem o aktualny stan sprawy.


fZarząd Dróg Miejskich poinformował nas, że w projekcie budżetu na 2015 r. zaplanował kwotę 1.500.000 zł na utrzymanie czystości ulic i chodników w pasie drogowym.

Porównanie do budżetu tegorocznego wskazuje, że w przyszłym roku środki na sprzątanie będą większe o 300 tys. zł.

Wysokość środków ostatecznie zatwierdzi Rada Miasta Gliwice przyszłej kadencji.