kwiaty na Dzień KobietRada Osiedla Łabędy oraz Filia nr 30 MBP serdecznie zapraszają do udziału dzielnicowym konkursie plastycznym „Kwiaty na Dzień Kobiet”.
Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VII.
Termin i miejsce składania prac: 08.03.2018 w  Filii nr 30 MBP w „Łabędziu”. Dana placówka w danej kategorii wiekowej składa maksymalnie 5 indywidualnych prac (w placówkach muszą odbyć się eliminacje). Prace muszą być podpisane. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 12.03.2018 o godz. 15:00 w Filii nr 30 MBP w Łabędach.
Serdecznie zapraszamy do udziału.Atrakcyjne nagrody czekają.


Kwiaty na Dzień Kobiet – plakat

Kwiaty na Dzień Kobiet – regulamin


herbRegularnie informujemy Państwa o liczbie mieszkańców Łabęd. Dane pochodzą z Wydziału Spraw Obywatelskich.

Według stanu z dnia 31 stycznia 2018 r. w Łabędach zameldowanych na pobyt stały było 14.912 osób, w tym 7.750 kobiet i 7.162 mężczyzn.

Najstarszy łabędzianin urodził się w roku 1917 i jest stulatkiem.

W niedawno zakończonym roku 2017 urodziło się 157 dzieci, w tym 69 dziewczynek i 88 chłopców.

Dla porównania – w roku 2016 urodziło się i zostało zameldowanych w Łabędach 118 dzieci.

1 grudnia 2017 r. zameldowanych  na stałe było 14.940 osób.

Przypominamy też wcześniejsze liczby mieszkańców Łabęd:

  • 31 marca 2017 r. – 15.079 osób
  • 30 listopada 2016 r. -15.184 osoby,
  • 31 marca 2016 r. – 15.309 osób,
  • 31 grudnia 2015 – 15.390 osób.
  • 30 września 2015 r. – 15.442 osoby.

ferie z rakietkąZ inicjatywy Rady Osiedla Łabędy przez cały kończący się tydzień w Łabędziu odbywały się bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci.

Zorganizowała je współpracująca z nami od kilku lat Akademia Tenisa Stołowego.

W zajęciach tenisa stołowego wzięło udział 30 dzieci. W większości były to dzieci z Łabęd,  Z młodymi sportowcami pracowało trzech trenerów. Dzieci uczyły się różnych elementów gry w tenisa stołowego. Były bardzo zaangażowane i chętnie korzystały z możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.

Za zorganizowanie treningów bardzo dziękujemy Jarkowi Tomickiemu i Darkowi Steuerowi z ATS.


PszennaNa skutek zgłoszenia mieszkańców, 16 stycznia, w ramach objazdu dzielnicy ze strażnikami miejskimi, obejrzeliśmy ul. Pszenną, gdzie problemem jest zły stan nawierzchni, związany z niekontrolowanym spływem wód.

Zwróciliśmy się do urzędu z prośbą o zlikwidowanie przyczyny stałego wypłukiwania materiału, z którego wykonana jest droga, przez wodę, wypływającą z nieruchomości położonej w górnej jej części i wykonanie niezbędnych napraw.

1 lutego otrzymaliśmy dobrą wiadomość.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami powiadomił nas, że do właściciela posesji, wskazanego w naszym piśmie „skierowano korespondencję w zakresie naruszenia stosunków wodnych”.

Poinformowano nas również,  że naprawy będą możliwe po usunięciu przyczyny stałego wypłukiwania materiału, z którego wykonana jest nawierzchnia ul. Pszennej.


roweryOd lutego 2017 r., od momentu wyboru punktów, w których będzie możliwe korzystanie z rowerów miejskich, staramy się o zlokalizowania jednej ze stacji wypożyczania rowerów na terenie Łabęd. Zaproponowaliśmy dwie lokalizacje. Część z Państwa też przekazywała swoje opinie w tej sprawie.

Korespondencja trwała dość długo. Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych obiecał przeanalizowanie naszego wniosku.

Mamy już z informację o podjętej decyzji. W Gliwicach będzie o 5 stacji więcej. Jedna z nich zostanie wykonana w Łabędach. Rowery będą ustawione przy ul. Przyszowskiej przed Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź”.

Pozostałe gliwickie lokalizacje to: ul. Sikorskiego w Sośnicy, ul. Lublinieckiej w rejonie Radiostacji, przy hali Gliwice i na osiedlu Obrońców Pokoju, w rejonie szkoły.

Trwają ustalenia dotyczące terminu uruchomienia stacji.


wnioskiDziś Rada Osiedla Łabędy, w ramach tegorocznej procedury budżetu obywatelskiego, złożyła 31 wniosków.

Ten ważny moment poprzedziła ogromna praca wielu osób.

Najpierw, 11 stycznia, Rada przyjęła wstępną listę zadań, których zgłoszenie uznała za właściwe.

Potem, przez 2 tygodnie, trwało analizowanie poszczególnych przedsięwzięć, prowadzenie wewnętrznych konsultacji, wizje w terenie, spotkania i rozmowy z przedstawicielami jednostek i spółek miejskich, pozyskiwanie niezbędnych informacji, a w końcu reagowanie wniosków.

Finał prac nastąpił na posiedzeniu Rady Osiedla Łabędy w dniu 25 stycznia.

Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie wniosków do budżetu obywatelskiego na 2019 r. i podpisali wymagane dokumenty.

Przypominamy, że Rada Osiedla i członkowie Rady nie mają obowiązku zyskiwania pisemnego poparcia co najmniej 15 osób, mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski.

31 wniosków podpisali – przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy, dwoje radnych Rady Miasta, wchodzących w skład Rady i 10 członków RO.

Opracowane wnioski zostały złożone w burze podawczym Urzędu Miejskiego 26 stycznia.

Rada serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu wniosków pracownikom Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Wydziału Organizacyjnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także osobiście Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL.

Dziękujemy też tym mieszkańcom Łabęd, którzy swoimi uwagami zainspirowali nas do sformułowania wniosków o realizację konkretnych zadań.

Zgłoszone zadania zaprezentujemy w odrębnym wpisie.