Ważne informacje w formie prezentacji

prezentacjARada Osiedlowa Łabędy co roku organizuje spotkaniami z mieszkańcami. W ich trakcie omawia pracę rady oraz najważniejsze zmiany zachodzące na terenie dzielnicy w poszczególnych latach.

Informacje te przekazuje w formie prezentacji. Zostały one zaprezentowane uczestnikom spotkań w roku 2008, 2009 i 2010.

Prezentacja z roku 2011 stanowiła podsumowanie kadencji 2007 – 2011.

W załączonych materiałach znajdziecie też Państwo prezentacje z roku 2012 i 2013 – kadencja 2011 – 2015 oraz opracowanie, zawierające wszystkie najistotniejsze informacje, które zaprezentowaliśmy mieszkańcom podczas spotkań poświęconych nowym zasadom gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zachęcamy do przeglądnięcia opracowanych przez nas prezentacji. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie w nich Państwo wiele ciekawych informacji o Łabędach.

Zapraszamy!