57076217_2458852611014275_3890126152580202496_oW wyborach do Rad Osiedli o uzyskanych wynikach decyduje zwykła większość głosów.
W związku z tym, ważnym wskaźnikiem zaangażowania mieszkańców, ich aktywności, poczucia odpowiedzialności za własną dzielnicę, ale także poparcia dla poszczególnych kandydatów jest frekwencja liczona jako stosunek liczby głosujących do liczby uprawnionych do głosowania. Prezentujemy poniżej informacje dotyczące frekwencji w 12 dzielnicach, gdzie wybory się odbyły:
Brzezinka – 21,79 
Stare Gliwice – 16,41 %
Łabędy – 6,88 %
Obrońców Pokoju – 5,55, %
Kopernika – 5,16 %
Sikornik – 4,79 %
Baildona – 3,56 %
Śródmieście – 2,58 %
Sośnica – 2,03 %
Wojska Polskiego – 1,59 %
Trynek – 1,26 %

Liczba głosujących ma wpływ na liczbę głosów, decydujących o uzyskaniu mandatu. 
Pokażemy to Państwu na przykładzie dwu porównywalnych dzielnic, które mają podobną liczbę osób uprawnionych do głosowania.

TRYNEK
– liczba osób uprawnionych do głosowania – 13.388
– głosujących – 169
– frekwencja – 1,26 %
– najwyższa liczba uzyskanych głosów – 75

ŁABĘDY
– liczba osób uprawnionych do głosowania – 12.292
– głosujących – 846
– frekwencja – 6,88 %
– najwyższa liczba uzyskanych głosów – 697

Frekwencja w Łabędach była jedną z najwyższych wśród 12 osiedli, w których 7 kwietnia odbyły się wybory.
Głosującym należą się podziękowania!


 

56659893_2458359721063564_7060636848317530112_nWczoraj o godz. 20.00 zakończyło się głosowanie na kandydatów do 11 gliwickich Rad Osiedli, w tym także do Rady Osiedla Łabędy.
Szczegółowe informacje o wynikach zawierają protokoły Miejska Komisja Wyborca dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Gliwicach, zamieszczone na stronie urzędu.
W Łabędach w wyborach wzięło udział 846 osób. Uprawnionych do głosowania było 12.292 mieszkańców Łabęd. Frekwencja wyniosła 6,88 %.
Tym, którzy aktywnie włączyli się w wybór Rady należą się podziękowania.

Przedstawiamy poniżej wyniki głosowania według liczby uzyskanych głosów:
1. Sowa Krystyna – 697
2. Gorczyca-Kamaj Sabina – 576
3. Mizera Ewa – 474
4. Jaros Renata – 446
5. Tyrakowski Jerzy Paweł – 431
6. Barcik Tadeusz – 413
7. Kończak Barbara – 405
8. Fic Bernard – 398
9. Grzechca Stefania – 383
10. Maszniew Grażyna – 371
11. Grzybowska Joanna – 366
12. Pietrzak Bogusław – 359
13. Michalski Roman – 339
14. Majer Piotr – 338
15. Kosowicz Dariusz – 329
16. Hoinka Agnieszka – 273
17. Buksa Grzegorz – 254
18. Kowalczyk Patrycja – 245.


 

baner-wybory (1)7 kwietnia przeprowadzone zostaną wybory do gliwickich rad osiedli.
Swą Radę wybiorą również mieszkańcy Łabęd.
Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 8.00 do 20.00.
Na karcie do głosowania znajdziecie Państwo nazwiska 18 kandydatów.
Rada liczy 15 członków.
Wyborca może znak X postawić nie tylko przy jednej osobie, ale nawet przy 15. Jednak nie więcej, bo głos będzie nieważny.
Bardzo ważne jest kogo wybierzemy.
Jak wygląda praca Rady prezentowaliśmy Państwu w ostatnim numerze „Naszych Łabęd” i materiałach podsumowujących działalność Rady w kończącej się kadencji.
Wskazują one dość jednoznacznie, jakie oczekiwania powinni mieć wyborcy wobec kandydatów.
Jeśli Rada ma przez najbliższe 4 lata dobrze służyć mieszkańcom to jej członkowie muszą, a przynajmniej powinni być osobami gotowymi sprawom Łabęd poświecić swoją widzę i doświadczenie, ale także swój prywatny czas i osobiste zaangażowanie, wykonywać wiele różnych obowiązków, często trudnych i niewidocznych dla innych / np. praca Zarządu Osiedla/, a wszystko to społecznie, pod presją ocen i opinii (nie zawsze budujących), pod presją oczekiwań, ale i z satysfakcją, że można robić coś dla innych.
Zachęcamy łabędzian do udziału w wyborach.


 

baner-wybory (1)Weź udział w wyborach! 7 kwietnia 2019 r. odwiedź swój lokal wyborczy!
Lista zarejestrowanych kandydatów do Rady Osiedla ŁABĘDY w Gliwicach:

1. Barcik Tadeusz
2. Buksa Grzegorz
3. Fic Bernard
4. Gorczyca-Kamaj Sabina
5. Grzechca Stefania
6. Grzybowska Joanna
7. Hoinka Agnieszka
8. Jaros Renata
9. Kończak Barbara
10. Kosowicz Dariusz
11. Kowalczyk Patrycja
12. Majer Piotr
13. Maszniew Grażyna
14. Michalski Roman
15. Mizera Ewa
16. Pietrzak Bogusław
17. Sowa Krystyna
18. Tyrakowski Jerzy Paweł

Znak x możesz postawić nawet przy 15 kandydatach.


 

Łabędy herbZakończył się etap zgłaszania kandydatów do 21 gliwickich Rad Osiedli.

Łabędzianie wybiorą 15 członków Rady Osiedla Łabędy spośród 18 kandydatów.

Są to:

 1. Barcik Tadeusz
 2. Buksa Grzegorz
 3. Fic Bernard
 4. Gorczyca-Kamaj Sabina
 5. Grzechca Stefania
 6. Grzybowska Joanna
 7. Hoinka Agnieszka
 8. Jaros Renata
 9. Kończak Barbara
 10. Kosowicz Dariusz
 11. Kowalczyk Patrycja
 12. Majer Piotr
 13. Maszniew Grażyna
 14. Michalski Roman
 15. Mizera Ewa
 16. Pietrzak Bogusław
 17. Sowa Krystyna
 18. Tyrakowski Jerzy Paweł

Wybory odbędą się 7 kwietnia. Już dziś zachęcamy wszystkich do udziału.

To ważne dla dzielnicy, w której mieszkamy. Ważne, bo osoby, które wybierzemy będą na co dzień zabiegać o nasze wspólne sprawy.

O sposobie głosowania będziemy Państwa informować.


 

wyboryZakończyło się zgłaszanie kandydatów do 22 gliwickich Rad Osiedli.

Podczas sesji Rady Miasta Gliwice, która odbyła w dniu 7 lutego, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzej Karasiński poinformował, że:

 1. chęć kandydowania poprzez złożenie odpowiedniego zgłoszenia, popartego przez co najmniej 25 mieszkańców danego osiedla, złożyło 379 osób,
 2. w 7 osiedlach zgłosiło się po15 osób; jeśli po weryfikacji zgłoszeń pozostanie taka sama liczba kandydatów to wybory nie będę musiały być przeprowadzane, jeśli będzie mniej niż 15 osób, bo któryś z kandydatów nie spełni wymogów formalnych, to osiedle, w którym wystąpi taka sytuacja nie będzie miało rady,
 3. nie zgłoszono kandydatur do Rady Osiedla Politechnika Śląska,
 4. weryfikacja zgłoszeń potrwa do końca lutego, po jej zakończeniu ogłoszona zostanie lista kandydatów do poszczególnych rad.

HERBRada Miasta Gliwice wyznaczyła na dzień 7 kwietnia 2019 r. termin wyborów do Rad Osiedli.

W każdym z osiedli wybieranych będzie 15 członków Rady Osiedla.

W wyborach do Rad Osiedli prawo wybierania / czynne prawo wyborcze / mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców.

Prawo wybieralności / bierne prawo wyborcze / mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców.

Warunkiem przeprowadzenia procedury wyborczej w Osiedlu jest zgłoszenie 15 lub więcej kandydatów do Rady Osiedla.

W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów wyniesie 15, wyborów do danej Rady Osiedla nie przeprowadza się, a zarejestrowanych kandydatów uznaje się za wybranych.

Zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli składa się w Urzędzie Miejskim.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać poparcie co najmniej 25 mieszkańców osiedla wpisanych do stałego rejestru wyborców.

Najpóźniej w 35 dniu przed terminem wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłasza listę zgłoszonych kandydatów z uwagami dotyczącymi ewentualnego niespełnienia wymogów.