boStale doglądamy realizacji zadań budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Trzy z nich są już wykonane:

 1. remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego,
 2. budowa chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Batorego,
 3. wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej, zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.

Trwa realizacja dwóch zadań:

 1. bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”,
 2. aqua aerobik dla 30 kobiet w wieku 65+.

Do zrealizowania są jeszcze dwa zadania:

 1. remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej,
 2. remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych.

O ich wykonanie pytamy regularnie od stycznia 2017 r. Zawsze pytamy o aktualny stan przygotowań do ich realizacji. Ostatnie z takich zapytań skierowaliśmy do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 30 sierpnia.

Odpowiedź nieco nas zaniepokoiła. Poinformowano nas, że:

 1. dla zadania nr 1 przystąpiono do zbierania ofert, planowany czas realizacji – IV kwartał br.,
 2. dla zadania nr 2 została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia, rozpoczęcie robót wyznaczono na 1 września 2017 r., a zakończenia na 30 listopada 2017 r.
 3. w kwestii remontu drogi wewnętrznej ZBM II TBS, który realizuje zadanie, jest na etapie ustaleń z wnioskodawcami.

Ponieważ taka odpowiedź nas nie usatysfakcjonowała, zwróciliśmy się 13 września do ZGM z prośbą o podanie nam dokładniejszych informacji, szczególnie na temat wykonawcy i terminu realizacji obydwu zadań.


boŁabędy bardzo aktywnie, a co najważniejsze, skutecznie, korzystają z możliwości, jakie daje nam budżet obywatelski.

Na rok 2017 Łabędom przydzielono 249 tys. zł.

W głosowaniu na zadania łabędzkie wzięło udział 2.070 osób. Zyskaliśmy 530.250 zł. Oznacza to, że przyznane Łabędom środki, dzięki dużej aktywności mieszkańców i członków rady zwiększyły się o 280.329 zł !!!!!

Zgłosiliśmy 22 zadania. 7 spośród nich zostało skierowanych do realizacji. Są to:

 1. Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych.
 2. Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego.
 3. Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości ok. 90 m, łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Batorego.
 4. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej.
 5. Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej, zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.
 6. Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”.
 7. Aqua aerobik. Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w wieku 65+ na terenie osiedla.

Zadania nr 2 i 5 zostały wykonane. Zadania nr 3 i 7 są w fazie realizacji. Na realizację czekają jeszcze zadania nr 1, 4, i 6.

Rada na bieżąco monitoruje wykonywanie tegorocznego budżetu obywatelskiego. 


chodnikPowstaje chodnik dla pieszych, który połączy ul. Wieniawskiego z ul. Batorego. Jest to zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla i wybrane w głosowaniu przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki znacznemu zaangażowaniu wielu osób udało się pozyskać na nie 367 głosów.

Chodnik ma około 90 m długości i 2 m szerokości. Koszt budowy oszacowano na 40 tys. zł.

W sprawie jego przebiegu, na prośbę kilku mieszkańców ul. Wieniawskiego, spotkaliśmy się z przedstawicielem Zarządu Dróg Miejskich.

Z przedstawionych argumentów wynika, że zaplanowany sposób poprowadzenia chodnika jest najkorzystniejszy z punktu widzenia potrzeb pieszych i użytkowników garaży. Zaufaliśmy fachowcom.

Bardzo nas cieszy, że kolejna inicjatywa obywatelska wchodzi w fazę realizacji. Teraz pozostaje jeszcze naprawić fragment pomiędzy ul. Wolności i ul. Wieniawskiego.


SeniorzyRada Osiedla prowadzi Klub Seniora od lipca 2012 r.

Pracując na rzecz starszej części naszego lokalnego społeczeństwa, stale poszykujemy ciekawych i oczekiwanych przez adresatów form aktywności.

Jest ich dużo, są to m.in. spotkania okolicznościowe, pilniki, koncerty, wycieczki, wczasy, zabawy taneczne…

W ubiegłym roku skorzystaliśmy z możliwości, jakie daje budżet obywatelski. Złożyliśmy wniosek na organizację bezpłatnego aqua aerobiku dla 30 pań 60 +. Udało się. Zajęcia prowadzone są na basenie przy ul. Wrzosowej.

5 września rozpocznie się kurs samoobrony, w którym mogą wziąć udział Seniorki, nie ma ograniczenia wiekowego.

W tym roku złożyliśmy w ramach budżetu obywatelskiego więcej wniosków na zadania adresowane do łabędzkich Seniorów niż poprzednio. Spośród trzech wniosków skierowano do realizacji dwa, obydwa wartościowe i atrakcyjne.

Seniorzy będą mogli wziąć udział w 5 spektaklach teatralnych, po 50 osób w wieku 65 + w każdym z nich.

Będą też mieli możliwość uczestniczenia w pięciu wyjazdach integracyjnych – do radiostacji Gliwickiej, Pałacu w Pławniowicach, Zamku w Toszku, Kopalni Guido, a także wypłynąć w rejs po Kanale Gliwickim. W każdej z tych imprez zapewnionych zostanie 50 miejsc dla osób w wieku 60+.

Obie oferty są bezpłatne. Ich łączne koszty to – wyjazdy do teatru – 10.500 zł, wyjazdy integracyjne – 7.600 zł. Łącznie – 18.100 zł.

Są też inne zajęcia, adresowane do mieszkańców, dla których nie określono wieku uczestników. Tam też mogą pojawić się Seniorzy. Są to np. warsztaty rękodzieła dla 50 dorosłych mieszkańców osiedla.

Już dziś zachęcamy do zainteresowania się ofertą „wygraną” w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.


Łabędy herbWyniki, jakie uzyskaliśmy uczestnicząc w tegorocznej procedurze budżetu obywatelskiego mają wymiar sukcesu.

Świadczą o tym konkretne dane, dotyczące działań podejmowanych w Łabędach:

 1. zgłosiliśmy największą liczbę wniosków, bo aż 35,
 2. pozytywnie zweryfikowano 18 spośród nich i poddano je głosowaniu, w żadnym z 21 osiedli mieszkańcy nie mieli tak wielu i tak różnych zadań do wyboru,
 3. w wyniku głosowania, do realizacji w roku 2018 zakwalifikowało się aż siedem zadań, jedno „twarde” i sześć „miękkich”,
 4. z przyznanej Łabędom kwoty 322. 849 zł. wykorzystaliśmy prawie całość, bo 321.600 zł,
 5. w głosowaniu wzięło udział o 869 osób więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to głosowało 2.070 mieszkańców,
 6. w zakresie frekwencji zajęliśmy 3 miejsce na 21 osiedli , po Czechowicach i Starych Gliwicach,
 7. dzięki uzyskanemu wynikowi otrzymaliśmy dodatkowe zadanie z puli dla aktywnych,
 8. łącznie, na siedem zadań podstawowych i jedno zadanie z puli dla aktywnych, pozyskaliśmy łącznie 621.600 zł, czyli o 298.751 zł więcej niż wynosiła kwota przyznana Łabędom – 322. 849 zł.

Dzięki aktywności tych, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego uzyskaliśmy dla Łabęd znacząco więcej środków niż nam przyznano – 192,53%, a więc prawie dwukrotnie więcej.

To duży sukces nas wszystkich!!!


BOW ramach procedury budżetu obywatelskiego na rok 2018  złożyliśmy osiem wniosków na realizację tzw. zadań miękkich.

Ponieważ docierała do nas opinia, że nasza uwaga skupiona jest przede wszystkim na Seniorach, aż pięć wniosków sformułowaliśmy z myślą o innych grupach wiekowych.

Spośród złożonych propozycji aż cztery dotyczą mieszkańców Łabęd, bez ograniczania ich wieku.

Są to:

 1. Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 40 dzieci – wartość zadania – 16.000 zł.
 2. Organizacja zajęć rękodzieła dla 50 dorosłych mieszkańców osiedla – wartość zadania – 12.500 zł.
 3. Organizacja cyklicznych zajęć zumby – fitness dla 50 kobiet – wartość zadania – 5.000 zł.
 4. Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet – wartość zadania – 6.000 zł.

Przypominamy też o kursie samoobrony dla kobiet, który rozpocznie się 5 września i będzie prowadzony w „Łabędziu”. Zapisy trwają. Na 150 miejsc zajętych jest już ponad 90. Zachęcamy do skorzystania. Zapisać można się u przedstawicielki Rady Osiedla – tel.  601 171 077.


sygnalizacjaJednym z zadań wybranych w ubiegłym roku przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 było: „Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej”.

W jego ramach nastąpi zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.

Za realizację zadania odpowiada Zarząd Dróg Miejskich. Jego wykonanie zlecił gliwickiemu Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów.

Nowa sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu przy ul. Staromiejskiej pojawi się w okresie wakacyjnym.

Przypominamy, że wniosek o wykonanie tego zadania złożyliśmy w roku 2016 z powodu zdarzających się w tym miejscu potrąceń pieszych.


BODziś ogłoszone zostały wyniki głosowania za zadania budżetu obywatelskiego.

Łabędy, dzięki przemyślanej taktyce działania, z puli podstawowej wywalczyła aż 7 zadań:

 1. Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i miejscach postojowych przy ul. Zygmuntowskiej od ul. Poezji do ul. Ossolińskich – strona nieparzysta – wartość zadania – 264.000 zł, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców, bo aż 904 osoby,
 2. Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 40 dzieci – wartość zadania -16.000 zł.
 3. Organizacja zajęć rękodzieła dla 50 dorosłych – wartość zadania – 12.500 zł.
 4. Organizacja cyklicznych zajęć zumby – fitness dla 50 kobiet – wartość zadania – 5.000 zł.
 5. Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet – wartość zadania – 6.000 zł.
 6. Organizacja nieodpłatnego udziału Seniorów w 5 spektaklach teatralnych – 50 osób w wieku 65+ – wartość zadania – 10.500 zł.
 7. Organizacja 5 wyjazdów integracyjnych dla 50 osób 60+ – wartość zadania – 7.600 zł.

Dzięki licznemu udziałowi w głosowaniu, w którym wzięło udział  2.939 osób otrzymaliśmy jeszcze jedno zadanie z puli dla aktywnych. Jest to:

Remont jezdni, chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów od numeru 58 a do 54 – wartość zadania – 300.000 zł.


chodnikW ubiegłorocznym głosowaniu na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego udało się nam pozyskać środki na wykonanie chodnika dla pieszych, który połączy ul. Wieniawskiego i Batorego.

Dzięki znacznemu zaangażowaniu mieszkańców i Rady Osiedla Łabędy, która złożyła wniosek w sprawie realizacji tego zadania, udało się pozyskać na nie 367 głosów.

Chodnik ma mieć około 90 m długości i 2 m szerokości. Koszt budowy oszacowano na 40 tys. zł.

Ponieważ minęło już sześć miesięcy bieżącego roku zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o termin wykonania chodnika.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że roboty związane z realizacją zadania rozpoczną się w sierpniu 2017 r., po wykonaniu przez PEC – Gliwice nowej sieci ciepłowniczej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika.


zaangażowanieWspólne działanie i aktywność wielu osób to cecha, która świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców Łabęd w działania na rzecz własnego osiedla.

Tak właśnie było w związku z tegorocznym budżetem obywatelskim.

Aktywni byliśmy na każdym etapie obecnej procedury.

Mieliśmy też wpływ na wprowadzone w niej zmiany. To na nasz wniosek, po odbyciu spotkania z Dyrektorem Urzędu, umożliwiono zgłaszanie i wykonywanie zadań na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Zgłosiliśmy 35 wniosków. Do głosowania zakwalifikowano 18 wniosków, 2 spośród nich zgłosili mieszkańcy, 16 radni miejscy i osiedlowi. W stosunku do roku poprzedniego zgłosiliśmy więcej projektów miękkich, było ich aż 8 na  łączną kwotę 118.600 zł.

Łabędy otrzymały do wykorzystania 322.849 zł.

Aby te środki trafiły do Łabęd na nasze zadania musiało zagłosować co najmniej 529 osób. TEN PRÓG OSIĄGNĘLIŚMY JUŻ W CZWARTYM DNIU GŁOSOWANIA.

Próg dla aktywnych, wynoszący 1.058 głosów też został osiągnięty i to szybko.

NA ZADANIA ŁABĘDZKIE ODDANO 2.939 GŁOSY.  To o 869 głosów więcej niż w roku ubiegłym.

TO DUŻY SUKCES NAS WSZYSTKICH – tych którzy złożyli wnioski, którzy zabiegali o wsparcie dla poszczególnych zadań, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Rada Osiedla dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawę budżetu obywatelskiego.