boW ramach tegorocznej procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego złożono 301 wniosków.
20 z nich dotyczy Łabęd. 16 z 20 to zadania, których wnioskodawcami są osoby związana z Radą Dzielnicy Łabędy.
Podpisały one i złożyły wspólnie uzgodnione propozycje. 
Większość z nich to powtórzenie wniosków zgłoszonych wcześniej, które uznaliśmy za warte podtrzymania.
Aktualnie trwa weryfikacja wniosków.
Publikacja wyników ocen / weryfikacji / projektów wraz z uzasadnieniami ocen negatywnych będzie dostępna 12 czerwca.
Nie wszystkie łabędzkie wnioski muszą zostać skierowane do głosowania.
Dziś wiemy, co zostało zgłoszone. Są to / kolejność zgodna z wykazem/:
1.Remont drogi wraz z wykonaniem oświetlenia w rejonie budynku oraz garaży przy ul. Strzelców Bytomskich 13c.
2.Modernizacja i przebudowa placu zabaw przy ul. Planetarnej/Piaskowej.
3.3 odnogi chodnika od ul. Przyszowskiej w Łabędach – Gliwice.
4.Remont drogi do Ligoty Łabędzkiej.
5.Sensoryczno – naukowy plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 (ZSP9).
6.Zajęcia gimnastyczne dla osób w różnym wieku.
7.Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na trzech przejściach dla pieszych.
8.Remont chodnika dla pieszych przy ul. Partyzantów na odcinku od Partyzantów 30 do ul. Fiołkowej.
9.Zumba – fitness dla kobiet.
10.Budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów.
11.Aktywny Senior – cykl imprez dla osób w wieku 65+
12.Budowa street workout parku na terenie Piaskowej Doliny.
13.Remont ul. Waryńskiego.
14.Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego.
15.Remont ul. Majakowskiego / wniosek jest już nieaktualny, ulica jest w trakcie remontu, w momencie składania wniosku nie było wiadomo, które łabędzkie ulice zostaną objęte planem remontów /.
16.Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie Piaskowej Doliny.
17.Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci.
18.Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Tuwima z ul. Przyszowską.
19.Rodzinne warsztaty artystyczne.
20.Organizacja zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla osób w różnym wieku.


Zainteresowani mogą się zapoznać z poszczególnymi wnioskami na:

https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski/2020


 

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji listy podstawowej i rezerwowej utworzonej wiosną, powstała jedna lista 50 pań uczestniczących w zajęciach zumby w tym roku kalendarzowym.
Obecnie ogłaszamy dodatkowy nabór na listę rezerwową – w sytuacji, gdy któraś z pań zgłasza nieobecność lub też rezygnuje z zumby, na zajęcia zapraszana jest osoba z listy rezerwowej. Warto skorzystać i zapisać się „na rezerwę”.
20 dodatkowych miejsc czeka.
Serdecznie zapraszamy.


plakat


ZygmuntowskaCzęść nawierzchni nowego chodnika i parkingu przy ul. Zygmuntowskiej jest już gotowa. Prace zaczęły się od strony ul. Ossolińskich i zmierzają w stronę ul. Poezji.

Zadanie jest wykonywane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Zostało wybrane w ramach procedury budżetu obywatelskiego. W przeprowadzonym w ubiegłym roku głosowaniu uzyskało poparcie 904 osób.

Wniosek o realizację zadania złożyła Rada Osiedla Łabędy.

W budżecie Miasta Gliwice na rok 2018 na jego wykonanie zabezpieczono kwotę 264.000 zł.


MajakowskiegoTrwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego. Na karcie do głosowania są m.in. dwa zadania:  „Remont ul. Majakowskiego” i „Remont ul. Waryńskiego”.

Mieszkańcy tych dwóch ulic mają możliwość zdecydowania, czy ulice, przy których mieszkają, zostaną wyremontowane w roku 2019.

Wszystko zależy od nich samych. Zachęcamy ich do wzięcia udziału w głosowaniu i pozyskanie jak największej liczby osób, które też na to zadanie zagłosują. Takich osób jest wiele – rodzina, znajomi, ci, z którymi pracujemy… możliwości jest wiele.

Może głosować każdy kto ma 16 lat lub ukończy je w roku 2018 i mieszka w Gliwicach. Można wskazać jedno zadanie. Można głosować internetowo – jeden głos z jednego adresu emailowego, trzeba pamiętać o potwierdzeniu oddania głosu!!! Papierowe karty do głosowania są w bibliotece w Łabędziu i u członków Rady.

CHCESZ ZMIENIĆ to, co ci się nie podoba – WEŹ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU !

Jeśli mieszkańcy ul. Majakowskiego i Waryńskiego nie zadbają teraz o swoje interesy to będą czekać na remont swoich ulic w długiej kolejce.


PiaskowaW wykazie zadań budżetu obywatelskiego, na które można do 25 czerwca oddać swój głos są dwie propozycje:

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny – pozycja nr 5 na karcie do głosowania w części Łabędy, nr wniosku 267,

Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny – pozycja nr 6, numer wniosku 268.

Wszystkich, którzy zgłaszali nam potrzebę montażu tych urządzeń prosimy o udział w głosowaniu.

Można wskazać jedno zadanie.

Można głosować internetowo – jeden głos z jednego adresu emailowego, trzeba pamiętać o potwierdzeniu oddania głosu!!!

CHCESZ COŚ ZMIENIĆ – WEŻ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU !


remontyTrwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 29 różnych propozycji.

Aby móc skorzystać z przyznanej Łabędom puli w wysokości 425.002 zł, w głosowaniu MUSZĄ WZIĄĆ UDZIAŁ 522 OSOBY.

Aby skorzystać z puli dodatkowej, w głosowaniu MUSZĄ WZIĄĆ UDZIAŁ 1.044 OSOBY.

W ubiegłym roku wymaganą liczbę głosów osiągnęliśmy w czwartym dniu głosowania. W tym roku idzie nam wolniej.

A zainteresowanych powinno być wielu. W pierwszej kolejności ci, którzy bezpośrednio mogą skorzystać, wybierając np. remont ulicy, przy której mieszkają.

DECYZJE NALEŻĄ DO MIESZKAŃCÓW. Zachęcamy do maksymalnej aktywności.

Przypominamy wykaz zadań do wyboru:

1.Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż  drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3A – D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A.

2.Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej /.

3.Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11.

4.Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską.

5.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny.

6.Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny.

7.Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych.

8.Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem .

9.Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników.

10.Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet.

11.Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej.

12.Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada / z przerwą wakacyjną /.

13.Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A.

14.Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego.

15.Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej / sklep Biedronka / oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną.

16.Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich.

17.Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich.

18.Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.

19.Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi.

20.Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego.

21.Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A.

22.Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach.

23.Organizacja raz w tygodniu  dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź.

24.Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji.

25.Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych.

26.Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla.

27.Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami .

28.Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic /z dojazdem /.

29.24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.


GJLDziś odbyło się Walne Zebranie członków Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Pani Anetty Palickiej wzięła w nim udział Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy Krystyna Sowa.

Podczas zebrania Przewodnicząca zaapelowała do jego uczestników o wzięcie udziału w głosowaniu na zadania budżetu obywatelskiego.

Głosowanie to jest dla członków spółdzielni szczególnie ważne, ponieważ w wykazie zadań aż 4 to propozycje prac dotyczące ul. Poezji i Ossolińskich:

 1. Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej / – 330. 000 zł.
 2. Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11 – 240. 000 zł.
 3. Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – 000 zł.
 4. Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich – 000 zł.

Korzystając z możliwości zaapelowaliśmy do członków spółdzielni o udział w głosowaniu i zachęcenie do tego innych. Podkreślaliśmy, że realizacja powyższych zadań zależy od zaangażowania zainteresowanych !

Raz jeszcze prosimy wszystkich o udział w głosowaniu o wskazanie jednego z łabędzkich zadań.

Władzom Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL dziękujemy za dotychczasową współpracę i okazywane nam zaufanie.


POSIEDZENIE7 czerwca Rada Osiedla Łabędy odbyła 46. plenarne posiedzenie.

Uczestniczyło w nim 13 z 15 jej członków: T. Barcik, S. Grzechca, S. Gorczyca – Kamaj, B. Kończak, D, Kosowicz, G. Maszniew, R. Michalski, E. Mizera, B. Pietrzak, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski. Nieobecni: P. Caban, B. Fic.

Członkowie Rady przyjęli podstawowe uzgodnienia, dotyczące propagowania udziału w głosowaniu na zadania budżetu obywatelskiego:

 1. członkowie Rady będą osobiście przekazywać mieszkańcom karty do głosowania,
 2. Rada podejmie współpracę z podmiotami, grupami, wspólnotami, które są bezpośrednio zainteresowane realizacją konkretnych zadań – np. remont ul. Kosmonautów – II etap, Majakowskiego, Waryńskiego, budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów i Piaskowej, prace na ul. Poezji i Ossolińskich,
 3. Rada nie wskazuje żadnego z zadań jako priorytetowego, wszystkie uważa za istotne,
 4. wyjątek stanowi zadanie nr 29, zgłoszone przez mieszkańca Gliwic, z którym Rada nie ma kontaktu, nie zna jego nazwiska i imienia, a na temat wniosku nie ma wystarczającej wiedzy,
 5. każdy z członków Rady może prowadzić kampanię na rzecz dowolnego, wybranego przez siebie zadania,
 6. najważniejszym celem działań Rady jest uzyskanie wysokiej frekwencji, duża liczba głosujących zapewni Łabędom wykorzystanie całej przyznanej nam puli – 425.002 zł, jak również sięgniecie po dodatkowe środki z puli dla aktywnych, ile ich pozyskamy będzie zależało od tego, ile osób weźmie udział w głosowaniu.

bo_ludziki_5 (1)Każdy z mieszkańców Gliwic, który weźmie udział w głosowaniu i zechce poprzeć jedno z zadań, dotyczących Łabęd, znajdzie na karcie do głosowania 29 pozycji w następującej kolejności:

 1. Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3A – D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 95.000 zł.
 2. Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej / – 330. 000 zł.
 3. Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11 – 240. 000 zł.
 4. Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską -000 zł.
 5. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny-000 zł.
 6. Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny – 000 zł.
 7. Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych – 000 zł.
 8. Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem – 000 zł.
 9. Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników – 000 zł
 10. Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet – 10. 200 zł.
 11. Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej – 000 zł.
 12. Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada / z przerwą wakacyjną / – 23.000 zł
 13. Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54 do 50A –  000 zł.
 14. Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego – 000 zł.
 15. Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej / sklep Biedronka / oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną – 000 zł.
 16. Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – 000 zł.
 17. Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich – 000 zł.
 18. Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej – 000 zł.
 19. Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi – 000 zł.
 20. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego – 000 zł.
 21. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A – 100. 000 zł.
 22. Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach – 000 zł.
 23. Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź – 000 zł.
 24. Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji – 9. 500 zł.
 25. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych -000 zł.
 26. Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla – 000 zł.
 27. Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami / np. prawo, zdrowie / – 000 zł.
 28. Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic /z dojazdem / – 000 zł.
 29. 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy – 40. 800 zł.

boOstatni warsztat rękodzieła odbył się 23 kwietnia. Wzięło w nich udział 7 osób na 10 zapisanych. Wykonywane zostały prace w technice quilling. Kolejne odbędą się na początku maja, termin i temat będzie podany na początku tygodnia.

W zajęciach zumby – 26 kwietnia – uczestniczyło 37 pań zamiast 55!

Na 15 osób należących do I grupy ćwiczącej aqua fitness obecnych było 12 pań, w grupie II ćwiczyło 14 pań. W obu grupach brakowało łącznie 5 osób!

PROSIMY O UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH. Korzystanie z oferty bezpłatnej zobowiązuje.

W przypadku zumby i aqua fitness wszystkich chętnych zachęcamy do wpisywanie się u prowadzących na listy rezerwowe. Osoby nieuczestniczące w zajęciach są wykreślane, a na ich miejsce przyjmowane kolejne.