MajakowskiegoTrwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego. Na karcie do głosowania są m.in. dwa zadania:  „Remont ul. Majakowskiego” i „Remont ul. Waryńskiego”.

Mieszkańcy tych dwóch ulic mają możliwość zdecydowania, czy ulice, przy których mieszkają, zostaną wyremontowane w roku 2019.

Wszystko zależy od nich samych. Zachęcamy ich do wzięcia udziału w głosowaniu i pozyskanie jak największej liczby osób, które też na to zadanie zagłosują. Takich osób jest wiele – rodzina, znajomi, ci, z którymi pracujemy… możliwości jest wiele.

Może głosować każdy kto ma 16 lat lub ukończy je w roku 2018 i mieszka w Gliwicach. Można wskazać jedno zadanie. Można głosować internetowo – jeden głos z jednego adresu emailowego, trzeba pamiętać o potwierdzeniu oddania głosu!!! Papierowe karty do głosowania są w bibliotece w Łabędziu i u członków Rady.

CHCESZ ZMIENIĆ to, co ci się nie podoba – WEŹ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU !

Jeśli mieszkańcy ul. Majakowskiego i Waryńskiego nie zadbają teraz o swoje interesy to będą czekać na remont swoich ulic w długiej kolejce.


PiaskowaW wykazie zadań budżetu obywatelskiego, na które można do 25 czerwca oddać swój głos są dwie propozycje:

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny – pozycja nr 5 na karcie do głosowania w części Łabędy, nr wniosku 267,

Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny – pozycja nr 6, numer wniosku 268.

Wszystkich, którzy zgłaszali nam potrzebę montażu tych urządzeń prosimy o udział w głosowaniu.

Można wskazać jedno zadanie.

Można głosować internetowo – jeden głos z jednego adresu emailowego, trzeba pamiętać o potwierdzeniu oddania głosu!!!

CHCESZ COŚ ZMIENIĆ – WEŻ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU !


remontyTrwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 29 różnych propozycji.

Aby móc skorzystać z przyznanej Łabędom puli w wysokości 425.002 zł, w głosowaniu MUSZĄ WZIĄĆ UDZIAŁ 522 OSOBY.

Aby skorzystać z puli dodatkowej, w głosowaniu MUSZĄ WZIĄĆ UDZIAŁ 1.044 OSOBY.

W ubiegłym roku wymaganą liczbę głosów osiągnęliśmy w czwartym dniu głosowania. W tym roku idzie nam wolniej.

A zainteresowanych powinno być wielu. W pierwszej kolejności ci, którzy bezpośrednio mogą skorzystać, wybierając np. remont ulicy, przy której mieszkają.

DECYZJE NALEŻĄ DO MIESZKAŃCÓW. Zachęcamy do maksymalnej aktywności.

Przypominamy wykaz zadań do wyboru:

1.Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż  drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3A – D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A.

2.Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej /.

3.Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11.

4.Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską.

5.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny.

6.Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny.

7.Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych.

8.Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem .

9.Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników.

10.Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet.

11.Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej.

12.Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada / z przerwą wakacyjną /.

13.Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A.

14.Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego.

15.Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej / sklep Biedronka / oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną.

16.Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich.

17.Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich.

18.Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.

19.Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi.

20.Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego.

21.Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A.

22.Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach.

23.Organizacja raz w tygodniu  dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź.

24.Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji.

25.Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych.

26.Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla.

27.Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami .

28.Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic /z dojazdem /.

29.24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.


bo_ludziki_5 (1)Każdy z mieszkańców Gliwic, który weźmie udział w głosowaniu i zechce poprzeć jedno z zadań, dotyczących Łabęd, znajdzie na karcie do głosowania 29 pozycji w następującej kolejności:

 1. Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3A – D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 95.000 zł.
 2. Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej / – 330. 000 zł.
 3. Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11 – 240. 000 zł.
 4. Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską -000 zł.
 5. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny-000 zł.
 6. Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny – 000 zł.
 7. Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych – 000 zł.
 8. Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem – 000 zł.
 9. Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników – 000 zł
 10. Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet – 10. 200 zł.
 11. Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej – 000 zł.
 12. Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada / z przerwą wakacyjną / – 23.000 zł
 13. Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54 do 50A –  000 zł.
 14. Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego – 000 zł.
 15. Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej / sklep Biedronka / oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną – 000 zł.
 16. Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – 000 zł.
 17. Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich – 000 zł.
 18. Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej – 000 zł.
 19. Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi – 000 zł.
 20. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego – 000 zł.
 21. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A – 100. 000 zł.
 22. Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach – 000 zł.
 23. Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź – 000 zł.
 24. Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji – 9. 500 zł.
 25. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych -000 zł.
 26. Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla – 000 zł.
 27. Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami / np. prawo, zdrowie / – 000 zł.
 28. Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic /z dojazdem / – 000 zł.
 29. 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy – 40. 800 zł.

boOstatni warsztat rękodzieła odbył się 23 kwietnia. Wzięło w nich udział 7 osób na 10 zapisanych. Wykonywane zostały prace w technice quilling. Kolejne odbędą się na początku maja, termin i temat będzie podany na początku tygodnia.

W zajęciach zumby – 26 kwietnia – uczestniczyło 37 pań zamiast 55!

Na 15 osób należących do I grupy ćwiczącej aqua fitness obecnych było 12 pań, w grupie II ćwiczyło 14 pań. W obu grupach brakowało łącznie 5 osób!

PROSIMY O UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH. Korzystanie z oferty bezpłatnej zobowiązuje.

W przypadku zumby i aqua fitness wszystkich chętnych zachęcamy do wpisywanie się u prowadzących na listy rezerwowe. Osoby nieuczestniczące w zajęciach są wykreślane, a na ich miejsce przyjmowane kolejne.


zumbaW każdy czwartek od godz. 19.00 do 20.00 odbywają się bezpłatne zajęcia zumby, organizowane dla mieszkanek Łabęd w ramach budżetu obywatelskiego.

Ponieważ udział ten musi podlegać określonym rygorom, zapisanym w regulaminie i zaakceptowanym przez uczestniczki przypominamy je, aby uniknąć nieporozumień.

 1. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje wykreśleniem z listy.
 2. O niemożności wzięcia udziału w zajęciach należy powiadomić prowadzącą najpóźniej do godz. 18.00 w dniu zajęć.
 3. Na wolne miejsca wchodzą osoby z listy rezerwowej.

W ostatnich zajęciach, które odbyły się 19 kwietnia wzięły udział 43 osoby, a może ich być 55.

Ten stan musi ulec zmianie. Zależy nam, aby wykorzystywane były wszystkie miejsca. Na liście rezerwowej jest aktualnie 46 osób. Numer na liście zależy od godziny przyjęcia emaila zgłoszeniowego.

Od początku zajęć z listy rezerwowej przeniesiono do grupy ćwiczącej 11 osób.

Jako wnioskodawcy zadania zachęcamy do korzystania z przygotowanej oferty bezpłatnych ćwiczeń i prosimy o stosowanie się do przyjętych zasad.


statekNa liście zadań wstępnie zaakceptowanych do głosowania w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się 28 propozycji.

11 z nich to tzw. projekty miękkie. Są to propozycje zajęć sportowych, ruchowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych. Ich adresatami są mieszkańcy Łabęd w różnym wieku:

 1. Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych.
 2. Kurs samoobrony dla kobiet.
 3. Zajęcia zumby.
 4. Zajęcia aqua aerobiku.
 5. Cykl warsztatów historyczno- edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim.
 6. Zajęcia w tenisie stołowym dla dzieci.
 7. Zajęcia gimnastyczne dla 2 grup wiekowych – 65+ i 35+.
 8. Zajęcia zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych.
 9. Udział Seniorów w 5 wydarzeniach artystycznych.
 10. Imprezy dla Seniorów – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami.
 11. Zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

urządzeniaNa liście zadań wstępnie zaakceptowanych do głosowania w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego znalazło się 28 propozycji.

5  z nich dotyczy rekreacji i bezpieczeństwa pieszych.

Są to:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny.
 2. Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Paskowej Doliny.
 3. Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.
 4. Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Przyszowską.
 5. Oznakowanie prze4jśc dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej / sklep Biedronka / oraz skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Chatka Puchatka i Radosną.

Jest też zadanie, którego realizacja pomoże we właściwym komunikowaniu się z mieszkańcami : Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla.


 

bo_ludziki_5 (1)Dziś opublikowana została lista zadań wstępnie zaakceptowanych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego.

Łącznie jest ich 201 na 394 złożone wnioski. Zadań łabędzkich mamy 28 na 41 złożonych.

Są to zadania o bardzo różnym charakterze. Łączna ich wartość to 3.714.500 zł na 425.002 zł przyznane Łabędom.

Do 27 kwietnia wnioskodawcy mają prawo odwołania się od opinii negatywnej dla zadań, których nie umieszczono na liście.

Rada spotyka się w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia. Podejmie wtedy decyzje w sprawie złożenia zażaleń na odrzucenie wybranych z wniosków, które procesie weryfikacji otrzymały negatywną opinię.


 

KOSMONAUTÓWNa ulicy Kosmonautów trwa remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc parkingowych. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich wykonuje go Zakład Instalacji Budowlanych Szostak i Duda.

Od początku realizacji zadania, czyli od 9 kwietnia, utrzymuje się bardzo dobre tempo prac.

Rada odwiedza plac budowy codziennie. Wszelkie wątpliwości wyjaśnia z inspektorem ZDM.

Spotkaliśmy się też z zarządca nieruchomości, znajdujących się w rejonie remontu, aby omówić kilka ważnych dla mieszkańców spraw.