bo_ludziki_5Przedstawiamy łabędzką część Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego’ 2020 w liczbach:
1. Gliwicki Budżet Obywatelski’ 2020 – 7 edycja.
2. Liczba zgłoszonych wniosków – 20.
3. Liczba zadań zakwalifikowanych do głosowania – 15.
4. Kwota do dyspozycji Łabęd – 414 tys. zł.
5. Łączna wartość zadań, skierowanych do głosowania – 1.474.500 zł.
6. Minimalna liczba głosów na zadanie dzielnicowe – 30.
7. Minimalna liczba głosów ważnych, umożliwiająca udział w tzw. puli dla aktywnych – 1.503
8. Liczba mieszkańców Łabęd według stanu z 30 czerwca – 14.722 osoby.
9. Głosowanie – od 2 września /poniedziałek/ do 23 września / /poniedziałek/- 22 dni.

67289095_2541316176101251_5579644387064807424_nW ramach tegorocznej procedury budżetu obywatelskiego złożono 20 propozycji zadań do wykonania w Łabędach w roku 2020. 
Wnioskodawcami byli członkowie Rady i mieszkańcy dzielnicy. 
9 z 16 wniosków Rady uzyskało pozytywną opinię.
Złożyliśmy 5 odwołań od negatywnych opinii.
3 z nich zostały uwzględnione /patrz: załącznik /.
Niestety, dla dwóch zadań podtrzymano negatywną opinię:
1. Remont drogi wraz z wykonaniem oświetlenia w rejonie budynku oraz garaży przy ul. Strzelców Bytomskich 13c,
2. Remont ul. Waryńskiego.
Ostateczna lista „łabędzkich” zadań, które zostaną poddane pod głosowanie, będzie zawierała 18 pozycji.
Każdy głosujący będzie mógł wybrać jedną z nich.
https://bip.gliwice.eu/…/budz…/2019_wyniki_odwolania_OCR.pdf


 

66068391_2528434214056114_7857060231811956736_nWniosek złożony przez jednego z członków Rady Dzielnicy Łabędy w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Rodzinne warsztaty artystyczne” otrzymał negatywną opinię. 
Jej uzasadnienie brzmi:
„Podobne zadanie zostało zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r., uzyskując 9 głosów poparcia, co wskazuje na brak potrzeb społecznych w tym zakresie. Mieszkańcy dzielnicy mogą korzystać z oferty edukacyjno-kulturalnej przygotowanej dla mieszkańców naszego miasta przez instytucje, tj. Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Podmioty te organizują spotkania, warsztaty oraz inne wydarzenia dedykowane zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym (w tym także seniorom). Odbywają się one m.in. w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach oraz w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie osiedla Łabędy.”
Nie zgadzamy się z treścią tej opinii.
W odwołaniu napisaliśmy, że liczba głosów, oddanych na podobne zadanie w poprzednim roku nie może dyskwalifikować wniosku złożonego w roku bieżącym.

boW ramach tegorocznej procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego złożono 301 wniosków.
20 z nich dotyczy Łabęd. 16 z 20 to zadania, których wnioskodawcami są osoby związana z Radą Dzielnicy Łabędy.
Podpisały one i złożyły wspólnie uzgodnione propozycje. 
Większość z nich to powtórzenie wniosków zgłoszonych wcześniej, które uznaliśmy za warte podtrzymania.
Aktualnie trwa weryfikacja wniosków.
Publikacja wyników ocen / weryfikacji / projektów wraz z uzasadnieniami ocen negatywnych będzie dostępna 12 czerwca.
Nie wszystkie łabędzkie wnioski muszą zostać skierowane do głosowania.
Dziś wiemy, co zostało zgłoszone. Są to / kolejność zgodna z wykazem/:
1.Remont drogi wraz z wykonaniem oświetlenia w rejonie budynku oraz garaży przy ul. Strzelców Bytomskich 13c.
2.Modernizacja i przebudowa placu zabaw przy ul. Planetarnej/Piaskowej.
3.3 odnogi chodnika od ul. Przyszowskiej w Łabędach – Gliwice.
4.Remont drogi do Ligoty Łabędzkiej.
5.Sensoryczno – naukowy plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 (ZSP9).
6.Zajęcia gimnastyczne dla osób w różnym wieku.
7.Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na trzech przejściach dla pieszych.
8.Remont chodnika dla pieszych przy ul. Partyzantów na odcinku od Partyzantów 30 do ul. Fiołkowej.
9.Zumba – fitness dla kobiet.
10.Budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów.
11.Aktywny Senior – cykl imprez dla osób w wieku 65+
12.Budowa street workout parku na terenie Piaskowej Doliny.
13.Remont ul. Waryńskiego.
14.Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego.
15.Remont ul. Majakowskiego / wniosek jest już nieaktualny, ulica jest w trakcie remontu, w momencie składania wniosku nie było wiadomo, które łabędzkie ulice zostaną objęte planem remontów /.
16.Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie Piaskowej Doliny.
17.Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci.
18.Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Tuwima z ul. Przyszowską.
19.Rodzinne warsztaty artystyczne.
20.Organizacja zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla osób w różnym wieku.


Zainteresowani mogą się zapoznać z poszczególnymi wnioskami na:

https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski/2020


 

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji listy podstawowej i rezerwowej utworzonej wiosną, powstała jedna lista 50 pań uczestniczących w zajęciach zumby w tym roku kalendarzowym.
Obecnie ogłaszamy dodatkowy nabór na listę rezerwową – w sytuacji, gdy któraś z pań zgłasza nieobecność lub też rezygnuje z zumby, na zajęcia zapraszana jest osoba z listy rezerwowej. Warto skorzystać i zapisać się „na rezerwę”.
20 dodatkowych miejsc czeka.
Serdecznie zapraszamy.


plakat


ZygmuntowskaCzęść nawierzchni nowego chodnika i parkingu przy ul. Zygmuntowskiej jest już gotowa. Prace zaczęły się od strony ul. Ossolińskich i zmierzają w stronę ul. Poezji.

Zadanie jest wykonywane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

Zostało wybrane w ramach procedury budżetu obywatelskiego. W przeprowadzonym w ubiegłym roku głosowaniu uzyskało poparcie 904 osób.

Wniosek o realizację zadania złożyła Rada Osiedla Łabędy.

W budżecie Miasta Gliwice na rok 2018 na jego wykonanie zabezpieczono kwotę 264.000 zł.


MajakowskiegoTrwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego. Na karcie do głosowania są m.in. dwa zadania:  „Remont ul. Majakowskiego” i „Remont ul. Waryńskiego”.

Mieszkańcy tych dwóch ulic mają możliwość zdecydowania, czy ulice, przy których mieszkają, zostaną wyremontowane w roku 2019.

Wszystko zależy od nich samych. Zachęcamy ich do wzięcia udziału w głosowaniu i pozyskanie jak największej liczby osób, które też na to zadanie zagłosują. Takich osób jest wiele – rodzina, znajomi, ci, z którymi pracujemy… możliwości jest wiele.

Może głosować każdy kto ma 16 lat lub ukończy je w roku 2018 i mieszka w Gliwicach. Można wskazać jedno zadanie. Można głosować internetowo – jeden głos z jednego adresu emailowego, trzeba pamiętać o potwierdzeniu oddania głosu!!! Papierowe karty do głosowania są w bibliotece w Łabędziu i u członków Rady.

CHCESZ ZMIENIĆ to, co ci się nie podoba – WEŹ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU !

Jeśli mieszkańcy ul. Majakowskiego i Waryńskiego nie zadbają teraz o swoje interesy to będą czekać na remont swoich ulic w długiej kolejce.


PiaskowaW wykazie zadań budżetu obywatelskiego, na które można do 25 czerwca oddać swój głos są dwie propozycje:

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny – pozycja nr 5 na karcie do głosowania w części Łabędy, nr wniosku 267,

Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny – pozycja nr 6, numer wniosku 268.

Wszystkich, którzy zgłaszali nam potrzebę montażu tych urządzeń prosimy o udział w głosowaniu.

Można wskazać jedno zadanie.

Można głosować internetowo – jeden głos z jednego adresu emailowego, trzeba pamiętać o potwierdzeniu oddania głosu!!!

CHCESZ COŚ ZMIENIĆ – WEŻ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU !


remontyTrwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 29 różnych propozycji.

Aby móc skorzystać z przyznanej Łabędom puli w wysokości 425.002 zł, w głosowaniu MUSZĄ WZIĄĆ UDZIAŁ 522 OSOBY.

Aby skorzystać z puli dodatkowej, w głosowaniu MUSZĄ WZIĄĆ UDZIAŁ 1.044 OSOBY.

W ubiegłym roku wymaganą liczbę głosów osiągnęliśmy w czwartym dniu głosowania. W tym roku idzie nam wolniej.

A zainteresowanych powinno być wielu. W pierwszej kolejności ci, którzy bezpośrednio mogą skorzystać, wybierając np. remont ulicy, przy której mieszkają.

DECYZJE NALEŻĄ DO MIESZKAŃCÓW. Zachęcamy do maksymalnej aktywności.

Przypominamy wykaz zadań do wyboru:

1.Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż  drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3A – D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A.

2.Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej /.

3.Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11.

4.Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską.

5.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny.

6.Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny.

7.Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych.

8.Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem .

9.Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników.

10.Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet.

11.Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej.

12.Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada / z przerwą wakacyjną /.

13.Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A.

14.Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego.

15.Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej / sklep Biedronka / oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną.

16.Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich.

17.Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich.

18.Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.

19.Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi.

20.Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego.

21.Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A.

22.Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach.

23.Organizacja raz w tygodniu  dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź.

24.Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji.

25.Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych.

26.Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla.

27.Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami .

28.Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic /z dojazdem /.

29.24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.


GJLDziś odbyło się Walne Zebranie członków Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Pani Anetty Palickiej wzięła w nim udział Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy Krystyna Sowa.

Podczas zebrania Przewodnicząca zaapelowała do jego uczestników o wzięcie udziału w głosowaniu na zadania budżetu obywatelskiego.

Głosowanie to jest dla członków spółdzielni szczególnie ważne, ponieważ w wykazie zadań aż 4 to propozycje prac dotyczące ul. Poezji i Ossolińskich:

  1. Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej / – 330. 000 zł.
  2. Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11 – 240. 000 zł.
  3. Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – 000 zł.
  4. Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich – 000 zł.

Korzystając z możliwości zaapelowaliśmy do członków spółdzielni o udział w głosowaniu i zachęcenie do tego innych. Podkreślaliśmy, że realizacja powyższych zadań zależy od zaangażowania zainteresowanych !

Raz jeszcze prosimy wszystkich o udział w głosowaniu o wskazanie jednego z łabędzkich zadań.

Władzom Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL dziękujemy za dotychczasową współpracę i okazywane nam zaufanie.