Miasto Gliwice: https://gliwice.eu/

Urząd Miejski w Gliwicach: https://gliwice.eu/samorzad/urzad-miejski

Marina Gliwice: http://marinagliwice.pl/aktualnosci/page/6/

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach: http://www.biblioteka.gliwice.pl/

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach: http://www.mdk.gliwice.pl/

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych: http://www.gcop.gliwice.pl/

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach: http://www.mzuk.gliwice.pl/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach: http://opsgliwice.pl/

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) Gliwice: http://pwik.gliwice.pl/


Łabędzkie Placówki Oświatowe:

1.Szkoły

2.Przedszkola:


 Łabędzkie Parafie: