Radni Rady Dzielnicy Łabędy (kadencja 2019-2024)

Tadeusz-Barcik

Barcik Tadeusz

Zamieszkały w Łabędach od 1976 roku. Żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci – syna i córkę. Wykształcenie wyższe. Jest Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Łabędy. Prowadzi też własną działalność gospodarczą. Posiada licencję zarządcy nieruchomości i uprawnienia państwowe do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

 

 

 


Fic Bernard

Od urodzenia mieszka w Łabędach. Z tą dzielnicą wiąże największe swoje nadzieje. Żonaty, żona Jolanta, syn Michał, synowa Dagmara. Pracuje w Hucie Łabędy S.A. od 1975 roku na stanowisku specjalisty ochrony danych osobowych – archiwista. Absolwent CEAC – Polonia Warszawa – system samokształcenia kierowanego o specjalności Praca w dziale sprzedaży i marketingu oraz Uniwersytetu Opolskiego – mgr pedagogiki pracy z BHP. Osobista pasja to poznawanie naszej dzielnicy i jej historii. Stało się to inspiracją do współtworzenia książki pt. „Zarys dziejów” jak również napisania książki poświęconej Łabędom pt. „Moja mała ojczyzna” część I,. Na druk czekają kolejne książki o Starych Łabędach, Czechowicach, Koperniku. Moje motto: „Labirynt życia to ciągłe wyzwania szukania drogi wyjścia.” Moja inspiracja to: ”Dzielnica i jej społeczne kłopoty oraz walka o jej tożsamość i pozycję.” Myśl, którą dedykuję mieszkańcom: „Żadne miasto nie będzie lepsze ani piękniejsze niż społeczeństwo, które go tworzy.“


Gorczyca-Kamaj Sabina– Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy

Od urodzenia mieszka w Łabędach. Jest mężatką i matką Kamila i Adama. Z wykształcenia magister politologii, specjalność – samorządowa. Interesuje się Unią Europejską. Obecnie swoją pracę zawodową na Politechnice Śląskiej łączy z funkcją Przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy. Hobby to malarstwo i rysowanie, a także czytanie książek oraz podróżowanie po Polsce i świecie. O sobie mówi: „Wystartowałam w wyborach do Rady Dzielnicy Łabędy, ponieważ chciałam od strony praktycznej poznać działanie samorządu i wiedzieć, co się z tym wiąże, zdobyć nowe doświadczenie, a przede wszystkim zrobić coś dobrego dla naszej dzielnicy.”


Grzybowska Joanna 

.

.


Jaros Renata– Wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy

Łabędzianką jest od 1990 roku. Mieszka przy ul. Metalowców. Jest mężatką i matką dwóch córek. Ma wykształcenie ekonomiczne, obecnie jest zatrudniona na stanowisku kierowniczym w hurtowni artykułów budowlanych. Aktywna społecznie, od lat angażuje się w działalność na rzecz oświaty i lokalnego środowiska. Wrażliwa na problemy społeczne. Gotowa do podejmowania pracy na rzecz innych. O sobie mówi : „Będąc w Radzie Dzielnicy chciałabym wpłynąć na poprawę wizerunku naszej dzielnicy, być blisko mieszkańców oraz ich problemów i starać się im pomóc.”

 


B. KończakKończak Barbara

Od urodzenia mieszka w Łabędach. W 1966 r. ukończyła VI LO w Łabędach na ul. Partyzantów. Pracując ukończyła Zaoczne Policealne Studium Ekonomiczne im. L. Krzywickiego w Chorzowie. Od 1970 r. pracuje w Domu Handlowym „IKAR”, aktualnie na stanowisku księgowej. Aktywnie działa na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Wolności 27 – 39. Zaangażowana w sprawy Łabęd, aktywna społecznie, chętnie włącza się w rozwiązywanie lokalnych problemów.

 

 


Majer Piotr

.

.


G. Maszniew

Maszniew Grażyna

Gliwiczanka od urodzenia. Od 34 lat mieszka w Łabędach. Z wykształcenia magister nauk społecznych i administracji państwowej Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczyciel języka francuskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo od 20 lat związana z Politechniką Śląską, od 10 lat kierownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej. Aktywnie włącza się w życie parafii p.w. św. Anny w Łabędach oraz Rad Rodziców SP 38 i ZSO nr 2 w Łabędach. Prywatnie żona Tomasza i dumna mama dwóch nastolatek Zuzanny i Adrianny. Lubi podróże, dobre książki, klasykę kina i spotkania w gronie przyjaciół. Uważa, że działalność w Radzie Dzielnicy Łabędy pozwoli jej wykorzystać swój potencjał społecznika dla dobra własnej dzielnicy.

 


fot jacanMichalski Roman

Członek Rady Osiedla od marcu 2014r. Członek Rady Osiedlowej poprzedniej kadencji oraz trzech wcześniejszych. Urodzony w 1957 i nieprzerwanie mieszkający w Łabędach. Pracownik Bumaru.
Doświadczenie w pracy społecznej zdobywał w związkach zawodowych oraz w różnych stowarzyszeniach. Od dwudziestu lat nieprzerwanie pełni funkcje we władzach Polskiego Związku Skata.
O sobie mówi, że ma wiele zainteresowań i hobby, wśród których jako najważniejsze wskazuje ŁABĘDY.

 


Mizera Ewa

Gliwiczanka od urodzenia, z Łabędami związana od 1979 roku. Mieszka przy ul. Zakątek Leśny. Mgr inż. mechanik z wykształcenia i wykonywanego zawodu, pracownik OBRUM do 1995 roku. Cichy współorganizator Rady Dzielnicy Łabędy I kadencji kiedy to wraz z mężem Stanisławem Mizerą, późniejszym jej Przewodniczącym, zabiegała o powstanie tego ważnego organu samorządowego w naszej dzielnicy. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję członka Zarządu Rady Osiedlowej. O sobie mówi : „Jestem otwarta na inicjatywy lokalne, zawsze służę pomocą i radą.”

 


B. Pietrzak

 

Pietrzak Bogusław– Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Od urodzenia zamieszkały w Łabędach. Żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 32, Technikum Mechanicznego w Łabędach, PSM I i II st. w Gliwicach, Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Muzyk instrumentalista-gitarzysta, aranżer, kompozytor. Jako muzyk współpracował z wieloma czołowymi artystami polskiej sceny muzycznej. Nauczyciel dyplomowany, od 2005 roku wicedyrektor a od 2009 r. dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach. Od lat współpracuje również z organizacjami i stowarzyszeniami m.in. Fundacją Gliwicka Orkiestra Kameralna, Stowarzyszeniem Kopernik, Fundacją Pro Bono Musicae, Towarzystwem Kulturalnym Fuga.

 


Sowa Krystyna– Przewodnicząca Rady Dzielncy

Urodzona w Łabędach. Z dzielnicą związana rodzinnie i zawodowo. Radna miejska od roku 1994. Trzykrotnie pełniła w funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice. Od roku 2012 pełni obowiązki przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Pracuje w Zespole ds. Mieszkaniowych. Radna osiedlowa trzeciej kadencji. Funkcję przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy pełni nieprzerwanie od roku 2007. Znana z działań na rzecz innych, m.in. z organizacji bezpłatnych zimowisk dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Za szczególnie ważne dla skuteczności prowadzonej działalności uważa łączenie pracy w Radzie Miasta z pracą w Radzie Osiedla.

 


 

Tyrakowski Jerzy Paweł – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Urodzony w 1959 roku w Gliwicach. Mieszkaniec Łabęd od urodzenia. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 32 w Łabędach, VI LO w Łabędach, Wydziałów ” Mechaniczno. – Technologicznego” i „Organizacji i Zarządzania” Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Warszawskiej w Warszawie i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Żonaty, dwójka dzieci. Praca: Bumar Łabędy – do 2004 roku, następnie poza Gliwicami, od 2010 roku w Gliwicach, obecnie kierownik Giełdy Samochodowej, funkcjonującej w ramach Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. O sobie mówi : „Moim celem jest praca dla dobra większych grup zawodowych i społecznych.