MPZPPrzypominamy, że od kilku miesięcy trwają prace nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd.
Obecny ma już ponad 10 lat i wymaga aktualizacji.
Zamiast jednego planu dla całej dzielnicy, będzie ich kilka.
Dzięki temu możliwe jest dokładne przyjrzenie się wszystkim proponowanym zmianom i przekazanie Prezydentowi Miasta uwag i wniosków, tak przez Radę dzielnicy, jak i mieszkańców.
 
Na mocy stosownych uchwał Rady Miasta Gliwice Wydział Planowania Przestrzennego prowadzi prace nad projektem zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” oraz nad projektami pięciu planów.
O ich rozpoczęciu i kolejnych etapach informujemy na bieżąco na fb i stronie internetowej Rady.
Przypominamy, że są to:
 
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap I,
Skrócona nazwa planu: Łabędy Zachód
Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/369/2020 z dnia 24 września 2020 r. , uchwała Nr XXIV/496/2021 z 25 marca 2021 r. Zbieranie wniosków od dnia 1 kwietnia do 22 kwietnia 2021 r.
Data wysłania do uzgodnień zewnętrznych – 31 maja 2021 r. Wyłożenie od 8 do 28 lipca 2021 r.
Dyskusja publiczna – 27 lipca 2021 r.
Przyjmowanie uwag do 18 sierpnia 2021 r.
 
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap II
Skrócona nazwa planu: Łabędy Zachód
Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała uchwała XIX/369/2020 z dnia 24 września 2020 r., uchwała Nr XXIV/496/2021 z 25 marca 2021 r.
Zbieranie wniosków od 11 do 26 kwietnia 2021 r.
 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej
Skrócona nazwa planu: Łabędy Południe
Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/368/2020 z 24 września 2020 r.
Zbieranie wniosków od 15 października do 5 listopada 2020 r.
 
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na północ i na zachód od linii kolejowych.
Skrócona nazwa planu: Łabędy Północ
Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XVIII/362/2020 z 27 sierpnia 2020 r.
Zbieranie wniosków od 17 września do 8 października 2020 r.
 
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej
Skrócona nazwa planu: Łabędy Wschód
Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XVIII/362/2020 z 27 sierpnia 2020 r.
Zbieranie wniosków od 17 września do 8 października 2020 r.
 
O terminach zgłaszania wniosków informowaliśmy w momencie ich ogłoszenia w BIP i Miejskim Serwisie Informacyjnym.
 

Comments are closed.