167493212_3071270269772503_4409515846915042325_nPonieważ rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania „Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021 r. „upomnieliśmy się” o stację rowerową w Łabędach.
Wydział Usług Komunalnych poinformował nas, że:
„Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm ORANGE POLSKA S.A. oraz ROOVEE S.A. Zgodnie z procedurami postępowania przetargowego zawarcie umowy będzie możliwe najwcześniej w dniu 06.04.2021 r.
Planowany termin uruchomienia systemu to 1 maja 2021r.
Zgodnie z dokumentacją przetargową, po zawarciu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania koncepcji umiejscowienia stacji rowerowych na nieruchomościach gminnych. Koncepcja ta musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.
Zaznaczyć należy, iż wymiary stacji oraz konieczność ich montażu na nieruchomościach gminnych mogą powodować ograniczenia w wyborze lokalizacji.
Informujemy, iż planowany jest montaż przynajmniej jednej stacji na terenie Dzielnicy Łabędy.
Biorąc powyższe pod uwagę Wydział Usług Komunalnych informuje, że po podjęciu decyzji dot. lokalizacji stacji Gliwickiego Roweru Miejskiego na terenie Gliwic – lista stacji zostanie podana do publicznej wiadomości.”


 166325875_3069998763232987_1365223497593711297_nW gazetce „Nasze Łabędy” z kwietnia 2014 r. napisaliśmy:
„Od połowy ubiegłego roku trwają starania o znalezienie nowego właściciela dla gminnej nieruchomości przy ul. Staromiejskiej 12.
W tych działaniach aktywnie uczestniczy Rada Osiedlowa, od lat starając się rozwiązać problem zaniedbanych budynków, znajdujących się w tym rejonie dzielnicy. Uważamy, że prywatny właściciel zmieni ruderę w ładny obiekt mieszkalny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami trzykrotnie ogłaszał przetarg na sprzedaż obiektu wraz z gruntem.
W pierwszym z przetargów wystawiono obiekt na sprzedaż za 148 tys. zł, w drugim obniżono jego cenę o 30 % – do 99 tys. zł, w trzeciej próbie zbycia nieruchomości cena wynosiła 50 % jej wartości, czyli 74 tys. zł. Do żadnego z przetargów nikt się nie zgłosił.
Pomimo braku rozstrzygnięć konsekwentnie zabiegaliśmy o zastosowanie takiej procedury, która pozwoliłaby zbyć nieruchomość. Miasto przygotowało kolejne postępowanie, tym razem były to rokowania, w których cena może być obniżona do 40 % wartości.
W kolejnym numerze, z lipca 2014 r. napisaliśmy m.in.:„Cena wywoławcza brutto wynosi 60.000 zł. Cena brutto osiągnięta w rokowaniach wyniosła 72.000 zł. […].”
Wtedy mieliśmy nadzieję, że zniknie rudera i powstanie ładny obiekt, który pozytywnie zmieni wygląd ul. Staromiejskiej.
Pomyliliśmy się.
Minęło 7 lat. Jest gorzej niż było.
Zapytaliśmy Prezydenta, czy jest jakaś siła, która może właściciela zmobilizować do zabrania się za to, co kupił.


166677524_3069965159903014_2582718638958361424_nRegularnie piszemy o różnych zadaniach, które Miasto Gliwice realizuje na terenie Łabęd.
Interesujemy się nimi, pytamy o szczegóły i przekazujemy naszym czytelnikom pozyskane informacje.
Dzięki realizowanym pracom poprawiają się warunki bytowe najemców mieszkań, a obiekty zyskują estetyczny wygląd.
Aktualnie remonty prowadzone są w obiektach gminnych przy ul. Różanej, ul. Nałkowskiej i ul. Narutowicza.
Wcześniej generalnej przemianie podległy dwa budynki przy ul. Różanej.
Dziś podamy podstawowe informacji na temat dwóch remontów. Przekazała nam je Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
1. Zakres prac remontowych realizowanych w nieruchomość przy ul. Różanej 1 obejmuje kompleksową termomodernizację wraz ze zmianą systemów ogrzewania lokali na ekologiczne. Ponadto w budynku prowadzone się prace polegające na dobudowie łazienek, remoncie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi.
Wartość prac – 557.328,30 zł.
Planowany termin zakończenia prac – 31.05.2021 r.
2. W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nałkowskiej 1 prowadzone są następujące prace: termomodernizacja, utwardzenie podwórka oraz wymiana ogrodzenia. Prace remontowe wykonywane są przez tą samą firmę, która przeprowadzała remont sąsiedniego budynku położonego przy ul. Nałkowskiej 3. Wartość prac – 335.219,67 zł.
Termin zakończenia prac – 31.08.2021 r.


167048092_3069813303251533_3537042282971605208_nO porzuconym w lesie samochodzie po raz pierwszy informowaliśmy 17 stycznia.
Jego usunięcie leży po stronie właściciela terenu czyli Nadleśnictwa Brynek.
Niestety, wrak straszy do dziś. Pytamy o jego dalsze losy co jakiś czas, ale sprawa toczy się poza nami.
Ponieważ w sobotę doszło do niepokojącego incydentu, skierowaliśmy do właściciela pytanie:
„kiedy usuniecie Państwo wrak samochodu osobowego, leżącego od kilku miesięcy w lesie łabędzkim, w sąsiedztwie stadionu przy ul. Fiołkowej.
Mieszkańcy Łabęd regularnie interweniują w tej sprawie w Radzie Dzielnicy Łabędy, oczekując działań z naszej strony.
To jednak nie my a Państwo jesteście ZOBOWIĄZANI do rozwiązania problemu.
Ostatnie zgłoszenie, z 27 marca dotyczyło podpalenia wraku. Mieszkanka napisała do nas:
„W dniu wczorajszym po południu grupka nastolatków podpaliła wrak samochodu w lesie łabędzkim /wjazd od strony ŁTS/. Ogień na szczęście został ugaszony. Czy musi się coś stać lub spłonąć las, żeby w końcu odpowiednie służby się tym zajęły.”
Nadleśnictwo odpowiedziało błyskawicznie:
„Sprawa […] została zgłoszona na Policję, w wyniku zidentyfikowanego nr VIN samochodu – właściciel pojazdu jest znany. Policja skutecznie dostarczyła mu wezwanie do uprzątnięcia wraku pojazdu z terminu do 31 marca b.r. W przypadku niedotrzymania terminu uprzątnięcia wraku zostanie on usunięty na koszt właściciela pojazdu do 2 kwietnia b.r. W stosunku do sprawcy został skierowany wniosek o ukaranie do sądu.”

Dziękujemy za informację.


 
GAZETKA
 
Druk gazetki zakończył się na początku tygodnia.
Od momentu odebrania jej z drukarni trwa roznoszenie „Naszych Łabęd” do mieszkań.
To duże logistyczne wyzwanie.
Najpierw trzeba zaplanować wielkość paczek, bo trafiają one do różnych osób i w różne rejony dzielnicy.
Potem trzeba je rozwieźć do osób, które będą je dystrybuować dalej , a takich punktów jest 18.
Pracę tę wykonuje 2 członków Rady.
Roznoszeniem marcowego numeru zajmuje się 10 członków Rady i 9 wolontariuszy spoza Rady, w tym 1 radny miejski, którzy robią to społecznie.
Pomagają nam też 3 podmioty gospodarcze.
Z powodów od nas niezależnych gazetki w różnych punktach Łabęd może nie być. O tych powodach, w części wynikających z niegrzecznych zachowań osób, które prosi się o otworzenie klatki, ale i innych, napiszemy w odrębnym materiale.
Wszystkich zainteresowanych naszą gazetką zapraszamy przed „Łabędzia”, gdzie na specjalnym stojaku wystawiony jest nasz biuletyn. Można go wziąć dla siebie i dla innych.
Trochę egzemplarzy jeszcze zostało.
Zapraszamy.


165202015_3067805960118934_1694851103380315270_nNiestety, miejsc, w Łabędach, w których porzucane są odpady, nie brakuje.
Wydawać by się mogło, że ludzi tak wyraźnie lekceważących swoje obowiązki i nasze prawa, jest coraz mniej.
Czy tak jest?
Obawiamy się, że nie.
Co jakiś czas pokazujemy takie śmietniki. Ostatnio pisaliśmy o oponach porzuconych przy ul. Spokojnej i śmieciach przy ul. Zamkowej.
Konieczne było sprzątanie lasu.
W jednym z numerów „Naszych Łabęd” opisaliśmy kilka bardzo zaśmieconych miejsc, położonych w centralnych punktach dzielnicy.
Każdorazowo, gdy „odkrywany” dzikie śmietnisko, zwracamy się do właściwych służb i śmieci są usuwane… za nasze pieniądze.
Dziś poprosiliśmy Straż Miejską o interwencję w sprawie stanu terenu położonego w rejonie Stacji Uzdatnianie Wody i końca ul. Kanałowej.
Zalegają tam odpady poremontowe, opony i inne śmieci.
Autorce zdjęć dziękujemy na zgodę na ich publikację oraz przekazane informacje.


164746304_3066842163548647_5770312698943561438_nPrzypominamy, że w związku z pytaniami i postulatami mieszkańców zapytaliśmy Miejski Zarząd Usług Komunalnych, czy planuje sadzenie na terenie Łabęd drzew tlenowych. Jeśli takiego planu nie to wskazane byłoby rozważenie ich zastosowania.
Zaproponowaliśmy trzy miejsca – skwer przy ul. Wolności, skwer przy ul. Narutowicza i na Piaskowej Dolinie. Zapytaliśmy też, czy drzewa tlenowe mógłby w ramach swoich zadań sadzić Zarząd Dróg Miejskich.
Swoją propozycję rozumiemy jak pilotaż, spróbowanie czego nowego, punktowo, tam. Gdzie po wcześniejszych wycinkach drzew mamy otwarte, nasłonecznione przestrzenie.
Otrzymaliśmy odpowiedź. Zacytujemy Państwu kilka fragmentów pisma podpisanego przez dyrektora MZUK
1. […] Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz Zarząd Dróg Miejskich informuje, że w chwili obecnej nie jest planowane wprowadzanie do nasadzeń drzew z gatunku Oxytree (Paulownia Clon in Vitro).
2. Uzasadnione to jest brakiem niezależnych i obiektywnych badań związanych z uprawą tej rośliny w Polsce, jak również faktem, że nie jest znany długoterminowy wpływ gatunku na rodzime gatunki oraz zbiorowiska roślinne.
3. Nadmieniamy również, że roślina ta ma bardzo duże zapotrzebowanie na wodę co może negatywnie wpłynąć na warunki wodne i siedliskowe.
4. Wskazane drzewo, jako odmiana szybko rosnąca, skierowana jest w głównej mierze do stosowania na plantacjach jako drzewo do szybkiego pozyskania drewna, lub jako roślina energetyczna do pozyskania biomasy, co w założeniu nie jest celem zieleni miejskiej.
5. Tereny miejskie w głównej mierze za zadanie mają funkcje rekreacyjne, ochronne i edukacyjne, a więc nie powinny być zbiorowiskiem plantacji jednogatunkowych.
6. Dodatkowo umieszczenie drzew w pasach drogowych z uwagi na korony mogące dorastać do 10 m szerokości, mogą powodować spore utrudnienia w pielęgnowaniu drzew z uwagi na ich szybki wzrost. Dodatkowo opad liści tej wielkości na jezdnie oraz chodniki, może być niebezpieczny dla użytkowników.
7. Nie bez znaczenia jest fakt, iż mocno rozbudowany system korzeniowy, może doprowadzać do wyjałowienia gleby, a ponadto nawet po ścięciu, drzewo zdolne jest do ponownego wzrostu, co może być przyczyną ekspansji rośliny nawet po zaniechaniu jej uprawy.
8. Planowanie nasadzeń w głównej mierze opiera się na gatunkach rodzimych i ich odmianach, których walory są nie do przecenienia w odróżnieniu od gatunków introdukowanych.
9. Niemniej jednak w miarę pojawiania się wiarygodnych opracowań związanych z uprawą wskazanej rośliny, będziemy rozważali możliwość jednostkowego wprowadzania gatunku jako domieszki do rodzimego ekosystemu.
10. Informujemy również, że obie jednostki miejskie, zawsze dokonują nasadzeń zastępczych w dzielnicy z której są usuwane drzewa, i stan taki ma miejsce od kilku lat.”
Odnosić się do tych argumentów nie będziemy. Mamy na ich temat własne zdanie, ale póki co nie będziemy się nim z Państwem dzielić. Sprawy nie zostawiamy.
Napiszemy jedynie, że:
• W piśmie nie wskazano ani jednej zalety drzewa tlenowego,
• za próbę odpowiedzi na nasz postulat uważać należy p. 9, który niczego nie przekreśla i traktuje sprawę jako otwartą,
• proponowaliśmy MZUK posadzenie drzew tlenowych w miejscach, w których w ostatnich latach usunięto znaczną liczbę drzew, a teren jest odsłonięty i nie zapewnia użytkownikom komfortu korzystania z obiektów miejskich, nie określaliśmy ich liczby.


164243132_3065659107000286_7094674678143543766_nRegularnie informujemy Państwa o sprawach, które zgłaszają Radzie Dzielnicy Łabędy mieszkańcy.
Ostatnią informację na ten temat zamieściliśmy dość dawno, bo 7 lutego. Za tak długą przerwę przepraszamy.
W tym czasie odebraliśmy prośby w sprawie:
1. uszkodzenia urządzeń na placu zabaw na skwerze przy ul. Narutowicza,
2. wyrzucania śmieci do lasu w sąsiedztwie ogrodów działkowych,
3. wjeżdżanie samochodów na alejkę, łączącą ul. Partyzantów z ul. Kosmonautów,
4. uszkodzenia chodnika przy ul. Wieniawskiego,
5. uszkodzenia obudowy pokryw sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Tuwima i Wieniawskiego,
6. śmieci wokół sklepu spożywczego przy ul. Kosmonautów,
7. dziur w jezdniach – Partyzantów, A. Jagiellonki, Przyszowska, Portowa, Staromiejska,
8. uszkodzenia chodnika i zapadającej się studzienki przy ul. Zygmuntowskiej,
9. zapadniętej studzienka deszczówki na ul. Partyzantów,
10. porzucenia śmieci przy ul. Zamkowej i Spokojnej,
11. niszczenia drzew poprzez nieprawidłową pielęgnację – na ul. Zygmuntowskiej, Staromiejskiej, Przyszowskiej i Głównej,
12. budowy masztu na obrzeżach Małego Osiedla,
13 nieświecących lamp w części ul. Przyszowskiej,
14. porzuconego samochodu przy ul. Zygmuntowskiej,
15. prowadzenie wycinki drzew w łabędzkim lesie pomimo okresu lęgowego,
16. zagospodarowania działki nr 177 przy ul. Zygmuntowskiej /pomiędzy kościołem a nowymi blokami/,
17. wycięcia suchych topól, rosnących na działce przy ul. Batorego,
18. parkowania samochodów ciężarowych na terenie miasta, na łuku ul. Pułaskiego,
18. niszczenia niedawno wyremontowanego chodnika, łączącego ul. Planetarną z ul. Ciołkowskiego,

19. niesprzątania po psach, zalegania w miejscach publicznych dużej ilości odchodów.


163059954_3063576967208500_6819463108713342044_nRegularnie podajemy Państwu informacje o liczbie mieszkańców Łabęd udostępniane nam przez Wydział Spraw Obywatelskich.
Według stanu z 1 marca 2021 r. na pobyt stały zameldowanych było na terenie Łabęd :
14.508 osób, w tym 7.551 kobiet i 6.997 mężczyzn.
Niestety, w ciągu ostatnich trzech miesięcy odeszło od nas 69 osób.
Od początku roku 2021 urodziło się 13 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 8 chłopców.
Dla porównania podajemy dane z roku 2020:
1 grudnia – 14.577 osób,
1 października – 14.619 osób,
30 czerwca – 14.621 osób,
31 marca – 14.624 osoby,
29 lutego – 14.651 osób.
W roku 2020 urodziło się 134 dzieci.


163392303_3063610740538456_5233750751136120483_n (1)Jednostki samorządowe, na terenie których w przeszłości działały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej mogły do 12 lutego złożyć maksimum trzy wnioski o dotacje przeznaczone na inwestycje, na łączną kwotę 5 mln zł.
Rada Dzielnicy Łabędy podjęła w tej sprawie Uchwałę nr 23/2021 z 7 stycznia 2021 r.
Wskazaliśmy w niej kilka zadań, które mogłyby być realizowane na terenie dawnego PGR Łabędy lub w jego rejonie.
Prezydent Miasta uznał oczekiwania Rady za zasadne.
Miasto Gliwice złożyło dwa wnioski o dotacje z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin, w których funkcjonowały PGR. Jeden z nich dotyczy ul. Zamkowej.
Droga odcinkowo jest drogą gruntową, pozostała jej część jest niejednorodna, nawierzchnia drogi jest wykonana z asfaltobetu, płyt betonowych i trylinki.
Przedmiotem inwestycji, zgodnie ze złożonym wnioskiem, ma być wykonanie jezdni o długości około 530 m i szerokości 5,50 m, jednostronnego chodnika o szer. 2,0 m, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach 326, 328/2 obr. Stare Łabędy oraz 53/1, 92/2 obr. Łabędzkie Pola.”
Jaki to odcinek?
Spory, bo rozpoczynający się przy kapliczce, a kończący na skrzyżowania z ul. Rzeczycką, razem z łącznikiem pomiędzy dwoma częściami drogi, wyremontowaną kilka lat temu i starą.
Koszt planowanych prac to 3,5 mln zł. Pozostałe 1,5 mln zł ma być przeznaczone na sfinansowaniem fragmentu bulwaru nad Kłodnicą.
Obydwa wnioski zyskały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa.
Jeśli Miasto Gliwice uzyska dotacje to przebudowa ul. Zamkowej zostanie zrealizowana do grudnia 2022 r.
To niezmiernie ważna sprawa i duży sukces naszego lokalnego samorządu. Gdyby nie wykorzystanie szansy na pozyskanie środków z zewnątrz, to na remont ul. Zamkowej przyszłoby nam czekać bardzo długo.
Czekamy na decyzje.