67727583_456420511573741_2438897535515885568_n-1536x1026W roku 2021 na terenie Paskowej Doliny powstanie siłownia zewnętrzna i street workout.
O budowę siłowni zabiegaliśmy korzystając z możliwości, które daje budżet obywatelski.
Wnioski składaliśmy konsekwentnie, nie zrażając się niepowodzeniami, w roku 2017, 2018, 2019 i 2020.
W głosowaniu w roku 2017 na siłownię zagłosowało 146 osób, w roku 2018 – 58 osób, w roku 2019 – 203 osoby.
Ani razu głosów nie wystarczyło.
Wniosek o budowę street workoutu Rada składała trzy razy – w roku 2018, 2019 i 2020.
W głosowaniu w roku 2018 na street workout zagłosowało 21 osób, w 2019 – 116 osób.
W roku 2020 wnioski o budowę siłowni i street workout połączyliśmy w jeden, aby zwiększyć szanse na ich przegłosowanie.
I udało się.
W glosowaniu, które odbyło się w roku 2020, budowa siłowni i street workoutu na Piaskowej Dolinie uzyskała wsparcie 247 osób.
Dzięki temu, po kilku latach konsekwentnych starań sprawa zakończyła się pozytywnie.

W roku 2021 na terenie Piaskowej Dolinie powstanie siłownia zewnętrzna i street workout.


139010902_3015083382057859_6016441497822010933_oDziś Zarząd Dróg Miejskich oficjalnie przekazał wykaz remontów dróg, które zostaną wykonane w bieżącym roku.
Tak, jak informowaliśmy wcześniej, kolejną wyremontowaną łabędzką ulicą będzie ul. Batorego.
Ucieszą się też ci, którzy korzystają z chodnika wzdłuż ul. Nałkowskiej. Będzie nowy, bezpieczny i wygodny.


 

138649976_3015084055391125_7015390374154238082_oW ramach przeprowadzonej w roku 2020 procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zgłosiliśmy wniosek budowy siłowni na tyłach placu zabaw przy ul. Klasztornej.
W głosowaniu zadanie to uzyskało wsparcie 86 osób.
Wystarczyło, aby zostało zakwalifikowane do realizacji w roku 2021.
Zgodnie z wnioskiem, na budowę siłowni, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 110 tys. zł.

138811266_3015082912057906_3740943264104457208_oOd dawna próbujemy zachęcić instytucje zajmujące się oświetleniem ulicznym, aby zmienić lokalizację słupów, stojących wzdłuż ul. Zygmuntowskiej.
Już kilka razy na tej sprawie polegliśmy.
Ponieważ trudnych problemów nie porzucamy, lecz co jakiś czas do nich powracamy, tak też zrobiliśmy i tym razem.
7 grudnia 2020 r. napisaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Mariusza Śpiewoka, żeby rozszerzyć zakres prac, planowanych w ramach przebudowy łuku ul. Zygmuntowskiej i przesunąć wszystkie słupy poza teren chodnika.
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich napisała:
„[…] betonowe słupy oświetlenia ulicznego są własnością Tauron Nowe Technologie S.A. są w złym stanie technicznym i wyklucza możliwość ich przesunięcia poza chodnik.
Wyjściem z sytuacji, zgodnie z informacja uzyskaną w Wydziale Usług Komunalnych może być przebudowa oświetlenia na wnioskowanym odcinku ul. Zygmuntowskiej, tzn. wykonanie projektu i budowa oświetlenia zasilanego z obwodów niezależnych od firmy Tauron, umiejscowionych poza istniejącym chodnikiem, ale takie działanie jest inwestycją co najmniej dwuletnią.”

Będziemy o taką inwestycję zabiegać, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie łatwo, bo „w kolejce stoi” wiele innych zadań, a budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zygmuntowskiej nie jest realna. Napiszemy o tym w odrębnym materiale.


138568077_3014334775466053_3678298829890159825_o7 stycznia Rada Dzielnicy Łabędy podjęła Uchwałę nr 23/2021 w sprawie aplikowania przez Miasto Gliwice o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Rada określiła w uchwale potrzeby inwestycyjne, występujące na terenach dawnego PGR „Łabędy”.
Zaproponowała konkretne inwestycje, poprawiające aktualny stan infrastruktury drogowej.
Termin składania wniosków mija 12 lutego.
Gminy uprawnione do starania się o środki z Funduszu mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski.
Maksymalna kwota dotacji to 5 mln zł.
Rada utrzymuje w tej sprawie bieżący kontakt z przedstawicielami gminy.

O kolejnych jej etapach będziemy informować na bieżąco.


138739427_3014335322132665_4853074084022711140_oMieszkańcy Łabęd mają do dyspozycji dwie siłownie zewnętrzne.
Jedna z nich znajduje się na skwerze przy ul. Narutowicza.
Poprzedniczka obecnej powstała w roku 2010.
Nową siłownię, w nowej lokalizacji, Miejski Zarząd Usług Komunalnych zamontował w sąsiedztwie placu zabaw w roku 2018.
Do 5 podwójnych urządzeń do ćwiczeń w grudniu 2019 r. dodano duże koło tai chi.
Druga siłownia znajduje się na terenie szkolnym przy ul. Partyzantów.
Po kilku latach starań udało nam się doprowadzić do przeniesienia 4 urządzeń z tarasu „Łabędzia”, gdzie prawie nikt z nich nie korzystał, na teren przyszkolnego skweru.
Dodano do nich duże koło tai chi.
Siłownia jest ogólnodostępna.
Obecny stan posiadania znacząco się w roku 2021 wzbogaci.
Powstaną dwie nowe siłownie – na terenie Piaskowej Doliny, gdzie stanie także street workout i w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Klasztornej.


138111612_3013693282196869_3458391578522693742_oRegularnie przekazujemy Państwu informacje dotyczące liczby mieszkańców Łabęd.
Dane pochodzą z Wydziału Spraw Obywatelskich.
Według stanu z 31 grudnia 2020 r. na pobyt stały zameldowane były w Łabędach 14.542 osoby, w tym 7.538 kobiet i 7.004 mężczyzn.
W roku 2020 urodziło się i zostało zameldowanych w Łabędach 133 dzieci, w tym 58 dziewczynek i 75 chłopców.
Dla porównania, w roku 2019 urodziło się 141 dzieci.
Niestety, stale nas ubywa.
Wcześniej, liczba mieszkańców Łabęd wynosiła:
1 grudnia 2020 r. – 14.577 osób,
1 października – 14.619 osób,
30 czerwca – 14.621 osób,
31 marca – 14.624 osoby,
29 lutego – 14.651 osób.


138871116_3015084902057707_4877506486041501539_oW związku zaplanowaną na bieżący rok przebudową fragmentu ul. Zygmuntowskiej, dopytujemy też o inne sprawy – o przesunięcie lamp ulicznych poza chodnik i budowę ścieżki rowerowej, łączącej os. Literatów z Kopernikiem.
Jej powstanie było przewidziane w „Koncepcji rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice”.
Trasa miała przebiegać po wschodniej stronie ul. Zygmuntowskiej na odcinku od ul. Przyszowskiej do ul. Oriona.
W piśmie z 17 grudnia 2020 r. dyrektor Zarządu Dróg Miejskich na temat budowy ścieżki napisała:
„Budowa stosownej infrastruktury rowerowej we wskazanym śladzie wiązałaby się z koniecznością poszerzenia pasa drogowego i rozbiórki części ogrodzeń oraz byłaby kolizyjna z istniejącym drzewostanem, dwoma przepustami, ciepłociągiem oraz innymi sieciami uzbrojenia.
Dodatkowo, z uwagi na różnice w wysokościach niewykluczona byłaby budowa muru oporowego.
W świetle powyższych okoliczności można przypuszczać, ze koszt budowy […] byłby znaczny.
[…] Dodatkowo należy zauważyć, że w trakcie opracowywania jest obecnie projekt budowy trasy rowerowej przy ul. Toszeckiej, która będzie połączeniem rowerowym osiedli Kopernik i Łabędy.
Uwzględniając powyższe wydaje się być bezzasadne na obecną chwilę rozpoczynanie zadania polegającego na budowie dodatkowego połączenia rowerowego ww. dwóch osiedli, które dodatkowo wiąże się z zaangażowaniem stosunkowo dużych środków finansowych, które w perspektywie przewidywanego zmniejszenia dochodów Miasta Gliwice związanego z sytuacją epidemiologiczną, można przeznaczyć na inne, pilniejsze zadania drogowe, w tym także planowane w dzielnicy Łabędy.”

139217266_3015082348724629_3272891506802379136_nZ numeru 986 warto i trzeba korzystać.
To bezpłatny numer do Straży Miejskiej, czynny całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Ponieważ strażnicy nie pełnią służby w porze nocnej, patrole są w terenie codziennie do godz. 21.30.
Natomiast dyżurny odbiera telefony także w nocy, z tym, że sprawy wymagające pilnej interwencji muszą być przekierowywane na Policję.
Do korzystania z numeru 986 zachęcamy szczególnie tych, którzy różne sprawy zgłaszają Radzie Dzielnicy i od niej oczekują podjęcia interwencji.
Czas mijający pomiędzy zgłoszeniem mieszkańca, a naszą reakcją często uniemożliwia skuteczne działanie.
Zdecydowanie sprawniej będzie, gdy sami Państwo zadzwonicie na numer 986.
Jeśli zgłoszenie dotyczy miejsca publicznego nie trzeba się przedstawiać, nawet wtedy, gdy strażnik będzie o to prosił.
Rada dziękuje za zaufanie i zgłaszanie zauważonych problemów.
Podkreślamy jednak, że pośredniczenie często wydłuża całą sprawę i może ją skazać na niepowodzenie.


137574735_3010808189152045_1323288053328578656_o (1)7 stycznia 2021 r. Rada Dzielnicy Łabędy odbyła w trybie zdalnym XXI posiedzenie plenarne.
Wzięło w nim udział 12 spośród 15 jej członków.
Rada podjęła trzy uchwały:
1. Uchwałę nr 21/2021 z 7 stycznia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Dzielnicy Łabędy na rok 2021,
2. Uchwałę nr 22/2021 z 7 stycznia 2021 r. w sprawie propozycji zmian w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022,
3. Uchwały nr 23/2021 z 7 stycznia 2021 r. w sprawie aplikowania przez Miasto Gliwice o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Rada omówiła stan realizacji planu pracy, przyjętego na rok 2020. Wszystkie zadania niezależne od ograniczeń epidemicznych zostały zrealizowane. Pozostałe wykonano w ograniczonym zakresie.
Rada po raz kolejny przeprowadziła dyskusję na temat montażu ławek na skwerze przy placu G. Morcinka.
Poszczególne tematy zaprezentujemy szczegółowo w odrębnych wpisach.
W posiedzeniu uczestniczył radny Rady Miasta Gliwice Jacek Trochimowicz.