13 listopada złożyliśmy w sekretariacie Zarządu PSS Społem w Gliwicach pismo, w którym prosiliśmy o informację w sprawie planów wykorzystania obiektu handlowego, zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich.

Niestety, pomimo tego, że minęło od tego dnia 2,5 miesiąca, odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Z tego powodu, a także a także w związku ze stałym pogarszaniem się stanu działek nr 429 i 434 obręb Łabędy, należących do PSS Społem / dawna Biedronka, tzw., Relaks i pawilon handlowy / zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka z prośbą o pomoc i wystąpienie w imieniu Miasta Gliwice do właściciela nieruchomości z wnioskiem o właściwe jej utrzymanie.

Napisaliśmy:

„Działki położone są pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i Wolności, w centralnym miejscu Łabęd. Stają na nich w części nieużytkowane, w części wynajmowane, zaniedbane, nieestetyczne obiekty budowlane.

Teren wokół nich jest zabrudzony, zalegają na nim śmieci i liście. Jego wygląd i stan pozostawiają wiele do życzenia i źle świadczą o właścicielu.

Niestety, większość mieszkańców uznaje a priori, że teren jest własnością miasta i że to ono odpowiada za panujący na nim bałagan. Wzbudza to wiele negatywnych emocji i negatywnie wpływa na wizerunek miasta.

Stan, o którym piszemy utrzymuje się od bardzo dawna i stanowi poważny problem naszej dzielnicy.”


MarinaW dniu dzisiejszym miało miejsce ciekawe wydarzenie. Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej zaprezentowane zostały autorskie propozycje zagospodarowania terenu dla Mariny Gliwice.

Autorami prac byli studenci pierwszego roku studiów II stopnia.

Z inicjatywy wykładowców nawiązana została współpraca Politechniki Śląskiej z naszą Mariną. Powstały śmiałe koncepcje utworzenia na działce miejskiej, położonej pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody a magazynami Silsa przy ul. Portowej.

Studenci zaprojektowali nową przestrzeń rekreacyjną przy Kanale Gliwickim.

Przyznano nagrody dla autorów najlepszych prac w dwóch kategoriach projektowych.

Nagrodzeni i wyróżnieni:

Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna:

 1. nagroda: Martyna Filip, Paulina Kurowska, Kamila Haja; prowadzący dr hab. Michał Stangel.,
 2. wyróżnienie: Eliza Chrapusta, Magdalena Wałek, Natalia Sikora, Joanna Woś; prowadzący dr hab. Barbara Stankiewicz,
 3. wyróżnienie: Katarzyna Mercik, Urszula Stolarska; prow. mgr. Andrzej Kos.

Projektowanie Architektoniczne, Architektura Wielofunkcyjnych Zespołów Użyteczności Publicznej:

 1. Nagroda: Elżbieta Janerka, prowadzący dr hab. inż. arch. Beata Pałubicka Majerska,
 2. wyróżnienie: Magdalena Wałek i Natalia Sikora, prow. dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska,
 3. wyróżnienie: Marcin Kryjak, prowadzący dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostały wybrane przez właścicieli Mariny. Publiczna prezentacja koncepcji nastąpi podczas 6. urodzin Mariny Gliwice w dniu 28 kwietnia 2018, które obchodzone będą jeszcze w dotychczasowej lokalizacji.

Ze w względu na nasze związki z Mariną i stałe wspieranie jej działalności, zostaliśmy zaproszeni na dzisiejszą prezentację.


chodnikDziś odtwarzany był chodnik łączący ul. Batorego z ul. Przyszowską, zdemontowany w związku z budowa nowej sieci ciepłowniczej.

Jego brak był dość uciążliwy. Trzeba było chodzić po rozkopanym terenie.

Po zakończeniu prac sprawdzimy ich jakość. Odbioru robót dokona przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich.

Specjalnym pismem poprosiliśmy ZDM, aby przedstawiciel mógł w nich uczestniczyć. Aby się dobrze przygotować zobaczymy, jak wygląda nowo ułożony chodnik i ewentualne uwagi zgłosimy ZDM.

To trudny etap, kończący II etap inwestycji. Trudny, bo wymagający dopilnowania prawidłowego wykonania napraw.


SMWynikiem każdego objazdu Łabęd z udziałem dzielnicowych Straży Miejskiej są podejmowane konkretne działania. Część z nich prowadzi Straż, część Rada Osiedla.

Jedną z nich jest stan ul. Radosnej, której końcowy fragment, znajdujący się przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym wymaga oczyszczenia.

Pobocze przykrywa gruba warstwa błota. Zbierająca się w tym miejscu woda nie ma odpływu, a powstające rozlewisko utrudnia przejście w kierunku placu Niepodległości.

Jest to droga dojścia do kościoła św. Jerzego i cmentarza przy ul. Wrzosowej.

Pismo w tej sprawie skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka. Poprosiliśmy też o zapewnienie odprowadzenia wód deszczowych z opisanej wyżej części ul. Radosnej.


zniczeOd piątkowego wieczora pojawiały się różne informacje o zdarzeniu, które miało miejsce w rejonie przystanku autobusowego na ul. Przyszowskiej.

W pewnym momencie przy wiacie nawet pojawiły się znicze.

Sprawdzaliśmy różne źródła informacji, ale przede wszystkim czekaliśmy na te, które przekaże nam Policja. Skontaktowaliśmy się z oficerem prasowym Komendy Miejskiej Policji i zapytaliśmy o szczegóły sprawy. Zapowiedział pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Komendy.

Oto jego brzmienie:

„Łabędy – uderzyli pałką i zranili w głowę.

Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku, a prokurator objął dozorem oraz poręczeniem majątkowym dwóch sprawców pobicia 23-letniego zabrzanina. Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór w Łabędach. Napastnicy uderzyli pokrzywdzonego pałką w głowę, powodując obrażenia. Byli nietrzeźwi.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego wobec 22- i 23-latka z Gliwic, którzy 26 stycznia napadli na ul. Przyszowskiej młodego zabrzanina. Zadawali ofierze uderzenia pałką teleskopową oraz rękami, kopali go po całym ciele. Pokrzywdzony, przytomny, został przetransportowany do szpitala i opatrzony.

Postępowanie prowadzi IV KP w Gliwicach. Podejrzani, objęci dozorem, oczekują na proces karny i wyrok. Przypominamy, że za przestępstwa tego typu kodeks przewiduje od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.”


wycinkaBardzo długo trwające zabiegi o uporządkowanie terenów położonych wzdłuż ul. Wolności zbliżają się do końca.

O wcześniejszych działaniach napiszemy w oddzielnym materiale. Teraz informujemy o działaniach bieżących.

W roku 2018 przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne terenu położonego pomiędzy ul. Waryńskiego, Wolności i K. Marksa. Ich zakres został uzgodniony z Radą Osiedla i zarządcami lokalnych wspólnot mieszkaniowych.

Zanim dojdzie do realizacji przygotowanego projektu zmian, wycięte zostaną chore i zniszczone drzewa. Ich kwalifikacja do wycinki została przeprowadzona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Drzew zostały oznakowane  dwie kropki – drzewo zostaje, numer – do wycinki.

Teraz MZUK wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zgodę na wycinkę konkretnych drzew. Następne działania – wizja urzędu i wydanie decyzji. Po jej uzyskaniu MZUK przystąpi do wycinki.

Jak zawsze, za wycięte drzewa zostaną nasadzone inne.


autobusyW komentarzach do tekstu zamieszczonego na facebooku Rady Osiedla Łabędy, dotyczącego opłaty za przewoź rowerów w autobusach komunikacji miejskiej, pojawiło się pytanie o odpowiedzialność za ewentualne szkody czy zniszczenia, które mogą być przez nie wyrządzone.

Ponieważ Rada nie ma kompetencji, aby takie sprawy wyjaśniać, skierowaliśmy to pytanie do Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, który sprawuje nadzór nad miejskimi spółkami. Jest wśród nich PKM Sp. z o.o., które realizuje zadania przewoźnika na terenie Gliwic.

Dodaliśmy też kilka własnych pytań.

 1. Kto ponosi odpowiedzialność za skutki różnych, mogących zaistnieć zdarzeń, w których przewożony autobusem rower będzie przyczyną np. zniszczenia mienia przewoźnika lub pasażerów, zniszczenia lub uszkodzenia roweru, uszkodzenia ciała pasażera itd.
 2. Ile autobusów, wykorzystywanych na liniach gliwickich ma specjalne stanowiska dla rowerów?
 3. Jakie zasady przewożenia rowerów obowiązują w pojazdach, w których nie ma wydzielonych dla nich miejsc?
 4. W ilu autobusach PKM Sp. z o. o., obsługujących linie na terenie Gliwic, znajduje się monitoring, w ilu z nich jest on czynny, jak długo trwają przerwy w działaniu monitoringu w przypadku jego awarii.
 5. Z jakiego powodu na pokładzie autobusów nie ma monitorów, na których byłyby wyświetlane ważne dla pasażerów informacje.
 6. Czy kierowcy autobusów miejskich mogą sprawdzać bilety i, jeśli tak, to czy to robią.
 7. Czy nagranie z monitoringu znajdującego się w autobusie może być podstawą do ukarania osoby jadącej bez skasowanego biletu?
 8. Czy kierowcy przechodzą szkolenia lub są instruowani przez pracodawcę w zakresie właściwego, tzn. życzliwego dla pasażerów, sposobu kierowania autobusami wyposażonymi w automatyczną skrzynię biegów?

 O treści odpowiedzi poinformujemy natychmiast po jej otrzymaniu.


PszennaNa skutek zgłoszenia mieszkańców, 16 stycznia, w ramach objazdu dzielnicy ze strażnikami miejskimi, obejrzeliśmy ul. Pszenną, gdzie problemem jest zły stan nawierzchni, związany z niekontrolowanym spływem wód.

Po przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji, zwróciliśmy się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o :

 1. zlikwidowanie przyczyny stałego wypłukiwania materiału, z którego wykonana jest droga, przez wodę, wypływającą z nieruchomości położonej w górnej jej części,
 2. wykonanie niezbędnych napraw drogi.

W uzasadnieniu napisaliśmy:

„Na ul. Pszennej prace naprawcze wykonywane są regularnie przez miasto lub samych mieszkańców, którzy mają poważne kłopoty z przejazdem w kierunku ul. Klasztornej.

Materiał spłukiwany przez wodę zanieczyszcza poniższe tereny i w części trafia
do kanalizacji deszczowej. […].

Odcinek ul. Pszennej, znajdujący się powyżej numeru […], jest w zdecydowanie lepszym stanie, co potwierdza podawaną przez mieszkańców przyczynę zniszczenia drogi.”


Rada Osiedla Łabędy wraz z firmą Edumed serdecznie zapraszają w czasie trwania Ferii Zimowych dzieci oraz młodzież do udziału w warsztatach z Pierwszej Pomocy. Środa 07.02.2018.
Szkolenie sfinansowane zostało przez Radę Osiedla Łabędy.
Zapraszamy do udziału. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły na plakacie.


26910314_2117621068470766_5044808960752388803_o


ŁabędźNa czas ferii zimowych Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla naszych dzieci ciekawą ofertę zajęć.

Dzieci, które nie wyjadą poza Łabędy, będą mogły spędzić czas w „Łabę-dziu”, w Filii nr 30.

Rodziców zachęcamy do zaintereso-wania się propozycjami poniższych zajęć.

Serdecznie zapraszamy w imieniu kierownictwa i pracowników MBP, którym bardzo dziękujemy za dosko-nałą współpracę. 

 1. 29 stycznia 2018 r., poniedziałek, godz. 10.30 – 16.00- ŚNIEŻYNKOWY PONIEDZIAŁEK. Tworzenie z papieru płatków śniegu.
 2. 30 stycznia 2018 r., wtorek, godz. 10.30 – 12.00 – BALONOWO I BAJKOWO. Tworzenie bajkowych postaci z balonów.
 3. 31 stycznia 2018 r., środa, godz. 10.30 – 16.00 – OLAFIE, GDZIE JESTEŚ? Szukanie i rozwiązywanie zagadek związanych z postaciami z bajek ukrytych w bibliotece.
 4. 1 lutego 2018 r., czwartek, godz. 12.00 – 14.00 – Z MANGĄ ZA PAN BRAT. Tworzenie komiksów manga.
 5. 2 lutego 2018 r., piątek,godz. 12.00 – 14.00 – Z MANGĄ ZA PAN BRAT. Tworzenie komiksów manga.
 6. 5 lutego 2018 r., poniedziałek, godz. 12.00 – 14.00 – BAJKOWE WYLEPIANKI. Wspólne wylepianie postaci z ulubionych bajek.
 7. 7 lutego 2018 r., środa, godz. 12.00 – 14.00 – BAJKOWE WYLEPIANKI. Wspólne wylepianie postaci z ulubionych bajek.
 8. 9 lutego 2018 r., piątek, godz. 12.00 – 14.00 – BAJKOWE WYLEPIANKI. Wspólne wylepianie postaci z ulubionych bajek.