MajakowskiegoOd dłuższego czasu stan ul. Majakowskiego jest gorszy od innych ulic znajdujących się w obrębie inwestycji PEC.

Na obecne kłopoty złożyło się kilka elementów – wykopy pod nową sieć ciepłowniczą, zlokalizowane na końcu ulicy miejsce składowania ziemi, nieutwardzony wjazd do garaży, samochody parkujące na jezdni, od kilku miesięcy uniemożliwiające wykonanie zamiatania – w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Droga, po kilku naszych interwencjach u inspektora PEC, była sprzątana. Ostatnie czyszczenie wykonano 16 listopada. Zdjęto grubą warstwę błota, ale jeszcze trochę zostało.

Dziś staraliśmy się znaleźć wyjście z zaistniałej sytuacji. Wymaga to współdziałania z PEC, Zarządem Dróg Miejskich, użytkownikami garaży, przedstawicielem zarządcy i mieszkańców.

Poinformujemy Państwa o sposobie rozwiązania problemu. Zależy on od kilku elementów. Tych samych, które są jego przyczyną.


GojawiczyńskiejOd 2008 r. parter budynku przy ul P. Gojawiczyńskiej 9a, w którym aż do momentu likwidacji, mieściła się szkoła specjalna, zajmuje poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzona przez Meden Sp. z o.o.

Powstanie poradni poprzedzone było remontem, w którym partycypowało miasto. Przeznaczyło na ten cel około 200 tys. zł. Wydatki wynikały z obowiązku zapewnienia mieszkańcom opieki medycznej. Dzierżawca został wyłoniony w formie przetargu.

Znacznie większe środki przeznaczyła spółka. Miasto wydzierżawiło pomieszczenia na 10 lat. Kończą się one w przyszłym roku.

Zawsze interesowało nas, jak nowa placówka poradzi sobie w Łabędach, kto ją wybierze. W pierwszych latach funkcjonowania placówki zaglądaliśmy do niej dość często, żeby sprawdzić, jak działa. Zwykle było pusto.

Dziś zajrzeliśmy tam po długiej przerwie. Było zamknięte. Na oknie znaleźliśmy kartkę z informacją:

„Meden Sp. z o.o.  informuje, że poradnia POZ na ul P. Gojawiczyńskiej 9a będzie nieczynna. W tym czasie opiekę zdrowotną, lekarską i pielęgniarską dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje do Meden Sp. z o.o. świadczy placówka znajdująca się w Gliwicach, u. Zabrska 6.”

Nie sprawdziliśmy, od kiedy to ogłoszenie wisi, ale sądzimy, że będzie obowiązywać do końca trwania umowy.

Nigdy nie potrafiliśmy się dowiedzieć, ilu pacjentów wybrało tę poradnię, jak była wykorzystywana. Wiedzieliśmy tylko, że dzierżawca regularnie płaci za lokal.

Teraz dopytamy o stan aktualny. I wrócimy do sprawy wykorzystania nieruchomości.


wyjazd koło wiaduktuW związku z notorycznym zanieczyszczaniem jezdni przez samochody wyjeżdżające na ul. Staromiejską z nieutwardzonej drogi, położonej pomiędzy nasypem kolejowym a Kanałek Gliwickim zwróciliśmy się do Straży Miejskiej z wnioskiem o rozwiązanie problemu.

Brudzenie jezdni jest wykroczeniem, za które można nałożyć mandat.

Przypomnieliśmy, że :

  1. problem istnieje od wielu lat, wymaga ciągłych interwencji, także funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
  2. generuje poważne zagrożenie dla pieszych i pojazdów, ponieważ sposób, w jaki samochody włączają się do ruchu urąga wszelkim zasadom,
  3. wyjeżdżające samochody powodują zniszczenia – w ostatnim czasie konieczne było przebudowanie studzienki telekomunikacyjnej, chodnik jest w coraz gorszym stanie,
  4. prośby o utwardzenie gruntu były przez wiele lat ignorowane, ostatnio ktoś ułożył na wyjeździe sześć płyt betonowych i uznał, że problem został rozwiązany, nie został, jezdnia brudzona jest nadal.

            Pomoc w tej sprawie Straży Miejskiej uznaliśmy za nieodzowną.


porządkiTereny należące do miasta są systematycznie porządkowane.

Na początku miesiąca, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich oczyszczono pasy drogowe. Teraz ZDM prowadzi korektę drzew. Prace prowadzone były np. przy ul. Oświęcimskiej, w przyszłym tygodniu ekipa pojawi się na ul. Wolności.

ZDM prowadzi także nasadzenia nowych drzew. W ramach tego zadania uzupełni braki na ul. K. Marksa.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych, z działki położonej pomiędzy ul. Waryńskiego i K. Marksa, usunął przewrócone drzewo, które padło pod naporem wiatru. Uprzątnięto liście.

MZUK zmienił wygląd kwietnika w kształcie lwa. Łabędź na razie, na naszą prośbę, ma jeszcze na sobie kwiaty.

Dzięki grzeczności … przycięte zostały gałęzie dzikiej róży, utrudniające korzystanie z chodnika przy ul. Kosmonautów. Sprawdziliśmy, jak to wygląda. Można już wygodnie przejść, jednak potrzebne jest jeszcze usuniecie suchych liści. Wrócimy do tego w poniedziałek.


przystanekOd kilku lat trwają starania o nabycie do zasobów Miasta Gliwice działki nr 74/1 obręb Łabędy.

Zlokalizowany jest na niej końcowy przystanek komunikacji miejskiej.

Teren jest własnością Skarbu Państwa i jest w zarządzie Zakładów Mechanicznych „Bumar – Łabędy”.

Co jakiś czas pytamy Wydział Gospodarki Nieruchomościami o postępy w sprawie. Na ostatnie z zapytań odpisano nam 16 listopada.

W piśmie Wydziału można przeczytać, że „pismem z dnia 10.11. 2017 r. Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann wystosował do ZM Bumar – Łabędy ofertę wykupu działki nr 74/1 obręb Łabędy za cenę uwzględniającą 99 % bonifikatę od wartości działki. W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź.”

Wycenę wartości działki, na zlecenie i koszt miasta, wykonał rzeczoznawca wyłoniony w drodze przetargu. Wycena pochodzi z 12 października 2017 r. Zgodnie z nią, wartość nieruchomości to 673.101 zł.

Miasto chce zakupić działkę z bonifikatą, ponieważ służy ono celom publicznym.


strefaPrzypominamy,  że w ostatnich dniach października zostaliśmy przez mieszkańców ul. Klasztornej i ulic sąsiednich poproszeni o pomoc w związku z powstaniem w pobliżu Ich domów dużego rozlewiska wody.

30 października złożyliśmy w tej sprawie stosowny wniosek, a następnego dnia zaprosiliśmy na miejsce przedstawicieli dwóch wydziałów urzędu i PWiK. Przed godz. 16.00 rozpoczęło się pompowanie wody, trwało do 2. w nocy.

Dalsze kroki podjął Zarząd gliwickiej podstrefy KSSE S.A.

Wyjaśnił że:

„7 listopada KSSE S.A.  zorganizowała spotkanie  w terenie z Inwestorem Johnson Matthey Poland Sp z o.o., który zakupił nieruchomość w sąsiedztwie zalanego terenu i podjął działania polegające na wyrównaniu terenu. Na spotkaniu były obecne osoby: Radna Miasta Gliwice Pani Krystyna Sowa, Wiceprezes KSSE S.A. Podstrefy Gliwickiej Pan Jacek Bialik oraz osoby reprezentujące Inwestora […].

Dokonano wizji w terenie.

8 listopada odbyło się spotkanie z w/w Inwestorem w biurze KSSE Podstrefy Gliwickiej, z  Inwestorem, który przedstawił prawdopodobne powody zalania terenu.

Głównym, prawdopodobnym powodem, były intensywne opady deszczu oraz przesiąkanie wód deszczowych na nieruchomość, na której zgromadziła się woda. Ponadto, poinformowano nas o zdarzeniu zalania nieruchomości Johnson Matthey Poland przez wody spływające z nieruchomości Sest Luve Polska z powodu budowy zakładu. Obie firmy wykonawcze spotkały się i ustaliły między sobą warunki, na podstawie których firma wykonawcza budująca Sest Luve Polska usunie szkody wynikłe z opisanej sytuacji na nieruchomości Johnson Matthey Poland Sp z o.o. i odpowiednio zabezpieczy na przyszłość plac budowy.

Ponadto firma Johnson Matthey Poland, aby wyjść naprzeciw obawom mieszkańcom nieruchomości sąsiadujących zobligowała się do budowy zbiornika retencyjnego na czas budowy, aby nie dopuści do podobnej sytuacji, żeby woda nie wpływała na sąsiednie nieruchomości w przypadku obfitych opadów.”

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Jackowi Bialikowi za ogromne zaangażowanie się w sprawę i podjęcie skutecznych działań, dzięki którym zdiagnozowano problem i zaplanowano sposoby jego rozwiązania.


Tusz do rzęs The ONE Lash ResistanceNajbliższe posiedzenie Rady Osiedla Łabędy, które odbędzie się 16 listopada o godz. 18.00 w Łabędziu będzie poświęcone budowie nowej sieci Ciepłowniczej.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele PEC – Gliwice i przedstawiciele mieszkańców – zarządy i zarządcy tych wspólnot mieszkaniowych, które zostały objęte II, obecnie realizowanym etapem inwestycji.

Celem spotkania będzie zapoznanie się z aktualnym stanem realizacji prac budowlanych i instalacyjnych oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.

Rada poprosiła także PEC – Gliwice o przygotowanie informacji na temat przygotowań do prac, zaplanowanych na rok 2018.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


100latek9 listopada swoje 100 urodziny obchodził Pan Albert Szolc.

Wielu czytelników facebooka Rady Osiedla Łabędy przekazało jubilatowi za naszym pośrednictwem serdeczne życzenia.

Myśląc ciepło o naszym stulatku, sprawdziliśmy, ilu mieszkańców Łabęd jest od Pana Alberta nieco młodszych.

Jeden Pan urodził się w roku 1918, a jedna Pani w roku 1919.

W kolejnych latach urodziło się :

1920 – 4 Panie,

1921 – 1 Pani,

1922 – 1 Pani,

1923 – 3 Panie i 1 Pan,

1924 – 3 Panie i 2 Panów,

1925 – 7 Pań,

1926 – 11 Pań i 3 Panów.

W roku 1927 urodzili się nasi tegoroczni 90 – latkowie. Są to : 9 Pań i 4 Panowie.

Powyższe dane otrzymaliśmy z Wydziału Spraw Obywatelskich. Obrazują one stan na dzień 14 listopada.


zatoczkaJeden z mieszkańców zasugerował Radzie, że powinna podjąć starania o budowę zatoki autobusowej przy ul. Zygmuntowskiej.

Podjęliśmy ten tematy.

Pismem z 11 listopada zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wykonanie w roku 2018 zatoki dla autobusów, korzystających z przystanku – Przyszówka Osiedle Literatów.

Podkreśliliśmy w nim, że:

  1. w miejscu, gdzie zatrzymują się autobusy istnieje możliwość zajęcia dodatkowego terenu,
  2. autobusy zatrzymujące się na przystanku blokują pas ruchu, powodując utrudnienia,
  3. powstanie zatoki poprawiłoby bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych i kierowców.