samochódKonsekwencja i determinacja w działaniu sprawiają, że nawet tak trudna proceduralnie sprawa, jak usuniecie samochodu, który długo parkuje w jednym miejscu, często jest zniszczony lub częściowo uszkodzony.

Całość działań prowadzi Straż Miejska. Często wspomagają ją policjanci.

Jakiś czas temu udało się usunąć samochody stające przy ul. Różanej i Wolności. Na początku bieżącego roku pojazd bez kół został przez właściciela zabrany spod Biedronki i przestawiony na ul. Wolności, skąd zholowała go Straż.

Po długich zabiegach, doszło do usunięcia pojazdu, który bardzo długo parkował przy ul. Wolności w sąsiedztwie przystanku autobusowego.

Robienie porządków z porzuconymi samochodami to trudna sprawa, ale nie niemożliwa do załatwienia.


SAMOCHÓDOd dawna, w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Wolności stoi czerwony samochód osobowy marki Peugeot 206.

Przeszkadza od dawna, ale ostatnio, jego rola zawalidrogi urosła do granic absurdu.

Pojazd znalazł się w obrębie placu budowy. Samochody ciężarowe, koparki i inny sprzęt budowlany, poruszające się pomiędzy budynkami na ul. Wolności, omijały go z obu stron. A on konsekwentnie tkwił w środku rozjeżdżonego terenu,. Aż dziw, że został cały pomimo dużego frontu robót, związanych z układaniem nowej sieci ciepłowniczej.

Choć nie do końca. Dziś zauważyliśmy ślady skakania po dachu.

Ciekawe, co myśli sobie właściciel pojazdu, czy wie, co dzieje się w sąsiedztwie samochodu? Prosimy o pomoc.

Chcielibyśmy doprowadzić do jego usunięcia, ponieważ sterczy na środku, nie jest używany od dawna, skarżą się na tę sytuację mieszkańcy. Jak długo ona trwa? Nie pamiętamy. Długo!


StarogliwickaNiszczenie pasów zieleni przydrożnej przez wjeżdżające na nie samochody to jeden z problemów, do których trzeba wracać regularnie.

Ostatnio, niestety nie po raz pierwszy, zajęliśmy się zniszczeniem zieleni, znajdującej się wzdłuż ul. Starogliwickiej.

Zarząd Dróg Miejskich poprosiliśmy o wykonanie niezbędnych napraw i wprowadzenie zabezpieczeń przed kolejnymi zniszczeniami.

ZDM odpowiedział, że „w okresie jesiennym br. w pasie drogowym ul. Starogliwickiej zostanie uzupełniony szpaler drzew w rozstawie uniemożliwiającym parkowanie pojazdów, z zachowaniem trójkątów widoczności, a następnie będzie wykonana renowacja nawierzchni trawiastej w niezbędnym zakresie.”


mELINAOd 5 marca odbywają się Warsztaty artystyczne dla dorosłych, organizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Zadanie zostało w ubiegłym roku zgłoszone przez Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy i poddane pod głosowanie.

Za wykonanie zadania odpowiada Wydział Kultury i Promocji Miasta, który wyłonił prowadzącego warsztaty i podpisał z nim umowę.

Warsztaty realizuje Stowarzyszenie Melina. Dotychczas odbyły się dwa spotkania – 5 i 19 marca.

O kolejnych terminach Melina będzie informować z tygodniowym wyprzedzeniem.

Informacji można szukać na naszym facebooku i na stronie stowarzyszenia – stowarzyszenie-melina.pl Rezerwacji miejsc można dokonywać z użyciem adresu: stowarzyszeniemelina@gmail.com

Każde zajęcie ma inną tematykę. Grupy zajęciowe, ze względu na swój charakter, są nieliczne.


ZumbaW ramach budżetu obywatelskiego zyskaliśmy dla Łabęd zadanie „ Zajęcia zumba fitness dla 50 kobiet”.

Zapisy rozpoczną się w najbliższym czasie. Od kiedy się zaczną, jak będzie można się wpisać na listę uczestniczek, przekażemy za pośrednictwem facebooka Rady przed rozpoczęciem rekrutacji.

W ogłoszeniu o naborze, poza terminem jego rozpoczęcia i sposobem rekrutacji, znajdzie się także regulamin zajęć.

Planuje się, że spotkania z zumbą będą się odbywać w czwartki od godz. 19.00 do 20.00 na sali gimnastycznej ZSO nr 2 przy ul. Partyzantów 25.

Rada współpracuje z firmą, która podpisała z Urzędem umowę na realizację zadania, aby jak najlepiej przygotować rekrutację i przeprowadzenie zajęć, a także zapewnić pełne wykorzystanie 50 miejsc i udział w zajęciach wyłącznie mieszkanek Łabęd.


słupyW ostatnich dniach, wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich prowadzona jest wymiana starych słupów energetycznych na nowe.

To kolejne miejsce w Łabędach, w którym traka wymiana jest realizowana.

Wcześniej nowe słupy zamontowano m.in. na Staromiejskiej i w rejonie przejazdu kolejowego.

Inwestorem jest Tauron S.A.

Przypominamy, że sprawa wymiany słupów ma długą historię.

Stare słupy zostały obkopane jeszcze jesienią. Po naszej interwencji, miejsce usuniętego asfaltu zasypano piaskiem.

Słupy, przygotowane do montaży złożone były od kilku miesięcy na terenie przy skrzyżowaniu u. Strzelców Bytomskich i Radosnej.

Dobrze, ze stare i dość mocno zniszczone słupy znikają.


naprawyNa początku marca odbyły się odbiory końcowe prac odtworzeniowych, związanych w inwestycja PEC – Gliwice.

Zarząd Dróg Miejskich, który udostępnił wykonawcy sieci tereny miejskie sprawdzał, czy zostały one przywrócone do stanu pierwotnego.

Ponieważ wykonane prace wymagały korekty, wskazane przez ZDM miejsca są poprawiane.

Takich miejsc jest sporo. Znajdują się one na ul. Wolności, Tuwima, Batorego, Wieniawskiego, 22 Lipca, Rodzinnej.


studzienkiZnajdujące się w wielu punktach naszych ulic wloty kanalizacji deszczowej wymagają okresowego czyszczenia.

Prace te wykonywane są przez właściciela sieci, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Dziś specjalistyczny samochód wykorzystywany był przez pracowników PWiK na ul. Przyszowskiej.

Wydział zapytany przez nas o czyszczenie deszczówki odpisał, że usługa będzie wykonywana od początku kwietnia.

Zostaliśmy też poinformowani, że w roku 2018 w ul. Kosmonautów oraz R. Luksemburg wyczyszczone zostały kanały deszczowe, które następnie zostały poddane teleinspekcji.


DPDInformowaliśmy już Państwa o naszych działaniach na rzecz utworzenia w Łabędach, w budynku przy ul. Partyzantów 30, domu pobytu dziennego.

Zajmujemy się tą sprawą już od kilku miesięcy.

W tym czasie władze miasta zaakceptowały pomysł utworzenia nowej placówki opieki społecznej w naszej dzielnicy, a następnie złożyły w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 300 tys. zł. na realizację zadania p.n. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+.

Zostaliśmy poinformowani, że dotacja została przyznana, a miasto potwierdziło jej przyjęcie.

Na realizację zadania przewidziano łącznie kwotę 948.855,65 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 648.855.65 zł.

Przewidywany termin uruchomienia placówki to koniec 2018 r.

Kierowanie oraz ustalanie odpłatności za korzystanie z jej usług będzie się odbywało za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

ZawadzkiegoNa ul. Zawadzkiego trwa budowa domu mieszkalnego. Inwestorem jest Miasto Gliwice.

Interesujemy się tą inwestycją, bo uważamy ją z bardzo ważną dla naszej dzielnicy.

5 stycznia zapytaliśmy o aktualny stan budowy. Ponieważ otrzymaliśmy bardzo ogólną odpowiedź, dopytaliśmy o szczegóły i okazało się, że zamiast dwóch planowanych budynków powstaje tylko jeden.

Wyjaśnienie zmian, przekazane nam przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, jest  następujące :

„[…] W roku 2016 zdecydowano, ze budynek przy ul. Zawadzkiego 1 […] nie zostanie wyburzony. Powodem były poniesione nakłady przez użytkownika lokalu usytuowanego na parterze budynku […]. W związku z powyższym zdecydowano o wyburzeniu budynku 1b oraz budowie budynku z 33 mieszkaniami wraz zagospodarowaniem terenu […].”

Nie ma wyburzenia – nie ma drugiego budynku z 18 mieszkaniami.

Sprawa wymaga dalszych wyjaśnień. Będziemy je Państwu prezentować.

Temat jest szerzej opisany w 32. numerze gazetki „Nasze Łabędy”.