136194078_3008621559370708_6056350515991895588_nBardzo nas cieszy rosnące zainteresowanie toczącą się procedurą zmiany obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd.
Dziękujemy za wszystkie kierowane do nas pytania.
Jedno z nich dotyczyło czasu trwania całego toczącego się już procesu.
Ogólną wiedzę na ten temat posiadamy, ale chcemy przekazać Państwu informacje pochodzące nie od nas a z Wydziału Planowania Przestrzennego.
Dlatego napisaliśmy do Naczelnika Wydziału:
„W związku z rozpoczętą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd i kierowanymi do Rady Dzielnicy Łabędy […] pytaniami, dotyczącymi czasu niezbędnego do przygotowania i uchwalenia nowych planów, uprzejmie prosimy o wskazanie wszystkich, wymaganych przez prawo etapów toczącego się procesu oraz określenie czasu ich trwania.
Prosimy też o podanie przypuszczalnego terminu skierowania stosownych projektów uchwał do Rady Miasta Gliwice.
Pozyskane informacje zostaną przekazane mieszkańcom Łabęd.”


Comments are closed.