163392303_3063610740538456_5233750751136120483_n (1)Jednostki samorządowe, na terenie których w przeszłości działały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej mogły do 12 lutego złożyć maksimum trzy wnioski o dotacje przeznaczone na inwestycje, na łączną kwotę 5 mln zł.
Rada Dzielnicy Łabędy podjęła w tej sprawie Uchwałę nr 23/2021 z 7 stycznia 2021 r.
Wskazaliśmy w niej kilka zadań, które mogłyby być realizowane na terenie dawnego PGR Łabędy lub w jego rejonie.
Prezydent Miasta uznał oczekiwania Rady za zasadne.
Miasto Gliwice złożyło dwa wnioski o dotacje z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin, w których funkcjonowały PGR. Jeden z nich dotyczy ul. Zamkowej.
Droga odcinkowo jest drogą gruntową, pozostała jej część jest niejednorodna, nawierzchnia drogi jest wykonana z asfaltobetu, płyt betonowych i trylinki.
Przedmiotem inwestycji, zgodnie ze złożonym wnioskiem, ma być wykonanie jezdni o długości około 530 m i szerokości 5,50 m, jednostronnego chodnika o szer. 2,0 m, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach 326, 328/2 obr. Stare Łabędy oraz 53/1, 92/2 obr. Łabędzkie Pola.”
Jaki to odcinek?
Spory, bo rozpoczynający się przy kapliczce, a kończący na skrzyżowania z ul. Rzeczycką, razem z łącznikiem pomiędzy dwoma częściami drogi, wyremontowaną kilka lat temu i starą.
Koszt planowanych prac to 3,5 mln zł. Pozostałe 1,5 mln zł ma być przeznaczone na sfinansowaniem fragmentu bulwaru nad Kłodnicą.
Obydwa wnioski zyskały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa.
Jeśli Miasto Gliwice uzyska dotacje to przebudowa ul. Zamkowej zostanie zrealizowana do grudnia 2022 r.
To niezmiernie ważna sprawa i duży sukces naszego lokalnego samorządu. Gdyby nie wykorzystanie szansy na pozyskanie środków z zewnątrz, to na remont ul. Zamkowej przyszłoby nam czekać bardzo długo.
Czekamy na decyzje.


Comments are closed.