174000795_3081485728750957_7858714628427167405_n15 kwietnia o godz. 17.00 rozpocznie się XXVI plenarne posiedzenie Rady Dzielnicy Łabędy.
Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad Rada:
1. zapozna się z wnioskami dotyczącymi Łabęd, złożonymi w ramamch tegorocznej procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
2. podejmie dyskusje na temat dalszego udziału Rady i mieszkańców Łabęd w pracach nad Strategią Gliwice 2040,
3. przyjmie stanowisko 3w sprawie wystąpienia do władz miasta z wnioskiem o utworzenie lokalnej, dzielnicowej sieci wypożyczania rowerów,
4. zapozna się ze stanem prac remontowych i inwestycyjnych, prowadzonych przez miasto na terenie Łabęd,
5. zapozna się z wynikami konkursu dla rad dzielnic na organizację imprez ponaddzielnicowych,
6. zapozna się ze sprawami prowadzonymi przez Zarząd Dzielnicy i Przewodniczącą Rady.
Kolejne posiedzenie planowane jest na 29 kwietnia. Ma w nim wziąć udział Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Mariusz Śpiewok. W jego trakcie omówione zostaną największe inwestycje drogowe, które będą prowadzone na terenie Łabęd począwszy od roku 2022, a które obecnie znajdują się w fazie projektowania.

Wszystkie posiedzenia Rady odbywają się w trybie zdalnym.


Comments are closed.