174243896_3082088272024036_5447833851171516066_nRadni Rady Miasta Okręgu Wyborczego nr 1 oraz Rada Dzielnicy Łabędy otrzymali następująca informację:
„Nawiązując do Zarządzenia organizacyjnego nr 12/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zasad współpracy z radnymi Rady Miasta oraz z radami dzielnic w sprawach kluczowych dla mieszkańców dzielnic, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że została zlecona realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach obejmującego łuk wraz z dojazdami” . Firmą wykonującą niniejsze przedsięwzięcie jest PRUiM S.A., która została wybrana w ramach przetargu publicznego. Prace będą obejmowały przebudowę odcinka drogi na odcinku około 110m, wraz z przebudową/przełożeniem oraz zabezpieczeniem kolidujących sieci. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 29.10.2021.”

Poprosiliśmy ZDM o podanie orientacyjnej daty rozpoczęcia prac i informacji o sposobie organizacji ruchu drogowego planowanej na czas budowy.


 

Comments are closed.