157041589_3051356901763840_5655940806186861372_nZaczął się remont chodnika przy ul. Z. Nałkowskiej.
Ustawiono odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome.
Teren budowy oddzielają od jezdni betonowe zapory.
Trwa demontaż starych płytek.
Już niebawem stary chodnik będzie tylko wspomnieniem.

Prace zleca Zarząd Dróg Miejskich.


156698264_3049493255283538_7700563641663372453_oZarząd Dróg Miejskich sukcesywnie zleca naprawy kolejnych ubytków w jezdniach.
Dziś ekipa remontowa pracuje na ul. Partyzantów i Wolności.
Wcześniej była na A. Jagiellonki, gdzie w rejonie przystanku powstała sporych rozmiarów dziura, na ul. Przyszowskiej i Portowej.

156623791_3048935048672692_3878850232667536860_oRada Dzielnicy Łabędy, wspólnie z Radą Dzielnicy Śródmieście, przystąpiła do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Gliwice zamkniętego konkursu dla rad na organizację imprez ponaddzielnicowych.
W wyniku analizy i oceny złożonych wniosków możemy pozyskać środki na ciekawe przedsięwzięcia, adresowane do mieszkańców.
Do podziału jest 40 tys. zł.
Złożyliśmy 5 wniosków.
Opracowaliśmy ofertę organizacji:
1. XI Turnieju Przedszkoli,
2. I Turnieju Sportowego dla klas I – III,
3. Zajęć sportowych dla mieszkańców,
4. Cyklu koncertów muzycznych „Muzyczne lato dzielnic”,
5. Międzydzielnicowego Rajdu Rowerowego.

We wszystkich imprezach, jeśli pozytywnie przejdziemy postępowanie konkursowe, wezmą udział mieszkańcy Łabęd, ale także innych dzielnic – Brzezinka, Czechowic, Kopernika, Wojska Polskiego, Śródmieścia.


156228954_3048897448676452_1848852889735648276_oPo obu stronach alejki, łączącej ul. Partyzantów z ul. Kosmonautów ustawione są znaki B 1 zakaz ruchu.
Niestety, są tacy, którzy uważają, że zakaz ich nie obowiązuje i go łamią.
Teraz, gdy teren jest grząski, ślady ich bytności w tym niedozwolonym miejscu widać z daleka.
Koleiny pokazują, jak samochody poruszają się po alejce i sąsiadującym z nią terenem zielonym.
Mając na uwadze dużą liczbę osób korzystającym z alejki oraz jej zły stan techniczny, od kilku lat zabiegamy o jej remont.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych zapowiedział wykonanie nowej nawierzchni na rok bieżący.
Trakt dla pieszych i ruch samochodów wzajemnie się wykluczają.

156064973_3048817952017735_2242477006851721433_oOd dziś do 19 marca można składać wnioski w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Pomysły, zgłaszane przez mieszkańców, mogą dotyczyć inwestycji i remontów, ale także miejskiej oferty kulturalnej, sportowej czy rekreacyjnej.
Każdy mieszkaniec Gliwic może zgłosić jeden wniosek dzielnicowy i jeden ogólnomiejski. Wnioski dzielnicowe może składać wyłącznie mieszkaniec danej dzielnicy.
Zachęcamy do aktywności.


155834998_3048848315348032_6610328364652592014_nRozpoczęły się prace nad projektem strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040.
Pierwsza możliwość osobistego włączenia się w tworzenie tego dokumentu łabędzianie będą mieli już 4 marca.
Zachęcamy do rejestrowania się i wzięcie udziału w spotkaniu.
Nie stójmy obok, gdy dzieje się coś ważnego.


155199319_3046616252237905_9008032741428126596_o„W poniedziałek, 1 marca o godz. 7.00, rozpocznie się remont chodnika przy ul. Nałkowskiej. Na czas prac ul. Nałkowskiej zostanie zamieniona w jednokierunkową, od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Głównej. Objazd poprowadzony zostanie ul. Główną do ul. Strzelców Bytomskich. Roboty będą prowadzone na całej długości chodnika, od przejazdu kolejowego do ul. Strzelców Bytomskich. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace zakończą się na początku maja.
W związku z pracami, 1 marca wprowadzone zostaną trasy objazdowe dla linii autobusowych nr 32, 32N, 71, 126 i 197. W kierunku centrum Gliwic, po obsłudze przystanku „Łabędy Rynek” autobusy pojadą ul. Główną, Wolności i na ul. Strzelców Bytomskich włączą się na stałą trasę przejazdu na przystanku „Łabędy Dworzec PKP I”. Stanowisko przystanku „Łabędy Strzelców Bytomskich” w kierunku centrum Gliwic zostanie przeniesione na ul. Główną przed skrzyżowaniem przy wiadukcie kolejowym. W przeciwnym kierunku trasa linii nie ulegnie zmianie.”
Źródło: gliwice.eu


154240460_3046401618926035_7939922572511447782_oSystematycznie naprawiane są uszkodzenia jezdni, powstałe w ostatnim czasie, w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi.
Wysyp dziur jest spory.
Na wczorajszym posiedzeniu Rady Dzielnicy zamierzaliśmy sporządzić wykaz miejsc do naprawy, ale wybraliśmy inne wyjście.
Dziś oglądnął nasze ulice inspektor Zarządu Dróg Miejskich, odpowiedzialny na ich remonty i naprawy.
Oczywiście, wskazaliśmy kilka rejonów, w których interwencja jest szczególnie pilna.
Ponieważ prace trzeba zlecać nie punktowo, a w ramach całych ulic, wizja posłuży do ustalenia kolejności napraw.

Dziś prace prowadzone są na ul. Przyszowskiej i Portowej.


154995701_3046081718958025_6383197126896597424_o25 lutego Rada odbyła swe XXIII posiedzenie plenarne
Wzięło w nim udział 11 z 15 jej członków, a także radny Rady Miasta Gliwice Jacek Trochimowicz.
Obrady przeprowadzono w trybie zdalnym.
Rada podjęła 3 uchwały:
– zaopiniowała lokalizację wyniesień jezdni na ul. Batorego i ul. Wazów,
– podjęła decyzję o przygotowaniu 5 wniosków na zamknięty konkurs dla rad na organizację imprez ponaddzielnicowych,
– stwierdziła brak potrzeby zmieniania granic dzielnicy i możliwości wybierania Zarządu Dzielnicy przez zebranie mieszkańców w tych dzielnicach, w których nie doszło do wyborów rady.
Rada przeprowadziła wstępną dyskusję nad propozycjami zmian w kursowaniu autobusów linii 178, 186 i 202.
Przyjęła też informacje na temat bieżących spraw, realizowanych przez władze statutowe.
Wszystkie powyższe tematy będą prezentowane w odrębnych materiałach.
Kolejne posiedzenie Rady zostało zwołane na 11 marca godz. 17.00.
Będzie poświęcone dwóm ważnym tematom:
1. propozycjom Zarządu Transportu Metropolitalnego zmian w kursowaniu autobusów,
2. wnioskom składanym pod egidą Rady w ramach tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.