173146233_3081073028792227_1515942856811906506_nPrzypominamy, że na wniosek Rady Dzielnicy Łabędy Prezydent Miasta złożył wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.
Wniosek opiewał na 3,5 mln zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Zamkowej.
Ponieważ od złożenia wniosku upłynęły ponad dwa miesiące, zapytaliśmy, czy są już znane wyniki postępowania.


Comments are closed.