182539972_3096065137293016_6737869728686772019_nTrwają prace nas Strategią rozwoju Miasta Gliwice do roku 2040.
Zakończyły się spotkania z mieszkańcami dzielnic.
Procedura wchodzi w kolejne etapy.
1. Prezydent Miasta ogłosił powołanie 4 GRUP ROBOCZYCH: do spraw społecznych, środowiskowych, gospodarczych i przestrzennych. W każdej z nich znajdą się miejsca dla mieszkańców dysponujących wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie. Nabór zainteresowanych ruszył 28 kwietnia i trwa do 12 maja.https://gliwice.eu/…/dolacz-do-ekspertow-i-projektuj…
2. ANKIETY.
Mieszkańcy proszeni są o odpowiedź na pytania:
– Co sądzisz o przestrzeni miejskiej Gliwic?
– Jakie jest Twoje zdanie w kwestiach ochrony środowiska i mobilności w naszym mieście?
– Jak postrzegasz zmiany społeczne?
Ankiety Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nadzorującego prace nad nową strategią Gliwice2040, są dostępne od 4 do 17 maja.


Comments are closed.