181700121_3095429734023223_4063133267045028235_n
Są one różne, tak jak różne są potrzeby i oczekiwania łabędzian.
Nie „ważymy” ich. Podejmujemy każdą.
Nasze działania zależą od charakteru sprawy i podmiotu, który może zgłaszany problem rozwiązać.
Najtrudniejsze są te, które leżą w kompetencjach podmiotów zewnętrznych.
Na nie wpływu nie mamy, ale działania podejmujemy.
W ostatnim czasie przyjęliśmy następujące zgłoszenia:
1. gromadzenie wraków przy ul. A. Jagiellonki i P. Gojawiczyńskiej,
2. zły stan nieruchomości prywatnej przy ul. P. Gojawiczyńskiej 18,
3. zły stan nawierzchni w obrębie skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z ul. Poezji,
4. zadymianie okolicy przez niektóre budynki przy ul. P. Gojawiczyńskiej / numery znane Radzie, przekazane do Straży Miejskiej/,
5. wystające gwoździe w ławkach na Piaskowej Dolinie,
6. uszkodzenie bramki na placu zabaw przy ul. Narutowicza
7. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
8. nieprzywrócenie chodnika przy ul. Zamkowej do stanu pierwotnego po przeprowadzonych pracach,
8. gromadzenie wraków na terenie przy ul. Planetarnej, niezabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, szczególnie dzieci,
9. uszkodzenie studzienki na ul. Rejtana,
10. montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Tęczowej i Kosmonautów,
11. odnowienie skate parku na skwerze przy ul. Narutowicza,
12. ograniczenie widoczności w obrębie skrzyżowania ul. Zacisze z ul. Klasztorną poprzez ustawienie wysokiego ogrodzenia na jednej posesji przy ul. Zacisze i niewłaściwą odległość pomiędzy znakiem „koniec parkingu” a skrzyżowaniem na ul. Zacisze.
 
 

Comments are closed.