189495025_3108395502726646_7480437265276734796_nRada Dzielnicy Łabędy, podczas wczorajszego XXXI plenarnego posiedzenia, podjęła uchwałę nr 39 z 20 maja, która zawiera opinię w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury.
Zamiar ten jest związany z planem powołania Centrum Kultury „Victoria”, które ma przejąć zadania realizowane przez MDK.
Uchwałę w tej sprawie podejmie Rada Miasta Gliwice na sesji 27 maja.
Rada Dzielnicy przyjęła stanowisko, w którym podkreśliła, że dotychczasowe zajęcia, organizowane przez MDK w „Łabędziu” powinny być kontynuowane w latach następnych.
W uchwale napisaliśmy, że:
Rada Dzielnicy Łabędy:
1. pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach,
2. pozytywnie opiniuje zamiar powołania do życia Centrum Kultury,
3. oczekuje pełnej realizacji deklaracji składanej przez władze miasta, ze dotychczasowa działalność Młodzieżowego Domu Kultury będzie kontynuowana bez uszczerbku dla dotychczasowych działań na rzecz edukacji przez kulturę dzieci i młodzieży, z możliwością poszerzenia przedsięwzięć w zakresie kultury, na rzecz pozostałych mieszkańców naszego miasta,
4. za niezbędne uważa kontynuację zajęć, prowadzonych w ostatnich latach w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz ich poszerzenie o nowy zakres i nowych adresatów,
5. za wskazane uznaje przygotowanie oferty do mieszkańców w wieku 18 – 40 lat, dla których dotychczas takiej oferty nie było,
6. podkreśla, że część przedsięwzięć, realizowanych w przyszłości przez Centrum Kultury „Victoria” powinna odbywać na terenie naszej dzielnicy.
Więcej szczegółów na temat kontynuacji działalności MDK przekażemy w odrębnym materiale.


Comments are closed.